Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Życie i twórczość Janusza Korczaka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Życie i twórczość Janusza Korczaka."— Zapis prezentacji:

1 Życie i twórczość Janusza Korczaka

2 Janusz Korczak Janusz Korczak znany również jako "Stary Doktor". Był lekarzem i pedagogiem, jego prawdziwe nazwisko brzmi: Henryk Goldszmit. Urodził się 22 lipca 1878r. Pochodził z rodziny zamożnego adwokata pochodzenia żydowskiego, która od dawna wrosła w polską kulturę i tradycję. Całe życie Korczaka związane było z Warszawą.

3 Rodzice Józef Goldszmit z zawodu adwokat zmarł, gdy Janusz był jeszcze młodym chłopcem. Z wykształcenia był pedagogiem i lekarzem, ale swoje życie w całości poświęcił dzieciom i ich problemom. Był także pisarzem.  Cecylia Goldszmit z domu Gębickich pochodziła z rodziny niezupełnie spolszczonej. Zajmowała się prowadzeniem domu.

4 Przodkowie Jego pradziad był szklarzem, dziadek lekarzem. W domu rodzinnym, oprócz rodziców i starszej siostry Anny, mieszkała ukochana babcia Henryka Emilia Gębicka. To jej pięcioletni Henryk zwierzał się ze swoich tajemnic i marzeń o lepszym świecie. Rodzina Goldszmitów mieszkała przy ulicach: Bielańska 18 w roku 1881 przeprowadziła się na Krakowskie Przedmieście 77 gdzie mieszkał z rodzicami, siostrą Anna, i babcią Emilią Gębicką.

5 Dzieciństwo W ósmym roku życia rozpoczął naukę w szkole początkowej Augustyna Szmurły, gdzie panował surowy porządek. Tak głęboko przejął się stosowaną tam karą chłosty, że rodzice musieli zabrać go ze szkoły. Przebywając w domu i przygotowując się do pierwszej klasy gimnazjum, marzył o lepszym świecie, w którym nie będzie okrucieństwa i niesprawiedliwości.

6 Dzieciństwo Główną pasją piętnastoletniego Henryka Goldszmita było czytanie książek, w tym czasie także marzył o założeniu pisma „Debiut”, w którym zamieszczałby prace odrzucane przez inne redakcje. Uczęszczał do Gimnazjum Praskiego , gdzie uczono w języku rosyjskim . Nie lubił się uczyć i dlatego jego oceny były średnie . Bardziej interesowała go literatura . Ulubionym miejscem Korczaka z okresu dzieciństwa i młodości był Ogród Saski, w którym spotykał się z rówieśnikami i starszymi kolegami. Długotrwała choroba ojca i śmierć w 1896 roku zmusiły młodego Korczaka do udzielania korepetycji, aby finansowo wspomóc rodzinę.

7 Studia W roku 1898 zdał maturę i ku zaskoczeniu przyjaciół zapisał się na Wydział Lekarski Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Latem 1899 roku udał się w podróż śladami Pestalozziego, także był uczestnikiem Kongresu Syjonistycznego w Bazylei. Studiował medycynę na Uniwersytecie Warszawskim, a także w Berlinie, Paryżu i Londynie. W latach pracował jako lekarz w szpitalu dziecięcym w Warszawie.

8 Studia Studia lekarskie zajęły Korczakowi sześć lat, gdyż pierwszy rok musiał powtórzyć. Prawdziwą atmosferę naukową odnalazł na Uniwersytecie Latającym, którego został słuchaczem. Jednocześnie stał się członkiem Towarzystwa Kolonii Letnich i Warszawskiego Towarzystwa Higienicznego. W dalszym ciągu rozwijał się literacko. Pisał liczne artykuły i recenzje w tygodniku „Kolce” oraz jednocześnie współpracował z innymi czasopismami. W okresie studenckim powstała pierwsza powieść „Dzieci ulicy”. Korczak podjął pracę nauczycielską. Prowadził zajęcia na tajnej pensji Stefanii Sempołowskiej.

9 Wychowawca na koloniach letnich
W latach był aktywnym członkiem Towarzystwa Kolonii Letnich. W końcowej fazie studiów medycznych rozpoczął pracę na koloniach jako wychowawca.

10 Służba medyczno-pedagogiczna
W marcu 1905 roku Janusz Korczak otrzymał dyplom lekarza i podjął pracę w Warszawie w Szpitalu dla Dzieci im. Bersonów i Baumanów przy ulicy Śliskiej 51. Zobowiązany był do całodobowej opieki nad chorym oraz udzielania porad w ambulatorium przyszpitalnym. Warto dodać, że prowadził również bibliotekę.

11 Działalność literacka
Janusz Korczak pisał powieści i opowiadania przeznaczone przede wszystkim dla człowieka dorosłego. Miały one za zadanie uczulić społeczeństwo na krzywdę dziecka, na brak zrozumienia dziecięcych problemów.

12 Radio W 1935 roku związał się z Polskim Radiem. Pod pseudonimem Stary Doktor wygłaszał liczne pogadanki dla dzieci, co było nowością w radiofonii polskiej; otrzymał zaproszenie do „Anteny”. W 1938 wygłosił w radiu powieść „Pedagogika żartobliwa”.

13 Pierwsze czasopismo Dziewiątego października 1926 opracował pierwszy numer Małego Przeglądu (1926–1939), który redagował przez kolejne 4 lata (1926–1930). Po roku 1930 redakcją kierował Igor Newerly. Biura gazety mieściły się w Warszawie, przy ulicy Nowolipki 7.

14 Mały Przegląd Pismo dzieci i młodzieży założone przez Janusza Korczaka w październiku 1926 roku. Wydawane pomiędzy Było bezpłatnym piątkowym dodatkiem do dziennika Nasz Przegląd

15 Pedagog Od młodości był zafascynowany teoriami progresywizmu pedagogicznego, opracowanymi m.in. przez Johanna Pestalozziego. W lecie 1899 roku przebywał w Szwajcarii by poznać jego działalność i twórczość pedagogiczną.

16 Dom sierot Razem ze Stefanią Wilczyńską założył i prowadził Dom Sierot – dla dzieci żydowskich w Warszawie (pomiędzy 7 października 1912 i 1942). Dom znajdował się przy ulicy Krochmalnej 92, został wybudowany przez Towarzystwo Pomocy dla sierot specjalnie na rzecz jednostki kierowanej przez Korczaka.

17 Metody wychowawcze Janusz Korczak zawsze chciał jak najlepiej dla swoich sierot .W związku wymyślił dla nich : sąd koleżeński - miał przezwyciężać negatywne sposoby zachowania dzieci . radę samorządową - zajmowała się zaspokajaniem potrzeb dzieci w związku z zgłoszonymi prośbami, petycjami. szafę znalezionych rzeczy . skrzynkę na listy, do której dzieci wrzucały listy z pytaniami, prośbami, skargami. tablica do porozumiewania się z dziećmi, na której umieszczano wszelkie zawiadomienia, ogłoszenia, zarządzenia.

18

19 Śmierć Korczaka Rankiem 5 lub 6 sierpnia 1942 obszar Małego Getta został otoczony przez oddziały SS oraz przez żołnierzy ukraińskich i łotewskich , słynących z brutalności . Zginął wraz z wychowankami – wywieziony w początkach sierpnia 1942 z getta w wagonie bydlęcym. Dobrowolnie towarzyszył im w drodze na śmierć w komorze gazowej obozu zagłady w Treblince.

20 Dominika Kaszuba kl. Va Paulina Wrona kl. Va Adrianna Kaszuba kl.Va
Autorzy : Dominika Kaszuba kl. Va Paulina Wrona kl. Va Adrianna Kaszuba kl.Va

21 Wikipedia Google Grafika www.treblinka.bho.pl Google
Źródła : Wikipedia Google Grafika Google


Pobierz ppt "Życie i twórczość Janusza Korczaka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google