Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BAZA SZKOLENIOWA 2 PUŁKU SAPERÓW

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BAZA SZKOLENIOWA 2 PUŁKU SAPERÓW"— Zapis prezentacji:

1 BAZA SZKOLENIOWA 2 PUŁKU SAPERÓW
2 PUŁK SAPERÓW BAZA SZKOLENIOWA 2 PUŁKU SAPERÓW

2 Ośrodek inżynieryjno-saperski Kompleks nr 80 (SADY–GROCHALE)
OBIEKT „STOCZNIA” (kompleks 144) OBIEKTY 2 PUŁKU SAPERÓW KAZUŃ Ośrodek szkol. z przepraw OBIEKT GŁÓWNY (kompleks 141) 1 Przeprawy (-) WYCOFANA Z EKSPOLATACJI decyzją nr 1288/04 2 STRZELNICA GARNIZONOWA RZUTNIA GRANATÓW BOJOWYCH LEGENDA: OBIEKT SZKOLENIOWY PLAC ĆWICZEŃ DROGA DOJAZDOWA BRAMA WJAZDOWA MAPA 1 : (N C,D) Obiekty szkoleniowe JW 2189 Kazuń zapewniają realizacje zajęć programowych (z wyjątkiem strzelań) w pełnym zakresie. Obiekty są rozmieszczone w trzech kompleksach: kompleks koszarowy "Kazuń” – Nr 141; kompleks koszarowy "Stocznia” – Nr 144; kompleks obiektów garnizonowych – Nr 80. I II III Fort VIII Ośrodek inżynieryjno-saperski Grochalskie Piachy Kompleks nr 80 (SADY–GROCHALE)

3 ROZMIESZCZENIA OBIEKTÓW SZKOLENIOWYCH 2 PUŁKU SAPERÓW
2 PUŁK SAPERÓW PLAN ROZMIESZCZENIA OBIEKTÓW SZKOLENIOWYCH 2 PUŁKU SAPERÓW W KOMPLEKSIE 141 Wisła 5 5 5 2 2 3 12, 13 12 2 6 6 3 13 1 8 7 1 1 8 7 4 4 1. Ośrodek do szkolenia z regulaminów. 2. Ośrodek Sprawności Fizycznej. 3. Hala sportowa i siłownia. 4. Chack point. 5. Ośrodek do szkolenia psów. 6. Boisko do tenisa ziemnego. 7. Boisko do piłki ręcznej i siatkówki 8. Sala wykładowa C-IED 9. Plac szkolenia inż. – sap. 10. Plac minerski. 11. Plac szkolenia z fortyfikacji. 12. Sala tradycji. 13. Sale do szkolenia operacyjno-takt. 14. Boisko sportowe z bieżnią. 15. Ośrodek szkolenia z wiow 14 14 15 9 kompleks koszarowy "Kazuń” – Nr 141; W obiekcie koszarowym nr 141 "Kazuń” znajdują się następujące obiekty szkoleniowe: 1. Plac musztry i Ośrodek do szkolenia wart i regulaminów. 2. Ośrodek Sprawności Fizycznej. 3. Hala sportowa i siłownia. 4. Chack point. 5. Ośrodek do szkolenia psów. 6. Boisko do tenisa ziemnego. 7. Boisko do piłki ręcznej i siatkówki 8. Sala wykładowa C-IED 9. Plac szkolenia inż. – sap. 10. Plac minerski. 11. Plac szkolenia z fortyfikacji. 12. Sala tradycji. 13. Sale do szkolenia operacyjno-takt. 14. Boisko sportowe z bieżnią. 15. Ośrodek szkolenia z wiow 9 10 10 11 11

4 Ośrodek do szkolenia z regulaminów
2 PUŁK SAPERÓW Ośrodek do szkolenia z regulaminów W skład ośrodka wchodzi: - Plac musztry i ośrodek szkolenia z regulaminu ogólnego o wymiarach 280 m x 50 m, nawierzchnia asfaltowa. - Ośrodek szkolenia i instruowania wart – wiata drewniana o wymiarach 5 m x 5 m i wysokości 2,7 m - Plac ośrodka szkolenia i instruowania wart o wymiarach 50 m x 12 m o nawierzchni betonowej W 2011 roku wykonano naprawę i konserwacje tablic poglądowych. W 2012 roku planowane jest naprawa 7 tablic poglądowych.

5 Ośrodek Sprawności Fizycznej
2 PUŁK SAPERÓW Ośrodek Sprawności Fizycznej Ośrodek sprawności fizycznej. Plac o nawierzchni ziemnej nie utwardzonej o wymiarach 250 m x 35 m otoczony bieżnią z mączki ceglanej szerokości 2 m. Wyposażony w elementy drewniane, betonowe, metalowe, zgodnie z wymogami OSF W 2011 roku wykonano roboty remontowe i renowacyjne. W 2012 roku planowane jest konserwacja bieżni OSF.

6 Hala sportowa . Siłownia. Boisko sportowe z bieżnią.
2 PUŁK SAPERÓW Hala sportowa . Siłownia. Boisko sportowe z bieżnią. Hala sportowa zaadaptowana w byłym budynku WOR o wymiarach: - część do gier zespołowych 19 m x 11.5 m ( umożliwia wykorzystanie pola do gry w piłkę siatkową bez pola zagrywki); - część przeznaczona do ćwiczeń gimnastycznych 19 m x 11,5 m W osi długiej rozmieszczone 3 stalowe filary które uniemożliwiają wykorzystanie całej długości hali. Siłownia w pomieszczenie o wymiarach 3.5 x 6 m Natryski – 4 szt. Szatnie – 2 szt Pomieszczenia gospodarcze – 2 szt Pomieszczenia dla osób funkcyjnych – 2 szt Węzeł sanitarny Boisko asfaltowe do gry w piłkę ręczną o wymiarach 42 m x 30 m. wyposażone w dwie bramki do piłki ręcznej oraz dwie tablice do piłki koszykowej o konstrukcji metalowej. Na skraju placu możliwość ustawienia BTS i BTZ Ze względu na małą przepustowość hali sportowej (przepustowość do plutonu) wymagana jest modernizacja boiska do gier zespołowych poprzez wymianę nawierzchni asfaltowej na nawierzchnię sztuczną z przeznaczeniem do gry w piłkę koszykową, siatkową, halową oraz innych gier zespołowych.

7 Boisko do tenisa ziemnego
2 PUŁK SAPERÓW Boisko do tenisa ziemnego Kort tenisowy. Kort do tenisa ziemnego o wymiarach 45 m x 21 m, podłoże wykonane z mączki ceglastej. - ogrodzenie o wymiarach 132m x 3 m wykonane z sadki metalowej i słupków metalowych. W 2011 roku wykonano renowację kortu tenisowego z mączki ceglanej; W celu właściwego utrzymania czynność ta przewidziana jest również w 2012 roku.

8 2 PUŁK SAPERÓW Sala wykładowa C-IED Sala wykładowa C-IED
Sala wykładowa do szkolenia żołnierzy. Pozwala wyższym poziomie przygotować żołnierzy wyjeżdżających na misje pokojowe i stabilizacyjne.

9 ROZMIESZCZENIA OBIEKTÓW SZKOLENIOWYCH 2 PUŁKU SAPERÓW
PLAN ROZMIESZCZENIA OBIEKTÓW SZKOLENIOWYCH 2 PUŁKU SAPERÓW W KOMPLEKSIE 144 RZEKA NAREW 3 OSF- wycofany z eksploatacji 1. 1 2.a) 2a kompleks koszarowy "Stocznia”– Nr 144; 1. Boisko sportowe. - Boisko do piłki nożnej o wymiarach 112 m x 31 m o nawierzchni trawiastej. Otoczone bieżnią o szer. 3 m o nawierzchni żużlowej. Bramki piłkarskie - 2 szt., trybuna betonowa z ogrodzeniem metalowym, wiata kryta konstrukcji betonowo-metalowej, ławki betonowo-drewniane. 2. Ośrodek szkolenia z regulaminów: a) Plac musztry; plac musztry o wymiarach 112 m x 31 m o nawierzchni asfaltowej. b) Ośrodek instruowania i szkolenia wart. - ośrodek instruowania wart – wiata metalowa z tablicami. 3. Ośrodek szkolenia z przepraw. W minimalnym stopniu wystarczającym do zabezpieczenia szkolenia jednego batalionu; 2.b) 2b 1. Boisko sportowe. 2. Ośrodek szkolenia z regulaminów: a) Plac musztry; b) Ośrodek instruowania i szkolenia wart. 3. Ośrodek szkolenia z przepraw.

10 Ośrodek inżynieryjno-saperski Kompleks nr 80 (SADY–GROCHALE)
KOMPLEKS OBIEKTÓW GARNIZONOWYCH Nr 80. WYCOFANA Z EKSPOLATACJI decyzją nr 1288/04 STRZELNICA GARNIZONOWA (TYP (-) 2 RZUTNIA GRANATÓW BOJOWYCH LEGENDA: OBIEKT SZKOLENIOWY PLAC ĆWICZEŃ DROGA DOJAZDOWA BRAMA WJAZDOWA MAPA 1 : (N C,D) kompleks obiektów garnizonowych – Nr 80. Obiekty do szkolenia taktycznego, z fortyfikacji, zapór inżynieryjnych i minerstwa o powierzchni 120 ha; Powyższe obiekty pozwalają na szkolenie do trzech plutonów (bez użycia materiałów wybuchowych MW) w jednym czasie. Z uwagi na ograniczenia wykorzystania (MW) w kompleksie nr 80 (możliwość wysadzania do 5kg MW na powierzchni), pułk realizuje zajęcia z wykorzystaniem większego asortymentu w oparciu o OSPWL Orzysz. Strzelnica garnizonowa typu „B” wraz z rzutnią granatów bojowych (która nie posiada atestu). Realizowane są tylko strzelania z wykorzystaniem laserowych symulatorów strzelań. I II III Fort VIII Ośrodek inżynieryjno-saperski Grochalskie Piachy Kompleks nr 80 (SADY–GROCHALE)

11 STRZELNICA GARNIZONOWA
2 PUŁK SAPERÓW Zgłoszona do "Programu rozwoju SZ RP w latach " jako , budowa strzelnicy (Typu „B”-200, klasy I, kompleks K-80) w nowej lokalizacji; szacunkowy koszt budowy – zł ( dane z 2011 roku); pierwotny termin realizacji – 2008 r. (ze względu na brak funduszy realizacja przesunięta). W IV kwartale 2011 roku – wykonano odwierty geotechniczne; w kwietniu 2012 roku – planowane zakończenie wykonania projektu budowlanego; 2-3 kwartał 2012 roku – rozpoczęcie budowy strzelnicy; Przewidywany termin zakończenia budowy II kwartał 2014 rok STRZELNICA GARNIZONOWA Istniejąca na terenie kompleksu k-80 garnizonowa strzelnica szkolna została wyłączona z eksploatacji przez Decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie nr 1288/04. Budowa nowej strzelnicy wynika z konieczności dostosowania obiektu do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia r. – (zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie. Inwestycja pozwoli na zapewnienie pełnego toku szkolenia żołnierzy, ponieważ w chwili obecnej, w związku z brakiem własnej strzelnicy, żołnierze dojeżdżają do innych obiektów, co wiąże się z dużymi kosztami. Związane jest to z potrzeba transportu amunicji i ludzi jak również stratą czasu dla szkolących się żołnierzy W związku z dużym obciążeniem pozostałych strzelnic oraz ich oddaleniem od 2psap ograniczeniu ulega czas i ilość szkolenia ogniowego.

12 PLAN MODERNIZACJI I ROZBUDOWY BAZY SZOKLENIOWEJ
2 PUŁK SAPERÓW PLAN MODERNIZACJI I ROZBUDOWY BAZY SZOKLENIOWEJ Lp. Obiekt Planowana inwestycja Uwagi 2012 2013 2014 1. Strzelnica garnizonowa - Rozpoczęcie budowy strzprzelnicy - Realizacja budowy strzelnicy - Zakończenie budowy strzelnicy 2. Plac musztry - Naprawa i konserwacja tablic poglądowych. - Wymiana nawierzchni i wykonanie odowdnienia placu musztry. 3. Sala do strzelania z wykorzystaniem urządzeń szolno-treningowych Urządzenie sali do treningu z wykorzystaniem urządzeń szkolno-treningowych i trenażerów TSS-1 (pistolet wojskowy 1,2). Konserwacja sprzętu

13 PLAN MODERNIZACJI I ROZBUDOWY BAZY SZOKLENIOWEJ cd.
2 PUŁK SAPERÓW PLAN MODERNIZACJI I ROZBUDOWY BAZY SZOKLENIOWEJ cd. Lp. Obiekt Planowana inwestycja Uwagi 2012 2013 2014 1. Hala sportowa Renowacja parkietu, wymiana brodzików i kabin prysznicowych, wymiana stolarki okiennej. Opracowanie Minimalnych Wojskowych Wymagań Organizacyjno Użytkowych  do budowy nowej hali sportowej. Wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia, wymiana parkietu. Prace projektowe do budowy nowej hali sportowej. Budowa nowej hali sportowej 2. Kort tenisowy Renowacja nawierzchni, Podwyższenie siatki ogrodzeniowej, poszerzenie wybiegów kortu, wykonaniu drenażu. 3. Boisko sportowe do wymiany nawierzchni boisk na sztuczną. Wymiana nawierzchni na sztuczną wielofunkcyjną wraz z oprzyrządowaniem sportowym, postawienie ogrodzenia, oświetlenie boiska. Wymiana nawierzchni na sztuczną wielofunkcyjną wraz z oprzyrządowaniem sportowym, postawienie ogrodzenia, oświetlenie boiska 4. Ośrodek Sprawności Fizycznej Renowacja stolarki, impregnacja Wymiana stolarki, piaskowanie i malowanie nawierzchni metalowych

14 strzelnica garnizonowa
2 PUŁK SAPERÓW BAZA SZKOLENIOWA W 3bdm W 3bdm znajdują się następujące obiekty szkoleniowe: Kompleks koszarowy nr 1232 – dowództwo 3bdm Kompleks nr 5384 o powierzchni 49 ha znajduje się nad Wisłą w rejonie Kępy Panieńskiej; Kompleks nr 1231 Strzelnica garnizonowa typu „B” o powierzchni 7,2 ha znajduje się przy ul. Gorczyckiego. Kompleks nr 1234 przykoszarowy plac ćwiczeń „Grubno”, ośrodek sprawności fizycznej, strzelnica pistoletowa K- 1232 ul. Aleja 3 Maja 4 Dowództwo 3 bdm pow. terenu – 5,6 ha K- 5384 Kępa Panieńska plac ćwiczeń 3 bdm pow. terenu – 49 ha CHEŁMNO K- 1234 Grubno place ćwiceń 3 bdm pow. terenu – 52,9 ha garażowanie – 172 K- 1231 ul. Gorczyckiego strzelnica garnizonowa BRAK ATESTU pow. terenu – 7,2 ha

15 KOMPLEKS KOSZAROWY NR 1232 - 5,6ha
2 PUŁK SAPERÓW BAZA SZKOLENIOWA W 3bdm W kompleksie nr 1234 znajdują się następujące obiekty szkoleniowe: - ośrodek instruowania warty; - plac szkolenia z regulaminów; - boisko do piłki siatkowej, ręcznej, koszykowej i tenisa ziemnego; - sala ok. 240m2 do prowadzenia zajęć z gimnastyki i walki wręcz; - sale wykładowe. KOMPLEKS KOSZAROWY NR ,6ha W kompleksie znajdują się następujące obiekty szkoleniowe: - ośrodek instruowania warty; - plac szkolenia z regulaminów; - boisko do piłki siatkowej, ręcznej, koszykowej i tenisa ziemnego; - sala ok. 240m2 do prowadzenia zajęć z gimnastyki i walki wręcz; - sale wykładowe. 4 1 3 5 1 2 3 2 3 4 5

16 KOSZAROWO-POLIGONOWY GRUBNO NR 1234 – 52,93 ha
2 PUŁK SAPERÓW BAZA SZKOLENIOWA W 3bdm Kompleks nr 1234 – przykoszarowy plac ćwiczeń „Grubno” wykorzystywany jest do szkolenia w zakresie dróg, fortyfikacji, szkolenia przeciwchemicznego, zapór inżynieryjnych, rozpoznania inżynieryjnego i mostów niskowodnych. W kompleksie tym jednorazowo może szkolić się jeden batalion. Ponadto: mogą odbywać strzelnica pistoletowa i broni małokalibrowych wykorzystywana do prowadzenia strzelań z broni małokalibrowej oraz strzelania nr 1 z pistoletu wojskowego W kompleksie tym jednorazowo może szkolić się jedna kompania. KOMPLEKS KOSZAROWO-POLIGONOWY GRUBNO NR 1234 – 52,93 ha Wykorzystywany jest do szkolenia pododdziałów w zakresie: - dróg, fortyfikacji, szkolenia przeciwchemicznego, zapór inżynieryjnych, rozpoznania inżynieryjnego, mostów, strzelnica małokalibrowa. 4 3 2 1 5 1 2 6 3 7 4 5 6 7

17 KOMPLEKS KOSZAROWY NR 1226 – 12,46 ha
BAZA SZKOLENIOWA W 3bdm Kompleks koszarowy nr hala sportowa o powierzchni ogólnej 929 m2 wraz z przyległym terenem do realizacji szkolenia fizycznego w pełnym zakresie. W kompleksie tym jednorazowo może szkolić się jedna kompania. KOMPLEKS KOSZAROWY NR 1226 – 12,46 ha 1 1 - hala sportowa o powierzchni ogólnej 929 m2 wraz z przyległym terenem do realizacji szkolenia fizycznego w pełnym zakresie.

18 STRZELNICA GARNIZONOWA TYPU „B” – 7,23ha
2 PUŁK SAPERÓW BAZA SZKOLENIOWA W 3bdm W kompleksie nr 1231 Strzelnica Garnizonowa o powierzchni 7,2 ha przy ul. Gorczyckiego znajduje się strzelnica garnizonowa typu „B”. W wyniku braku atestu umożliwia jedynie prowadzenie zajęć na przyrządach treningowych. KOMPLEKS NR 1231 STRZELNICA GARNIZONOWA TYPU „B” – 7,23ha W wyniku braku atestu umożliwia jedynie prowadzenie zajęć na przyrządach treningowych. Brak atestu


Pobierz ppt "BAZA SZKOLENIOWA 2 PUŁKU SAPERÓW"

Podobne prezentacje


Reklamy Google