Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Raport z przeprowadzonej analizy jakościowej wody w naszej szkole

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Raport z przeprowadzonej analizy jakościowej wody w naszej szkole"— Zapis prezentacji:

1 Raport z przeprowadzonej analizy jakościowej wody w naszej szkole
WODA W NASZEJ SZKOLE Raport z przeprowadzonej analizy jakościowej wody w naszej szkole Raba Wyżna r

2 Substancja życia Woda stanowi podstawę życia wszystkich organizmów, a także większości abiotycznych procesów na Ziemi. Jest głównym składnikiem organizmów roślinnych i zwierzęcych, a jej nadmierny ubytek lub niepożądane zanieczyszczenia prowadzą do śmierci roślin, zwierząt i ludzi.

3 Czym jest woda....? Z chemicznego punktu widzenia woda stanowi wodny roztwór substancji nieorganicznych i organicznych, występujących na ziemi . W wodzie mogą znajdować się koloidy i zawiesiny . Substancje występujące w wodzie są pochodzenia naturalnego lub są wprowadzane do wód na skutek działalności człowieka .

4 Woda – najprostsza substancja świata
H2O Woda – najprostsza substancja świata Jak widzimy woda należy do najprostszych związków chemicznych występujących w przyrodzie . Składa się tylko z dwóch atomów wodoru i jednego atomu tlenu – H2O.

5 Funkcje wody w organizmie
Bilans wodny organizmu jest utrzymywany przez odpowiedni pobór wody ze środowiska i jej wydalanie Woda w organizmie pełni funkcje: rozpuszczalnika czynnika umożliwiającego wymianę ciepła czynnika transportującego substancje między poszczególnymi tkankami

6 Zanim odkręcisz kran.... Woda jako podstawowe źródło zaopatrzenia ludności a przede wszystkim woda, którą czerpiemy z naszych kranów powinna się charakteryzować następującymi własnościami :

7 powinna być klarowna, bezbarwna i orzeźwiająca w smaku;
nie może zawierać składników szkodliwych dla zdrowia ludzkiego, a także nadmiernej ilości związków żelaza, manganu, wapnia i magnezu; nie może zawierać bakterii chorobotwórczych, pasożytów zwierzęcych oraz ich larw i jaj . Pożądane jest, aby woda zawierała odpowiednie ilości składników potrzebnych dla organizmu ludzkiego, jak jod i fluor

8 W celu określenia substancji zawartych w wodzie przed dopuszczeniem jej do użytku należy przeprowadzić szereg badań fizyko-chemicznych, które polegają na określeniu pewnych cech składników, na podstawie których można odpowiedzieć na następujące pytania:

9 jaki jest charakter i skład wody oraz jej przydatność do ściśle określonego celu;
czy badana woda odpowiada wymaganiom higieniczno – sanitarnym; czy woda nie zawiera składników szkodliwych dla zdrowia; jak przebiega stosowany proces uzdatniania wody

10 W praktyce stosowane są następujące zakresy badań fizyko-chemicznych :
W zależności od postawionego pytania ustala się odpowiedni zakres i określa te cechy wody, na podstawie których można ją scharakteryzować. W praktyce stosowane są następujące zakresy badań fizyko-chemicznych : badanie sanitarne skrócone badanie sanitarne rozszerzone badanie sanitarne pełne

11 Badanie sanitarne skrócone
Wykonywane jest ono w stacjach wodociągowych (oraz w punktach kontrolnych) przy rutynowej kontroli jakości wody do picia i na potrzeby gospodarcze. Obejmuje ono oznaczenie: barwy, mętności, zapachu, odczynu, wolnego CO2, zasadowości, twardości, żelaza, manganu, chlorków, amoniaku, azotanów(III), azotanów(V), utlenialności Dodatkowo oznacza się również zawartość chloru pozostałego lub ozonu.

12 Badanie sanitarne rozszerzone
Badanie to ma na celu ustalenie przydatności wody do picia i potrzeb niektórych przemysłów. Zakres jego obejmuje: badanie sanitarne skrócone oraz oznaczanie suchej pozostałości (ogólnej, mineralnej, straty przy prażeniu) i siarczanów.

13 Badanie sanitarne pełne
Powyższe badanie wykonuje się w celu poznania ogólnego fizyko-chemicznego wody przeznaczonej do celów wodociągowych . Zakres obejmuje analizę rozszerzoną, oznaczenie zawartości fluorków i metali ciężkich. W przypadku wód powierzchniowych dodatkowo oznacza się zawartość azotu organicznego, fosforanów oraz stężenie zanieczyszczeń specyficznych, doprowadzanych do odbiorników ze ściekami przemysłowymi .

14 A jaka woda płynie z kranu w szkole? - Badania wody
Zakres badania wody ustala się w zależności od jej przeznaczenia i tak dla kontroli jakości wody do picia i potrzeb gospodarstwa domowego wykonuje się tzw. badania skrócone.

15 Przeprowadzone badania skrócone wody wodociągowej obejmowały
odczyn twardość chlorki azotany(III) i azotany(V) Fosfor całkowity Badanie rozpuszczonego tlenu temperatura mętność barwa zapach

16 W dniu 06.02.2006r uczennice klasy II w składzie:
Anita Kołodziejska Joanna Bogdał Jolanta Gwiżcz Sabina Koszarek Dorota Traczyk Natalia Zając Przeprowadziły badania fizyko-chemiczne jakości wody wodociągowej w naszym gimnazjum.

17 Jakie otrzymały wyniki analiz?

18 Analiza fizyczna wody ANALIZA WYNIK WNIOSEK temperatura 12[0C]
Temperatura jest dobra mętność 53[mg/dm3] Mętność wody wodociągowej jest zadowalająca barwa bezbarwna Woda ma odpowiednie zabarwienie zapach Wyraźny zapach roślinny II klasa czystości wód

19 Analiza chemiczna wody
WYNIK WNIOSEK Odczyn, pH 6,0-6,5 Woda ma dobre pH (II klasa czystości wody) Twardość 140d Jest to woda twarda Chlorki >300mg/dm3 Świadczy to o II klasie czystości wody Azotany ogólnie 5 mg/dm3 Ilość azotanów nie jest szkodliwa

20 Analiza chemiczna wody
WYNIK WNIOSEK Fosfor całkowity 0,4 mg/dm3 Zawartość fosforu jest dobra miesi się w granicach wód II klasy czystości Tlen rozpuszczony 13,7mg/dm3 co stanowi 105% nasycenia Stopień nasycenia wody tlenem jest doskonały

21 Wniosek z przeprowadzonych badań
WODA W NASZEJ SZKOLE ZALICZA SIĘ DO II KLASY CZYSTOŚCI WÓD. MOŻNA JĄ STOSOWAĆ DO PICIA.

22 Wody o II klasie czystości
Wody w tej klasie można określić jako wody o charakterze dobrym: spełniają w odniesieniu do większości jakości wody wymagania określone dla wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, wartość biologicznych wskaźników jakości wody wskazują na niewielki wpływ oddziaływania czynników antropogenicznych.

23 Najniezwyklejsza substancja na ziemi
Woda jest substancją niezwykłą, bardzo cenną i niezastąpioną, a jej występowanie na Ziemi jest gwarantem życia oraz wszelkiego rozwoju w środowisku przyrodniczym. Ważne jest, aby użytkownicy tego daru natury mieli świadomość, że niewłaściwe gospodarowanie naturalnymi zasobami wodnymi może doprowadzić do ich nieodwracalnej degradacji, a w konsekwencji spowodować zminimalizowanie ilości źródeł wody przeznaczonej do picia i na potrzeby gospodarcze.

24 Oszczędzaj każdą kroplę wody
Istnieją różnorodne sposoby oszczędzania wody w gospodarstwie domowym. Różnią się one dość znacznie dla gospodarstw miejskich i rolnych. Do podstawowych należą:

25 Dbałość o jakość sieci wodnej, w szczególności:
likwidacja przecieków montaż sprzętów ograniczających zużycie wody, jak np. podwójne spłuczki Montaż perlatorów

26 Racjonalne używanie wody
w trakcie mycia się podczas zmywania naczyń i sprzątania do podlewania.

27 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Raport z przeprowadzonej analizy jakościowej wody w naszej szkole"

Podobne prezentacje


Reklamy Google