Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Raport z badania reputacji i satysfakcji z Warszawy 06 grudnia 2004

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Raport z badania reputacji i satysfakcji z Warszawy 06 grudnia 2004"— Zapis prezentacji:

1 Raport z badania reputacji i satysfakcji z Warszawy 06 grudnia 2004
Co dalej z Warszawą? Raport z badania reputacji i satysfakcji z Warszawy 06 grudnia 2004 Skrócony raport z badania 2 lutego 2005 partnerzy projektu:

2 Jak mnie oglądać? Nazywam się Raport z Badania.
Możesz mnie oglądać jak zwykłą prezentację PowerPoint, klikając slajd po slajdzie. Jednocześnie wiem, że jako Raport, niektórzy przeglądają mnie inaczej – lubią wrócić do poprzedniego wątku albo ominąć części, które są dla nich mniej interesujące*. Dlatego obok znajduje się mój Spis Treści, dzięki któremu możesz szybko przenieść się do wybranych rozdziałów, klikając ich nazwy. Część merytoryczna opracowania ma ponad 50 slajdów, jednak na początku każdego rozdziału znajdziesz krótkie podsumowanie zawartych w nim informacji. Jeśli dany rozdział ma więcej niż jeden slajd, w prawym dolnym rogu znajduje się przycisk „dalej”, który oznacza, że dany wątek będzie jeszcze kontynuowany. Przyjemnego oglądania! *działam poprawnie tylko wtedy, gdy przy uruchomieniu wcisnąłeś „Włącz makra”. dalej

3 Wprowadzenie Warszawa jest stolicą Polski i największym miastem w kraju. Mimo to, pozostaje miejscem kontrowersyjnym i budzącym dyskusje... Reputacja miasta i wizerunek jego mieszkańców mają duże znaczenie dla rozwoju gospodarczego i turystycznego. Postrzeganie miasta przez pryzmat jego mieszkańców i gości ma też bezpośredni wpływ na samopoczucie i jakość życia Warszawiaków. Wiedząc, jak ważnym atrybutem jest reputacja, postanowiliśmy zbadać opinie różnych grup (mieszkańców Polski, mieszkańców Warszawy, branży badań rynkowych i marketingu) o Stolicy i Warszawiakach. Celem badania było przede wszystkim zidentyfikowanie czynników kształtujących reputację miasta, co pozwoliło na określenie słabych i silnych stron Warszawy i w efekcie na wypracowanie listy działań poprawiających wizerunek Warszawy.

4 Cele badania Badanie składało się z dwóch części – ilościowej i jakościowej. Raport stanowi zintegrowaną analizę wyników uzyskanych obiema metodami. Cele etapu ilościowego (Etap I) scharakteryzowanie nastawienia Polaków do Warszawy określenie wizerunku Warszawiaka zbadanie wizerunku Warszawy określenie czynników decydujących o reputacji miasta zidentyfikowanie silnych i słabych stron Warszawy Cele etapu jakościowego (Etap II) zdiagnozowanie miejsc o emocjonalnym znaczeniu poznanie miejsc będących wizytówką Warszawy zrozumienie postrzegania Warszawiaka rdzennego i przyjezdnego wyjaśnienie nastawienia rdzennych Warszawiaków do przyjezdnych odtworzenie autoportretu Warszawiaka MIESZKAŃCY POLSKI próba KONGRES BADACZY próba BADANIE JAKOŚCIOWE FGI

5 Metodologia (I etap) Ogólnopolskie badanie reprezentatywne
(4-8 listopada): wywiady bezpośrednie w domach respondentów (PAPI) w ramach sondażu OmnimasTM próba reprezentatywna dla mieszkańców Polski w wieku 15+ (N=1005) pytania o reputację Warszawy i portret Warszawiaka Badanie uczestników Kongresu Badaczy Rynku i Opinii (21-22 października 2004): ankieta CAWI próba – uczestnicy Kongresu (N=144) pytania o reputację Warszawy, portret Warszawiaka oraz ocena czynników sukcesu miasta MIESZKAŃCY POLSKI próba KONGRES BADACZY próba W I etapie badania wykorzystaliśmy między innymi narzędzie sieci TNS do zarządzania satysfakcją: TRI*MTM (moduł TRI*MTM for Corporate Reputation).

6 Metodologia (II etap) BADANIE JAKOŚCIOWE FGI Dyskusje grupowe z mieszkańcami Warszawy (17-18 stycznia 2005) Focus Group Interviews (FGI)* – przeprowadzone w Warszawskim Centrum Badań Jakościowych 4 grupy, 32 uczestników – cechy respondentów w poszczególnych grupach: Definicje: Rdzenni: respondenci, którzy urodzili i wychowali się w Warszawie rodzice respondentów również urodzeni i wychowani w Warszawie Przyjezdni przyjechali do Stolicy jako dorośli (po 18. roku życia) Rdzenni Młodzi Profesjonaliści Przyjezdni Młodzi Profesjonaliści Rdzenna Warszawka Przyjezdna Warszawka Warszawka: osoby o niższym statusie społecznym, baczni obserwatorzy życia miasta osoby starsze: 35-50lat Młodzi Profesjonaliśc:i osoby młode: 27-33 nastawione na sukces dobrze zarabiające i aktywne *W II etapie badania wykorzystaliśmy m.in. techniki projekcyjne: animalizację, fotosort W prezentacji mieściliśmy dosłowne cytaty wypowiedzi uczestników wywiadów.

7 Przebieg badania Październik 2004 Listopad 2004 Styczeń 2005 Pn Wt Śr
Czw Pt Sb Nd 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 KONGRES BADACZY próba Listopad 2004 Pn Wt Śr Czw Pt Sb Nd 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 MIESZKAŃCY POLSKI próba BADANIE JAKOŚCIOWE FGI Styczeń 2005 Pn Wt Śr Czw Pt Sb Nd 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 31 25 26 27 28 29 30

8 Streszczenie (1/3) Postawa wobec Warszawy
Polacy mają ambiwalentny stosunek do swej Stolicy. Z jednej strony Warszawa ich przyciąga i fascynuje, z drugiej widzą jej niedociągnięcia. Ten dysonans i słabą reputację określa relatywnie niski Index TRI*M (mierzący reputację), który przyjął wartość 25 punktów (Index TRI*M przyjmuje wartości od –66 do 134 punktów. Wartość Index TRI*M powyżej 70 punktów oznacza pozytywną reputację, natomiast poniżej 20 punktów – bardzo negatywną). Atrakcyjność Warszawy / Wizytówka Warszawy Trzy czwarte Polaków odwiedziło Warszawę przynajmniej raz w życiu. - Najczęściej przyjeżdżaliśmy do Stolicy w celach turystycznych. Kiedy chcemy pokazać miasto osobie, która jest w Warszawie po raz pierwszy, lub przyjmujemy zagranicznych gości, obowiązkowo odwiedzamy Starówkę Warszawską, Trakt Królewski wraz z Łazienkami i Belwederem, Wilanów oraz Pałac Kultury i Nauki aby podziwiać panoramę miasta. Autentyczną atmosferę „prawdziwej Warszawy” odnajdziemy jednak na prawym brzegu Wisły. Pomimo, iż o braku bezpieczeństwa na Pradze krążą legendy (np. Szmulki), jednak tam tylko można odnaleźć prawdziwą atmosferę starej Warszawy, przedwojenną architekturę oraz folklor z bazarami i handlem. Tam też odnajdziemy bohemę i artystów – Praga coraz częściej wabi ich swym urokiem. dalej

9 Streszczenie (2/3) „Ciepłe miejsca” w Warszawie
Warszawiacy lubią swoje miasto za związane z nim wspomnienia. Dla rdzennych (tutaj urodzonych) mieszkańców ciepłe miejsca Warszawy wiążą się z dzieciństwem i dorastaniem, dlatego w Warszawie mamy co najmniej tyle ciepłych miejsc co urodzonych tutaj Warszawiaków ;-) Przyjezdni mieszkańcy swoją sympatię do miasta budują na relacjach i przyjaźniach z innymi osobami. Warszawiacy lubią miejsca zielone, jak z jednej strony nieujarzmione przez człowieka dzikie brzegi Wisły, parki krajobrazowe, lasy, a z drugiej strony stworzone przez człowieka – parki i skwery. Rynek nauki i pracy Każdego roku do Warszawy przybywają rzesze kandydatów na warszawskie uczelnie. Tutaj istnieje możliwość zdobycia wykształcenia zgodnego z naszymi zainteresowaniami, na dobrych uczelniach. Niezaprzeczalnie Warszawa to również największy, najbardziej chłonny i elastyczny rynek pracy. To miasto, które daje szanse wszystkim... dalej

10 Streszczenie (3/3) Słabe strony i „zimne miejsca” w Warszawie
W opinii mieszkańców Warszawy, największą bolączką tego miasta są słabe rozwiązania komunikacyjne i nieprzejezdność miasta. Zakorkowane ulice to dziś stały element warszawskiego krajobrazu. Warszawiacy (zwłaszcza przyjezdni) narzekają na panujący w mieście pośpiech i szybkie tempo życia. Tutaj relatywnie szybciej mija czas. Warszawa jest niestety również miastem brudnym. Dostrzegalny jest brak odpowiednich rozwiązań (np. koszy na śmieci, wystarczająco częstego opróżniania przez służby miejskie) oraz kultury osobistej mieszkańców. To powody panującego bałaganu. Do niechlubnych symboli brzydkiej i brudnej Warszawy należy zaliczyć przede wszystkim kolejowe dworce – z Centralnym na czele. W Warszawie należy zwiększyć poczucie bezpieczeństwa jej mieszkańców oraz przyjeżdżających. Pomimo zauważalnych już działań w tym kierunku (np. wzmocnienie partoli straży miejskiej), Warszawiacy narzekają na drobną przestępczość i nie czują się w mieście bezpiecznie. Oczekiwane są działania pomagające w budowaniu atmosfery i tożsamości miasta.

11 Wycieczka do Warszawy

12 Wycieczka do Warszawy... dalej

13 Znajomość Warszawy MIESZKAŃCY POLSKI próba W Warszawie mieszka 5% Polaków, ale aż 75% mieszkańców innych części Polski widziało ją „na żywo”. 84% Polaków (wyłączając mieszkańców stolicy) bywa w Warszawie raz w roku lub rzadziej, 5% raz w miesiącu lub częściej N=755 (osoby, które choć raz były w Warszawie) N=1005 (mieszkańcy Polski w wieku 15+) dalej

14 Po co do Warszawy...? MIESZKAŃCY POLSKI próba Do Warszawy najczęściej przyjeżdżamy w celach turystycznych (44%), do rodziny (15%) lub na zakupy (11%) Dla co dziesiątego Polaka (nie mieszkającego w stolicy) Warszawa jest obecnym bądź potencjalnym miejscem pracy Odpowiedzi nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci mogli podać więcej niż jeden powód przyjazdu do Stolicy N=755 (osoby, które były ale nie mieszkają w Warszawie) dalej

15 „Łazienki - karpie, te sprawy, alejki…”
Pocztówka z Warszawy BADANIE JAKOŚCIOWE FGI „Starówka, zdecydowanie Starówka. Plac zamkowy. Kamieniczki takie malutkie. Tam sobie powoli już można wypocząć.” Kiedy wybierasz się do Warszawy, albo przyjmujesz gości u siebie są miejsca, których nie możesz pominąć w swoich planach. Standardowa trasa naszej wyprawy została wytyczona przez respondentów w badaniu jakościowym – pokazując Warszawę przysłowiowemu „wujkowi z Ameryki” zaczynamy od Starówki następnie Traktem Królewskim podążamy do Łazienek Królewskich później jedziemy zobaczyć pałac i ogród w Wilanowie i wracamy do centrum do Pałacu Kultury i Nauki No i jeszcze krótka wycieczka do prawdziwej, starej Warszawy, czyli… na Pragę „Absolutnie, zaczęłabym od Starówki, przez Trakt Królewski, aż do Wilanowa…, co by było wszystko kompletnie, wracając zahaczyłabym o Centrum, jakie piękne u nas są wieżowce, drapacze chmur…” „Łazienki - karpie, te sprawy, alejki…” „Pałac Kultury i Nauki! Nie da się nie zauważyć Pałacu Kultury i Nauki” „Tak, ja naprawdę bym wujka na Pragę zabrał, bo tam jest taka naprawdę oryginalna zabudowa taka warszawska, przedwojenna.” dalej

16 Mapa historyczna BADANIE JAKOŚCIOWE FGI Wrażenia estetyczne i wizualne powinniśmy również uzupełnić wiedzą historyczną. Warszawiacy polecają szczególnie wizytę w Muzeum Warszawy na Starówce, Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Muzeum Narodowym. Pomnikiem naszej waleczności i oddania jest Grób Nieznanego Żołnierza, który przyciąga do siebie również uroczystą zmianę warty honorowej. „Nie jest tylko tam II Wojna Światowa oznaczona datami przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Tylko bardzo dużo miejsc na świecie w obrębie całej historii Polski. - Zaczynając od Cedyni gdzie Polacy przelewali krew. I wtedy mógł by zobaczyć (przyp. mój gość), gdzie to Polaków na świecie nie było.” dalej

17 Budujmy drugie miasto! Kilka milionów Polaków chciałoby się tu osiedlić... czy staną się jednak Warszawiakami ? dalej

18 Budujmy drugie miasto! MIESZKAŃCY POLSKI próba Ponad 7% Polaków mieszkających poza Warszawą chciałoby przeprowadzić się do Stolicy Gdyby wszyscy oni zrealizowali swoje marzenia, Stolicy przybyłoby ponad 2 mln mieszkańców... Tylko 1% spośród osób z wyższym wykształceniem Częściej mężczyźni (8,5%) niż kobiety (6.4%) 12% „singli” oraz 6% będących w stałym związku Prawie 17% osób w wieku lat i tylko 3% osób powyżej 60 roku życia Ponad 16% uczniów i studentów i niespełna 11% bezrobotnych N=956 (osoby nie mieszkające w Warszawie) dalej

19 Skąd do Warszawy? MIESZKAŃCY POLSKI próba Warszawa najbardziej przyciąga mieszkańców wschodniej Polski, najmniej mieszkańców z Regionu Dolnośląskiego Region Wschodni Region Pomorski 8,8% 11,3% Region Centralny Region Wielkopolski 6,9% 6,9% 5,8% Region Dolnośląski 6,7% 6,8% Region Region Małopolski Katowicki dalej

20 Kiedy staniesz się Warszawiakiem?
BADANIE JAKOŚCIOWE FGI Według badanych Warszawiakiem trzeba się urodzić! Trzeba się tu wychować i „żyć tym miastem”. „Musi się urodzić w Warszawie i musi mieć rodziców, co najmniej, jedno pokolenie wstecz z Warszawy, w Warszawie. - Bo już inaczej to będą na niego patrzyli, nie jak na warszawiaka.” „To musi być głębiej zakorzenione w Warszawie. Od dziadków. Już dziadkowie w Warszawie. Jedno pokolenie to jest za mało.” „Mówimy o tych tradycyjnych warszawiakach. Nie o tych sąsiadach co mieszkają dwadzieścia lat tylko o tych co mieszkają sto dwadzieścia.” Rdzenni Warszawiacy podkreślają, że należy wrosnąć w to miasto – tutaj się wychowywać, tutaj dorastać, dojrzewać. Miana „Warszawiaka” nie można nabyć. Przyjezdni raczej nie chcą pretendować do miana „Warszawiaka”. Dla nich też korzenie wyznaczają tożsamość danej osoby. Nie zmienia to jednak faktu, że czują się mieszkańcami tego miasta i nie chcą być traktowani gorzej. Mają również świadomość, że współtworzą charakter Stolicy. dalej

21 (…) cham włazi do Warszawy
BADANIE JAKOŚCIOWE FGI Rdzenni Warszawiacy w różny sposób traktują Przyjezdnych. Z jednej strony pojawia się duma z atrakcyjności miasta – najbardziej nowoczesnego, dynamicznie rozwijającego się, o relatywnie najbardziej chłonnym rynku pracy – z drugiej jednak, Warszawiacy chcą się bronić przed napływem mieszkańców z innych regionów Polski. Ta postawa obronna może być spowodowana obawą przed zatraceniem tożsamości miasta i jej mieszkańców. „Tam gdzie się urodziłeś tam powinieneś mieszkać. A nie cham włazi do Warszawy.” „Niedługo ta Warszawa nie będzie nasza. Ona będzie niedługo Wielkopolską albo Krakowem. Każdy ma prawo mieszkać tam gdzie chce. Już jesteśmy w dwudziestym pierwszym wieku, już nie ma tak. Jak ktoś chce w Warszawie to niech przyjeżdża. No trudno. Ale niech od razu nie czuje się Warszawiakiem.”

22 (Auto)portret Warszawiaka

23 Do przodu ? Warszawiak: odważny, władczy, twardy i światowy..., ale cwaniak dalej

24 Autoportret Warszawiaka (1/3)
BADANIE JAKOŚCIOWE FGI Warszawiak wyróżnia się przede wszystkim pewnością siebie. Jest ona widoczna „na pierwszy rzut oka”: to odpowiednia postawa sylwetki, uniesiona głowa, pewność wzroku – wymieniają badani. „Tu jest śmiałość bo wszyscy wiedzą czego chcą. I dążą do tego. Dążą. Po prostu dążą. Tam ludzie nie wiedzą czego chcą.” „Nie widać kompleksów na ich twarzach. Taka pewność siebie.” Warszawiaka poznaje się po oczach. Przeważnie Warszawiak koncentruje się na czymś i po nim to widać, że on czegoś chce.” „Warszawiak się nie będzie krył, nie będzie skrywał głowy, ma zawsze podniesioną tę głowę…Jest zadowolony, on się czuje pewnie… Nie działają te światła i tak przejdę, bo wiem, że dwa samochody, to ominę. I idzie głowę ma do góry podniesioną i cześć. A przyjezdny będzie skulony, będzie się drapał, pytał, albo nie zapyta, bo się wstydzi, także widać ewidentnie, kto, jest, kto…” dalej

25 Autoportret Warszawiaka (2/3)
BADANIE JAKOŚCIOWE FGI Niestety, czasami pewność siebie Warszawiaka przechodzi w zarozumiałość, chęć traktowania innych z góry, wywyższania się i lekceważenia innych. „No potrafi zakombinować. - Sprzedać takiemu zaradnemu ze wsi Kolumnę Zygmunta na przykład.” „Warszawiacy w Polsce mają pseudonim „Krawaty”. Dumni są. Nie masz cwaniaka nad Warszawiaka.” Nie da się nie zauważyć panującej w Warszawie tolerancji, która dotyczy zarówno wyglądu, jak i wyznawanych poglądów i przekonań. Od wieków przez Warszawę prowadzą szlaki komunikacyjne i handlowe, co sprawiło i sprawia, że jej mieszkańcy są otwarci na innych, bardziej swobodni. „W Warszawie jest swoboda. (...) Ubioru, wyznania, pracy, jak to się mówi. (...) Tu można się swobodnie ubrać. Na prowincji musi pani zwracać uwagę na pewne rzeczy. Swoboda jest naprawdę. Ludzie są jacyś bardziej bliscy sobie, życzliwi.” „Jest łatwiej nawiązać kontakt z ludźmi, są tacy bardziej otwarci, tacy bardziej światowi można powiedzieć. Jeśli chodzi o cokolwiek. Same kluby w ogóle wyglądają inaczej, odważniej. I jest większa tolerancja przede wszystkim.” dalej

26 Autoportret Warszawiaka (3/3)
BADANIE JAKOŚCIOWE FGI Warszawiaków poznaje się również po wyglądzie – sposobie ubioru, dbałości o swój wygląd. Ubierają się bardziej gustownie, nieraz w lepszej jakości ubrania, częściej np. chodzą do fryzjera. Mieszkańców Warszawy wyróżnia również kultura bycia (są bardziej zadbani, przywiązują większą wagę do ubioru, etc.). ”W Warszawie jednak ta kultura taka jest większa. No ludzie chodzą do fryzjera bardziej. I jak ktoś bogatszy to pije lepsze alkohole. I nawet jest różnica na twarzy głęboka. Np. między Wolą gdzie piją tanie wina, jakieś wódy - to tych ludzi jak się tam wejdzie między bloki to widać. Jak się pije lepsze alkohole to bardziej się dba o siebie. Oczywiście, że wygląd jest inny. No i dostęp do dobrych fryzjerów, kosmetyków niż w tych mniejszych miastach.” „Generalnie chyba wyróżniają się wyglądem chyba. Jakąś taką szlachetnością w wyglądzie swoim.” dalej

27 A co inni sądzą o Warszawiaku?
KONGRES BADACZY próba MIESZKAŃCY POLSKI próba 1 2 3 4 5 zamknięty otwarty 2,69 2,86 2,54 3,49 3,19 3,41 3,16 2,97 3,38 3,1 3,03 3,62 3,59 3,33 3,35 3,41 3,58 fałszywy szczery opryskliwy uprzejmy uległy władczy tchórzliwy odważny leniwy pracowity Respondenci dokonywali oceny na pięciopunktowej skali, gdzie krańcowe wartości opisane były skrajnymi cechami. Na wykresie zaprezentowano wartości średnie. odtwórczy kreatywny mięczak twardziel zaściankowy światowiec uczestnicy Kongresu mieszkańcy Polski 15+ dalej

28 Profil Warszawiaka MIESZKAŃCY POLSKI próba Najlepsze zdanie o mieszkańcu Warszawy mają najmłodsi i najstarsi mieszkańcy Polski Warszawiak jest relatywnie pozytywniej postrzegany przez uczniów i studentów oraz przez osoby o najniższych dochodach Przychylność do Warszawiaka maleje wraz z wykształceniem oraz wielkością miejsca zamieszkania

29 Opinie o Warszawie

30 Miasto zaczarowanych miejsc
czyli za co kochamy Warszawę... dalej

31 Warszawa da się lubić! Głównie za to że jest...
BADANIE JAKOŚCIOWE FGI Warszawa naprawdę da się lubić. Ale tak samo jak ciężko nam odpowiedzieć na pytanie „Dlaczego mnie kochasz?”, tak trudno nam precyzyjnie wskazać co buduje nasze uczucia i przywiązanie do tego miasta. Chyba najbardziej bezwarunkową miłość okazali rdzenni mieszkańcy Warszawy, którzy kochają swoje miasto za to, że się w nim urodzili i dorastali. Warszawa, którą lubią to miasto z ich wspomnień i dzieciństwa. Warszawiacy pytani o ulubione miejsca, podają dzielnice, w których mieszkają lub mieszkali. Za co lubimy Warszawę ?: „Za to, że się tu urodziłem. Za to co osiągnąłem w życiu, za wszystko. Jaka jest taka jest ale jest...” „W moim przypadku zdecydowanie lubię miejsce, gdzie mieszkam, gdzie się urodziłem, czyli Śródmieście…, - Bo wszystko. Całe życie tu spędziłem: chodziłem do szkoły, pierwsza miłość, pierwsze piwo. Wszystko mnie wiąże z tą dzielnicą i tyle.” Warszawiacy lubią swoje miasto za wspomnienia... dalej

32 Rozerwij się! BADANIE JAKOŚCIOWE FGI Warszawiacy lubią to miasto również za możliwość miłego spędzenia czasu na spacerach, w parkach. Stolica to raj dla szukających kultury i rozrywek: opera, teatry, kina, muzea oraz kluby. W Warszawie po prostu nie można się nudzić. „Warszawa mi się podoba, ja się tutaj dobrze czuję. Nie wiem, lubię prowadzić aktywne życie i Warszawa mi to daje. Nie jest mi nudno. Wszystkie tam pozostałe atrakcje w porównaniu, ja jestem ze wsi tak, jeżeli chodzi o dostęp kina, teatr, wszystkie puby, lokale to jest w bród.” dalej

33 Zielono jest… BADANIE JAKOŚCIOWE FGI Stolica to także miasto, w obrębie którego mamy stosunkowo dużo lasów i parków. Warto wybrać się na spacer właśnie w te miejsca. Warszawiacy lubią wszystko, co zielone. I zieleni nigdy za wiele... Warszawiacy często narzekają na mało terenów zielonych w swoich dzielnicach. Brakuje im parków, zieleńców, miejsc do których można pójść odpocząć, posiedzieć na ławce. Cieszą się jednak tym, co mają. „Idąc tam nad Wisłę w ogóle nie widać centrum, jakby mnie ktoś tam zrzucił z samochodu, to bym nie wiedział, że jestem w Warszawie. Nie widać tego nic. Po prostu spaceruję sobie wałem wzdłuż Wisły, wypoczywam i to jest taki relaks.” „Ja mieszkam bardzo bliziutko Mostu Gdańskiego. I latem z dziećmi, z psem lubię chodzić nad tą dziką Wisłę. Tam jest tak dziko jak gdzieś na wsi. Te szuwary. Tam by się tylko przydało oczyścić.” „Powsin - rozrywka dla dzieci i dla dorosłych ; To jest od maja, do września. Zawsze można coś ciekawego zobaczyć.” „Dla mnie najładniejszy jest Żoliborz. Najbardziej zielony na pewno jest w całej Warszawie. Sady Żoliborskie. Coś pięknego. Jest tam dość spokojnie. Jest w miarę czysty ale tylko przy głównych ulicach.” dalej

34 Płynie Wisła, płynie... BADANIE JAKOŚCIOWE FGI Lewa strona Wisły to głównie Centrum (Śródmieście). Na uwagę zasługuje również Wola, która nie ma jednak pozytywnej opinii – jest „szara i brudna”, „poprzemysłowa”. Wisła dla uczestników wywiadów stanowi granicę pomiędzy „dwoma Warszawami” Respondenci mieli jednak niemały kłopot ze wskazaniem, którędy płynie Wisła... nawet u rdzennych mieszkańców znajomość topografii miasta ogranicza się do własnej dzielnicy, ewentualnie do sąsiednich. Warszawa prawobrzeżna to przede wszystkim Praga, która budzi skrajne emocje – z jednej strony najniebezpieczniejsza dzielnica miasta, z drugiej to właśnie tam jest prawdziwa, stara Warszawa „z duszą”. Respondenci – szczególnie z lewobrzeżnej Warszawy - gdy mówią o Warszawie prawobrzeżnej zazwyczaj nie różnicują Pragi na Północ i Południe. Tę część Warszawy nazywają ogólnie Pragą i postrzegają ją jako obszar budzący niepokój, nieznany, wręcz zagrażający. tak płynie Wisła według uczestników badania (FGI) tak naprawdę płynie Wisła dalej

35 Atmosfera skażona pośpiechem
Korki, tempo życia to coś, co irytuje... dalej

36 Korki! BADANIE JAKOŚCIOWE FGI Warszawiacy narzekają przede wszystkim na trudności komunikacyjne. Duże natężenie, słabo rozwinięta sieć komunikacyjna oraz organizacja ruchu powodują, że Warszawa staje się nieprzejezdna i zakorkowana. Warszawiacy próbują znaleźć jakieś rozwiązanie tego problemu – korzystają z transportu publicznego, proponują wyodrębnienie pasów dla autobusów czy rozbudowę metra. „Mi się wydaje, że chyba w Warszawie jest najgorsza komunikacja.” „Za tłoczno, w dzień to jest tragedia, przejechać gdziekolwiek samochodem, szczególnie przez Śródmieście, Centrum, to jest koszmar.” „Jeżeli chodzi o komunikację, to jest nieciekawie, powinno być więcej ścieżek rowerowych, metro powinno być bardziej rozbudowane, tak jak w innych europejskich stolicach, Amsterdamie.” dalej

37 Brud i …bałagan BADANIE JAKOŚCIOWE FGI Warszawa sprawia wrażenie miasta zaniedbanego. Razi brud i bałagan. Jedną z najgorszych wizytówek naszego miasta są dworce: Dworzec Centralny, Śródmieście, Zachodni. „Warszawa jest zanieczyszczonym miastem jednak. Jest brud, bałagan totalny. Nie mówię, że tak z samo z siebie się zrobiło brudno, bo to ktoś musiał zrobić i ludzie naprawdę nie dbają o to, bo brak jest np. koszy.” „Złą wizytówka dla Warszawy jest Dworzec Centralny. Tam jest pełno takich ludzi bezdomnych. Zaczepiają, w ogóle leżą ci ludzie. To widać, że różni ludzie, że tam narkomani, złodzieje.” „Dworzec Centralny - śródmieście Nie da rady przejść podziemiami. Czekam na pociąg, aż będę mogła przejść przez pociąg na drugą stronę do kadr. Jest taki smród, że...” dalej

38 Gdzie się podziała atmosfera?
Pośpiech! BADANIE JAKOŚCIOWE FGI Chcielibyśmy również żyć trochę wolniej. Mniej się śpieszyć, mniej gonić ... „Za szybko się tu żyje troszeczkę. Ja lubię sobie pojechać tam, gdzie się wychowałem i sobie zwolnić, odpocząć, pojeździć na rowerze w miłej atmosferze, a nie ciągle się użerając z szalonymi kierowcami, którym się gdzieś ciągle śpieszy. (...) To się objawia we wszystkim. W tym jak się zarabia, jak się wydaje pieniądze. To jak się ludzi poznaje.” „Ale po prostu tutaj wszystkiego jest więcej, wszystko jest szybsze na pewno. Na pewno czas ucieka bardzo szybko. Trzeba go pilnować, jeżeli chce się gdzieś zdążyć.” „Wysiadam z metra i niby się nigdzie nie śpieszę. I ten tłum wpada, ci ludzie biegną, a ja za nimi. W pewnym momencie staję i po co ja biegnę skoro ja mam jeszcze te pół godziny czasu?” Gdzie się podziała atmosfera? Stolicy brakuje atmosfery. Napływ ludzi sprawił, że Warszawa straciła swą duszę. „Nie ma atmosfery w tej chwili.; Nie, bo najechało się do tej Warszawy. Przecież w Warszawie takich prawdziwych warszawiaków to naprawdę bardzo mało. Większość to poprzyjeżdżała z Polski całej.”

39 Reputacja Warszawy Indeks TRI*MTM (badanie ogólnopolskie)
(badanie uczestników Kongresu)

40 Opłakana reputacja... czy jest aż tak źle? dalej

41 W skrócie... Warszawa raczej nie cieszy się dobrą reputacją (szczególnie wśród uczestników Kongresu). Najmniej przychylne Stolicy są osoby z wyższym wykształceniem. Najlepszą opinię o Warszawie mają najmłodsi oraz najstarsi mieszkańcy Polski, relatywnie niską natomiast osoby w okresie zarobkowym. Warszawę bardziej lubią mieszkańcy wsi i mniejszych miast niż zamieszkujący w większych miastach. dalej

42 Indeks TRI*MTM (wyjaśnienie)
Indeks TRI*MTM – wskaźnik mierzący poziom reputacji organizacji w oparciu o: ogólną ocenę organizacji, zaufanie do niej, ocenę jej wyników finansowych oraz jakość oferowanych produktów lub usług. Indeks TRI*MTM przyjmuje wartości od –66 do 134. Na podstawie doświadczenia z wykonanych przez sieć TNS projektów uważa się, że wartość Indeksu powyżej 70 oznacza pozytywną reputację, natomiast poniżej 20 bardzo negatywną (choć średni poziom wskaźnika może wahać się w zależności od badanej branży). W badaniu Warszawy Indeks TRI*MTM w zależności od badanej grupy przyjął wartości 10 (uczestnicy Kongresu) oraz 25 (mieszkańcy Polski), co oznacza nie najlepszą reputację Warszawy. dalej

43 Reputacja Warszawy – Indeks TRI*MTM
MIESZKAŃCY POLSKI próba Mieszkańcy Polski mają lepszą opinię o Warszawie niż uczestnicy Kongresu KONGRES BADACZY próba KONGRES BADACZY próba MIESZKAŃCY POLSKI Indeks 25 10 dalej

44 Reputacja Warszawy – Indeks TRI*MTM
MIESZKAŃCY POLSKI próba Wśród Polaków najlepszą opinię o Warszawie mają osoby najmłodsze (15-20 lat) oraz najstarsze (powyżej 60 lat) Indeks TRI*MTM przyjmuje najniższą wartość dla osób w wieku lat wiek dalej

45 Reputacja Warszawy – Indeks TRI*MTM
MIESZKAŃCY POLSKI próba Warszawa ma najgorszą reputację wśród osób z najwyższym wykształceniem. wykształcenie dalej

46 Reputacja Warszawy – Indeks TRI*MTM
MIESZKAŃCY POLSKI próba Relatywnie najlepszą opinię o Stolicy mają mieszkańcy południowo-wschodniej Polski, najgorszą natomiast mieszkańcy Warmii i Mazur, Górnego Śląska i województwa-mazurskiego oraz zachodniopomorskiego pomorskie warmińsko-mazurskie 23 6 zachodniopomorskie podlaskie 17 kujawsko-pomorskie 27 25 mazowieckie 25 wielkopolskie lubuskie 22 25 łódzkie lubelskie 28 41 dolnośląskie świętokrzyskie 26 opolskie 33 śląskie 10 16 podkarpackie małopolskie 39 21 Liczby na mapie to wartości Index TRI*M dla poszczególnych województw

47 Priorytety dla Warszawy Macierz TRI*MTM (badanie uczestników Kongresu)

48 Miło i bezpiecznie? ...tak powinno być w Warszawie dalej

49 W skrócie... Warszawę czeka dużo pracy nad zbudowaniem pozytywnego wizerunku i dobrej reputacji… Należy skoncentrować się na: uroku, atmosferze miasta bezpieczeństwie kompetencji urzędników administracji publicznej komunikacji miejskiej atrakcyjności turystycznej miasta w dłuższej perspektywie – architekturze dalej

50 Poziom działania w relacji do innych czynników
Macierz TRI*MTM (wyjaśnienie 1/2) Macierz TRI*MTM wskazuje, które aspekty działalności firmy prowadzą do wzrostu reputacji, a które mają znikomy wpływ na reputacje Aspekty, które stają się standardem / są traktowane jako oczywiste, chyba że nie są spełnione Najważniejsze elementy budujące reputację: aspekty, na które każdy zwraca uwagę Czynniki higieniczne Motywatory deklarowana ważność Aspekty, które już nie wpływają na reputację lub jeszcze nie nabrały znaczenia dla reputacji Ukryte możliwości zbudowania silnej reputacji: aspekty, z których konkurencja jeszcze nie zdaje sobie sprawy Potencjał czy oszczędności? Ukryte możliwości wpływ na reputację Poziom działania w relacji do innych czynników Znacznie powyżej przeciętnej Powyżej przeciętnej Znacznie poniżej przeciętnej Poniżej przeciętnej Przeciętnie dalej

51 Macierz TRI*MTM (wyjaśnienie 2/2)
Aspekty, o których się mówi Kluczowe czynniki Aspekty, które są ważne dla respondentów, ale w rzeczywistości mają niewielki wpływ na reputację. Należy jednak zwrócić uwagę na słabości w tym obszarze Aspekty, których wagę podkreślają respondenci i które mają duże znaczenie dla reputacji Czynniki higieniczne Motywatory Najmniej ważne czynniki Szanse do wykorzystania w komunikowaniu Aspekty, które: jeszcze nie wpływają na reputację już nie wpływają na reputację Czynniki, o których jeszcze się nie mówi, ale są szansą na kreowanie dobrej reputacji Potencjał lub oszczędność Ukryte możliwości dalej

52 Poziom działania w relacji do innych czynników
KONGRES BADACZY próba ABC Bezpieczeństwo to jeden z najważniejszych czynników wpływających na reputację miasta i coś co jest bardzo ważne dla uczestników Kongresu, w Warszawie zdecydowanie do poprawienia Urok, atmosfera miasta Wysoki Czynniki higieniczne Motywatory Liczba atrakcji turystycznych Estetyka architektury Uroda mieszkanek miasta Uśmiechnięci mieszkańcy Duża baza noclegowa Szybkość, łatwość poruszania się komunikacją miejską Łatwość poruszania się samochodem po mieście Sprawny system sprzątania po zwierzętach Bezpieczeństwo w mieście Deklarowana ważność Dobra drużyna piłkarska Szanse na zrobienie kariery Poziom szkół wyższych Jakość usług medycznych Kompetencje urzędników administracji publicznej Autorytet prezydenta miasta Liczba galerii i centrów handlowych Liczba barów szybkiej obsługi Liczba dobrych restauracji Tętniące życie nocne Niski Potencjał?/Oszczędności? Ukryte możliwości Niski Wpływ na reputację Wysoki Poziom działania w relacji do innych czynników Znacznie powyżej przeciętnej Powyżej przeciętnej Znacznie poniżej przeciętnej Poniżej przeciętnej Przeciętnie dalej

53 Macierz TRI*MTM – najważniejsze wnioski
KONGRES BADACZY próba Zdaniem uczestników Kongresu, wśród elementów, które zdecydowanie wpływają na wizerunek miasta i które w Warszawie należy poprawić w pierwszej kolejności znajdują się: bezpieczeństwo estetyka architektury kompetencje administracji publicznej zróżnicowana cenowo baza noclegowa Wśród „motywatorów” dobrej reputacji odnajdujemy również atmosferę, urok miasta (w Warszawie oceniana jako przeciętna) Niestety, żaden z „motywatorów reputacji” (prawa górna ćwiartka macierzy) które zbadaliśmy, nie jest w Warszawie oceniany pozytywnie Warszawa może pochwalić się wysokim poziomem szkół wyższych, jednak czynnik ten - mimo iż niezbędny - nie jest kluczowy dla pozytywnego wizerunku miasta. Podobnie oceniana jest możliwość zrobienia kariery. Szansą na budowanie pozytywnego wizerunku jest: zwiększenie liczby i jakości atrakcji turystycznych „życie nocne” (kluby, puby, etc.) silny autorytet prezydenta miasta

54 Następne kroki... Budowa reputacji Warszawy to wielowymiarowy i złożony proces. Mamy nadzieję, że projekty takie jak „Co dalej z Warszawą?” realizowany przez TNS OBOP ułatwią ten proces. Zapraszamy do dyskusji. Jeśli masz uwagi, pytania lub pomysły na wykorzystanie badania, napisz: partnerzy projektu:

55 Warszawskie Centrum Badań Jakościowych
W nowej siedzibie TNS OBOP, po ponad półrocznych przygotowaniach i współpracy z: klientami moderatorami informatykami tłumaczami architektami dzwiękowcami stworzyliśmy najnowocześniejsze w Polsce laboratorium: Warszawskie Centrum Badań Jakościowych.

56 Realizacja badania Omnimas
Omnimas jest badaniem typu omnibusowego, prowadzonym przez firmy wchodzące w skład TNS. Nasz produkt to idealny sposób na dotarcie do dowolnej grupy respondentów w celu zbadania ich zachowań, postaw oraz opinii na każdy temat. W Polsce Omnimas realizowany jest co najmniej dwa razy w miesiącu, każdorazowo w skład próby wchodzi ponad 1000 osób powyżej 15 roku życia, reprezentatywnych dla całej populacji. Omnimas gwarantuje niskie koszty, bardzo wysoką jakość pomiaru oraz poufność uzyskanych informacji. Specjaliści z TNS OBOP służą pomocą przy formułowaniu pytań, wiedzą i doświadczeniem badawczym. Ankietę do badania konstruujemy w taki sposób, aby uzyskać optymalne warunki pomiaru dla wszystkich naszych Klientów. Każda fala badania podlega kilkupoziomowej kontroli. Wyniki kontroli są udostępniane wkrótce po zakończeniu realizacji badania. Przykładowy harmonogram realizacji badania Omnimas (fala I grudniowa): Pn. Wt. Śr. Cz. Pt. Sob. Nd. 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Termin dołączania pytań do badania Omnimas Przygotowanie badania Realizacja badania Omnimas Opracowywanie danych Gotowe wyniki Gotowy raport

57 System TRI*MTM powstał w oparciu o wieloletnie doświadczenia pomiaru satysfakcji i zadowolenia
TRI*M to jeden system dostarczający rozwiązań na kilku poziomach zarządzania firmą: zarządzanie relacjami z klientem (TRI*M for Customer Retension) zarządzanie zaangażowaniem pracowników (TRI*M form Employee Commitment) ocena i kształtowanie reputacji firmy (TRI*M for Corporate Reputation) Kluczowe narzędzia: Indeks TRI*MTM Typologia TRI*MTM Macierz TRI*MTM Więcej:

58 TNS OBOP w skrócie Nazwa firmy: TNS OBOP
Zakres działalności: Firma zajmująca się dostarczaniem informacji marketingowej Prezes Zarządu: Andrzej Olszewski Sektory rynku, w których specjalizuje się TNS OBOP: Dobra konsumpcyjne Finanse & B2B Farmaceutyki/Usługi medyczne IT/Internet Media Motoryzacja Społeczeństwo/Polityka Telekomunikacja Obrót za 2003:  27 mln zł (wzrost 28%) Liczba zatrudnionych: 115 Siedziba główna: ul. Wspólna 56, Warszawa Członkostwo: ESOMAR,  Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii (PTBRiO) i Organizacja Firm Badawczych i Rynku (OFBOR),

59 PAPI CAPI CATI CAWI QUAL TESTS MS DESK TAM iPANEL
Techniki TNS OBOP PAPI PAPI CAPI CATI CAWI QUAL TESTS MS DESK TAM iPANEL 700 ankieterów 17 koordynatorów 46 lat doświadczenia dalej

60 PAPI CAPI CATI CAWI QUAL TESTS MS DESK TAM iPANEL
Techniki TNS OBOP CAPI PAPI CAPI CATI CAWI QUAL TESTS MS DESK TAM iPANEL 260 notebooków wyspecjalizowany dział realizacji CATI/CAPI przeszkoleni ankieterzy 4 lata doświadczenia dalej

61 PAPI CAPI CATI CAWI QUAL TESTS MS DESK TAM iPANEL
Techniki TNS OBOP CATI PAPI CAPI CATI CAWI QUAL TESTS MS DESK TAM iPANEL nowe studio – 70 stanowisk wyspecjalizowany dział realizacji CATI/CAPI oprogramowanie TNS NIPO (NIPO software) kontrola głosu i obrazu 4 lata doświadczenia rekord: wywiadów i raport jednego dnia dalej

62 PAPI CAPI CATI CAWI QUAL TESTS MS DESK TAM iPANEL
Techniki TNS OBOP CAWI PAPI CAPI CATI CAWI QUAL TESTS MS DESK TAM iPANEL szybki rozwój techniki własne narzędzia, panele internetowe duże doświadczenie w przygotowaniu narzędzi i opracowaniu danych dalej

63 Techniki TNS OBOP Centrum Badań Jakościowych
PAPI CAPI CATI CAWI QUAL TESTS MS DESK TAM iPANEL nowe laboratorium: Warszawskie Centrum Badań Jakościowych 200 m kw. 2 sale FGI 2 sale IDI ruchome kamery raportowanie: DVD, VHS, VCD, CC, raport papierowy najnowocześniejsze laboratorium w Polsce inne lokalizacje w Polsce dalej

64 Techniki TNS OBOP Testy
PAPI CAPI CATI CAWI QUAL TESTS MS DESK TAM iPANEL nowe Centrum Testów lokalizacja w Centrum Warszawy ponad 100 m kw. własne zaplecze techniczne i gastronomiczne ruchome ściany dalej

65 Techniki TNS OBOP Mystery Shopping
PAPI CAPI CATI CAWI QUAL TESTS MS DESK TAM iPANEL doświadczenie w różnych sektorach rynku nietypowe projekty dalej

66 Techniki TNS OBOP Desk Research
PAPI CAPI CATI CAWI QUAL TESTS MS DESK TAM iPANEL duża wiedza o poszczególnych rynkach dzięki sektorowej strukturze TNS OBOP zasoby badań własnych sektory TNS OBOP: Dobra konsumpcyjne Finanse & B2B Farmaceutyki/Usługi medyczne IT/Internet Media Motoryzacja Społeczeństwo/Polityka Telekomunikacja dalej

67 Techniki TNS OBOP Pomiar telemetryczny
PAPI CAPI CATI CAWI QUAL TESTS MS DESK TAM iPANEL panel 1100 gospodarstw domowych raportowanie dzienne 8 lat doświadczenia ciągły dostęp do danych z monitoringu wydatków reklamowych (strategiczna współpraca z Expert Monitor) dalej

68 Techniki TNS OBOP iPanel
PAPI CAPI CATI CAWI QUAL TESTS MS DESK TAM iPANEL ciągły dostęp do ponad 1000 użytkowników Internetu 3 lata doświadczenia szeroki zakres zmiennych segmentacyjnych: kategorie używania + zmienne społeczno-demograficzne

69 Dziękujemy


Pobierz ppt "Raport z badania reputacji i satysfakcji z Warszawy 06 grudnia 2004"

Podobne prezentacje


Reklamy Google