Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bankowość Mobilna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bankowość Mobilna."— Zapis prezentacji:

1 Bankowość Mobilna

2 Bankowość Mobilna Bankowość mobilna wchodzi w skład bankowości elektronicznej Główne akty prawne Umowa o usługi bankowości elektronicznej Definicja, czynności aktywne i pasywne Rodzaje usług: SMS WAP/Online JAVA Przykłady zastosowań Ponad 4 miliardy telefonów komórkowych na świecie w grudniu 2008r 42 miliony aktywnych kart SIM w Polsce w połowie 2008r Bankowość elektroniczna bazująca na wymianie informacji

3 Korzyści i problemy Korzyści
Uatrakcyjnienie oferty – możliwość pozyskania nowych klientów oraz pogłębienia więzi z istniejącymi klientami Usprawnienie dystrybucji usług Obniżenie kosztów transakcji Pokonanie barier czasowych oraz przestrzennych funkcjonowania banku Pozyskanie klientów o wyższych dochodach i wykształceniu Bezpieczeństwo Problemy Świadomość klientów Zawodność systemów informatycznych Możliwość nadużyć Forma współpracy z operatorami Ponad 4 miliardy telefonów komórkowych na świecie w grudniu 2008r 42 miliony aktywnych kart SIM w Polsce w połowie 2008r

4 Płatności Mobilne

5 Rodzaje płatności Płatności oparte na rachunku telefonicznym (Direct to bill) SMS Premium Płatności P2P Pieniądz elektroniczny Pieniądz sieciowy – mobilna portmonetka Zapisany na karcie mikroprocesorowej Tradycyjne Instrumenty Płatnicze Karty płatnicze, polecenie zapłaty Transakcje WAP / Online

6 Aplikacje Mobilne

7 Przyszłość, czyli Aplikacje Mobilne
Aplikacje instalowane w telefonie komórkowym przez użytkownika lub operatora czy producenta telefonów, również jako SIM Application Toolkit Gry Java Aplikacje Java Flash Lite Brew

8 Wady Wady WAP/SMS Świadomość użytkownika
Zawodne połączenie internetowe Opłata za połączenie / SMS po stronie użytkownika Czas potrzebny na dokonanie transakcji Wady Pieniądza Elektronicznego Ograniczenie do 150 € Konieczność ładowania Konieczność posiadania urządzenia Możliwość utraty Procedury dla przedsiębiorców Inne problemy natury prawnej (np. kurs waluty)

9 BluPay

10 Działanie po stronie użytkownika
1. Rejestracja na stronie internetowej 2. Pobranie i instalacja aplikacji Schemat działania BluPay

11 Działanie po stronie użytkownika
1. Rejestracja na stronie internetowej 2. Pobranie i instalacja aplikacji Schemat działania BluPay

12 Zalety Bazuje na powszechnym rozwiązaniu karty płatniczej
Możliwa płatność POS i na odległość Szybkość transakcji Niezależność od sieci GSM Prosta aplikacja Brak świadomości klienta, że dokonuje transakcji przez internet Brak ograniczenia kwotowego Płatność kartą kredytową Brak konieczności ładowania Brak konieczność posiadania urządzenia Bezpieczeństwo Zalety BluPay

13 Ustawa Prawo Bankowe Art. 4 ust. 1 pkt. 5
pieniądz elektroniczny - wartość pieniężną stanowiącą elektroniczny odpowiednik znaków pieniężnych, która spełnia łącznie następujące warunki: jest przechowywana na elektronicznych nośnikach informacji, jest wydawana do dyspozycji na podstawie umowy w zamian za środki pieniężne o nominalnej wartości nie mniejszej niż ta wartość, jest przyjmowana jako środek płatniczy przez przedsiębiorców innych niż wydający ją do dyspozycji, na żądanie jest wymieniana przez wydawcę na środki pieniężne, jest wyrażona w jednostkach pieniężnych, Ponad 4 miliardy telefonów komórkowych na świecie w grudniu 2008r 42 miliony aktywnych kart SIM w Polsce w połowie 2008r

14 Ustawa o Elektronicznych Instrumentach Płatniczych
Art. 2 – Użyte w ustawie określenia oznaczają: instytucja pieniądza elektronicznego - inną niż bank osobę prawną, której przedmiotem działania jest prowadzenie we własnym imieniu i na własny rachunek działalności polegającej na wydawaniu do dyspozycji i wykupie pieniądza elektronicznego oraz rozliczanie transakcji dokonywanych przy użyciu instrumentów pieniądza elektronicznego instrument pieniądza elektronicznego - urządzenie elektroniczne, na którym jest przechowywany pieniądz elektroniczny, w szczególności kartę elektroniczną zasilaną do określonej wartości, Ponad 4 miliardy telefonów komórkowych na świecie w grudniu 2008r 42 miliony aktywnych kart SIM w Polsce w połowie 2008r

15 Ustawa o Elektronicznych Instrumentach Płatniczych
Art. 16 Posiadacz jest obowiązany do: przechowywania karty płatniczej i ochrony kodu identyfikacyjnego, z zachowaniem należytej staranności, nieprzechowywania karty płatniczej razem z kodem identyfikacyjnym, niezwłocznego zgłoszenia wydawcy utraty lub zniszczenia karty płatniczej, nieudostępniania karty płatniczej i kodu identyfikacyjnego osobom nieuprawnionym. Postanowienia ust. 1 stosuje się także do użytkownika karty płatniczej. Ponad 4 miliardy telefonów komórkowych na świecie w grudniu 2008r 42 miliony aktywnych kart SIM w Polsce w połowie 2008r

16 Ustawa o Elektronicznych Instrumentach Płatniczych
Art. 2 – Użyte w ustawie określenia oznaczają: agent rozliczeniowy - bank bądź inną osobę prawną zawierające z akceptantami umowy o przyjmowanie zapłaty przy użyciu elektronicznych instrumentów płatniczych akceptant - przedsiębiorcę, który zawarł z agentem rozliczeniowym umowę o przyjmowanie zapłaty przy użyciu elektronicznych instrumentów płatniczych Ponad 4 miliardy telefonów komórkowych na świecie w grudniu 2008r 42 miliony aktywnych kart SIM w Polsce w połowie 2008r

17 Ustawa o Elektronicznych Instrumentach Płatniczych
Art. 2 pkt 4 - Elektroniczny instrument płatniczy Elektroniczny instrument płatniczy - każdy instrument płatniczy, w tym z dostępem do środków pieniężnych na odległość, umożliwiający posiadaczowi dokonywanie operacji przy użyciu elektronicznych nośników informacji lub elektroniczną identyfikację posiadacza niezbędną do dokonania operacji, w szczególności kartę płatniczą lub instrument pieniądza elektronicznego Ponad 4 miliardy telefonów komórkowych na świecie w grudniu 2008r 42 miliony aktywnych kart SIM w Polsce w połowie 2008r

18 Dziękuję za uwagę

19 Strony stosunków prawnych
Bankowość mobilna Bank Klient Operator Płatności oparte na rachunku telefonicznym (Direct to bill) Sprzedawca Pieniądz elektroniczny Tradycyjne Instrumenty Płatnicze


Pobierz ppt "Bankowość Mobilna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google