Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawo karne Przestępstwo – czyn społecznie szkodliwy, zabroniony przez normę prawa karnego, karalny i zawiniony.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawo karne Przestępstwo – czyn społecznie szkodliwy, zabroniony przez normę prawa karnego, karalny i zawiniony."— Zapis prezentacji:

1 Prawo karne Przestępstwo – czyn społecznie szkodliwy, zabroniony przez normę prawa karnego, karalny i zawiniony

2 Prawo karne Rodzaje i formy winy
Wina umyślna – zamiar bezpośredni , zamiar ewentualny wina nieumyślna – lekkomyślność, niedbalstwo

3 Prawo karne Klasyfikacja przestępstw
Występki- czyny zagrożone grzywną powyżej 30 stawek dziennych, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności powyżej 1 miesiąca Zbrodnie - czyny zagrożone karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 3 lata albo karą surowszą

4 Prawo karne Przestępstwa kwalifikowane, uprzywilejowane, zasadnicze
Przestępstwo ciągłe

5 Prawo karne Stadia czyny przestępczego zamiar Przygotowanie
Usiłowanie / udolne i nieudolne/ dokonanie

6 Prawo karne Formy udziału w popełnieniu przestępstwa Sprawstwo
Podżeganie Pomocnictwo

7 Rawo karne Wyłączenie odpowiedzialności karnej
Niepoczytalność – wyłącza winę Błąd – wyłącza winę Wyłączenie bezprawności czynu Obrona konieczna Stan wyższej konieczności Działanie w ramach uprawnień i obowiązków Dozwolone ryzyko

8 Prawo karne System kar Grzywna wymierzana w stawkach dziennych najniższa liczba stawek 10 najwyższa 360. Stawka dzienna ni niższa niż 10 zł nie wyższa niż 2000 zł. Kara ograniczenia wolności – od miesiąca do 12 miesięcy – nieodpłatna praca od 20 do 40 godzin miesięcznie lub potrącenie wynagrodzenia od 10% do 25 % na rzecz skarbu państwa albo na celel społeczne Kara pozbawienia wolności nie mniej niż miesiąc do 15 lat Kara 25 lat pozbawienia wolności Dożywocie

9 Prawo karne Środki karne Pozbawienie praw publicznych
Zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania zawodu, prowadzenia określonej działalności gospodarczej Zakaz prowadzenia pojazdów Przepadek przedmiotów Obowiązek naprawienia szkody Nawiązka Świadczenie pieniężne Podanie wyroku do publicznej wiadomości


Pobierz ppt "Prawo karne Przestępstwo – czyn społecznie szkodliwy, zabroniony przez normę prawa karnego, karalny i zawiniony."

Podobne prezentacje


Reklamy Google