Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POWERLOGIC® Analizatory serii PM800

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POWERLOGIC® Analizatory serii PM800"— Zapis prezentacji:

1 POWERLOGIC® Analizatory serii PM800
1

2 Rodzina urządzeń pomiarowych PowerLogic
Funkcjonalność CM4000 Do głównego punktu zasilającego Zaawans. Monitoring jakości energii Detekcja zakłóceń przejściowych (CM4-T) Zaawans. zapis przebiegów okresowych Różnorodność We/Wy B. wysoka klasa dokładności Synchronizacja czasu przez GPS PM800 Do pól zasilających Rozszerzony pomiar parm. sieci Monitoring jakości energii Pamięć wewnętrzna Kompaktowa budowa Rejestracja przebiegów PM700 Do odbiorów Pomiar podst. param. sieci Rozliczenia wewn./alokacja kosztów Monitoring THD

3 Element kompletnego rozwiązania
Mierniki serii PM800 stanowią istotny element systemu nadzoru PowerLogic. Software - System Manager Urz. komunikacyjne - EGX EGX Modemy Urz. z komunikacją - Analizatory sieci - Mierniki parametrów el. - Wył. nn. z zab. Micrologic - Zabezpieczenia Sepam - Inne urządzenia z obsługą protokołu Modbus Mierniki serii PM800 są wyposażone w port RS-485 z obsługą protokołu Modbus RTU/ASCII. Dostępny jest też 2 lub 4-przewodowy port RS485/RS232 na adapterze zdalnego wyświetlacza, umożliwiając zdalny dostęp do pomiarów z poziomu systemu SMS lub SCADA. Urządzenia pomiarowe z protokołem Modbus Inne kompatybilne urządzenia

4 Systemy PowerLogic kontrola kosztów energii, jakości i niezawodności sieci elektrycznej
Od roku 1989, systemy Power Logic wspomagały naszych klientów na całym świecie w zwiększeniu niezawodności pracy ich sieci poprzez…

5 Pomiar zużycia i kontrola kosztów energii
Weryfikacja faktur za energię; wdrażanie programów oszczędnościowych Wykrywanie przyczyn i źródeł strat energii Weryfikacja skuteczności działań oszczędnościowych jak np. zainstalowanie nowych bardziej wydajnych urządzeń. Kontrola mocy zamówionej i współczynnika mocy; redukcja/unikanie kar Alokacja kosztów, rozliczenia wewnątrzoddziałowe Pomiar wszystkich mediów (woda, powietrze, gaz, energia, itd.) i optymalizacja zakupu energii Możliwość zaoszczędzenia od 2-4% kosztów za energię, dzięki precyzyjnej informacji o jej zużyciu.

6 Optymalizacja wykorzystania urządzeń
Przedłużenie życia maszyn/urządzeń poprzez równomierne rozłożenie obciążeń, pomiar a następnie ograniczanie harmonicznych i innych czynników wpływających na szybsze nagrzewanie a tym samym krótszy czas życia urządzeń Maksymalizacja wykorzystania istniejącej wydajności systemu i unikanie zbędnych inwestycji dzięki precyzyjnej identyfikacji rezerw mocy Oszczędność od 2 do 5% na kosztach operacyjnych, poprzez optymalizację wykorzystania urządzeń i wyeliminowanie niepotrzebnych zakupów/inwestycji.

7 Poprawa jakości energii i niezawodności zasilania
Wczesne wykrywanie i ostrzeganie o potencjalnych zagrożeniach Precyzyjne wykrywanie i rejestracja amplitud i czasów trwania zakłóceń wpływających na jakości energii Diagnoza i wydzielenie odbiorów mających negatywny wpływ na jakość energii w systemie Ciągła ocena trendów jakości energii i warunków umożliwiających identyfikację słabych punktów sieci. Określenie wymogów dla zapewnienia odpowiedniego poziomu jakości energii i ich weryfikacja po wdrożeniu działań korygujących Oszczędność ok. 10% lub więcej dzięki poprawie jakości energii i niezawodności zasilania.

8 Zestawienie podstawowych parametrów
PM810 PM810 z PM810Log PM820 PM850 PM870 Wykrywanie zakłóceń n Zaawans. rejestracja przebiegów Funkcja EN50160 Standard. rejestracja przebiegów Trendy i przewidywania Pamięć wewnętrzna Wielkość (kB) 80 800 Dzienniki Użytkownika 1 3 Dziennik zużycia energii Dziennik zużycia en. wg. zmian Dziennik Alarmów Analiza harmonicznych do 31 do 63 Kl. dokładności IEC 60687 0.5 V, I, Energia, Moc uśredn., THD Alarmy, RS485, Moduły opcj.

9 PM870 - parametry Ikony alarmu i obsługi urządzenia — podgląd stanu alarmów Czytelny, podświetlany ekran LCD Antyodblaskowy, odporny na zarysowania Wyświetlanie 4 wartości jednocześnie, np. prądy w 3 fazach i w przewodzie N Ekrany z podsumowaniem, wykresy słupkowe - szybka informacja o stanie sieci Intuicyjne menu kontekstowe umożliwiające obsługę miernika bez wcześniejszego szkolenia Obsługa 5 języków — angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski Dostępne są 3 konfiguracje miernika — ze zintegrowanym wyświetlaczem, bez wyświetlacza lub z wyświetlaczem zdalnym.

10 PM870 – parametry (cd.) Wyjście KY /Wejście logiczne Zasilanie
Wejścia pomiarowe napięciowe – 600 VAC mierzone bezpośrednio; Złącze modułów opcjonalnych Wejścia pomiarowe prądowe - bezpośredni pomiar prądu do 15 A Port RS-485, 2-przewodowy Modbus-RTU lub -ASCII Komunikacja z systemem SMS Komunikacja z systemami BAS lub SCADA Aktualizowany firmware pozwalający na rozszerzanie możliwości urządzenia

11 PM870 – parametry (cd.) Opcja zdalnego wyświetlacza:
Możliwość zamontowania analizatora wewnątrz rozdzielnicy na szynie DIN w przypadku gdy napięcie dopuszczalne na drzwiach nie może przekraczać 120 V. Lokalna konfiguracja analizatorów bez wyświetlaczy. Dodatkowy port komunikacyjny RS232/485, konfigurowalny jako 2- lub 4-przewodowy . Konfigurowalny port 2- lub 4-przewodowy na adapterze wyświetlacza zdalnego – możliwość bezpośredniego wpięcia analizatora do istniejącej sieci 4 przewodowej.

12 PM870 – parametry (cd.) Kompaktowa budowa x 96 x 70mm (głębokość urządzenia z komunikacją Modbus i 1 We/Wy) Możliwość zaoszczędzenia miejsca Otwór montażowy o wymiarach 92 x 92mm Zgodnie z międzynarodowymi normami Retrofit mierników analogowych montowanych w otworach o średnicy 4” bez konieczności stosowania dodatkowych adapterów Montaż na szynie DIN (bez wyświetlacza) Wyeliminowanie prowadzenia okablowania na drzwi

13 Opcjonalne moduły We/Wy
Zastosowania Monitorowanie stanu urządzeń Monitorowanie i wizualizacja alarmów Synchronizacja przedziału uśredniania Monitorowanie zużycia innych mediów (woda, gaz, itp.) Seria PM800 w standardzie posiada: 1 wyjście logiczne KY 1 wejście logiczne Opcjonalne moduły We/Wy 2 wejścia i 2 wyjścia logiczne 6 wejść i 2 wyjścia logiczne 2 we/wy logiczne i 2 we/wy analogowe Analizatory serii PM800 można wyposażyć w maks. 2 opcjonalne moduły We/Wy.

14 Uniwersalność i elastyczność
Szybki i łatwy montaż Przy pomocy 2 zatrzasków sprężynowych Bez żadnych narzędzi Szeroki zakres napięć zasilających 115 – 415 V AC (15 VA) 125 – 250 V DC (10 W) Mniejsza liczba modeli do magazynowania

15 Procesor analizatorów serii PM800
Niezawodny i wydajny procesor Ta sam rodzina procesorów co w analizatorach serii CM4 128 próbek/okres zapewnia wysoką dokładność pomiarów Gwarantowana ciągłość pomiarów Spełnione wymagania norm IEC (energia) i ANSI C S (energia czynna)

16 Alarmy Użytkownika Alarmy ustawione fabrycznie, dostępne po załączeniu analizatora Możliwość modyfikacji istniejących lub tworzenia nowych alarmów (PM820, PM850, PM870) Dostęp do tworzenia kombinacji alarmów dzięki zastosowaniu logiki Boolean (PM850 i PM870) Wykrywanie krótkich pików/zapadów w prądzie/napięciu (PM870) Tabela z analizą alarmów pozwala na szybkie wykrycie powtarzających się zakłóceń Alarmy, przechowywane w pamięci miernika i wyświetlane w programie SMS dostarczają niezbędnej wiedzy o zdarzeniach w sieci.

17 Rejestracja pomiarów Wbudowana pamięć wewnętrzna:
PM850, PM870 – 800 kB PM810 z modułem logowania, PM820 – 80 kB Rozpoczęcie rejestracji predefiniowanych wielkości elektrycznych zaraz po podłączeniu zasilania Korzyści jakie daje pamięć wewnętrzna: Redukcja przepływu danych w sieci Modbus Uniknięcie przerw w rejestracji (uszkodzenie magistrali Modbus) Pomiary z pamięci wewnętrznej można sczytywać (ręcznie lub automatycznie) do bazy danych programu SMS i wyświetlać np. w postaci tabel, trendów, itp.

18 Zaawansowana rejestracja pomiarów
Pamięć wewnętrzna analizatorów serii PM800 składa się z : Dziennika Min/Max – wartości min/max od ostatniego zerowania Dzienników Użytkownika z możliwością rejestracji do 96 różnych wielkości elektrycznych (PM820 i PM810 z modułem LOG – 1 dziennik; PM850, PM870 – 3 dzienniki) Dziennik bilingu i tabela zużycia energii z podziałem na zmiany Rejestrow. wielkości Minuty Dni Miesiące kWh pobierana kWh całkowita kVARh pobierana kVARh całkowita kVAh całkowita PF całkowita kW uśredniona kVar uśredniona Co 15 minut przez 12 dni (1152 rekordy) 32 dni pomiarów dziennych (32 rekordy) 2 lata pomiarów miesięcznych (24 rekordy) Dziennik bilingu można wczytać do programu SMS i wyświetlić w postaci np. tabeli. Uwaga: dzienne i miesięczne wartości wsp. mocy PF i mocy uśredn. są ostatnimi zmierzonymi danego dnia lub miesiąca.

19 Zaawansowana rejestracja pomiarów
Dziennik zużycia energii z podziałem na zmiany (możliwość uwzględnienia kosztów) Dostęp z poziomu tabeli programu SMS Dostęp z poziomu oprogramowania typu SCADA poprzez odczyt określonych rejestrów

20 Monitoring jakości energii
Kąty i amplitudy poszczególnych harmonicznych z uwzględnieniem do 31-szej harmonicznej (PM810LOG, PM820), 63-ciej harmonicznej (PM850, PM870) Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej True RMS z uwzględnieniem do 63-ciej harmonicznej (cała seria PM800) Analiza harmonicznych jest dostępna w postaci tabelarycznej w programie SMS.

21 Monitoring jakości energii (cd)
Analizatory (PM850, PM870) dokonują weryfikacji parametrów napięcia zasilającego wg. normy PN-EN50160. Norma PN-EN50160 określa parametry napięcia zasilającego jakie powinny być zapewnione przez dostawcę. W przypadku niedotrzymania jednego z parametrów napięcia zasilającego określonego w PN-EN50160 analizator generuje alarm. Status poszczególnych parametrów można odczytać w dedykowanej tabeli programu SMS.

22 Zapis przebiegu okresowego (PM850)
Ręczne lub automatyczne wyzwolenie zapisu 128 p/o, 3 okresy Przebiegi okresowe dostarczają graficznej reprezentacji aktualnego stanu sieci. Umożliwiają szybkie odizolowanie potencjalnych zagrożeń. Idealne do wykrywania powtarzających się zakłóceń, anomalii.

23 Wykrywanie pików i zapadów oraz zaawansowana rejestracja przebiegu (PM870)
PM870 ma możliwość wykrywania, alarmowania i rejestracji przebiegów dla pików/zapadów prądu/napięcia, które mogą powodować nieprawidłową pracę zabezpieczeń, maszyn. itp. 12 prekonfigurowanych alarmów napięciowych (piki/zapady) zapewniających wczesne wykrycie problemu i wyzwalających zapis przebiegu okresowego. Pełna obsługa alarmów jest dostępna z poziomu oprogramowania SMS. Zapady napięcia są najczęściej wywoływane przez załączanie dużych odbiorów. PM870 umożliwia wykrycie tego typu odbiorów i zasilenie ich z innego źródła.

24 Wykrywanie pików i zapadów oraz zaawansowana rejestracja przebiegu (c
Wykrywanie pików i zapadów oraz zaawansowana rejestracja przebiegu (c.d.) Zaawansowany zapis przebiegów (PM870) pozwala na uzyskanie precyzyjnego obrazu stanu sieci w chwili wystąpienia zakłócenia Zapis od 185 okresów dla 1 kanału przy 16 próbkach/okres do 3 okresów dla 6 kanałów przy 128 próbkach/okres Niska jakość energii może prowadzić do kosztownych przestojów w produkcji. PM870 z zaawans. funkcją rejestracji przebiegów to idealne narzędzie do wykrywania i analizy niepożądanych zjawisk w sieci

25 Trendy i prognozowanie (PM850, PM870)
Analizatory przechowują w pamięci wewnętrznej dane potrzebne do wygenerowania trendów wraz z prognozowaniem (kolor zielony na rysunku obok) Wartości Min/Maks. i średnie dostępne są z rozdzielczością minut, godzin, dni i miesięcy Prognozowanie jest realizowane dla przedziałów godzinowych i dziennych W SMS dostępne są wykresy trendów dla podstawowych wielkości (np. moc czynna, prąd, napięcie) Dane trendów przechowywane są w rejestrach dzięki czemu możliwy jest ich odczyt przez systemy typu SCADA Wykres trendu wraz z prognozowaniem na podstawie pomiarów zapisanych w pamięci PM870.

26 Jak stworzyć najprostszy system nadzoru...
Zastosowanie bramki EGX400 umożliwia przesyłanie danych po sieci Ethernet Można stworzyć prosty system nadzoru składający się z PM8x, EGX400 i PC z przeglądarką WWW. Użytkownik ma dostęp do: Pomiary podstawowe: I, U, P, Q, S oraz energie Stan Wejść/Wyjść Aktualny status i historia alarmów Wykresy trendów i prognoz (PM850 lub PM870) Zgodność nap. zasilającego z EN50160 (PM850 lub PM870) Brak konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania PC z przeglądarką IE Bramka EGX400 PM8

27 Więcej informacji… Strona PowerLogic – www.powerlogic.com
Skontaktuj się z naszym przedstawicielem handlowym lub odwiedź naszą stronę internetową: Strona PowerLogic – Strona firmowa – Produkty Merlin Gerin –


Pobierz ppt "POWERLOGIC® Analizatory serii PM800"

Podobne prezentacje


Reklamy Google