Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

JESTEM KIBICEM PRZEZ DUŻE „K”!

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "JESTEM KIBICEM PRZEZ DUŻE „K”!"— Zapis prezentacji:

1 JESTEM KIBICEM PRZEZ DUŻE „K”!
Ogólnopolski program edukacyjno- alternatywny kształtujący pozytywne zachowania dzieci i młodzieży jako uczestników imprez sportowych JESTEM KIBICEM PRZEZ DUŻE „K”!

2 Założenia programu

3 Pokażmy rodzicom jak ważny jest ich udział w wychowaniu
BIG IDEA Pokażmy dzieciom, że dopingowanie sportowców to wspaniała zabawa i zdrowa rywalizacja. Nauczmy je właściwych zachowań i postaw prospołecznych. Wypromujmy wśród nich aktywność sportową i rekreacyjną, uczestnictwo w zajęciach ruchowych. Pokażmy rodzicom jak ważny jest ich udział w wychowaniu dzieci i kształtowaniu zachowań.

4 Założenia programu GRUPA DOCELOWA: Bezpośrednia:
dzieci i młodzież szkół podstawowych i gimnazjum młodzież szkół ponadgimnazjalnych dzieci i młodzież z grup ryzyka - przebywająca w świetlicach socjoterapeutycznych - przebywająca w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodkach socjoterapii - przebywająca w ośrodkach kuratorskich, schroniskach dla nieletnich oraz zakładach poprawczych - przebywająca w policyjnych izbach dziecka - przebywająca w innych placówkach rodzice i opiekunowie prawni

5 Założenia programu GRUPA DOCELOWA: Pośrednia:
kadra pedagogiczna szkół i placówek oświaty funkcjonariusze policji, w tym „spottersi”, przedstawiciele władz samorządowych oraz instytucji i podmiotów działających w środowiskach lokalnych na rzecz wychowania dzieci i młodzieży, zapewnienia bezpieczeństwa oraz krzewienia sportu i kultury fizycznej ogół społeczeństwa

6 Założenia programu CELE: Główne:
kształtowanie wartości oraz postaw prospołecznych dzieci i młodzieży poprzez aktywność sportową i rekreacyjną integrowanie środowiska lokalnego wokół idei uczestnictwa w aktywności sportowej oraz rekreacyjnej dzieci i młodzieży bezpośrednie dotarcie do rodziców oraz opiekunów prawnych

7 Założenia programu CELE: Szczegółowe:
podniesienie poziomu świadomości dzieci i młodzieży oraz ich rodziców / opiekunów prawnych w zakresie kulturalnego kibicowania oraz zasad fair play; ograniczenie liczby zdarzeń związanych z przejawami uprzedzeń rasowych, ksenofobii oraz związanej z nimi nietolerancji na stadionach i w obiektach sportowych; wzrost liczby uczniów korzystających z różnych form aktywności związanej ze sportem i rekreacją;

8 Założenia programu CELE: Szczegółowe:
modelowanie zachowań dzieci i młodzieży poprzez angażowanie w działania profilaktyczne sportowców odnoszących sukcesy na arenie międzynarodowej; utworzenie lokalnych koalicji na rzecz podniesienia poziomu bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem obiektów sportowych podczas organizacji imprez masowych, takich jak Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej EURO 2012; podniesienie poziomu kompetencji kadry pedagogicznej, policjantów w zakresie wykorzystania aktywności ruchowej w działaniach profilaktycznych.

9 Założenia programu CZAS TRWANIA PROGRAMU:
4 lata - od września 2011 do września 2015 etap 1 - wrzesień styczeń obejmie zasadniczą realizację, wdrożenie inicjatyw dla poszczególnych adresatów programu, osiągnięcie założonych celów przedsięwzięcia; etap II - styczeń wrzesień obejmie ewaluację programu, sformułowanie wniosków etap II etap 1 IX.2011 2011 2012 2013 2014 IX.2015 2015

10 Mechanika programu

11 Platforma e-learningowa
Dotarcie do rodziców Social media Certyfikaty „Nauczyciel - koordynator programu” Dotarcie do placówek oświatowych Konkursy w placówkach oświatowych Certyfikaty „Placówki partnerskie programu” Platforma e-learningowa Turniej piłkarski PR Znani sportowcy Lokalne środowiska sportowe Media* AZS SZS Kluby sportowe

12 Partnerzy programu

13 PARTNERZY MEDIA POLICJA MS PKOL MEN MSWiA PARPA SPONSORZY
Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania PARPA FUNDACJA na rzecz wspierania edukacji szkolnej

14 Rekomendacja w ramach programu „Razem Bezpieczniej”
Rządowy Program Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań "Razem bezpieczniej" udzielił poparcia programowi „Jestem Kibicem przez duże K” i tym samym zapewnił rekomendację Rządu. Rekomendacja w ramach programu „Razem Bezpieczniej” „Razem Bezpieczniej”

15 Platforma e-learningowa

16 Platforma e-learningowa
Zawartość merytoryczna Znani sportowcy Materiały dydaktyczne Platforma e-learningowa Gry i zabawy Platformy konkursowe Forum nauczycielskie

17 Serwis internetowy programu „www.jestemkibicemprzezduzek.pl”
Platforma e-learningowa Forum nauczycielskie Na stronie internetowej umieścimy szkolenia e-learning’owe programu: - porady metodyczne - wskazówki dydaktyczne - treści dotyczące problematyki uczestnictwa w imprezach sportowych - sposobów współdziałania, etc. - forum nauczycielskie ODBIORCY TREŚCI: - policjanci, w tym „spottersi” - kadra pedagogiczna szkół i placówek systemu oświaty - przedstawiciele samorządu terytorialnego oraz instytucji lub podmiotów działających na rzecz wychowania dzieci i młodzieży, a także zapewnienia bezpieczeństwa oraz krzewienia sportu i kultury fizycznej.

18 Serwis internetowy programu „www.jestemkibicemprzezduzek.pl”
Zawartość merytoryczna Serwis internetowy - platforma do komunikacji z grupą docelową projektu. W ramach struktury portalu znajdą się 4 strefy: informacje dotyczące celów programu treści edukacyjne na temat „zdrowego” współzawodnictwa, szanowania zasad fair play, promocja aktywnego spędzania czasu informacje o konsekwencjach społecznych i prawnych negatywnych zachowań podczas rozgrywek sportowych

19 Serwis internetowy programu „www.jestemkibicemprzezduzek.pl”
Znani sportowcy Na serwisie internetowym umieścimy wypowiedzi znanych sportowców na temat wpływu pseudokibicowania na jakość gry i emocje samych sportowców podczas rozgrywek komentarze sportowych idoli mogą mieć znaczący wpływ na postępowanie dzieci i młodzieży podczas meczów Łukasz Kadziewicz Wojciech Grzyb Jerzy Dudek Radosław Majdan Piotr Brożek Marcin Gortat Robert Lewandowski Sławomir Szmal Artur Boruc Mariusz Wlazły

20 Serwis internetowy programu „www.jestemkibicemprzezduzek.pl”
Materiały dydaktyczne Na stronie internetowej programu zostaną umieszczone wszystkie materiały edukacyjne, niezbędne do przeprowadzenia zajęć z dziećmi lub młodzieżą - scenariusze lekcji, przykłady zabaw, ćwiczeń i gier. Osobno dołączone zostaną scenariusze zajęć / szkoleń dla rodziców, które będą przeprowadzone przez pedagoga na terenie szkoły. Dostęp do materiałów dydaktycznych będzie możliwy po zalogowaniu przez nauczyciela / przedstawiciela szkoły lub innej placówki edukacyjnej. Dane statystyczne posłużą do podsumowania i ewaluacji projektu.

21 Serwis internetowy programu „www.jestemkibicemprzezduzek.pl”
Gry i zabawy Platforma internetowa będzie też miejscem gdzie bezpośrednia grupa docelowa programu znajdzie elementy służące zabawie i rozrywce: gry zabawy rebusy łamigłówki i inne - wszystko w tematyce sportu, aktywności fizycznej i kibicowania

22 Serwis internetowy programu „www.jestemkibicemprzezduzek.pl”
Platformy konkursowe Każdy konkurs organizowany przez placówki oświatowe będzie miał osobną podstronę. Na niej znajdą się następujące informacje: szczegółowy opis konkursu wraz z regulaminem informacje o przeprowadzonych konkursach w poszczególnych placówkach galeria reportaży i dokumentacji zdjęciowych z przeprowadzonych w szkołach konkursów Przewidziane konkursy: - konkurs edukacyjny „Podróż kibiców dookoła świata” - konkurs fotograficzny „Radość kibica w obiektywie” - konkurs plastyczny „Szalik atrybutem kibica” - turniej sportowy „Gram i wspieram” - „Międzyświetlicowy turniej piłki nożnej”

23 Edukacja

24 EDUKACJA Edukacja - wg miejsc PKOL PLACÓWKI EDUKACYJNE
spotkania ze sportowcami zajęcia edukacyjne filmy e-learning PLACÓWKI EDUKACYJNE SERWIS INTERNETOWY konkursy EDUKACJA szkolenia rodziców PKOL KOMENDA GŁÓWNA POLICJI szkolenia koordynatorów szkolenia „spottersów”

25 Edukacja - grupa docelowa
szkolenia w szkołach forum nauczycielskie PKOl forum nauczycielskie PKOl, KGP, e-learning kampania społeczna w mediach rodzice koordynatorzy policjanci „spottersi” społeczeństwo EDUKACJA szkoła podstawowa i gimnazjum szkoły ponadgimnazjalne grupy ryzyka zajęcia edukacyjne w placówkach oświatowych

26 Placówki edukacyjne Materiały edukacyjne dostosowane są do poszczególnych grup docelowych. Scenariusze dotyczą zajęć podczas lekcji w klasie, w świetlicy oraz w sali gimnastycznej. W pracach nad dostosowaniem zawartości programu “Jestem Kibicem przez duże K” aktywnie uczestniczyli przedstawiciele ministerstwa, a mianowicie: Pani Teresa Szopińska – Główny Wizytator w Departamencie Wyrównywania Szans Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Pani Joanna Szymańska – Kierownik Pracowni Profilaktyki Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej będącego centralną publiczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym powołaną przez Ministra Edukacji Narodowej. zajęcia edukacyjne

27 Uczniowie klas I-III - proponowane formy zajęć
szkoły podstawowe klasy I-III Internet przekaz informacyjny, gry, zabawy o tematyce sportowej „Nie prowokuję i potrafię radzić sobie z gniewem oraz innymi negatywnymi emocjami” „Jestem kibicem przez duże „K” bo potrafię dopingować w sposób kulturalny” filmy o tematyce sportowej sala gimnastyczna sala gimnastyczna szkoła podstawowa zabawa „OGONKI” zabawa „NAŚLADUJ MISTRZA” zabawa „JENIEC” zabawa „WYŚCIGI” spotkania z gwiazdami sportu zabawa „PRZECIĄGANIE W PARACH” zabawa „WYŚCIGI SZEREGÓW” PKOl zabawa „WALKA KOGUTÓW”

28 Uczniowie klas IV-VI i gimnazjum- proponowane formy zajęć
szkoły podstawowe klasy IV-VI i gimnazjum „Dopinguję bez agresji szanując rywali” „Odpowiedzialność prawna za zachowania chuligańskie” Internet sala gimnastyczna przekaz informacyjny, gry, zabawy o tematyce sportowej zabawa „TACZKI” sala lekcyjna lub świetlica zabawa „WYŚCIG NA KOCACH” wyjaśnianie pojęć filmy o tematyce sportowej zabawa „WYŚCIG Z PRZENOSZENIEM PIŁEK PIŁKARSKICH” kategorie czynów karalnych szkoła podstawowa rozmowa z uczniami zabawa „WYŚCIG NA ROLERACH” konsekwencje prawne spotkania z gwiazdami sportu zabawa „SKOKI W DAL” PKOl

29 Profilaktyka selektywna - proponowane formy zajęć
dzieci z grupy ryzyka młodzież z grupy ryzyka „Fair play” „Gram fair play” Internet przekaz informacyjny, gry, zabawy o tematyce sportowej sala gimnastyczna lub sala do zajęć sala gimnastyczna warsztaty - praca w grupach warsztaty - praca w grupach filmy o tematyce sportowej szkoła podstawowa spotkania z gwiazdami sportu PKOl

30 Rodzice - proponowane formy zajęć
rodzice dzieci z klas I-III rodzice dzieci z klas IV-VI „Wskazówki w zakresie metod wychowawczych wykorzystywanych przez rodziców” „Jak radzić sobie z agresją oraz innymi negatywnymi emocjami u dzieci?” Odpowiedzialność rodziców / opiekunów prawnych za czyny zabronione popełnione przez nieletnich sala lekcyjna lub świetlica sala lekcyjna lub świetlica sala lekcyjna lub świetlica szkolenie szkolenie szkolenie

31 Policjanci „spottersi”, kadra pedagogiczna, przedstawiciele samorządu terytorialnego oraz instytucji działających na rzecz dzieci - proponowane formy zajęć policjanci „spottersi” nauczyciele instytucje Szkolenia dla policjantów współpracujących podczas masowych imprez sportowych ze środowiskiem kibiców Forum nauczycielskie Internet porady metodyczne KGP PKOL wskazówki dydaktyczne szkolenia spotkania tematyczne treści dotyczące problematyki uczestnictwa w imprezach sportowych, sposobów współdziałania

32 Placówki edukacyjne Uzupełnieniem zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży będą konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. konkursy

33 Edukacja - grupa docelowa
ponadgimnazjalne gimnazjum klasy IV-VI gimnazjum konkurs plastyczny „Szalik atrybutem Kibica” konkurs fotograficzny „Radość kibica w obiektywie” konkursy młodzież z grupy ryzyka zajęcia alternatywne „Międzyświetlicowy turniej piłki nożnej” młodzież z grupy ryzyka klasy IV-VI konkurs edukacyjny „Podróż kibiców dookoła świata” ponadgimnazjalne ogólnopolski turniej sportowy „Gram i wspieram”

34 konkurs edukacyjny „Podróż kibiców dookoła świata”
młodzież z grupy ryzyka klasy IV-VI Główne cele konkursu to: a) promowanie kulturalnego kibicowania i postaw pro sportowych; b) rozpowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o grach zespołowych; d) zapoznanie dzieci i młodzieży z kulturą, geografią oraz historią sportu innych krajów; e) przeciwdziałanie dyskryminacji rasowej, ksenofobii i związanej z nimi nietolerancji w sporcie; f) rozwijanie zrozumienia oraz akceptacji dla odmienności innych kultur; g) rozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży. Zadaniem szkoły jest wystawienie 4-osobowej drużyny, która będzie reprezentowała daną placówkę podczas konkursu wiedzy na temat wylosowanego przez nich uprzednio kraju i drużyny piłki nożnej tego kraju. Dodatkowymi elementami podlegającymi ocenie będą: pokaz dopingowania (zawierający elementy charakterystyczne dla danego kraju i elementy związane z dyscypliną sportu) oraz projekt stoiska prezentującego kraj w kontekście tożsamości kulturowej, pomysłu na promocję danego kraju. Konkurs jest 2-etapowy - w ramach placówki szkolnej i finał na szczeblu krajowym.

35 konkurs fotograficzny „Radość kibica w obiektywie”
konkurs edukacyjny „Podróż kibiców dookoła świata” ponadgimnazjalne klasy IV-VI gimnazjum Główne cele konkursu to: a) promowanie kulturalnego kibicowania; b) propagowanie postaw pro sportowych; c) rozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży; d) wykorzystanie fotografowania jako sposobu na spędzanie wolnego czasu oraz alternatywy dla zachowań społecznie niepożądanych. W pierwszym etapie szkoły organizują konkurs wewnętrzny na najlepsze zdjęcie o tematyce związanej ze sportem i kibicowaniem. Zdjęcie powinno przedstawiać pozytywne emocje wyrażane przez kibiców podczas dopingowania. Zdjęcie może przedstawiać dowolną dyscyplinę sportu. Po rozstrzygnięciu konkursu oraz wyłonieniu zwycięskich prac, szkoła zgłasza maksymalnie trzy fotografie do etapu ogólnopolskiego.

36 konkurs plastyczny „Szalik atrybutem Kibica”
gimnazjum Główne cele konkursu to: a) wzmacnianie przynależności do społeczności lokalnej; b) promowanie lokalnych klubów sportowych; c) promowanie kulturalnych postaw kibiców; c) rozwijanie kreatywności młodzieży; d) wykorzystanie aktywności plastycznej jako sposobu na spędzanie wolnego czasu oraz alternatywy dla zachowań społecznie niepożądanych. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie projektu szalika lokalnego klubu sportowego oraz wspieranej drużyny. Uczestnikami mogą być osoby indywidualne, kluby sportowe lub szkoły. W przypadku szkół, wymagany jest etap I, który ma na celu wyłonienie do 3 prac biorących udział w kolejnym etapie - finale lokalnym.

37 ogólnopolski turniej sportowy „Gram i wspieram”
ponadgimnazjalne Główne cele przedsięwzięcia to: a) propagowanie postaw pro sportowych; b) wykorzystanie aktywności fizycznej jako alternatywy dla zachowań niepożądanych; c) rozpowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o grach zespołowych; d) wykorzystanie uczestnictwa w rozgrywkach sportowych jako możliwości kształtowania właściwych postaw kibica e) promowanie kulturalnego kibicowania; f) rozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży. W ramach turnieju mecze rozegrane zostaną z podziałem na rundę wstępną odbywającą się na poziomie lokalnym (miasto, powiat) oraz rundę zasadniczą na poziomie regionalnym (wojewódzkim). Natomiast finał odbędzie się na poziomie ogólnopolskim. Gali finałowej będzie towarzyszył konkurs kibicowania, w którym udział wezmą grupy kibiców każdej z poszczególnych drużyn zawodników.

38 zajęcia alternatywne „Międzyświetlicowy turniej piłki nożnej”
młodzież z grupy ryzyka Cele projektu: a) wyzwolenie tkwiącego w wychowankach potencjału b) umożliwienie rozwijania umiejętności planowania i organizowania pracy stworzenie możliwości doświadczenia sukcesu i budowania prawdziwego obrazu siebie c) kształtowanie umiejętności współpracy z rówieśnikami i dorosłymi zaangażowanie w działania na rzecz innych – dostrzeganie ich potrzeb oraz podjęcie próby ich zaspokojenia d) zintegrowanie grupy e) nawiązanie przez młodzież kontaktów z osobami spoza grup podwyższonego ryzyka i pozytywne zaistnienie w środowisku lokalnym Wychowankowie świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych będą mieli za zadanie zorganizować turniej piłki nożnej wcielając się w role specjalistów ds: - finansowych - sportowych - kontaktów z mediami i instytucjami - organizacyjno-biurowych - i innych.

39 Komunikacja

40 Założenia komunikacyjne do programu
W związku z długim okresem realizacji programu oraz wieloma grupami docelowymi rekomendujemy stworzenie odrębnych kanałów komunikacyjnych dla każdej grupy docelowej, na różnych etapach realizacji programu. W przypadku każdej grupy docelowej wykorzystane zostaną inne narzędzia dotarcia. Jednak główną grupą docelową będą dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Przekazy strategiczne komunikowane poprzez trafnie wytypowane key messages powinny: - popularyzować pozalekcyjną aktywność - sport, zwłaszcza piłkę nożną - promować zasady fair play w sporcie oraz życiu Sugerujemy oparcie komunikacji na: - mediach kluczowych – patroni mediowi - mediach dodatkowych – pozostałe media (informacyjne, sportowe, dziecięce, śniadaniowe) 

41 Gwiazdy sportu w mediach
Komunikacja w mediach będzie opierała się na promowaniu „Złotych zasad Kibica przez duże K”: 1. Kibicuję dla dobrej zabawy i nie pozwalam się prowokować 2. Zasady Fair play są dla mnie podstawą dopingowania 3. Wyrażam emocje bez agresji 4. Szanuję przeciwnika oraz odmienność sportowców z innych krajów 5. Przegraną traktuję jako wyzwanie i gratuluję zwycięzcom

42 Gwiazdy sportu w mediach
Bohaterami spotów będą gwiazdy sportu pokazane jako kibice w nie „swojej” dyscyplinie - np. Adam Małysz na stadionie piłkarskim, Otylia Jędrzejczak na gali boksu.... Każdy sportowiec opowie o tym jak on kibicuje, jak kibicują (kibicowali) jemu - w kontekście jednej ze złotych zasad Kibica. Adam Małysz Otylia Jędrzejczak

43 Patronaty medialne internet tv Komunikacja radio prasa PR

44 PR to trzeba gdzies wczesniej wogole wlozyc
i generalnie zastanawiam sie jak to zrobic... Przed PR musi sie pojawic: Wstepne zalozenia dotyczace komunikacji kampanii To musi byc slajd pokazujacy zalozenia do strategii, dodalbym jeszcze tez cos o stworzeniu atrakcji-miejsc dla sponsorow kampanii tak zeby bylo to atrakcyjne dla nich. PR

45 PR tv radio prasa internet social media serwisy sportowe TVP
serwisy nauczycielskie tv internet serwisy lifestylowe PR radio prasa wydawnictwa sportowe promocja turnieju prasa nauczycielska prasa lokalna audycje tematyczne dzienniki ogólnopolskie

46 Informacje o projekcie na stronie w zakładce Biura Prewencji
w zakładce Biura Prewencji


Pobierz ppt "JESTEM KIBICEM PRZEZ DUŻE „K”!"

Podobne prezentacje


Reklamy Google