Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zdrowie reprodukcyjne w Polsce – Dziesięć lat po Kairze

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zdrowie reprodukcyjne w Polsce – Dziesięć lat po Kairze"— Zapis prezentacji:

1 Zdrowie reprodukcyjne w Polsce – Dziesięć lat po Kairze
doc. dr hab. n. med. Tomasz Niemiec

2 W Polsce występuje ujemny przyrost naturalny. Wskaźnik płodności 1,26
Wybrane zagadnienia Raportu w odniesieniu do Polski – Sytuacja demograficzna Polski W Polsce występuje ujemny przyrost naturalny. Wskaźnik płodności 1,26 Bezpośrednią przyczyną zmniejszania się liczby ludności jest znaczący spadek liczby urodzeń

3 Rekomendacje w sprawie zdrowia reprodukcyjnego dla Polski
Ministerstwo Zdrowia, Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, WHO,UNFPA: Rekomendacje w sprawie zdrowia reprodukcyjnego dla Polski

4 22 mln. ciąż / rok ulega aborcji
Wybrane zagadnienia Raportu w odniesieniu do świata i Polski – Planowanie Rodziny Świat: 201 mln. kobiet na świecie nie ma dostępu do skutecznych metod planowania rodziny 22 mln. ciąż / rok ulega aborcji 53 tys. kobiet/ rok umiera z powodu niebezpiecznej aborcji

5 Wybrane zagadnienia Raportu w odniesieniu do świata i Polski – Planowanie Rodziny
Edukacja ? Informacja ?

6 Dostęp do metod i środków planowania rodziny w Polsce
Tabletki antykoncepcyjne refundowane (70%), zapisywane w celu leczenia „ zaburzeń hormonalnych”: Stediril 30 Rigevidon Microgynon 21 Diane 35 ( rejestracja jako lek dermatologiczny) Wkładka wewnątrzmaciczna - Mirena Brak refundacji innych metod i środków planowania rodziny ( w tym tabletek antykoncepcji doraźnej)

7 Dostęp do metod i środków planowania rodziny w Polsce
Brak refundacji innych metod i środków planowania rodziny ( w tym tabletek antykoncepcji doraźnej)

8 Dostęp do metod i środków planowania rodziny w Polsce
Od stycznia 2005 roku nie będzie refundacji środków antykoncepcyjnych ?!

9 Dostęp do metod i środków planowania rodziny w Polsce
Czy antykoncepcja w ogóle jest w Polsce potrzebna?

10 Rok Urodzenia żywe (tys.) Poronienia sztuczne Poronienia samoistne 1992 515,2 11 640 51 802 1994 481,3 874 46 970 1996 428,2 505 45 054 1998 395,6 310 43 959 1999 382,0 151 41 568 2000 378,3 138 41 007 2001 368,2 124 40 559 2002 353,7 159 41 707 2003 352,7 174 40969

11 URODZENIA ŻYWE WEDŁUG WIEKU MATKI (odsetki)
ROK WIEK MATKI 19 lat i mniej % 1980 6.4 1990 8.0 1995 2000 7.3 2001 7.0 2002 6.9

12 URODZENIA ŻYWE W 2001 r. i 2002 r. WEDŁUG WIEKU MATKI
WIEK MATKI URODZENIA ŻYWE 2001 2002 n %  15 lat 349 1.35 289 1.19 16 1339 5.18 1135 4.66 17 3781 14.64 3375 13.87 18 7855 30.41 7428 30.53 19 12508 48.42 12104 49.15 RAZEM 25832 100,0 24331 100.0

13 Noworodki pozostawione w szpitalu
ze względów innych niż zdrowotne, Lata Liczba dzieci ogółem Na 10 tys. urodzeń 1995 738 17,0 1996 803 18,8 1997 685 16,6 1998 594 15,0 1999 737 19,3 2000 861 22,7 2001 899 24,5 2002 2003 1018 1090 29,0

14 Ustalone rekomendacje - antykoncepcja i niepłodność
Propagowanie wiedzy dotyczącej epidemiologii i przyczyn niepłodności partnerskiej Poprawa świadczonych usług w zakresie leczenia niepłodności Popularyzacja wiedzy na temat możliwości planowania rodziny Zwiększenie dostępu do środków antykoncepcyjnych Ograniczenie liczby niepożądanych ciąż.

15 Opieka medyczna nad płodem
i kobietą w ciąży Współczynnik zgonów matek (liczba zgonów na żywych urodzeń , ) Afryka Azja Europa Zachodnia ,0 – 17,0 Europa Wschodnia ,0 - 49,0 Polska ,3 (1994 r) 7,3 (2003 r) Raport ONZ,2004

16 Opieka medyczna nad płodem
i kobietą w ciąży Umieralność okołoporodowa /1000 żywych urodzeń Świat – Kraje rozwinięte – Kraje rozwijajace się – Polska: ,6 (2003 r)

17 Zdrowie matek i noworodków -Rekomendacje
ograniczenie poziomu umieralności i zachorowalności matek obniżenie poziomu umieralności i zachorowalności płodów i noworodków podnoszenie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat ciąży i macierzyństwa

18 Zdrowie matek i noworodków - przeszkody
Brak kontynuacji Programów Opieki Perinatalnej (przyczyny?) Nieprawidłowości w funkcjonowaniu nadzoru fachowego na wszystkich szczeblach opieki nad matką i dzieckiem

19 Zakażenia przenoszone drogą płciową

20 Wzrost liczby nowych zachorowań na STD w Polsce, spowodowany:
Niekorzystna sytuacja epidemiologiczna w sąsiednich krajach Europy wschodniej Zmniejszenie środków na nadzór epidemiologiczny: Zmniejszenie liczby badań w kierunku kiły Brak lub źle prowadzone leczenie

21

22 Zakażenie HIV – epidemiologia- Świat
Ogółem liczba żyjących z HIV – ok. 40 mln. W tym kobiety – ok. 19 mln. W Tym dzieci < 15 lat 3,2 mln Zgony z powodu AIDS – 3,1 mln W tym kobiety 1,2 mln W tym dzieci < 15 lat

23 Zakażenie HIV – epidemiologia- Polska
Ogółem liczba żyjących z HIV – (do VII 2004) – wg.szacunków ONZ ok W tym kobiety – ok. 30% W tym dzieci < 15 lat – ok. 110 Zgony z powodu AIDS – 705

24 Zakażenie HIV – Polska Spadek wiedzy na temat AIDS w społeczeństwie
Brak programów prewencji wobec rosnącej liczby zakażeń HIV na Wschodzie Wzrost liczby osób podejmujących ryzykowne zachowania seksualne Brak kampanii na rzecz stosowania prezerwatyw Brak realizacji w praktyce oferowania testów w kierunku HIV u wszystkich kobiet w ciąży

25 Zakażenie HIV – Polska Stabilizacja sytuacji epidemiologicznej ( ok..600 nowych zakażeń/rok od kilku lat) Dostęp do leczenia dla wszystkich potrzebujących Ograniczenie ryzyka transmisji HIV od matki do dziecka < 2% w grupie matek objętych specjalistyczną opieką Wzrost popularności stosowania prezerwatyw ( ok. 3x więcej niż 10 lat temu)

26 Zakażenia przenoszone drogą płciową - rekomendacje
*ograniczyć częstość i skalę zachorowań na choroby przenoszone drogą płciową ograniczyć częstość zachorowań na HIV/AIDS ograniczyć występowanie zakażeń HPV oraz raka szyjki macicy

27 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Zdrowie reprodukcyjne w Polsce – Dziesięć lat po Kairze"

Podobne prezentacje


Reklamy Google