Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gorączka Q.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gorączka Q."— Zapis prezentacji:

1 Gorączka Q

2 Gorączka Q jako broń biologiczna
Po raz pierwszy opisana w 1937r. Masowe przypadki zachorowań na „Balkangrippe” podczas II Wojny Światowej; – Cypr, zachorowania wśród stad zwierzat hodowlanych, liczne zachorowania wśród stacjonujących żołnierzy brytyjskich i szwedzkich;

3 Gorączka Q jako broń biologiczna
Duża zakaźność drogą aerozolową (1-10 mikroorganizmów); Odporna na warunki zewnętrzne (hodowalna z gleby miesiąc po skażeniu); Według WHO w ataku biologicznym podobna zachorowalność jak w przypadku tularemii czy wąglika; Schorzenie obezwładniające – zachorowanie obłożne, czyniące człowieka bezużytecznym i zależnym od pomocy medycznej;

4 Etiologia Coxiella burnetti, zaliczana do rodziny Rickettsiaceae, nie jest prawdziwą riketsją; Najbardziej zbliżona do Legionelli, inne warunki wzrostu – bezwzględny wewnątrzkomórkowiec (fagolizosomy komórek eukariotycznych); Dwie formy antygenowe: faza I i II Postać zjadliwa bakterii reprezentowana jest przez fazę I.

5 Epidemiologia Gospodarzami C. Burnetti jest wiele gatunków ssaków i stawonogów, jedynie człowiek przejawia objawy zachorowania po zakażeniu; Gorączka Q jest zoonozą; Grupy ryzyka: weterynarze, farmerzy; Potrafi długo przetrwać na pastwisku; Wiele zakażeń subklinicznych – wartość dochodzenia epidemiologicznego nawet w pojedynczym przypadku zachorowania objawowego; Sporadycznie przenosi się z człowieka na człowieka.

6 Obraz kliniczny Okres inkubacji dni; Najczęściej asymptomatyczna serokonwersja; Czasem niecharakterystyczna ostra choroba gorączkowa; Najrzadziej (1% zarażonej populacji) – postać przewlekła; Obraz zmienny - w zależności od drogi ekspozycji;

7 Postać ostra Objawy rzekomogrypowe (gorączka, dreszcze, ból pozagałkowy; ból głowy, kaszel) Utrata masy ciała; Rzadziej objawy ośrodkowe – zapalenie opon m-r, encafalopatie zaburzenia psychotyczne; W badaniu przedmiotowym najczęściej są to zmiany osłuchowe nad polami płucnymi: rzężenia, stłumienie szmeru oddechowego, stłumienie odgłosu opukowego i tarcie opłucnej będące wyrazem płynu w opłucnej. Bardzo rzadko hepato- i splenomegalia z tkliwością w ich rzucie, żółtaczkę, zapalenie śluzówek gardła.

8 Postać ostra W rtg klatki piersiowej odchylenia od normy obserwuje się w 50-60% przypadków, często pod nieobecność objawów klinicznych. Najczęściej jednostronne, homogenne nacieki zapalne jednego lub dwóch płatów i poszerzenie wnęki. Często stwierdza się mnogie cienie okrągłe w miąższu płucnym. W sytuacji zagrożenia epidemiologicznego gorączką Q (m.in. w ataku bioterrorystycznym) zmiany te mogą mieć wartość rozpoznawczą (różnicowanie – zapalenie prawego wsierdzia, mnogie przerzuty nowotworu do płuc)

9 Postać ostra W badaniach dodatkowych:
najczęściej (50-75%) biochemiczne cechy zapalenia wątroby – 2-3 krotne podwyższenie poziomów aminotransferaz, rzadziej objawy cholestazy (podwyższenie fosfatazy zasadowej) i podwyższenie poziomu bilirubiny (10-15%); Umiarkowana niedokrwistość i trombocytopenia, w okresie rekonwalescencji reaktywna trombocytoza.

10 Postać przewlekła Najczęściej pod postacią zapalenia wsierdzia (śmiertelność sięga 24%); u chorych z wadą zastawkową, obniżoną odpornością, m.in. w przebiegu przewlekłej niewydolności nerek. Stany podgorączkowe, objawy podmiotowe i przedmiotowe zastoinowej niewydolności serca, splenomegalię, hepatomegalię, palce pałeczkowate i wykwity skórne (leukocytoklastyczne zapalenie małych naczyń). Wegetacje bakteryjne na zastawkach rzadko są stwierdzane w echokardiografii przezklatkowej. Mimo to u wielu chorych rozpoznanie ustala się dopiero po roku od pierwszych objawów. Inne umiejscowienia przewlekłej infekcji to protezy naczyniowe, tętniaki i kości.

11 Rozpoznanie Podejrzenie kliniczne:
postać ostra kombinacja objawów klinicznych, radiologicznych i biochemicznych w połączeniu z obecnością czynnika reumatoidalnego, białka C-reaktywnego i wysokim OB. postać przewlekłą należy podejrzewać w przypadku rozpoznania zapalenia wsierdzia i ujemnych rutynowych posiewów krwi.

12 Diagnostyka laboratoryjna
Nie potwierdza się rozpoznania przez hodowlę mikroorganizmu: Duże zagrożenie dla personelu (BSL 3) Trudności metodyczne (hodowle komórkowe, inokulacja zwierząt) Diagnostyka opiera się na testach serologicznych (OWD, immunofluorescencji pośredniej, makro- i mikroaglutynacji i test immunoenzymatyczny ELISA

13 Diagnostyka laboratoryjna
Testem z wyboru jest test immunofluorescencji pośredniej z antygenami fazy II i I. W większości przypadków choroby przewlekłej poziom przeciwciał przeciwko fazie I jest dużo większy niż przeciw fazie II, odwrotnie niż w postaci ostrej. Przeciwciała IgM przeciw fazie II pojawiają się w 5-7 dniu od wystąpienia ostrych objawów. O rozpoznaniu decyduje ich 2-4 krotny wzrost w fazie rekonwalescencji. O rozpoznaniu postaci przewlekłej decyduje wzrost poziomu przeciwciał IgG przeciw fazie I większy od 1:800. Wzrost IgA jest charakterystyczny dla zapalenia wsierdzia i może wyprzedzać rozwój objawów klinicznych z nim związanych. Do badania skrawków tkanki i bioptatów można wykorzystać technikę PCR, która jednak wciąż jeszcze wymaga standaryzacji.

14 Leczenie Lekami z wyboru pozostają tetracykliny, doksycyklina w dawce 100mg 2 razy dziennie; Skuteczne są również makrolidy i chinolony ale doświadczenie z tymi lekami jest wciąż małe. W przypadku zapalenia wsierdzia należy stosować schemat złożony: doksycyklina w dawce 100mg 2 razy dziennie, ryfampicyna 300mg 1 raz dziennie i ewentualnie antybiotyk z grupy chinolonów. Innym korzystnym schematem jest połączenie doksycykliny i hydroksychlorochiny (600mg 1 raz dziennie). Leczenie należy stosować przez 2-3 lata. Można przerwać leczenie przy zmniejszeniu poziomu przeciwciał IgA poniżej 1:50 i IgG poniżej 1: 200.


Pobierz ppt "Gorączka Q."

Podobne prezentacje


Reklamy Google