Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

"Starym Ojców naszych szlakiem

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: ""Starym Ojców naszych szlakiem"— Zapis prezentacji:

1 "Starym Ojców naszych szlakiem
Przez krew idziem w słońca wschody Z dawną pieśnią z dawnym znakiem Na śmiertelne idziem gody By z Krwi naszej życie wzięła Ta "Co jeszcze nie zginęła"!

2 Polska w wyniku trzech rozbiorów straciła niepodległość.
W 1772 roku straciła część ziem, w 1793 kolejne tereny, natomiast w 1795 zniknęła z mapy Europy, na długie, długie lata..

3 Nigdy nie zrezygnowali z prób odzyskania niepodległości.
.. Jednak Polacy, którzy po trzecim rozbiorze w 1795 roku utracili swe państwo. 123 lata zaborów był to okres, w którym Polacy udowodnili, że zasługują na swoje państwo. Nigdy nie zrezygnowali z prób odzyskania niepodległości. Przez ten czas nasi rodacy niejednokrotnie chwytali za broń, próbując wywalczyć niepodległość..

4 Początkowo Polacy swoje nadzieje wiązali z Napoleońską Francją
Początkowo Polacy swoje nadzieje wiązali z Napoleońską Francją. Niestety okres ten przyniósł jedynie utworzenie w 1807 roku Księstwa Warszawskiego, które zostało w 1815 roku zlikwidowane mocą decyzji Kongresu Wiedeńskiego.

5 POWSTANIE LISTOPADOWE
W kolejnych latach, Polacy podejmowali próby odzyskania niepodległości organizując powstania narodowowyzwoleńcze, takie jak: POWSTANIE LISTOPADOWE Powstanie listopadowe wybuchło w nocy z 29. na 30. listopada 1830 roku, na terenie królestwa Polskiego i w guberni zachodniej (ziemie zabrane). Poseł województwa płockiego, uczestnik powstania i zarazem Członek Rządu Narodowego - Stanisław Barzykowski powiedział, że w dniu zrywu narodowego : "zaczynaliśmy walkę nierówną i pełna niebezpieczeństwa, walkę rozpaczy, może nawet konieczności, ale nie nadziei i zwycięstwa. Kto wie czyli w księgach przeznaczenia nie było zapisanem, iż my tylko ją zacząć mieliśmy, aby inni, nasi następcy, mieli kiedyś po długich kolejach i przemianach z chwałą jej dokonali".

6 POWSTANIE STYCZNIOWE Było to największe polskie powstanie narodowe wywołane przeciwko Rosji. Wybuchło 22 stycznia 1863 w Królestwie Polskim i 1 lutego 1863 w byłym Wielkim Księstwie Litewskimi trwało do jesieni Spowodowane zostało narastającym terrorem jaki państwo rosyjskie siało na ziemiach polskich. Objęło tereny Królestwa Polskiego, Litwy, Białorusi i w mniejszym stopniu Ukrainy, poparła je także ludność polska z zaborów pruskiego i austriackiego. Powstanie styczniowe zostało zakończone militarną klęską Polaków.

7 POWSTANIE KRAKOWSKIE Powstanie Krakowskie 1846 r. jest jedynym polskim zrywem narodowo-wyzwoleńczym wymierzonym przeciwko trzem okupantom jednocześnie: Rosji, Prusom, Austrii. Nie tylko w zamierzeniach ale również w praktyce i formalnie ponieważ były to tzw. "państwa opiekuńcze" Rzeczypospolitej Krakowskiej. Do powstańczych walk, starć i wystąpień zbrojnych doszło na terenie Krakowa i Galicji, Wielkopolski oraz Królestwa Kongresowego a więc we wszystkich trzech Zaborach.

8 „Hymn do miłości ojczyzny” Święta miłości kochanej ojczyzny,
…czy wielkopolskie w 1848 oraz inne. Próby te nie przyniosły oczekiwanych rezultatów w postaci zrzucenia jarzma zaborów, ale sprawiały, że sprawa polska była cały czas obecna na arenie międzynarodowej. Zrywy te powodowały, że młode pokolenie, urodzone nie znające smaku niepodległości przez cały ten okres nie zapomniało o sprawie polskiej. Sprawa walki o Polskę, jak też jej późniejsza wizja obecna była w programach ugrupowań Wielkiej Emigracji po powstaniu listopadowym oraz w rodzących się w II połowie XIX wieku ruchach politycznych. O niepodległość walczyli również poeci i pisarze z Adamem Mickiewiczem na czele. Również kompozytorzy tacy jak Fryderyk Chopin czy Ignacy Paderewski. „Hymn do miłości ojczyzny” Święta miłości kochanej ojczyzny, Czują cię tylko umysły poczciwe! Dla ciebie zjadłe smakują trucizny Dla ciebie więzy, pęta niezelżywe. Kształcisz kalectwo przez chwalebne blizny Gnieździsz w umyśle rozkosze prawdziwe, Byle cię można wspomóc, byle wspierać, Nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać. Ignacy Krasicki

9 "My z Tobą Boże rozmawiać chcemy, lecz "Vater unser" nie rozumiemy
Istotną rolę odegrała również młodzież szkolna, która buntując się przeciwko nauce religii w języku niemieckim zorganizowała strajk dzieci we WrzEśni w 1901r. Kolejny strajk szkolny, miał miejsce w 1906 r., ogarnął głównie Poznańskie. Przybrał on masowy charakter i był największym tego typu wystąpieniem w Europie. "My z Tobą Boże rozmawiać chcemy, lecz "Vater unser" nie rozumiemy i nikt nie zmusi nas Ciebie tak zwać, boś ty nie Vater, lecz Ojciec nasz". anonimowy wiersz napisany przez dzieci wrzesińskie 1901

10 Przewaga militarna naszych zaborców była zbyt duża, by podejmowane przez Polaków próby przyniosły niepodległość. Na skuteczną walkę o nią musiano czekać do chwili, kiedy to pojawiły się sprzyjające okoliczności międzynarodowe. Powstanie dwóch wrogich sobie obozów militarnych Trójprzymierza i Trójporozumienia postawiło przeciwko sobie naszych zaborców. Rywalizacja pomiędzy tymi blokami, jak też skomplikowana sytuacja polityczna na świecie, stała się przyczyną wybuchu I wojny światowej.

11 W okresie poprzedzającym jej wybuch wśród Polaków ukształtowały się dwie główne orientacje polityczne. Prorosyjska skupiono wokół Romana Dmowskiego oraz proaustriacka, której przedstawicielem był Józef Piłsudski. Pierwsza z orientacji zakładała walkę u boku państw Entanty, widząc największego wroga w Niemczech. Druga natomiast zakładała walkę u boku Austro - Węgier, widząc największe zagrożenie dla Polaków w Rosji. W początkowym okresie pierwszej wojny światowej, sprawa polska nie była poruszana w zdecydowany sposób na arenie międzynarodowej. Walczące strony były przekonane, że konflikt szybko się skończy i nie ma potrzeby zabiegania o poparcie Polaków. Sytuacja zmieniła się w 1916 roku, kiedy to przedłużające się działania zbrojne spowodowały znaczne straty w siłach walczących stron. Wtedy to zaczęto zabiegać o polskiego rekruta. Wyrazami tych dążeń był tzw. manifest dwóch cesarzy, czyniący Polakom mgliste obietnice utworzenia swojego państwa oraz rozkaz noworoczny cara Mikołaja II. Obietnice te nie pozostawiały jednak złudzeń, co do tego, że państwo polskie według ich autorów nie miało być państwem w pełni niepodległym.

12 Symbolem odzyskania niepodległości przez Polskę było przybycie do Warszawy Józefa Piłsudskiego i przekazanie mu przez Radę Regencyjną władzy 11 listopada 1918 roku. Jednakże odzyskiwanie niepodległości nie ograniczyło się do jednego, konkretnego wydarzenia. Był to proces na który złożyło się szereg wydarzeń. Przełom w tym procesie nastąpił w październiku i listopadzie 1918 roku, kiedy to Polacy zaczęli odzyskiwać niepodległość najpierw w Galicji, następnie w Królestwie Polskim. Później w końcu roku 1918 powstanie wielkopolskie wyswobodziło część ziem zaboru pruskiego.

13 Jedzie, jedzie na kasztance, na kasztance
Siwy strzelca strój, siwy strzelca strój. Hej, hej, komendancie, Miły wodzu mój Gdzie szabelka Twa ze stali, Twa ze stali, Przecież idziem w bój, przecież idziem w bój? Hej, hej, komendancie, Miły wodzu mój Gdzie Twój mundur generalski, generalski, Złotem zszywany, złotem zszywany? Hej, hej, komendancie, Wodzu kochany! Masz wierniejszych niż stal chłodna, niż stal chłodna Młodych strzelców rój, młodych strzelców rój Hej, hej, komendancie, Miły wodzu mój Nad lampasy i czerwienie i czerwienie Wolisz strzelca strój, wolisz strzelca strój Hej, hej, komendancie, miły wodzu mój! Ale pod tą szarą bluzą, szarą bluzą Serce ze złota, serce ze złota! Hej, hej, komendancie, serce ze złota! Ale błyszczą groźną wolą, groźną wolą Królewskie oczy, królewskie oczy! Hej, hej, komendancie, królewskie oczy! Pójdziem z Tobą po zwycięstwo, po zwycięstwo Poprzez krew i znój, poprzez krew i znój! Hej, hej, komendancie, miły wodzu mój.

14 Na Śląsku bój o wolność trwał jeszcze parę lat i trzeba było trzech powstań śląskich, by część tej dzielnicy Polacy mogli przyłączyć do swojego państwa. Dla budowy niepodległego państwa ważna była odpowiedzialność elit politycznych. Z jednej strony środowisk związanych z Romanem Dmowskim i działającym w Paryżu Komitetem Narodowym Polskim, a z drugiej Józefem Piłsudskim, powiązanych z nim środowisk Polskiej Organizacji Wojskowej i Legionów. Obie te siły polityczne, mimo zupełnie odmiennego wyobrażenia sobie walki o niepodległość oraz przyszłego państwa, potrafiły się w tych dnia wznieść ponad podziały polityczne i wspólnie walczyć o Polskę. Dobitnym tego przykładem było utworzenie rządu koalicyjnego Ignacego Paderewskiego w styczniu 1919 roku. Wśród świętujących odzyskanie niepodległości byli również Biłgorajanie. Okupacja naszego miasta przez Austriaków zakończyła się 3 listopada, kiedy to komendant powiatu ppłk Aleksander Carapet, przekazał formalnie władzę i wyjechał z miasta. Nie stawiających oporu żołnierzy austriackich rozbrajała miejscowa drużyna Polskiej Organizacji Wojskowej. 11 listopada Biłgoraj, tak jak cały powiat był wolny.

15 W 1918 roku, po ponad stu latach udało się odbudować niepodległą Polskę. Państwo nie idealne, mające swoje problemy, ale wolne i w pełni suwerenne. Dzieło to było zasługą całego narodu, który nie pozwolił się zrusyfikować, czy zgermanizować, i pomimo kolejnych klęsk powstańczych chwytał za broń przypominając światu o tym, "że jeszcze Polska nie zginęła", a kiedy pojawiła się szansa na skuteczną walkę o niepodległość potrafił ją wykorzystać.

16 Wykonała: Agnieszka Dąbrowska IV EB


Pobierz ppt ""Starym Ojców naszych szlakiem"

Podobne prezentacje


Reklamy Google