Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Najlepsze miejsce do kupowania funduszy inwestycyjnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Najlepsze miejsce do kupowania funduszy inwestycyjnych"— Zapis prezentacji:

1 Najlepsze miejsce do kupowania funduszy inwestycyjnych
Supermarket mBanku Najlepsze miejsce do kupowania funduszy inwestycyjnych

2 www.mBank.pl – drzwi do innego wymiaru bankowości

3 Wyniki działalności mBanku
Liczba klientów

4 Wyniki działalności mBanku
Liczba rachunków Źródło: mBank

5 Wyniki działalności mBanku
Przyrost depozytów Źródło: mBank

6 Przyrost depozytów w mBanku na tle sektora bankowego w 2002/2003 roku*
Depozyty w mBanku Przyrost depozytów w mBanku na tle sektora bankowego w 2002/2003 roku* *według danych z NBP, dotyczących depozytów gospodarstw domowych

7 Innowacje mBanku Innowacyjne strategie działania w praktyce to ciągłe doskonalenie istniejących produktów i procesów oraz poszukiwanie nowych. Supermarket FI mBiznes eKonto / eMax czas Wielkość sprzedaży

8 PRODUKTY INWESTYCYJNE PRODUKTY UBEZPIECZENIOWE
Oferta mBanku PRODUKTY DEPOZYTOWE RACHUNKI BIEŻĄCE PRODUKTY KREDYTOWE PRODUKTY INWESTYCYJNE PRODUKTY UBEZPIECZENIOWE eMax eKonto Kredyt Odnawialny Fundusze Inwestycyjne Ubezpieczenia na życie eMax Lokata mBiznes mPlan Akcje Ubezpieczenia majątkowe mBiznes Max Izzy Karty kredytowe Obligacje Ubezpieczenia podróżne Produkty przewidziane do wdrażania w najbliższym czasie

9 Fundamentalne zmiany rynku usług finansowych dla klientów indywidualnych
Strona podaży (instytucje finansowe) Radykalny spadek marży Wzrost konkurencji ze strony instytucji niebankowych Rewolucja technologiczna Strona popytu (klienci indywidualni) Zmiany struktury oszczędności Wzrost wymagań jakościowych i wrażliwości cenowej Faktyczna łatwość zmiany dostawcy usług

10 Zmiany struktury alokacji aktywów gospodarstw domowych
Spadek skłonności do oszczędzania w bankach. Obecnie aż około 83% aktywów ludności jest lokowanych w systemie bankowym ale struktura ta zaczyna szybko ulegać zmianie Spadek stóp procentowych Opodatkowanie dochodów z odsetek Rozwój alternatywnych produktów oszczędnościowych

11 Kierunki rozwoju rynku usług finansowych w Polsce
Struktura aktywów gospodarstw domowych w Polsce Obecnie gospodarstwa domowe w Polsce aż 83% swoich oszczędności lokują w systemie bankowym. Ta struktura znacznie odbiega od struktury aktywów gospodarstw domowych krajów Unii Europejskich i innych państw wysoko rozwiniętych.

12 Dokąd popłynie strumień pieniędzy klientów?
Wzrost wartości aktywów gospodarstw domowych i zmiana ich struktury to scenariusz na najbliższe lata. DEPOZYTY BANKOWE OBLIGACJE UBEZPIECZENIA GPW FUNDUSZE INWESTYCYJNE Kto skorzysta najwięcej?

13 Dekoniunktura na GPW – spadek wartości akcji zmniejsza
zainteresowane inwestycjami na rynku kapitałowym 1.000 zł zainwestowany w indeks WIG20 w styczniu 2001 roku jest dziś warte 614,20 zł Przeciętny Kowalski w coraz mniejszym stopniu jest zainteresowany inwestycjami bezpośrednio na rynku kapitałowym Źródło: Giełda Papierów Wartościowych

14 Dla Funduszy Inwestycyjnych perspektywy są optymistyczne
Prognoza poziomu aktywów Funduszy w latach Źródło: Narodowy Bank Polski

15 Udział kanałów dystrybucji w sprzedaży jednostek - Polska
Źródło: Fédération Européenne des Fonds et Sociétés d'Investissement Internet jest wciąż praktycznie nie wykorzystywanym przez TFI kanałem dystrybucji

16 Supermarket F.I. – przesłanki powstania
Źródło: badania mBanku

17 Wzrost roli Internetu w dystrybucji produktów inwestycyjnych na świecie. Nowy model biznesowy – w natarciu Supermarkety Charles Schwab – OneSource 4,3 mln rachunków „online”, 140 mld USD aktywów klientów w funduszach inwestycyjnych* Prognozy przewidują, że do 2005 roku, supermarkety inwestycyjne będą rozporządzać środkami w wysokości 275 mld EUR w Europie i mogą być odpowiedzialne za 25% wpływów gotówki netto na rynek finansowy (MoneyFacts) Comdirect.de * Stan na początek roku 2001 wg Graduate School of Business, Stanford University

18 Supermarket Funduszy Inwestycyjnych mBanku
pierwszy w Polsce Brak opłat dystrybucyjnych Integracja z ROR Duży wybór funduszy w jednym miejscu

19 Supermarket Funduszy Inwestycyjnych mBanku
Innowacyjny model biznesowy: Zakup i sprzedaż jednostek odbywa się na platformie systemu transakcyjnego mBanku Brak prowizji i opłat za zakup i sprzedaż jednostek Prosty i wygodny = przyjazny proces transakcji Integracja co raz bardziej zdywersyfikowanych oszczędności w jednym miejscu Samokształcenie jako podstawa edukacji finansowej –

20 2,09 % (*) Brak opłat – co zyskuje klient? Różnica: 690 zł 69.011 zł
KLIENT INWESTUJE MIESIĘCZNIE 300 ZŁ, PRZEZ OKRES 10 LAT, OCZEKUJĄC STOPY ZWROTU 12% ROCZNIE 3% PROWIZJA PRZY NABYCIU BEZ PROWIZJI Różnica: 690 zł 2,09 % (*) (*) zysku netto z przedstawionej inwestycji

21 Jan Wirtualny Fundusze inwestycyjne 20123,00 20123,00

22

23 Narzędzia edukacyjne i doradcze – wartość dla klienta
W trudnych czasach wartością dla inwestora stają się rozbudowane narzędzia doradcze, które pomagają trafnie budować własną strategię

24 Narzędzia edukacyjne i doradcze – wartość dla klienta
Przemyślane kalkulatory pozwalają na podejmowanie lepszych i bardziej świadomych decyzji inwestycyjnych

25

26 Supermarket Funduszy Inwestycyjnych w mBanku
Liczba wniosków o otwarcie usługi Supermarket F.I. Źródło: mBank

27 Supermarket Funduszy Inwestycyjnych w mBanku
Aktywa netto zgromadzone przez klientów S.F.I. Źródło: mBank


Pobierz ppt "Najlepsze miejsce do kupowania funduszy inwestycyjnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google