Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Oprogramowanie komputerów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Oprogramowanie komputerów"— Zapis prezentacji:

1 Oprogramowanie komputerów
Plan wykładu oprogramowanie systemowe oprogramowanie narzędziowe oprogramowanie użytkowe oprogramowanie użytkowe w ekonomii Ten szablon może być używany jako plik startowy do prezentowania materiałów szkoleniowych w ustawieniu grupy. Sekcje Kliknij prawym przyciskiem myszy slajd, aby dodać sekcje. Sekcje ułatwiają organizowanie slajdów i usprawniają współpracę nad dokumentem. Notatki Użyj sekcji Notatki do wstawiania notatek lub dodatkowych informacji dla odbiorców. Podczas przedstawiania prezentacji notatki są widoczne w widoku prezentacji. Pamiętaj o odpowiednim rozmiarze czcionki (w celu ułatwienia dostępu, widoczności, nagrywania i pracy online). Odpowiednio dobrane kolory Zwróć szczególną uwagę na wykresy, schematy i pola tekstowe. Uwzględnij to, że uczestnicy mogą drukować w trybie czarno-białym lub w skali odcieni szarości. Wykonaj wydruki testowe, aby sprawdzić, czy wszystko jest widoczne po wydrukowaniu w trybie czarno-białym i w skali odcieni szarości. Elementy graficzne, tabele i wykresy Staraj się zachować prostotę — używaj spójnych stylów i kolorów, które nie odwracają uwagi od zawartości. Oznacz etykietą każdy wykres i tabelę.

2 Oprogramowanie systemowe
Oprogramowanie (ang. software) to ogół programów komputerowych, procedur, zasad i dokumentacji związanej z przetwarzaniem informacji w systemie. Oprogramowanie “ożywia” komputer i pozwala korzystać z jego możliwości i zasobów. Oprogramowanie systemowe Oprogramowanie systemowe to zestaw ogólnych programów zarządzających zasobami komputera, takimi jak procesor, połączenia komunikacyjne i urządzenia zewnętrzne. Jego zasadniczą częścią jest system operacyjny, który zarządza działaniem komputera, decyduje które zasoby komputera będą wykorzystywane, które programy i w jakiej kolejności będą wykonywane. Omów krótko prezentację. Przedstaw najważniejszy element i wyjaśnij, dlaczego jest on istotny. Zaprezentuj każdy z głównych tematów. Aby zapewnić odbiorcom dobrą orientację w szkoleniu można powtarzać ten slajd z zarysem w całej prezentacji, podkreślając za każdym razem temat, który będzie omawiany.

3 Każdy system operacyjny posiada swój odrębny system plików.
W DOS, Windows 98 jest FAT, w Windows NT, XP jest NTFS, w Linuxie jest Ext2, w OS/2 - HPFS Master Boot Record (MBR) Aby komputer mógł wczytywać i uruchamiać system operacyjny, najważniejsze informacje o strukturze danych muszą się znajdować w ściśle zdefiniowanym miejscu na powierzchni nośnika. FAT (File Allocation Table) oznacza tabelę zawierającą spis wszystkich jednostek alokacyjnych (klasterów) całej partycji. Omów krótko prezentację. Przedstaw najważniejszy element i wyjaśnij, dlaczego jest on istotny. Zaprezentuj każdy z głównych tematów. Aby zapewnić odbiorcom dobrą orientację w szkoleniu można powtarzać ten slajd z zarysem w całej prezentacji, podkreślając za każdym razem temat, który będzie omawiany.

4 Foldery na dysku tworzą strukturę hierarchiczną
Omów krótko prezentację. Przedstaw najważniejszy element i wyjaśnij, dlaczego jest on istotny. Zaprezentuj każdy z głównych tematów. Aby zapewnić odbiorcom dobrą orientację w szkoleniu można powtarzać ten slajd z zarysem w całej prezentacji, podkreślając za każdym razem temat, który będzie omawiany.

5 Omów krótko prezentację
Omów krótko prezentację. Przedstaw najważniejszy element i wyjaśnij, dlaczego jest on istotny. Zaprezentuj każdy z głównych tematów. Aby zapewnić odbiorcom dobrą orientację w szkoleniu można powtarzać ten slajd z zarysem w całej prezentacji, podkreślając za każdym razem temat, który będzie omawiany.

6 Przycisk okna programu Przycisk Start Pasek narzędzi pulpitu
Przycisk okna folderu Przycisk okna programu Przycisk Start Pasek narzędzi pulpitu Menu Start Polecenia menu Start umożliwiają uruchamianie aplikacji, wyszukiwanie plików, folderów czy komputerów, dotarcie do ostatnio używanych dokumentów oraz zmianę ustawień systemu. W tym menu można również znaleźć pomoc na temat obsługi systemu Windows. Obszar powiadamiania Omów krótko prezentację. Przedstaw najważniejszy element i wyjaśnij, dlaczego jest on istotny. Zaprezentuj każdy z głównych tematów. Aby zapewnić odbiorcom dobrą orientację w szkoleniu można powtarzać ten slajd z zarysem w całej prezentacji, podkreślając za każdym razem temat, który będzie omawiany.

7 Elementy okna foldera Omów krótko prezentację. Przedstaw najważniejszy element i wyjaśnij, dlaczego jest on istotny. Zaprezentuj każdy z głównych tematów. Aby zapewnić odbiorcom dobrą orientację w szkoleniu można powtarzać ten slajd z zarysem w całej prezentacji, podkreślając za każdym razem temat, który będzie omawiany.

8 Wyświetlanie zawartości okna w różnych trybach
Wyszukaj (Search) Omów krótko prezentację. Przedstaw najważniejszy element i wyjaśnij, dlaczego jest on istotny. Zaprezentuj każdy z głównych tematów. Aby zapewnić odbiorcom dobrą orientację w szkoleniu można powtarzać ten slajd z zarysem w całej prezentacji, podkreślając za każdym razem temat, który będzie omawiany.

9 Omów krótko prezentację
Omów krótko prezentację. Przedstaw najważniejszy element i wyjaśnij, dlaczego jest on istotny. Zaprezentuj każdy z głównych tematów. Aby zapewnić odbiorcom dobrą orientację w szkoleniu można powtarzać ten slajd z zarysem w całej prezentacji, podkreślając za każdym razem temat, który będzie omawiany.

10 Zmiana ustawień klawiatury
Start > Ustawienia > Panel sterowania > Klawiatura Omów krótko prezentację. Przedstaw najważniejszy element i wyjaśnij, dlaczego jest on istotny. Zaprezentuj każdy z głównych tematów. Aby zapewnić odbiorcom dobrą orientację w szkoleniu można powtarzać ten slajd z zarysem w całej prezentacji, podkreślając za każdym razem temat, który będzie omawiany. Fragment Paska zadań z ikoną języka PL

11 Oprogramowanie narzędziowe
Oprogramowanie narzędziowe – rodzaj oprogramowania, który wspomaga zarządzanie zasobami sprzętowymi poprzez dogodne interfejsy użytkowe oraz usprawnia, modyfikuje oprogramowanie systemowe w celu usprawnienia wykonywania programów w bardziej wygodny i wydajny sposób, a przy tym pozbawiony błędów. Do oprogramowania narzędziowego należą pakiety języków programowania (np., C++, JAVA, DELPHI, PHP), pakiety programów dla tworzenia baz danych (Oracle, MySQL), oprogramowania dla naukowych i technicznych badań (np. MatLab), innego oprogramowania dla tworzenia aplikacji (np., dla Internetu). W MS Office jest możliwość tworzenia aplikacji – język programowania Visual Basic Application (VBA). Omów krótko prezentację. Przedstaw najważniejszy element i wyjaśnij, dlaczego jest on istotny. Zaprezentuj każdy z głównych tematów. Aby zapewnić odbiorcom dobrą orientację w szkoleniu można powtarzać ten slajd z zarysem w całej prezentacji, podkreślając za każdym razem temat, który będzie omawiany.

12 MatLab Omów krótko prezentację. Przedstaw najważniejszy element i wyjaśnij, dlaczego jest on istotny. Zaprezentuj każdy z głównych tematów. Aby zapewnić odbiorcom dobrą orientację w szkoleniu można powtarzać ten slajd z zarysem w całej prezentacji, podkreślając za każdym razem temat, który będzie omawiany.

13 Statistica Omów krótko prezentację. Przedstaw najważniejszy element i wyjaśnij, dlaczego jest on istotny. Zaprezentuj każdy z głównych tematów. Aby zapewnić odbiorcom dobrą orientację w szkoleniu można powtarzać ten slajd z zarysem w całej prezentacji, podkreślając za każdym razem temat, który będzie omawiany.

14 R, Gretl Omów krótko prezentację. Przedstaw najważniejszy element i wyjaśnij, dlaczego jest on istotny. Zaprezentuj każdy z głównych tematów. Aby zapewnić odbiorcom dobrą orientację w szkoleniu można powtarzać ten slajd z zarysem w całej prezentacji, podkreślając za każdym razem temat, który będzie omawiany.

15 MS Excel - VBA Omów krótko prezentację. Przedstaw najważniejszy element i wyjaśnij, dlaczego jest on istotny. Zaprezentuj każdy z głównych tematów. Aby zapewnić odbiorcom dobrą orientację w szkoleniu można powtarzać ten slajd z zarysem w całej prezentacji, podkreślając za każdym razem temat, który będzie omawiany.

16 Oprogramowanie użytkowe
Oprogramowanie użytkowe (oprogramowanie aplikacyjne, ang. application software) to programy napisane dla użytkownika w celu wykonywania przez komputer specyficznych zadań. Na oprogramowanie użytkowe składają się komercyjnie dostępne pakiety programów ogólnego przeznaczenia (ang. end-user software, general-purpose software), które pozwalają realizować pewnego rodzaju ogólne działania takie jak edytowanie tekstów, prezentacje graficzne itp. oraz specjalistyczne oprogramowanie aplikacyjne (oprogramowanie dedykowane, ang. dedicated software), które obsługuje charakterystyczne działania danej firmy (obrót materiałowy, analiza sprzedaży itp.). Omów krótko prezentację. Przedstaw najważniejszy element i wyjaśnij, dlaczego jest on istotny. Zaprezentuj każdy z głównych tematów. Aby zapewnić odbiorcom dobrą orientację w szkoleniu można powtarzać ten slajd z zarysem w całej prezentacji, podkreślając za każdym razem temat, który będzie omawiany.

17 Microsoft Office Omów krótko prezentację. Przedstaw najważniejszy element i wyjaśnij, dlaczego jest on istotny. Zaprezentuj każdy z głównych tematów. Aby zapewnić odbiorcom dobrą orientację w szkoleniu można powtarzać ten slajd z zarysem w całej prezentacji, podkreślając za każdym razem temat, który będzie omawiany.

18 Kategorie systemów informatycznych
KOMPUTEROWE SYSTEMY WSPOMAGANIA ZARZĄDZANIA Kategorie systemów informatycznych Systemy transakcyjne (Transaction Processing Systems - TPS). Systemy nowoczesnego biura (Office Automation Systems - OAS). Systemy informacyjne zarządzania (Management Information Systems - MIS). Systemy wspomagania zarządzania produkcją (Manufacturing Resourse Planning - MRP II). Omów krótko prezentację. Przedstaw najważniejszy element i wyjaśnij, dlaczego jest on istotny. Zaprezentuj każdy z głównych tematów. Aby zapewnić odbiorcom dobrą orientację w szkoleniu można powtarzać ten slajd z zarysem w całej prezentacji, podkreślając za każdym razem temat, który będzie omawiany.

19 Systemy wspomagania zarządzania (Management Support Systems - MSS)
Zintegrowane systemy zarządzania (Computer Integrated Manufacturing - CIM) lub (Enterprise Resource Planning - ERP). Systemy wspomagania zarządzania (Management Support Systems - MSS) Systemy wspomagania decyzji (Decision Support Systems - DSS). Systemy informacyjne kierownictwa (Executive Information Systems - EIS). Systemy wspomagające kierownictwo (Executive Support Systems - ESS). Systemy eksperckie (Expert Systems). Omów krótko prezentację. Przedstaw najważniejszy element i wyjaśnij, dlaczego jest on istotny. Zaprezentuj każdy z głównych tematów. Aby zapewnić odbiorcom dobrą orientację w szkoleniu można powtarzać ten slajd z zarysem w całej prezentacji, podkreślając za każdym razem temat, który będzie omawiany.

20 CAQ- Computer Aided Quality Assurance - wpieranie kontroli jakości
CAD - Computer Aided Design, CADD - Computer Aided Design and Drafting, CAE - Computer Aided Engineering, CASE - Computer Aided System Engineering - wspieranie prac projektowych i inżynierskich CAP - Computer Aided Planning – wspomaganie planowania i harmonogramowania. CAQ- Computer Aided Quality Assurance - wpieranie kontroli jakości CAL (CAT) - Computer Assisted Learning (Training) – wspomaganie terningu i podnoszenia kwalifikacji przez załogę. CAM - Computer Assisted Manufacturing – wspomaganie sterowania procesami wytwórczymi. Omów krótko prezentację. Przedstaw najważniejszy element i wyjaśnij, dlaczego jest on istotny. Zaprezentuj każdy z głównych tematów. Aby zapewnić odbiorcom dobrą orientację w szkoleniu można powtarzać ten slajd z zarysem w całej prezentacji, podkreślając za każdym razem temat, który będzie omawiany.

21 Systemy wspomagające zarządzanie na tle szczebli decyzyjnych w firmie
Omów krótko prezentację. Przedstaw najważniejszy element i wyjaśnij, dlaczego jest on istotny. Zaprezentuj każdy z głównych tematów. Aby zapewnić odbiorcom dobrą orientację w szkoleniu można powtarzać ten slajd z zarysem w całej prezentacji, podkreślając za każdym razem temat, który będzie omawiany.

22 Systemy logistyczne Logistyka – proces planowania, kierowania, kontrolowania, sprawnego i efektywnego przepływu surowców, półproduktów i wyrobów gotowych oraz odpowiednią informacją z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań klienta. Klasyfikacja systemów logistycznych: Systemy makrologistyczne – mają charakter ogólnogospodarczy i dotyczą przepływów materiałowych w skali całego kraju, kontynentu lub globu np. krajowa sieć połączeń kolejowych Systemy metalogistyczne – dotyczą powiązań jednostek produkcyjnych, handlowych, logistycznych i innych np. banków w ramach danej sfery, gałęzi lub branży, współcześnie dla określenia systemów tych używa się pojęcia łańcuch dostaw Systemy mikrologistyczne – dotyczą wyodrębnionych podmiotów prawnych, szpitale, wojsko, szkoły Omów krótko prezentację. Przedstaw najważniejszy element i wyjaśnij, dlaczego jest on istotny. Zaprezentuj każdy z głównych tematów. Aby zapewnić odbiorcom dobrą orientację w szkoleniu można powtarzać ten slajd z zarysem w całej prezentacji, podkreślając za każdym razem temat, który będzie omawiany.

23 Systemy informatyczne CRM
Systemy Informacyjne System Informacyjny Schengen oraz System Informacji Wizowej. Systemy informatyczne CRM Systemy informatyczne CRM (systems of Customer Relationship Management - Systemy Zarządzania Relacjami) gromadzą dane o klientach, konkurencji, kontaktach, negocjacjach, transakcjach działaniach marketingowych organizacji, wspomagają proces obsługi cyklu sprzedaży, potencjalnych klientów oraz utrzymywania z nimi stosunków, badania satysfakcji i potrzeb klientów, a także wspomagają działalność serwisu i doradztwa. Omów krótko prezentację. Przedstaw najważniejszy element i wyjaśnij, dlaczego jest on istotny. Zaprezentuj każdy z głównych tematów. Aby zapewnić odbiorcom dobrą orientację w szkoleniu można powtarzać ten slajd z zarysem w całej prezentacji, podkreślając za każdym razem temat, który będzie omawiany.

24 Omów krótko prezentację
Omów krótko prezentację. Przedstaw najważniejszy element i wyjaśnij, dlaczego jest on istotny. Zaprezentuj każdy z głównych tematów. Aby zapewnić odbiorcom dobrą orientację w szkoleniu można powtarzać ten slajd z zarysem w całej prezentacji, podkreślając za każdym razem temat, który będzie omawiany.


Pobierz ppt "Oprogramowanie komputerów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google