Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. Uwarunkowania i adresaci działań PR

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. Uwarunkowania i adresaci działań PR"— Zapis prezentacji:

1 1. Uwarunkowania i adresaci działań PR 2. Podstawowe etapy (schematy) działań PR 3. Wybrane formy i techniki PR

2 Otoczenie makroekonomiczne (firmy organizacji)
Czynniki naturalne (zasoby naturalne, klimat, ukształtowanie powierzchni) Czynniki demograficzne (liczebność i struktura wiekowa ludności, przyrost naturalny, gęstość zaludnienia, liczba małżeństw Czynniki ekonomiczne (dochody, majątek ludności, skłonność do oszczędzania, dostępność kredytów, poziom inflacji)

3 Otoczenie makroekonomiczne (firmy, organizacji)
Czynniki techniczne (dotychczasowe i nowe technologie, wynalazki) Czynniki kulturowe (wzorce zachowań, systemy wartości) Czynniki prawne (regulacje państwowe i samorządowe)

4 I. Środowisko wewnętrzne II. Środowisko quasi-wewnętrzne
Otoczenie podmiotowe firmy (organizacji) lub (lepiej) grupy docelowe działań PR I. Środowisko wewnętrzne 1. Pracownicy i ich rodziny 2. Zarząd, 3. Właściciele (akcjonariusze, inwestorzy?) 4. Rada nadzorcza 5. Doradcy (ale ściśle związani z firmą/organizacją) II. Środowisko quasi-wewnętrzne 1. Kontrahenci/firmy/organizacje ściśle współpracujące (zwłaszcza pośrednicy sprzedaży: hurtownie, handel)

5 Otoczenie podmiotowe (zewnętrzne)
1. Klienci indywidualni (byli, obecni, potencjalni) 2. Klienci instytucjonalni (byli, obecni, potencjalni) 3. Firmy (organizacje) współpracujące (dostawcy, firmy usługowe) 4. Banki, maklerzy giełdowi 5. Instytucje badawcze, audytowe 6. Konkurenci

6 Otoczenie opiniotwórcze
1. Społeczeństwo, społeczność lokalna 2. Partie polityczne, związki zawodowe, organizacje branżowe 3. Władze centralne, lokalne 4. Nauczyciele, studenci, uczniowie 5. Doradcy zewnętrzni

7 Otoczenie opiniotwórcze
6. Osobistości życia publicznego (zob. „Popiełuszko” i udział gwiazd w promowaniu filmu, ale też Winiary i przepisy „zwykłych” ludzi) 7. Dziennikarze (media)

8 Schemat działań PR (RACE J. Marstona)
1. Research (badanie, identyfikacja problemu) 2. Action and Planning (zaplanowanie działań prowadzących do rozwiązania problemu) 3. Communication (oddziaływanie na otoczenie, informowanie otoczenia) 4. Evaluation (ocena efektów oddziaływania) (pamiętajmy o finansowaniu każdego z tych etapów)

9 wizerunek firmy/organizacji
Strategia 6M 1M – mission (misja firmy/cele PR) na różnych etapach mogą być różne, zawsze jednak chodzi o... wizerunek firmy/organizacji zwykły (jak widzą firmę/organizację klienci, petenci) lustrzany (jak widzi się firma: lepiej, gorzej niż widzą ją ludzie?) pożądany (jak chciałaby być widziana) optymalny (kompromis możliwy do osiągnięcia)

10 2M - market (grupy docelowe, składowe publiczności)
- podstawowa (w tym tradycyjna, z punktu widzenia PR może nie najważniejsza: obecni pracownicy, klienci...) - wtórna - marginalna 3M – money (budżet, finanse PR) - jako określony procent/część budżetu przeznaczonego na promocję w ogóle (metoda spotykana najczęściej) - jako określony procent obrotów firmy (1-3%) - jako maksymalna suma możliwa do wykorzystania przez firmę (na tyle nas stać i koniec) - na poziomie budżetu konkurentów - metoda zadaniowa (najambitniejsza, ale i najbardziej skomplikowana)

11 4M - message (komunikaty/treści PR) - pracownicy (informacje o stabilności firmy, jej rozwoju, o tym, co się w firmie/organizacji dzieje – przykład Zakłady Lotnicze w Mielcu) - klienci (informacje o firmie i jej ofercie) - dziennikarze (informacje bieżące, o charakterze newsa, od czasu do czasu to, co można uznać za przełomowe) 5M - media (kanały przekazu, inaczej techniki PR) 6M - measurement (pomiar/ocena efektywności działań PR)

12 Działania PR stricte wewnętrzne
Archiwizacja własnych publikacji i wycinków prasowych (materiałów TV, radiowych, internetowych), odnotowywanie wydarzeń i ich zapis fotograficzny, filmowy… (kronika uczelni, przedruki na stronę internetową, skany tekstów poświęconych firmie, powstałych z udziałem jej pracowników) Uwaga: często nie wystarczy śledzić internetowych witryn wydawnictw prasowych, gdyż ukazują się na nich nie wszystkie informacje pomieszczone w wydaniach papierowych, a czasem ukazują się w wersji okrojonej.

13 Działania PR skierowane do wewnętrznego środowiska firmy (organizacji)
,,Public Relations begins at home” Pracownicy są najważniejszymi i najliczniejszymi ambasadorami firmy (organizacji), są najlepszym medium rozpowszechniania wiadomości o firmie; Różne terminy: Internal PR, internal relations, employee relations (PR)

14 Konkretne cele PR wobec pracowników to m.in.:
- Kreowanie postaw zadowolenia z pracy, pracodawcy, kultury organizacji - Popieranie pracy zespołowej, pozytywnego nastawienia do własnych zadań, współpracowników itp. - Motywowanie do wypełniania zadań, współudziału w zadaniach

15 - Zdobycie poparcia dla zamierzonych lub prowadzonych zmian w firmie
- Realizowanie prawa pracowników do krytyki i informacji - Doprowadzenie do wyczulenia na potrzeby otoczenia (niech informują o tym, co usłyszą o firmie poza firmą) - Zwalczanie negatywnych opinii i negatywnego nastawienia do określonych przedsięwzięć firmy

16 Narzędzia Internal PR Informator, czyli przewodnik po firmie
Tablica ogłoszeń (plakaty, ulotki na tematy aktualne) Biuletyny zakładowe (newsletters), gazety firmowe Ulotki (nawet jednostronicowe, jednokartkowe; rodzajem takich ulotek są np. druki TP, telewizji kablowych, choć bardzo często są to przykłady reklamówek; przykładem także wkładki czy też załączniki do rachunków za wywóz śmieci, informujące np. o działaniach firmy w zakresie ochrony środowiska) Listy oddzielne lub dołączane do innych publikacji (także w formie ulotki)

17 Narzędzia Internal PR Broszury praktyczne (np. jak zapobiec wypadkom – dobrze świadczy o firmie, bo dba o zdrowie, bezpieczeństwo; to takie personalne BHP) - skondensowana, z ang. pamphlet, - obszerna, booklet, do 64 str.; Albumy i książki (znacznie droższe niż broszury, bo poligraficznie na wyższym poziomie; służą głównie jako upominki dla gości z zewnątrz, ale mogą być też nagrodą, wyróżnieniem dla pracowników i kontrahentów) Sprawozdania roczne (annual reports; obszerne, o charakterze przede wszystkim finansowym, skierowane głównie do udziałowców, ale też instytucji finansowych, GPW, handlowych, badawczych, nawet bibliotek; mogą też prezentować plany organizacji)

18 Inne komunikatory, publikacje
Radiowęzeł Intranet, infolinia (stałe serwisy informacyjne) Filmy, fotografie (fotoreportaże na tablicach, w Inter-, Intranecie) Oświadczenia (press statements; chodzi o odpowiedzi kierownictwa organizacji na zarzuty, jakie pojawiły się w środkach masowego przekazu, stały się udziałem opinii publicznej; z reguły adresatem są media, kooperanci, urzędy; mogą to też jednak być wspomniane ulotki jako druki wewnętrzne, przedstawiające pracownikom stanowisko kierownictwa)

19 Inne narzędzia Internal PR
Stałe godziny przyjęć dyrekcji Drzwi otwarte (dla rodzin, najbliższego otoczenia) Narady i dyskusje pracownicze Konkursy wniosków racjonalizatorskich (z nagrodami, wynagrodzeniem) Kursy i szkolenia (połączone z rozrywką, rekreacją) Imprezy (wydarzenia - events): kulturalne, rozrywkowe, sportowe, turyst. Spotkania z zasłużonymi pracownikami Kluby pracownicze

20 Dziękuję za uwagę 


Pobierz ppt "1. Uwarunkowania i adresaci działań PR"

Podobne prezentacje


Reklamy Google