Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Obszar Natura 2000 skarbem regionu” Jezioro Gopło

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Obszar Natura 2000 skarbem regionu” Jezioro Gopło"— Zapis prezentacji:

1 „Obszar Natura 2000 skarbem regionu” Jezioro Gopło

2 Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000
Jest to sieć obszarów chronionych na terenie Unii Europejskiej. Do najważniejszych celów możemy zaliczyć: - ochrona cennych, pod względem przyrodniczych obszarów Europy -zrównoważone wykorzystywanie elementów przyrodniczych - gospodarowanie elementami przyrodniczymi -oraz sprawiedliwy podział płynący z korzyści czerpanych z zasobów genetycznych Obszary wchodzące w skład sieci są zróżnicowane. Mogą dotyczyć istniejących terenów chronionych takie jak: parki, rezerwaty czy parki krajobrazowe, lub obszary nie planowane do objęcia ochroną jak na przykład obszary o zróżnicowanym krajobrazie rolniczym i dużej różnorodności gatunkowej.

3 Jezioro Gopło Należy do największych z 18 jezior powiatu inowrocławskiego (kujawsko-pomorskie). Jezioro to wypełnia dna sytemu rynien polodowcowych położonych w tzn. rynnie goplańskiej. Jego powierzchnia wynosi 2 154,4 ha. Natomiast objętość jeziora wynosi 78 497 tyś. m3, a szerokość od 0,5 do 2,5 km. Głębokość maksymalna jeziora 16,7 m. Gopło wraz z przylegającym obszarem tworzy obszar Nadgopla (Ostoja Nadgoplańska). Jezioro to znajduje się w sercu Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia. Wpisane jest na listę Natura 2000 mających szczególne znaczenie dla Wspólnoty. W przeszłości jezioro było znacznie większe, a jego rozlewisko przypominało morze stąd nazywane było „Mare Polonorum” (Morze Polaków)

4

5 Charakterystyka Walorów Przyrodniczych
Największe walory krajobrazowe Nadgopla wynikają z dużej mierze z urozmaiconej rzeźby terenu. Obszar ten jest rezerwatem ornitologicznym. Znajdują się tu lęgowiska i żerowiska ok 180 gatunków ptaków w między innymi można tu spotkać bąka, żurawia, kropiatka, gąsiorka dzięcioły i wiele innych ważnych dla Europy gatun ków ptaków wymienionych w II Dyrektywie Siedliskowej i I Dyrektywie Ptasiej. Jest również miejscem odpoczynku ptaków podczas przelotu. Występuje tu aż 149 gatunków ptaków lęgowych. W jeziorze tym występuje 25 gatunków ryb np. koza, różanka . Bogata jest również fauna płazów (traszka grzebieniasta i kumak nizinny) i gadów. Obszar ten ma wielkie znaczenie dla zachowania populacji bardzo rzadkich kręgowców. Na terenie tym można spotkać ważne dla Europy gatunki roślin np. starodub łąkowy, lipiennik loesela. Gopło odznacza się urozmaiconą linią brzegową kryjącą liczne zatoki, wyspy oraz półwyspy.

6 Walory Turystyczne Do najprzyjemniejszych form odpoczynku na jeziorze Gopło możemy zaliczyć : -można tu znaleźć coś dla miłośników jednośladów mianowicie zielony szlak wokół Gopła rozpoczynający się pod Mysią Wieżą w Kruszwicy -znajduje się tu klub wioślarski „Gopło” organizujący w tej dyscyplinie najwyższej rangi zawody oraz klub żeglarski „Popiel” -statek „Rusałka” zabierze nas w przepiękną podróż po jeziorze Kanale Ślesińskim -Kruszwica przyciąga turystów otwartością i gościnnością, poprzez walory przyrodnicze oraz historyczne. Malownicze krajobrazy, zabytki owiane tajemnicą oraz liczne atrakcje stwarzają turystom warunki przyjemnego odpoczynku

7 Źródła www.polskaniezwykla.pl www.pttk-kruszwica.pl Encyklopedia PWN
Karolina Wroniecka 3e, Gimnazjum im.Polskich Noblistów w Baranowie.


Pobierz ppt "„Obszar Natura 2000 skarbem regionu” Jezioro Gopło"

Podobne prezentacje


Reklamy Google