Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. 2 W ostatnim okresie jesteśmy świadkami ogromnemu postępowi w technologiach rozproszonych systemów informatycznych a co za tym idzie rozproszenie danych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. 2 W ostatnim okresie jesteśmy świadkami ogromnemu postępowi w technologiach rozproszonych systemów informatycznych a co za tym idzie rozproszenie danych."— Zapis prezentacji:

1 1

2 2 W ostatnim okresie jesteśmy świadkami ogromnemu postępowi w technologiach rozproszonych systemów informatycznych a co za tym idzie rozproszenie danych. Rozproszenie systemów powoduje ich heterogeniczność, która bierze się z mnogości rozwiązań systemowych i sprzętowych. Wyjściem z tej jakże trudnej sytuacji może być rozproszona obiektowa technologia umożliwiająca tworzenie obiektów, które są samodzielnymi jednostkami o sprecyzowanej funkcjonalności dzięki czemu mogą być używane w wielu różnych aplikacjach. Podejście obiektowe do problemu ułatwia i przyśpiesza tworzenie aplikacji.

3 3 Podejmując temat rozproszonego programowania oczywistym wyborem był standard CORBA, gdyż zetknąłem się z nim teoretycznie na zajęciach w PJWSTK. OMG CORBA jest specyfikacją ułatwiającą tworzenie obiektowych systemów rozproszonych. Podstawową jej cechą jest komunikacja pomiędzy rozproszonymi w sieci obiektami bez ingerencji w tajniki implementacji rozproszonych systemów.

4 4 Obiekty aplikacji Object Request Broker CORBA Facilities Corba Services Architektura CORBA

5 5 Rdzeniem systemu jest ORB. Pozwala na definiowanie obiektów i komunikację ich w rozproszonym środowisku. Obiekty aplikacji to te, które implementują interfejsy IDL zdefiniowane przez twórcę aplikacji. Obiekty te komunikują się z innymi przy pomocy ORB korzystając z usług CORBA Services i CORBA Facilities. CORBA Services i CORBA Facilities są obiektami standardu CORBA i dostarczają aplikacjom rozproszonym wielu użytecznych usług.

6 6 Wybór tej pracy magisterskiej jest podyktowany rosnącym zainteresowaniem rynku pracy na inżynierię oprogramowania rozproszonego. Programowanie rozproszone ma wielką przyszłość z uwagi na łatwość i szybkość tworzenia nowego oprogramowania. Ta praca magisterska w dziedzinie rozproszonych obiektów ma z mojego punktu widzenia pomóc mi dokładnie i szczegółowo poznać to środowisko od podszewki.

7 7 Dzięki tej pracy mam zamiar : podnieść kwalifikacje analityczne. Nauczyć się poprawnej analizy problemu i postawionych zadań do zrealizowania. Opanować tworzenie dokumentacji. Zapoznać się w praktyce z tworzeniem systemów rozproszonych. Opanować szacowanie czasu potrzebnego na poszczególne etapy pracy magisterskiej.

8 8 Celem moje pracy magisterskiej jest wytworzenie narzędzia dla osób posługujących się technologią CORBA/IIOP. Ma ona na celu wyszukiwania odległych obiektów oraz odzyskiwanie informacji o obiektach. Przyszłe wykorzystanie aplikacji może być wykorzystywane jako rodzaj HELPu dla piszących programy w środowisku rozproszonym.

9 9 Skorzystać z tej pracy będą mogli programiści, którzy za pomocą tego narzędzia w łatwy sposób odnajdą konkretne obiekty w systemie rozproszonym, dowiedzą się o ich własnościach. Będą mogli w prosty sposób z niego skorzystać. Dzięki wykorzystaniu pulpitu graficznego do reprezentowania wiedzy o obiektach system będzie prosty w obsłudze i nie będzie stwarzał problemów w jego zrozumieniu. Jednym z moich drugorzędnych celów będzie tez optymalizacja wyświetlanej informacji na pulpicie poszczególnych ekranów.

10 10 Ważną rolę w pisaniu tej pracy będą solidne podstawy teoretyczne, które zdobywam poprzez WWW. Teoria moja będzie wspierana o wiedzę z książek, które zamówił mój zakład pracy. Tytuły, do których będę miał dostęp to: CORBA 3 Fundamentals and Programming 2nd Ed. Pana Siegel J. Client/Server Programming With Java and CORBA, 2nd Ed. Panów Orfali R., D. Harkey Zagadnienia standardu CORBA będę poznawał też podczs wdrażania nowego systemu billingowego w zakładzie pracy w czym chcę czynnie brać udział.

11 11 Głównym trzonem pracy będzie produkt JavaORB, w którym zaimplementowany jest standard CORBA 2.3.1( wersja standardu może się zmienić na wyższą gdyż trudno przewidzieć kiedy pojawi się nowa wersja i w jakie dodatkowe cechy będzie standard wyposażony a chciałbym aby przy obronie praca była jak najbardziej nowoczesna ). Produkt ten zawiera całkowity standard CORBA i jest zaimplementowany w języku Java (co ułatwi zrozumienie mechanizmów CORBY oraz ułatwi pisanie pracy, gdyż ta będzie implementowana też w języku JAVA) i co ciekawsze jest darmowy dla komercyjnych i nie komercyjnych produktów.

12 12 Pakiet JavaORB zawiera najważniejsze cechy CORBy tj.: serwis kolekcji - dostarcza w prosty sposób zarządzanie grupami obiektów. Serwis wyjątków - zapewnia obsłużenie wyjątków pojawiających się w komunikacji pomiędzy obiektami CORBy. Obiekty mogą wymieniać między sobą wyjątki poprzez specjalny kanał wyjątków. Serwis nazwowy - jest bazą danych przechowującą referencje do obiektów. Każda taka referencja jest skojarzona z pewną abstrakcyjną nazwą nadaną przez użytkownika. Struktura takiej bazy danych jest strukturą drzewiastą. Przechowującą strukturę obiektów.

13 13 Persistent State Service - serwis dostarczający prostych metod do stworzenia trwałych (persitance) aplikacji opartych o CORBA. Property Service - umozliwia łatwo rozbudować obiekt w czasie jego działania. Security Service - zabezpiecza dostęp do obiektów CORBA. Dostarcza sposoby autentykacji osób w stosunku do obiektów. Trading Service - baza danych umożliwiająca klientom wyszukanie informacji o usługach jakie są dostarczane przez dany obiekt przy specyfikacji złożonych wymagań. Udzielone informacje przez ten serwis klient może wybrać konkretnego dostawcę usługi.

14 14 Transaction service - udostępnia usługi zarządzania kontrolą procesów, dając stabilny system odwracania transakcji obiektowych.

15 15 Aplikacja będzie zasilana danymi z sieci internet jak i sieci LAN. Do optymalizacji przy wyszukiwaniu obiektów użyję małej relacyjnej bazy opartej o plik ACCESSa, który też będzie służył jako słownik przy prezentacji graficznej aplikacji na ekranie. Do zaimplementowania całego systemu jako języka programowania posłużę się językiem Java.

16 16 Kompilator Flicj IDL – kompilator języka IDL. Zawiera zaawansowane mechanizmy optymalizacji. Wiedzę o tym kompilatorze zaczerpnąłem ze stron WWW o tematyce rozproszonych obiektów. Jest to darmowy kompilator i ogólnie dostępny poprzez WWW.

17 17 Analiza problemu pod względem założeń do realizacji przez system. Analiza i wybranie odpowiednich narzędzi do wykonania pracy, narzędzi spełniające wymagania szybkość działania systemu, łatwość implementacji. Rozpoznanie cech i właściwości(w miarę możliwości) narzędzi o ile jakieś ich funkcje są nam nieznane. Implementacja systemu. Opis systemu wraz z opisem technicznym. Testowanie

18 18 Czas poświęcony na dogłębne zrozumienie problemu – 2 tygodnie. Koncepcja sformułowania założeń do pracy oraz koncepcja rozwiązania zadania – 1 miesiąc. Tworzenie oprogramowania – 2,5 do 3 miesięcy. Testowanie oprogramowania – 1 tydzień. Opis teoretyczny - od 1 do 2 tygodni. Opis zastosowanych metod i rozwiązań – 1 tydzień. Opis implementacji – 1 tydzień.

19 19 - niewiele czasu zrealizowanie aplikacji. - kłopoty z dostępem do sali projektowej z klientem systemu Windows NT. - kłopoty z tworzeniem kopii zapasowych systemu na uczelni po wprowadzeniu zmian do systemu.

20 20


Pobierz ppt "1. 2 W ostatnim okresie jesteśmy świadkami ogromnemu postępowi w technologiach rozproszonych systemów informatycznych a co za tym idzie rozproszenie danych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google