Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Australia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Australia."— Zapis prezentacji:

1 Australia

2 Kto odkrył Australię ?

3 Przez długi czas geografowie przypuszczali, że na południu musi isnieć kontynent równoważący masę Europy i Azji, leżących na północ od równika. Nazwali ten ląd "Terra Australis Nondum Cognita" (nieznany jeszcze ląd południowy). Pierwsi do Australii dotarli Aborygeni, tysiące lat przed Europejczykami. Pierwszym Europejczykiem był Holender Willem Jansz, który w 1606 r. dotarł do północnego wybrzeża Australii. Za nim na morza południowe ruszyli inni podróżnicy holenderscy, np. Abel Tasman w 1642 r. Odkrył on Tasmanię i dotarł do Nowej Zelandii. Pierwszym, który dotarł do wschodniego wybrzeża był kapitan James Cook w 1770 r. Wyruszył on w celach badawczych na polecenie brytyjskiej Admiralizacji i on jako pierwszy zobaczył kangury. Przypominały według niego psy skaczące jak zające. W 1860 r. Robert Burke i Charles Wills próbowali przemierzyć Australię z południa na północ. Byli tak blisko morza, że mogli słyszeć szum fal, ale zawrócili i zmarli w drodze powrotnej. Pierwszy Australię przemierzył z południa na północ Szkot John Stuart w 1862 r. Pokonał on trasę od Adelaidy do Darwina, za co otrzymał od rządu australijskiego nagrodę funtów. Jako pierwszy Australię opłynął oficer marynarki brytyjskiej Matthew Flinders w latach Zobaczył, jak wielka jest Australia, ale załoga zachorowała na szkorbut, a on sam podupadł na zdrowiu.

4 Osadnictwo w Australii

5 Australia została zasiedlona przez ludność europejską, głównie pochodzenia brytyjskiego. Nieliczna rdzenna ludność tego obszaru (Aborygeni) została wytępiona lub zepchnięta na tereny pustynne i do dziś odgrywa w społeczeństwie australijskim marginalną rolę. Początki zasiedlenia kontynentu przez ludność białą datuje się na rok 1788, kiedy to rząd brytyjski zaczął wykorzystywać Australię jako miejsce zsyłki skazańców. Pierwszą założoną osadą na terenie Nowej Południowej Walii, jak nazwał James Cook odkryty przez siebie nowy kontynent, był Port Jackson (późniejsze Sydney). Do 1858 roku przewieziono do Australii ponad 160 tys. więźniów. Imigracja wolnych ludzi rozpoczęła się dopiero po roku Znaczny napływ przesiedleńców miał miejsce od lat 50. XIX w., kiedy to na kontynencie australijskim odkryto złoto, załamanie natomiast nastąpiło na przełomie XIX i XX w. w wyniku katastrofalnej suszy. To głównie „gorączka złota” sprawiła, iż ludność kraju od roku 1851 zwiększyła się z osób, do osób w roku 1861 i do osób w roku Stosowana przez władze polityka „Białej Australii” (White Australia) ograniczyła imigrację do ludności europejskiej, w praktyce Brytyjczycy stanowili do II wojny światowej 90% imigrantów. Polityka państwa zmieniła się w roku 1973 i od tego czasu nasiliła się imigracja ludności azjatyckiej głównie z Singapuru, Malezji, Hongkongu i Tajwanu. Wysoki przyrost naturalny i dodatnie saldo migracji zdecydowały o niebywałej dynamice demograficznej. Od czasu powstania Związku Australijskiego (1901) do roku 2008 zaludnienie Australii wzrosło z 3,8 mln do 20,6 mln osób, czyli ponad 5-krotnie.

6 Położenie:

7 Położenie : Australia – najmniejszy pod względem wielkości kontynent, jego powierzchnia (wraz z Tasmanią i innymi wyspami przybrzeżnymi) wynosi 7,7 mln km² (7,5 mln km² bez wysp). Rozciągłość geograficzna: Rozciągłość południkowa: 3150 km Rozciągłość równoleżnikowa: 4100 km Obszar: całkowity: km² ląd: km² woda: km² Linia brzegowa: km.

8 Regiony Australii

9 Australia – regiony : Australia jest krajem leżącym na kontynencie o tej samej nazwie. Zajmuje powierzchnię ok. 7,7 mln. km². Liczba ludności wynosi ok. 20,2 mln, a średnia gęstość zaludnienia - 3 os/km². Stolicą kraju jest Canberra. Językiem urzędowym jest angielski. Walutę stanowi dolar australijski. Dominującą religią jest chrześcijaństwo, poza żyją tu wyznawcy lokalnych wierzeń Aborygeńskich. Terytorium Australii dzieli się na 9 regionów administracyjnych - 6 stanów i 3 terytoria federalne. Są to: Australia Południowa, Australia Zachodnia, Australijskie Terytorium Stołeczne, Nowa Południowa Walia, Terytorium Północne, Queensland, Tasmania, Wiktoria, Terytorium Jervis Bay.

10

11 *Australia Południowa:
Australia Południowa jest stanem położonym w południowej części Australii, nad Wielką Zatoką Australijską. Zajmuje powierzchnię 984 tys. km², a zamieszkuje ją 1,5 mln osób. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 1,5 os/km². Stolicą stanu jest Adelajda. Innymi ważnymi miastami są: Whyalla, Port Augusta, Mount Gambier, Port Pirie i Port Lincoln. W północno-wschodniej części regionu znajdują się Góry Musgrawe, a w południowo-wschodniej Góry Flindersa i Mount Lofty Ranges. Te ostatnie są najważniejszym pasmem górskim Australii Południowej, które ciągnie się na przestrzeniu 800 km. Najwyższym szczytem jest Mount Woodroffe, który wznosi się m n.p.m. Australia Południowa znajduje się w strefie klimatu zwrotnikowego kontynentalnego. Jedynie jej krańce południowe obejmuje klimat podzwrotnikowy morski. Średnia temperatura powietrza wynosi w styczniu (najcieplejszy miesiąc) do 29ºC, a w lipcu (najzimniejszy miesiąc) 15ºC. Najniższe roczne sumy opadów, nie tylko w tym stanie, ale i na całym terytorium Australii, notuje się w rejonie Jeziora Eyre, a wynoszą one poniżej 100 mm. Region Australii Południowej jest przede wszystkim obszarem przemysłowo-rolniczym. Głównymi gałęziami gospodarki są: produkcja samochodów, zbóż, wina (stan dostarcza połowę krajowej produkcji wina) oraz wełny. Wydobywa się tu ponadto rudy żelaza oraz miedzi. Ziemie nadające się pod uprawę zajmują jedynie 3% powierzchni stanu. Głównymi uprawami są: pszenica, owies, jęczmień, rzepak, w dolinie rzeki Murray drzewa owocowe i oliwki, a w dolinie Barossa winorośl. W północno-wschodniej części stanu prowadzi się ekstensywny wypas bydła i owiec.

12

13 *Australia Zachodnia:
Australia Zachodnia jest największym stanem Australii i zajmuje aż 1/3 jej terytorium. Rozciąga się na zachodzie kontynentu na obszarze 2,5 mln km² Zamieszkuje ją ok. 2 mln osób, a średnia gęstość zaludnienia wynosi 0,77 os/km². Stolicą stanu jest Perth, poza tym najważniejszymi miastami są: Kargoolie, Bunbury, Albany i Geraldton. Aż 80% ludności Australii Zachodniej skupia się w miastach, z czego 70% w Perth.We wnętrzu Australii Południowej rozciągają się rozległe obszary pustynne. Znajdują się tu także liczne okresowe słone jeziora.Australia Zachodnia znajduje się pod wpływem klimatu zwrotnikowego kontynentalnego. Jedynie na obszarach południowo-zachodnich zaznacza się klimat podzwrotnikowy morski, a na północy - podrównikowy wilgotny. Roczna suma opadów wynosi od mm w części środkowej stanu do mm na północy i południowym-zachodzie. Średnia temperatura powietrza sięga ponad 25ºC. Większość terytorium Australii Zachodniej porasta kserofityczna roślinność pustynna i półpustynna. Jedynie na wilgotniejszych obszarach wybrzeży występują twardolistne lasy i zarośla eukaliptusowe. Australia Zachodnia jest regionem górniczo-rolniczym. Wydobywa się tu głównie rudy żelaza oraz złoto, a ponadto: nikiel, boksyty, tytan, węgiel kamienny, diamenty, sól, ropę naftową i gaz ziemny.Większość zakładów przemysłowych koncentruje się w Perth. Jedynie 2,7% terytorium regionu nadaje się pod uprawę. Uprawia się głównie: pszenicę, jęczmień, owies i łubin. Ponadto, na terenach sztucznie nawadnianych rosną sady, a w dolinie rzeki Łabędziej znajdują się winnice. Prowadzi się tu hodowlę owiec, bydła i trzody chlewnej. W wodach przybrzeżnych odbywają się połowy skorupiaków morskich (zwłaszcza homarów), ryb oraz pereł.

14

15 *Australijskie Terytorium Stołeczne:
Australijskie Terytorium Stołeczne zajmuje bardzo niewielki obszar 2,4 tys. km². Jest to najmniejszy z australijskich stanów, znajdujący się wewnątrz terytorium Nowej Południowej Walii. Obejmuje obszar stolicy kraju - Canberry oraz tereny do niej przyległe. Liczba mieszkańców regionu wynosi ok. 301 tys. osób, a średnia gęstość zaludnienia os/km².

16 *Nowa Południowa Walia:
Nowa Południowa Walia znajduje się w południowo-wschodniej części Australii i zajmuje powierzchnię ok. 800 tys. km². Liczba ludności wynosi ok. 6,7 mln, a średnia gęstość zaludnienia - 8,3 os/km². Stolicą regionu jest Sydney, a innymi ważnymi miastami są: Newcastle, Wollongong i Broken Hill. Ludność miejska stanowi ok. 90% ludności stanu, z czego ponad 60% mieszka w Sydney. Nowa Południowa Walia znajduje się w strefie klimatu zwrotnikowego, we wschodniej części stanu wilgotnego, natomiast w zachodniej - suchego. Roczne sumy opadów dla wschodnich obszarów wynoszą mm, natomiast dla zachodnich - poniżej 180 mm. Występuje tu roślinność sawannowa z akacjami i eukaliptusami. Północno-zachodnie rejony stanu porastają suche zarośla (tzw. scurb), natomiast na wybrzeżach i wschodnich stokach gór występują wiecznie zielone lasy, które powyżej m n.p.m. przechodzą w górskie łąki. Około 4,5% stanu stanowią obszary chronione. Największym z nich jest Park Narodowy Kościuszki, o powierzchni ok. 647 tys. ha. Największym ośrodkiem przemysłowym stanu jest Sydney. Obszary gruntów ornych zajmują 5% powierzchni regionu. Uprawia się tu głównie: pszenicę (jej uprawy stanowią połowę terenów rolniczych), owies, ryż, kukurydzę, lucernę, ziemniaki, bawełnę, słonecznik i trzcinę cukrową. W dolinach rzecznych znajdują się winnice. Prowadzi się tu także hodowlę owiec, bydła, trzody chlewnej i drobiu. U wybrzeży morskich odbywają się połowy tuńczyka. Sydney jest największym portem lotniczym i morskim kraju.

17

18

19 *Terytorium Północne:
Terytorium Północne znajduje się w środkowej i północnej części Australii. Zajmuje powierzchnię 1,4 mln km². Zamieszkuje go ok. 198 tys. osób, a średnia gęstość zaludnienia wynosi 0,15 os/km². Jego stolicą jest Darwin. Innymi ważnymi miastami terytorium federalnego są Alice Springs, Katherine i Tennant Creek. Ludność miejska stanowi ok. 80%, z czego ok. 50% przypada na Darwin. Znajdują się tutaj rezerwaty, w których mieszka rdzenna ludność Australii.Północną część regionu stanowią obszary równinne, leżące na średniej wysokości m n.p.m., południową część - Góry MacDonella oraz góry wyspowe Ayers Rock i Olga. Wybrzeża stanowią zabagnione niziny.Większość obszaru Terytorium Północnego leży w strefie klimatu zwrotnikowego. Jedynie w północnej części panuje klimat podrównikowy. Średnie temperatury najzimniejszego miesiąca lipca wynoszą od 12ºC - 15ºC na południu do 25ºC na północy, natomiast najcieplejszego miesiąca stycznie od 25ºC - 28ºC w najwyższych partiach Gór MacDonella, przez 29ºC na wybrzeżu do 32ºC w części środkowej. Roczne sumy opadów wynoszą od 120 mm na południowym- wschodzie do mm na wybrzeżu. Terytorium Północne porasta w większości roślinność półpustynna z twardolistnymi trawami lub z niskimi zaroślami akacji (tzw. mulga). W północnej części występuje roślinność sawannowa i widne lasy eukaliptusowe, natomiast na bagnistych wybrzeżach - lasy namorzynowe (mangrowe). rowadzi się tutaj ekstensywną hodowlę bydła, owiec i koni. Uprawia się także, choć na bardzo małą skalę: ryż, orzeszki ziemne, bawełnę, tytoń, warzywa i owoce. U wybrzeży morskich łowi się krewetki, ryby i perłopławy. Stolica terytorium - Darwin - jest głównym portem morskim północnego wybrzeża, jest także ważnym lotniskiem międzynarodowym.

20

21 *Queensland: Qeensland jest stanem położonym w północno-wschodniej części Australii. Powierzchnia jego terytorium wynosi nieco ponad 1,7 mln km². Zamieszkuje go 3,8 mln osób, a średnia gęstość zaludnienia wynosi 2,2 os/km². Stolicą stanu jest Brisbane. Do głównych miast należą: Townsville, Ipswich, Gold Coast, Rockhampton, Towwomba, i Cairns. Ludność miejska stanowi ok. 80% mieszkańców stanu, z czego ok. 50% koncentruje się w stolicy regionu - Brisbane.Na północy regionu głęboko w ląd wcina się Zatoka Karpentaria, którą od wschodu ogranicza Półwysep Jork. Wzdłuż wschodniego wybrzeża, na długości ponad km, ciągnie się Wielka Rafa Koralowa. We wschodniej części stanu znajdują się Wielkie Góry Wododziałowe. Część zachodnia z kolei jest w przeważającej części równinna.Klimat Queensland kształtują masy powietrza zwrotnikowego, na wschodnim wybrzeżu wilgotnego, a we wnętrzu kontynentu - suchego. Jedynie północne krańce Półwyspy Jork mają klimat podrównikowy wilgotny. Roczne sumy opadów wynoszą od ponad mm na Półwyspie Jork do poniżej 125 mm w południowo-zachodniej części stanu. Wschodnie wybrzeża nawiedzają często w okresie wilgotnym cyklony tropikalne. Wschodnie rejony kraju porastają wiecznie zielone wilgotne lasy, a wzdłuż północnego wybrzeża ciągną się lasy namorzynowe. We wnętrzu stanu występuje kserofityczna roślinność pustynna i półpustynna, która ubożeje ku południowemu-zachodowi. Ziemie uprawne zajmują 2% powierzchni obszaru. Uprawia się tu głównie: trzcinę cukrową, pszenicę, jęczmień, sorgo, kukurydzę, orzeszki ziemne, soję, tytoń i bawełnę. Prowadzi się hodowlę bydła i owiec.Na terenie Półwyspu Jork wydobywa się boksyty, ponadto na terenie stanu prowadzi się wydobycie: węgla kamiennego, srebra, rud miedzi, ołowiu i cynku, złota, ropy naftowej i gazu ziemnego. Dobrze rozwinięty jest przemysł spożywczy, środków transportu, chemiczny, hutnictwo metali nieżelaznych i drzewno-papierniczy. Na obszarze Queensland znajduje się ponad 150 lotnisk. Dużą rolę w gospodarce regionu odgrywa turystyka, rozwinięta głównie dzięki Wielkiej Rafie Koralowej, piaszczystym plażom, a także licznym parkom narodowym.

22

23 *Tasmania: Stan Tasmania znajduje się na wyspie położonej u południowych wybrzeży Australii. Jej powierzchni wynosi ok. 68 tys. km². Zamieszkuje ją 478 tys. osób, a średnia gęstość zaludnienia wynosi ok. 7 os/km². Jej stolicą jest Hobart, a pozostałymi ważnymi miastami: Launceston, Burni i Devonport. Ludność miejska stanowi ok. 70% mieszkańców wyspy, z czego ok. 40% koncentruje się w Hobart. Tereny Tasmanii południowo-zachodniej są w ogóle niezamieszkałe. Ukształtowanie powierzchni wyspy jest górzyste. Znaczną jej część zajmuje Płaskowyż Centralny. Tasmania posiada gęstą sieć rzeczną, występują na niej także liczne jeziora polodowcowe. Główną formacją roślinną stanu są lasy eukaliptusowe. Jedynie na południowym-zachodzie występują lasy z dominacją buka południowego.

24

25

26 *Wiktoria: Wiktoria leży w południowo-wschodniej części Australii. Jej powierzchnia wynosi ok. 230 tys. km². Liczba ludności stanu to 5 mln, a średnia gęstość zaludnienia - 22 os/km². Jego stolicą jest miasto Melbourne, w którym koncentruje się 70% mieszkańców stanu. Gospodarka stanu Wiktoria opiera się na przemyśle wydobywczym i rolnictwie. Wydobywa się tu głownie złoto, węgiel brunatny oraz ropę naftową.

27

28

29 *Terytorium Jervis Bay:
Terytorium Jervis Bay teoretycznie jest odrębnym terytorium, natomiast praktycznie stanowi część Australijskiego Terytorium Stołecznego. Zamieszkuje go 760 osób.

30 Największa miasta

31 Największe miasta Australii :
L.p. Miasto Stan/Terytorium Liczba ludności 1. Sydney Nowa Południowa Walia Melbourne Wiktoria Brisbane Queensland Perth Australia Zachodnia Adelaide Australia Południowa Gold Coast Queensland Canberra Australijskie Terytorium Stołeczne Newcastle Nowa Południowa Walia Central Coast Nowa Południowa Walia Wollongong Nowa Południowa Walia

32 6 najciekawszych miejsc w Australii

33

34 1.Opera w Sydney — Sydney Opera House Ikona Sydney, położona na półwyspie Bennelong Point, została zbudowana w latach 1957 – Zaprojektowali ją architekci Jørn Utzon i Ove Arup, którzy wygrali konkurs na projekt opery. Od 2007 roku opera wpisana jest na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Sydney Opera House jest siedzibą wielu znanych grup artystycznych, takich jak Sydney Symphony, Sydney Theatre Company, The Australian Ballet, Opera Australia. Gmach nie tylko mieści w sobie salę operową, ale również sale teatralne i koncertowe. Znajdziemy tu m.in. Concert Hall, Opera Theatre, Drama Theatre, Playhouse, a także salę projekcyjną, studio nagrań, 60 garderób, 5 restauracji, a nawet pomieszczenie dla przewodników wycieczek. O wielkości budowli świadczy zajmowana powierzchnia — 1,8 hektara, oraz ilość zużywanej energii — do zasilenia potrzebne jest tyle prądu, ile zazwyczaj zużywa 25-tysięczne miasto. Prąd do budynku opery dostarczany jest przez kable elektryczne o długości 645 kilometrów.

35 2.Ayers Rock — Uluru Słynna piaskowa skała leży w centralnej części Australii, ma ponad 318 metrów wysokości, a jej obwód liczy 8 kilometrów. Jest wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Uluru po raz pierwszy została opisana przez Ernesta Gilesa, brytyjskiego podróżnika, który w 1872 roku nazwał Uluru the remarkable pebble (niezwykły kamyk). Skała zbudowana jest z piaskowców, a w jej skład wchodzą różne minerały, dlatego wydaje się, że zmienia ona kolory. W rzeczywistości jej barwa zależy od pory dnia i padającego na nią światła. Uluru to tradycyjna nazwa skały w języku Aborygenów — australijskich tubylców. Inna nazwa, Ayers Rock, odnosi się do Henryka Ayersa — premiera Australii Południowej. Dla Aborygenów jest to miejsce święte, więc często namawiają turystów, aby nie wchodzili na górę. Około 30 kilometrów od Uluru położony jest zespół monolitów skalnych Kata Tjuta, przypominający z oddali leżącą kobietę. Kata Tjuta w języku Aborygenów oznacza „wiele głów”. Jest to miejsce publicznych sądów. Natomiast w języku angielskim monolity te zwane są The Olgas na cześć królowej Wirtembergii, Olgi Nikołajewny Romanowej.

36 3.Wielka Rafa Koralowa — Great Barrier Reef Ta największa na świecie rafa koralowa zwana jest także Wielką Rafą Barierową. Od 1981 wpisana jest na Listę Światowego dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO. Wraz z Morzem Koralowym i lasami tropikalnymi Queensland tworzy ona park morski The Great Barrier Reef Marine Park. W postaci białej smugi na tle oceanu widoczna jest nawet z kosmosu. Rafa jako całość liczy 2 miliony lat, a niektóre jej części nawet 45,5 miliona. Składa się z organizmów żywych — polipów, mięczaków, glonów, otwornic oraz mszywiołów. W niektórych częściach rafy żyją różnorodne formy koralowców. Jest środowiskiem naturalnym dla ogromnej ilości ryb i wodorostów. Na Wielką Rafę Koralową składa się około 3000 pojedynczych raf oraz ponad 900 wysp. Od lądu rafę oddzielają laguny. Stanowi ona jedną z najpiękniejszych atrakcji turystycznych Australii.

37 Pochodzenie i główne cechy
Rozwój Wielkiej Rafy Koralowej rozpoczął się ok. 18 mln lat temu. Wiek rafy ocenia się na ok. 20 mln lat, a niektórych jej części nawet na 45,5 mln lat. W obecnej fazie rozwoju, która trwa już od 8 tysięcy lat, budowane są nowe warstwy na "starych" fundamentach. Bariera leży w różnych odległościach od brzegów, wahających się od 15 do 200 km, i rozciąga się na powierzchni ponad 344 tysięcy km². Wielka Rafa Koralowa obejmuje około 3000 pojedynczych raf i ponad 900 wysp, które otoczone są rafami tworzącymi przybrzeżne wyspy. Szerokość rafy wynosi od 2 km do 150 km. Badania przeprowadzone na rafie wykazały, że grubość tworzącej ją warstwy koralowca przekracza 500 m. W przeciwieństwie do środkowej części, w której rafy są rozproszone, rafy na północy i południu leżą blisko siebie. W północnej części, gdzie rosną lasy mangrowe, jest dużo bagien. Między Wielką Rafą Koralową i wybrzeżem rozciągają się laguny. Ten obszar płycizn, który rzadko przekracza głębokość 100 m, pokrywa zamuloną warstwę chronioną przez przybrzeżne rafy. Od strony morza, zbocze rafy opada stromo na tysiące metrów w głąb morza. Rafa jest w tym miejscu narażona na działanie fal i wiatrów. Wzrost koralowców jest tutaj najszybszy. Jednocześnie w miejscach, gdzie fale i temperatury są ekstremalne, rafy tracą największe ilości budulca. Duża część luźnego materiału zostaje ponownie związana i tworzy "nowe skały". Rafa poddana jest w ten sposób stałemu procesowi niszczenia i odbudowy.

38

39 4.The Super Pit Super Pit to odkrywkowa kopalnia złota, zwana również The Fimiston Open Pit. Jest to największa na półkuli południowej kopalnia odkrywkowa. W kopalni wydobywa się 28 ton złota rocznie. Złoża złota odkrył w tym miejscu w 1893 roku Irlandczyk, Paddy Hannan. Codziennie czynny jest taras widokowy otwarty dla turystów kopalni. Od środka kopalnie można zwiedzać raz w miesiącu w dni targowe pobliskiego miasta Boulder.

40

41 5.Góry Błękitne i Trzy Siostry — Blue Mountains and Three Sisters Na liście światowego dziedzictwa UNESCO znajdują się również Góry Błękitne, położone około 100 km na zachód od Sydney. Góry, stanowiące część Wielkich Gór Wododziałowych, wzięły swą nazwę od mgiełki tworzonej przez olejki eteryczne ulatniające się z eukaliptusów. Najwyższą górą jest One Tree Hill o wysokości 1111 m n.p.m. Jedną z charakterystycznych formacji Gór Błękitnych są Trzy Siostry, czyli Meehni (922 m n.p.m.), Wimlah (916 m n.p.m.) oraz Gunnedoo (906 m n.p.m), powstałe w wyniku erozji piaskowca. Z Trzema Siostrami, podobnie jak z naszym rodzimym Giewontem, wiąże się legenda. Wg niej góry to trzy siostry zamienione w kamień. Siostry zakochały się w mężczyznach z sąsiedniego plemienia, jednak małżeństwo z nimi było zabronione. Ponieważ wynikła z tego bitwa, szaman zamienił kobiety w kamienie, aby je chronić. Niestety szaman zginął podczas bitwy, a siostry nigdy nie zostały odczarowane. Inną atrakcją turystyczną w Błękitnych Górach jest kolejka linowa Katoomba Scenic Railway. Według Księgi Rekordów Guinnessa jest to najbardziej stroma kolejka na świecie, a została zbudowana jeszcze pod koniec XIX wieku.

42

43 6.Wyspa Fraser — Fraser Island Wyspa Fraser, podobnie jak cztery z poprzednich pięciu miejsc, znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Jest to największa na świecie wyspa piaskowa, leżąca na wschodnim wybrzeżu Australii. Wyspa wchodzi w skład Wielkiego Rejonu Piaszczystego (Great Sandy Region). Z wyspy możemy obserwować migrujące wieloryby, delfiny oraz dzikie psy dingo (dokarmianie zwierząt surowo wzbronione!). Czasami w pobliżu wyspy grasuje żarłacz tygrysi, jeden z największych rekinów na świecie. Na wyspie znajdują się także najczystsze na świecie jeziora. Piasek na plaży nad jeziorem McKenzie to czysta krzemionka. Nie dziwi zatem nazwa wyspy nadana pierwotnie przez Aborygenów — „K'gari”, czyli raj, naprawdę wygląda jak raj na ziemi.

44 Flora i Fauna

45 Flora Australii Australia stanowi osobne państwo roślinne (Australis) o swoistej florze, z dużą liczbą endemitów (np. 750 gat. eukaliptusów i 450 gat. akacji); w zbiorowiskach roślinnych przeważają formacje charakterystyczne dla klimatów suchych i gorących. Wnętrze kontynentu zajmują pustynie piaszczyste (bez roślinności) oraz półpustynie ze słonoroślami i kolczastymi krzewinkami (karłowate akacje, eukaliptusy, kazuaryny, łobody i in.) tworzące tzw. skrub. Pustynie i półpustynie graniczą, zwłaszcza od północy, ze stepami twardolistnych traw. Na północy stepy przechodzą w sawanny, a te — w lasy monsunowe; wybrzeża pd.-wsch. i pd.-zach. porastają lasy wawrzynolistne i zimozielone zarośla. Odrębna jest roślinność wsch. części Australii: na obszarach o dużych opadach (gł. płw. Jork) rosną wiecznie zielone lasy podrównikowe (figowce, palmy, pandanusy, liany i epifity), a na wybrzeżach pn. — namorzyny; dalej na p.d., w górach, występują wiecznie zielone lasy araukarii i notofagusów (bukanów), natomiast na najwyższych wzniesieniach Alp Australijskich — roślinność alpejska Plagą gospodarczą Australii są zawleczone tu i mnożące się opuncje.

46

47

48 Fauna Australii Różni się zasadniczo od fauny z innych rejonów świata. Wiele australijskich zwierząt nie występuje nigdzie indziej. 83% ssaków, 89% gadów, 90% ryb i 93% płazów żyjących w Australii jest endemitami. Tak duża liczba endemicznych gatunków jest wynikiem długiej geologicznej izolacji kontynentu. W Australii żyją dwa gatunki stekowców będących ogniwem pośrednim pomiędzy gadami i ssakami. Przybycie ludzi (Aborygeni) do Australii około lat temu przesmykiem z Azji i osadników europejskich od 1788, miało znaczący wpływ na australijską faunę. Przybysze z Azji przywieźli ze sobą psy (dingo), które zdziczały i zachwiały pierwotną równowagę pomiędzy żyjącymi tu gatunkami. Skutki pierwszej inwazji człowieka na bezludny wcześniej kontynent spowija mgła prehistorii odsłaniana pomału dzięki archeologii, etnografii i paleontologii. Europejczycy wprowadzili obce gatunki, często konkurujące z rodzimymi. Rozwój rolnictwa spowodował niszczenie pierwotnych środowisk co doprowadziło do wymarcia wielu gatunków. Obecnie chroni się pierwotne ekosystemy i rodzime gatunki poprzez przepisy ochronne i zakładanie Parków Narodowych.

49

50

51 Klimat

52 Australia leży w zasięgu trzech stref klimatycznych: podrównikowej (półwysep Jork, Ziemia Tasmana i Ziemia Arnhema) zwrotnikowej (większa część kontynentu) podzwrotnikowej (klimat morski, południowe krańce Australii i Tasmania) Kraj ten położony jest w zwrotnikowej i podzwrotnikowej strefie klimatycznej. Leży w umiarkowanej i międzyzwrotnikowej strefie oświetlenia Ziemi. Przecina ją zwrotnik Koziorożca. Czynnikami wpływającymi na klimat kontynentu są: bliskość zbiorników wodnych, szerokość geograficzna i odosobnienie kontynentu. Na kształtowanie się warunków klimatycznych Australii wywiera wpływ położenie, zawartość lądu i nieznaczne urozmaicenie ukształtowania powierzchni, prądy morskie i układ stałych ośrodków barycznych. Położenie Australii na półkuli południowej warunkuje odmienny rozkład pór roku niż na półkuli północnej. Styczeń jest najcieplejszym miesiącem w roku (najwyższe średnie roczne temperatury), zaś lipiec posiada najniższe średnie temperatury. W związku z położeniem lądu na Zwrotniku Koziorożca wnętrze kontynentu ma klimat zwrotnikowy suchy, jego północne części wkraczają w strefę klimatu monsunów międzyzwrotnikowych, a części południowe znajdują się w zasięgu klimatu śródziemnomorskiego. Słabe rozczłonkowanie linii brzegowej, brak większych zatok sprawia, że przenikanie wpływów oceanicznych do wnętrza kontynentu jest nieznaczne. Wpływy te ogranicza na zachodzie wysoka krawędź Wyżyny Zachodnioaustralijskiej, a na wschodzie bariera Wielkich Gór Wododziałowych. Stąd Australia, mimo oceanicznego położenia, posiada na znacznej przestrzeni suchy klimat kontynentalny.

53 Wielki Basen Artezyjski

54 Największy artezyjski basen świata położony w Australii w najniższej części Niziny Środkowo australijskiej pomiędzy Wielkimi Górami Wododziałowymi a Wyżyną Zachodnioaustralijską. Zajmuje obszar 1554 tys. km² co stanowi ponad 20% powierzchni kontynentu, najwięcej w Queensland, południowo-wschodni róg Terytorium Północnego, północno-wschodnią część Australii Południowej i północną część Nowej Południowej Walii. Jego głębokość miejscami sięga 3000 metrów i szacuje się, że zawiera 8700 megalitrów wód gruntowych. Wody artezyjskie są jedną z podstaw rozwoju rolnictwa w Australii, gdyż panują tam susze, a woda jest niezbędna do chowu owiec, które są jedną z podstaw australijskiego rolnictwa.

55 KoNieC Prace wykonali: Jakub Oleksik , Kuba Abelski , Jakub Kosiorek ,Patryk Bogdaniuk, Damian Michalski, Mateusz Kornatowski


Pobierz ppt "Australia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google