Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fizyka – Transport Energii w Ruchu Falowym

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fizyka – Transport Energii w Ruchu Falowym"— Zapis prezentacji:

1 Fizyka – Transport Energii w Ruchu Falowym
Sebastian Chrobot Kl. I Ti

2 Fala Mechaniczna: to zaburzenie rozchodzące się w ośrodku dzięki przekazywaniu energii ruchu drgającego przez cząsteczki tworzące ośrodek , zatem fala mechaniczna przenosi energię to zaburzenie rozchodzące się w ośrodku dzięki przekazywaniu energii ruchu drgającego przez cząsteczki tworzące ośrodek , zatem fala mechaniczna przenosi energię.

3 Klasyfikacja Fal: Podział ze względu na kąt jaki tworzy kierunek ruchu materii z kierunkiem rozchodzenia się samych fal. Poprzeczne – gdy ruchy cząsteczek materii przenoszącej fale są prostopadłe do kierunku rozchodzenia się fali. Na przykład, wrzucając do wody kamień, powodujemy drgania cząsteczek na powierzchni wody w górę i w dół. Podłużne - gdy drgania odbywają się wzdłuż kierunku rozchodzenia się fali. Na przykład, uderzając młotkiem w gwóźdź, powodujemy, że uderzone cząsteczki zbliżają się nieco w kierunku innych cząsteczek, przekazując im energię, te z kolei następnym itd.

4 Podział w zależności od liczby wymiarów niezbędnych do opisu kierunku rozchodzenia się energii:
jednowymiarowe – rozchodzące się wzdłuż linii dwuwymiarowe – fala kolista trójwymiarowe – rozchodzące się w przestrzeni, kształt kulisty wypływający radialnie z jednego punktu

5 Podział w zależności od liczby wymiarów niezbędnych do opisu kierunku rozchodzenia się energii:
Ze względu na zachowanie się cząsteczek materii powodującej fale, w okresie, w którym ta fala rozchodzi się w ośrodku a) impuls – (pojedyncza fala, gdy każda cząstka pozostaje w spoczynku dopóty dopóki nie dobiegnie do niej impuls, porusza się przez krótki czas i osiąga stan bezruchu ) b) ciąg fal – stały lub okresowy

6 Przenoszenie Energii przez Falę mechaniczną:
Energia jest miarą zdolności do wykonywania pracy. Szczególnym rodzajem fal mechanicznych są fale dźwiękowe. Człowiek może zarejestrować fale dźwiękowe , których częstotliwości są z zakresu 16 Hz – 20kHz Dźwięk o częstotliwości mniejszej niż 16 Hz nazywamy infradźwiękami a dźwięki których częstotliwości przekracza 20kHz- to ultradźwięki. Zarówno ultradźwięki jak i infradźwięki nie są słyszalne przez człowieka. Stosunek ilości energii ΔE, jaką przenosi fala przez powierzchnię ustawianą prostopadle do kierunku jej rozchodzenia się , i iloczynu wielkości tej powierzchni ΔS i czasu Δt , nazywamy natężeniem fali I: I= Δ E/ ΔS x Δt’ [I]= 1J/1m² x 1s= 1W/1m² Ze względu na kształt powierzchni fali ( kształt powierzchni fali zależy od ilości wymiarów ) a) fala dwuwymiarowa – płaska b) fala trójwymiarowa – płaska, kulista

7 Fala Elektromagnetyczna:
stanowi zmienne w czasie i powiązane ze sobą pola elektryczne i magnetyczne.   Przyczyną powstawania fal elektromagnetycznych jest fakt, że zmiana pola elektrycznego w jednym punkcie powoduje zawsze powstanie nowego pola elektromagnetycznego w sąsiedztwie, co z kolei spowoduje powstanie kolejnego pola elektromagnetycznego dalej itd... Falami elektromagnetycznymi są m.in. fale radiowe, mikrofalowe, świetlne. Fala elektromagnetyczna jest szczególnym typem fali, ponieważ nie wymaga ośrodka materialnego i może rozchodzić się w próżni

8 Dziękuję!


Pobierz ppt "Fizyka – Transport Energii w Ruchu Falowym"

Podobne prezentacje


Reklamy Google