Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

projekty zachęcające muzea do współpracy z Europeaną

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "projekty zachęcające muzea do współpracy z Europeaną"— Zapis prezentacji:

1 projekty zachęcające muzea do współpracy z Europeaną
ATHENA i Athena Plus projekty zachęcające muzea do współpracy z Europeaną Maria Śliwińska, ICIMSS Konferencja: Polskie zbiory w Europeanie, Toruń 18–19.X.2012 r.

2 ATHENA, projekt z zakresu Sieci Dobrych Praktyk, rozwinięty w programie eContentplus przez uczestników projektu MINERVA, koordynowany przez Włoskie Ministerstwo Kultury Projekt realizowany od 1 listopada 2008 i do kwietnia 2011 Projekt skupiał: Partnerów z 20 krajów UE oraz Izrael, Rosję i Azerbejdżan; 109 znanych muzeów i innych instytucji kultury włączonych bezpośrednio do projektu; 20 języków europejskich.

3 Ministero per i Beni e le Attività Culturali (IT)
PACKED vzw (BE) Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (BE) Central Library of the Bulgarian Academy of sciences (BG) Cyprus Research and Educational Foundation (CY) Narodni Muzeum (CZ) Cross Czech a.s. (CZ) Devoteam Group (CZ) Stiftung Preußischer Kulturbesitz (DE) Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg (DE) Eesti Vabariigi Kultuuriministeerium (EE) Museovirasto (FI) Michael Culture AISBL (BE) Association Dédale (FR) Ethniko Metsovio Polytechnio (National Technical University of Athens) (GR) Panepistemion Patron - University of Patras (GR) Petőfi Irodalmi Múzeum (HU) Magyar Rádió Zrt. (HU) Institutul de Memorie Culturală (RO) Amitié srl (IT) Ministère de la Culture, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche (LU) Valsts Aģentūra Kultūras Informācijas Sistēmas (LV) Stichting Rijksmuseum Amsterdam (NL) Stowarzyszenie Miedzynarodowe Centrum Zarzadzania Informacja (PL) Luleå Tekniska Universitet (SE) Ministrstvo za Kulturo Republike Slovenije (SI) Ministerstvo kultúry SR (SK) Cordia a.s (SK) Collections Trust (UK) Stichting European Digital Library (NL) Ministère de la Culture et de la Communication (FR) Hellenic Ministry of Culture (GR) Makash - Advancing CMC Applications in Education, Culture and Science (IL) Centre PIC (RU) Azǝrbaycan Respublikası Mǝdǝniyyǝt vǝ Turizm Nazirliyi (AZ)

4 Celem projektu ATHENA było:
Zachęcenie muzeów i innych instytucji do włączenia się do współpracy z Europeaną i wsparcie ich w tych działaniach; Przygotowanie zestawu narzędzi, rekomendacji i przewodników skoncentrowanych na zagadnieniach wielojęzyczności, semantyki, metadanych i tezaurusów, struktury danych i prawach własności intelektualnej.

5 Celem projektu ATHENA było również:
Zidentyfikowanie zasobów cyfrowych w europejskich muzeach; Włączenie się w zadanie integracji zasobów cyfrowych z różnych sektorów instytucji kultury przeznaczonych do włączenia do Europeany. Zadanie to realizowane było we współpracy z innymi projektami zainteresowanymi współpracą z bibliotekami i archiwami; Przygotowanie infrastruktury umożliwiającej współdziałanie z Europeaną.

6 ATHENA realizowała zadania związane z:
Pracą nad rozwojem i stosowaniem wspólnych standardów Kontynuacją prac dotyczących harmonizacji standardów w zakresie dygitalizacji i przygotowywanie przewodników, podobnie jak w projekcie MINERVA Wykorzystaniem doświadczeń zdobytych w projekcie MICHAEL Pracą nad wzajemną zgodnością danych, wykorzystaniem sieci semantycznych i przygotowaniem wysokiej jakości serwisów dla użytkowników

7 Mapowanie schematów metadanych, słowników kontrolowanych i tezaurusów;
Porządkowanie ontologii stosowanych do opisu dziedzictwa kulturowego; Identyfikowanie standardów technicznych i protokołów wymiany danych; Analiza problemów związanych z prawami autorskimi i sugerowanie możliwych rozwiązań; Rozwijanie infrastruktury niezbędnej dla integracji danych w Europeanie; Promowanie centrów kompetencji w każdym z krajów partnerskich; Tworzenie narzędzi, rekomendacji i przewodników.

8 Uncommon Culture

9 Osiągnięcia projektu to:
Ok. 5 mln rekordów przekazanych do Europeany Czasopismo Uncommon Culture Publikacje standardów: Digitisation: standards landscape for european museums, archives, libraries Digital cultural content: guidelines for geographic information Persistent identifiers (pids): recommendations for institutions Lightweight information describing objects (lido): the international harvesting standard for museums

10 Osiągnięcia projektu c.d:
Step-by-step IPR Guide Wirtualna wystawa i gra: A voyage with the gods Athena

11 Więcej informacji

12 ATHENA Plus ICT PSP – 6 Call for proposals 2012
2.1 Europeana and creativity a) Content for Europeana W trakcie negocjacji kontraktu

13 ATHENA Plus 41 partnerów z krajów Unii Europejskiej Oraz:
The Israel Museum; Jerusalem The Centre of Informatization in the Sphere of Culture CPIC Russian Federation Rada Europy - obserwator

14 ATHENA Plus – zadania Przygotowanie i testowanie nowych narzędzi wspierających agregację danych dla Europeany 3,8 mln rekordów metadanych włączyć do Europeany dalsze prace nad IPR AthenaPlus terminology set – dalsze prace, wykorzystanie tezaurusa z projektu HEREIN (terminologia z zakresu architektury i archeologii) wirtualne wystawy – przygotowanie oprogramowania i wystaw testowanie pilotażowych rozwiązań i włączenie użytkowników 2 numery Uncommon Culture

15 Zapraszamy do współpracy
ATHENA Plus Zapraszamy do współpracy


Pobierz ppt "projekty zachęcające muzea do współpracy z Europeaną"

Podobne prezentacje


Reklamy Google