Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

w szkole średniej Wykonały: Alicja Makowska i Beata Karwowska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "w szkole średniej Wykonały: Alicja Makowska i Beata Karwowska"— Zapis prezentacji:

1 w szkole średniej Wykonały: Alicja Makowska i Beata Karwowska
Statystyka w szkole średniej Wykonały: Alicja Makowska i Beata Karwowska

2 Statystyka zajmuje się zagadnieniami związanymi z gromadzeniem i prezentacją danych oraz badaniem populacji na podstawie pobranych prób. Cechą statystyczną nazywamy właściwość (własność), służącą do różnicowania i identyfikacji jednostek statystycznych.

3 Średnia arytmetyczna Średnią arytmetyczną z n uporządkowanych danych {x1,x2,x3...,xn} nazywamy

4 Mediana me Mediana (wartość środkowa) ze zbioru uporządkowanych niemalejąco danych {x1,x2,x3...,xn} to: Gdy n- liczba nieparzysta me=x(n+1)/2 (liczba środkowa w zestawie danych) Gdy n- liczba parzysta (średnia arytmetyczna danych środkowych)

5 Dominanta m0 Dominantą (modą) z danych nazywamy tę wartość (wartości), która (które) występuje (występują) najczęściej. Jeżeli w zestawie danych częstość występowania poszczególnych wartości jest taka sama to mówimy że zestaw nie posiada dominanty.

6 Wariancja Wariancją n danych liczbowych
o średniej arytmetycznej nazywamy liczbę

7 Odchylenie standardowe
Odchylenie standardowe jest wartością, która opisuje, jak bardzo dane z zestawu różnią się od średniej arytmetycznej. Odchylenie standardowe jest pierwiastkiem z wariancji:

8 Ćwiczenie Uczniowie poprosili 120 osób o narysowanie dowolnego wielokąta i dane z doświadczenia zebrali w tabeli. Ilość boków 3 4 5 6 7 8 9 10 Ilość uczniów 73 27 2

9 Opracowanie danych Średnia arytmetyczna Mediana:
n= 120 więc należy wyznaczyć średnią wyniku 60-tego i 61-ego Dominanta: najczęściej występuje wartość 3, więc

10 Opracowanie danych c. d. Wariancja: Odchylenie standardowe:

11 Wykres dotyczący danych z tabeli


Pobierz ppt "w szkole średniej Wykonały: Alicja Makowska i Beata Karwowska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google