Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PASCAL pętla WHILE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PASCAL pętla WHILE."— Zapis prezentacji:

1 PASCAL pętla WHILE

2 Pętle – pętla while Pętla while (dopóki) wykonuje działania tak długo, jak warunek jest spełniony. while warunek do instrukcja; Warunek jest sprawdzany na końcu Instrukcja wykonywana w pętli może być tylko jedna. Do wykonania większej liczby instrukcji należy użyć BEGIN ……… END; instrukcja TAK warunek NIE

3 Pętle – pętla while WHILE - DO jest instrukcją pętli z kontrolowanym
WEJŚCIEM. Jej działanie polega na obliczeniu wartości warunku i dopiero wtedy wykonaniu instrukcji lub ciągu instrukcji. • Warunek jest sprawdzany na początku wykonania serii instrukcji występujących po DO i zawierających się pomiędzy BEGIN i END;

4 Pętle – pętla while • Warunek zwraca wartość logiczną, to znaczy
• Jest spełniony - prawdę • Nie jest spełniony - fałsz. • Seria instrukcji będzie wykonywana dopóki warunek jest spełniony. • Jak widać, to jak długo będą wykonywane instrukcje jest uzależnione od sterowania warunkiem pętli w tych że instrukcjach.

5 Pętle – pętla while WHILE <warunek> DO instrukcja
albo WHILE <warunek> DO Begin instrukcja_1; instrukcja_2; instrukcja_n; End; Instrukcję tę rozumiemy następująco: Jak długo warunek jest spełniony (jest prawdą) wykonuj instrukcję występującą po słowie DO.

6 Pętle – pętla while while n>0 do begin bit := n mod 2;
Przykład: WHILE (wybor<>’k’) AND (wybor<>’p’) AND (wybor<>’o’) DO Readln (wybor) Przedstawiona pętla będzie realizować instrukcję Readln dotąd, dopóki zawartość zmiennej wybor nie będzie równa jednej z wymienionych liter. Jej zastosowanie pozwala wyeliminować komunikat o błędnym wyborze. while n>0 do begin bit := n mod 2; wypisz kolejny bit; n:= n div 2; end;

7 Pętle – pętla while PĘTLA WHILE 1. Start -uruchomienie programu
2. inicjalizacja wstępna zmiennych - licznik:=1, n:=10 3. wczytaj n - program wczytuje n 4. Iicznik ≤ n - postawienie warunku a) Nie - niespełnienie warunku (licznik ≤ n) zatrzymanie programu b) Tak - spełnienie warunku (licznik >n) dalsza praca programu 5. Wykonanie przewidzianej operacji. 6. Operacja zwiększania licznika o 1 (INKREMENTACJA) 7. Powrót do sprawdzenia warunku, dwie możliwości a) NIE - zakończenie pracy programu b) TAK - kontynuowanie procesu, aż do niespełnienia warunku

8 Pętla while - program program petla_while; var i,j,k:integer; Begin
writeln('Program wypisuje liczby przy pomocy pętli'); while (i <= 10) do begin writeln (i); i:=i+1; end; readkey; end.

9 Ćwiczenie 1. Zmień program pętla_WHILE – wpisz
pętlę dekrementacyjną (wypisuje liczby od największej do najmniejszej) do programu. 2. Napisz program, który ma wczytywać liczbę n z zewnątrz i wypisywać liczby od 1 do n oraz od n do 1. Wykorzystaj pętlę WHILE. 3. Napisz programu, który by umożliwiał wczytanie kilku liczb i obliczenie ich sumy. Wykorzystaj pętlę WHILE.


Pobierz ppt "PASCAL pętla WHILE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google