Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Justyna Deredas-Dominiak Jerzy Pawlik Joanna Szypuła r

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Justyna Deredas-Dominiak Jerzy Pawlik Joanna Szypuła r"— Zapis prezentacji:

1 Justyna Deredas-Dominiak Jerzy Pawlik Joanna Szypuła 18.01.2011r
Jak działamy w sieci? Aktywność gimnazjalistów i studentów na portalach społecznościowych Nasza-Klasa i Facebook Justyna Deredas-Dominiak Jerzy Pawlik Joanna Szypuła r

2 Problematyka badań Charakterystyka osób zamieszczających zdjęcia na portalach społecznościowych (pod względem płci, pochodzenia społecznego, wykształcenia, wieku, zainteresowań, samooceny badanych i jej ewentualnego wpływu na rodzaj aktywności na portalach). Dlaczego badani zdecydowali się na założenie konta? Jak często wchodzą na profil i jaką aktywność podejmują? Powody zamieszczania zdjęć na portalach społecznościowych. Ilość zdjęć zamieszczanych przez badanych, częstość ich dodawania, oraz ich rodzaj, tematyka. Ilość profili, które mają badani na jednym portalu/różnych portalach. Na jakich portalach mają konta? Czy na swoich profilach badani zamieszczają prawdziwe czy fałszywe informacje (a może i takie i takie)? Powody zamieszczania fałszywych informacji. Czy badani mają „fałszywe” profile? Dlaczego zdecydowali się je założyć? Czemu służą? Dlaczego nie mają takich kont? Jakie informacje badani zamieszczają na swoim profilu? (wiek, wykształcenie, główne zajęcia, zainteresowania, dane kontaktowe, data urodzin i inne) Prywatność profili – jakie informacje są udostępniane przez badanych? Dlaczego pewne informacje są udostępniane, a pewne nie są? Komu udostępniają informacje i zdjęcia (tylko znajomym, znajomym znajomych, wszystkim osobom)? Czy bezpieczeństwo jest dla nich ważne? Czy są świadomi zagrożeń płynących z zamieszczania zdjęć, danych w Internecie?

3 Dlaczego interesowali nas użytkownicy Facebooka i Naszej-Klasy?

4 Narzędzie badawcze i osoby badane
Zastosowanym podczas badania narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety realizowany wśród uczniów łódzkich gimnazjów oraz studentów. Zdecydowaliśmy się na wybór ankiety indywidualnej, ponieważ chcieliśmy kontrolować dobór próby pod względem płci i wieku. Uznaliśmy, że temat okaże się ciekawy i przystępny dla badanych, a proste pytania nie będą sprawiały respondentom żadnego problemu. Skonstruowana na potrzeby badania ankieta koncentrowała się wokół zagadnień związanych z dwoma najbardziej popularnymi obecnie portalami społecznościowymi, jakimi są: Facebook i Nasza-klasa.pl. W kwestionariuszu ankiety umieszczono 82 pytania oraz metryczkę. Wstępnie zakładaliśmy, by przeprowadzić badanie wśród gimnazjalistów, licealistów, studentów i osób dojrzałych, po 40 roku życiu. Podczas grupowej dyskusji odeszliśmy od tego pomysłu. Ostatecznie zdecydowaliśmy, by kwestionariusz wypełnili gimnazjaliści i studenci. Informacje o osobach starszych (rodzicach naszych badanych) uzyskaliśmy od naszych respondentów.

5 Charakterystyka respondentów

6 Charakterystyka respondentów
Z 33% ankietowanych, którzy mają konta również gdzie indziej niż na badanych portalach, prawie 40% posiada konta na portalach typu Goldenline.com, Grono.pl, Fotka.pl, a niecałe 36% na portalach hobbystycznych – MySpace.com, Twitter.com, Filmweb.pl Respondenci zadeklarowali, że na surfowanie w sieci poświęcają stosunkowo niewiele czasu. Mniej niż 5 godzin tygodniowo oraz od 6 do 10 godzin na surfowanie w Internecie poświęca 26,6% respondentów, 21% spędza w Internecie od 11 do 20 godzin, niecałe 14% do 30 godzin, natomiast powyżej 30 godzin tygodniowo na surfowanie w Internecie poświęca niecałe 13% badanych. Rodzice naszych badanych to osoby w wieku od 30 do 60 lat. Najliczniejsza grupa to osoby w wieku lat, lat oraz lat. Rodzice z roczników najstarszych i najmłodszych byli nielicznie reprezentowani.

7 CZY CZY ?

8 Wśród osób, które mają konto tylko na jednym portalu gimnazjaliści preferują Naszą Klasę (43,6%, Facebook – 2,6%). U ankietowanych w wieku studenckim wyniki te są bardziej wyrównane (odpowiednio 27,3% i 20,8%). Kobiety częściej niż mężczyźni są zarejestrowani na obu portalach. Mężczyźni częściej niż kobiety wybierają albo nk albo facebook.

9 Dlaczego podglądamy? Chcemy zaspokoić ciekawość (65%)
Oglądamy znajomych swoich znajomych (58,5%) Nudzimy się (43,9%) Podglądamy osoby, które oglądały nasz profil (33,3%) Lubimy oglądać zdjęcia nieznajomych (23,0%) Szukamy osób, które możemy znać (20,3%) Podglądamy osoby niedawno poznane (17,9%) Szukamy nowych znajomych (10,6%)

10 Jakie informacje o sobie zamieszczasz na profilu?
Ponad 90% użytkowników deklaruje, że informacje zamieszczane przez nich na portalu są prawdziwe. Mniej niż 1 na 10 osób zamieszcza na portalu informacje fałszywe. Na pytanie, dlaczego zamieszczasz fałszywe informacje, ankietowani przyznają, że najczęściej nie traktują tego poważnie i że zazwyczaj stanowi to formę żartu.

11 Informacje ogólnodostępne a informacje ukryte

12 Zdecydowana większość badanych, bo aż 85,3% posiada zdjęcia na swoim profilu.
Badani nie posiadają dużej ilości zdjęć na profilu. Trzy czwarte ankietowanych nie ma więcej niż 20 zdjęć, a prawie 40% badanych ma do pięciu zdjęć. Warto jednak zauważyć, że to gimnazjaliści zamieszczają nieco więcej zdjęć niż studenci – 47,0% gimnazjalistów ma 11 zdjęć i więcej przy 36,4% studentów, którzy również zadeklarowali taką liczbę zdjęć.

13 Jak często i po jakich wydarzeniach dodajesz zdjęcia?
Prawie 40% studentów zamieszcza zdjęcia raz na 3 miesiące, zaś aż 27,3% z nich robi to rzadziej niż raz na pół roku. Zupełnie inaczej jest z gimnazjalistami, którzy najczęściej dodają zdjęcia kilka razy w miesiącu. Robi tak 54,5% z nich. Natomiast jedynie 6,1% uczniów gimnazjum zamieszcza zdjęcia rzadziej niż raz na pół roku. Widać zatem, że gimnazjaliści częściej niż studenci zamieszczają zdjęcia na swoim profilu.

14 Czy robimy zdjęcia specjalnie po to, by zamieszczać je na profilu?
- Przeważająca część respondentów, którzy posiadają zdjęcia na portalach społecznościowych (73,7%) nie wykonuje ich specjalnie po to, by umieścić je na portalu. Robi tak 26,3% ankietowanych. - Jedynie 10,6% studentów wykonuje takie zdjęcia, podczas gdy aż 42,4% gimnazjalistów przyznaje, iż robi zdjęcia specjalnie po to, aby umieścić je na portalu. Ankietowanym, którzy zadeklarowali, iż robią zdjęcia specjalnie, by zamieścić je na portalu społecznościowym (21,8% ogółu badanych) takie zachowanie zdarzyło się kilkakrotnie (28 osób), 2 osoby zrobiły to raz, a dwóm osobom zdarza się to za każdym razem, kiedy zamieszczają zdjęcia na portalu. - Zdjęcia wykonywane specjalnie na portale społecznościowe najczęściej przedstawiają właściciela konta na portalu wraz ze znajomymi, przyjaciółmi bądź rodziną. Stanowią one 48,3% tych zdjęć. Niewiele mniej, bo 37,9% zdjęć przedstawia samego właściciela konta.

15 na portalu społecznościowym

16 Jakich zdjęć badani nigdy nie umieściliby na portalu społecznościowym?

17 Konto fikcyjne/Moderacja
-Zdecydowana większość badanych (96,8%) posiada na portalu społecznościowym konto o charakterze autentycznym, 1,3% - fikcyjnym, zaś 1,9% - oba rodzaje kont. Jako powód wyboru fikcyjnego charakteru profilu podawano np. fakt, że „autentyczne konto jest mi niepotrzebne”, „aby mieć go w razie czego”, „dla zabicia czasu, a także żeby poznać ludzi”, „żebym był anonimowy”, czy „żeby móc korzystać z portalu, przeglądać fora, które mnie interesują”. -Przeważająca większość respondentów (98,7%) twierdzi, że nie zdarzyło się, aby ktoś zgłosił ich profil czy jego zawartość do moderacji. Tylko 2 badanych przyznało, że tego doświadczyło, jednak nie wyjawiło nam, czego konkretnie, w ich przypadku dotyczyło zgłoszenie.

18 Rodzice Rodzice (opiekunowie) 40% badanych nie posiada konta na żadnym portalu społecznościowym. W przypadku 26,2% respondentów posiadają je oboje rodzice. 24,1% ankietowanych odpowiedziało, że jedynie matka jest zarejestrowana na jakimś portalu, a 9,7% - że tylko ojciec.

19 52,8% ankietowanych uważa, że ich matki odwiedzają ich profile (34,3% w analogicznym pytaniu odnośnie do ojców), 43,9% respondentów odpowiedziało, że matki dodają na swym profilu zdjęcia, na których są obecni badani (25% ojców też zamieszcza takie zdjęcia). Tu pojawia się także dość silna zależność z wykształceniem matki: im jest ono niższe, tym częściej zamieszczają one takie zdjęcia (VK=0,28). Ponad 1/3 respondentów, bo aż 34,8% deklaruje, że ich matki oglądają profile ich znajomych (4% ojców), natomiast 16,7% zaznaczyło odpowiedź, że matki zamieszczają komentarze do ich zdjęć (6,3% ojców). Nikt nie wskazał odpowiedzi, że matki polecają ich zdjęcia znajomym (podobnie w przypadku ojców).

20 Ciekawostki - Onet.pl donosi, że co piąty rozwód w Ameryce ma związek z Facebookiem. Ludzie coraz częściej zapominają, że wszystkie ich poczynania w sieci zostawiają po sobie ślad i mogą posłużyć na sali rozwodowej jako cenna informacja o ich życiu. - internauci w serwisie Facebook zorganizowali protest, bo... w świątecznej ramówce Polsatu zabrakło filmu "Kevin sam w domu", który od lat kojarzy się ze świętami. Dzięki temu 25 grudnia mogliśmy oglądać seans - Jak podaje Nasza-Klasa, codziennie dodawanych jest do niej 960 tys zdjęć, łącznie w bazie jest ich już ponad 150 milionów

21 Dziękujemy za uwagę Zespół w składzie: Anna Blausz Sonia Bzdakowicz Ewelina Czartoryjska Justyna Deredas-Dominiak Ewelina Gołdyn Anna Lesiak Jerzy Pawlik Damian Piątkowski Marta Szybura Joanna Szypuła Anna Tupiec


Pobierz ppt "Justyna Deredas-Dominiak Jerzy Pawlik Joanna Szypuła r"

Podobne prezentacje


Reklamy Google