Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZASADY PRZEPROWADZANIA TESTU

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZASADY PRZEPROWADZANIA TESTU"— Zapis prezentacji:

1 TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO SŁUŻBY W STRAŻY GRANICZNEJ

2 ZASADY PRZEPROWADZANIA TESTU
SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO SŁUŻBY W STRAŻY GRANICZNEJ Przed przystąpieniem do testu sprawności fizycznej kandydat poddawany jest badaniu lekarskiemu warunkującemu dopuszczenie do testu w danym dniu. Test jest przeprowadzany w hali sportowej lub na stadionie. Test wykonuje się wyłącznie w stroju sportowym. Rozpoczęcie testu poprzedza kilkuminutowa indywidualna rozgrzewka. Kolejność wykonywanych elementów testu określają tabele norm sprawnościowych kandydatów do służby w Straży Granicznej. Warunkiem wystawienia pozytywnej oceny z testu sprawności fizycznej jest uzyskanie przez kandydata łącznej sumy ocen z wszystkich ćwiczeń składających się na ten test nie niższej niż 15. Opinię lekarską oraz uzyskane przez kandydata wyniki i oceny z testu sprawności fizycznej wpisuje się do karty sprawności fizycznej kandydata. Kartę sprawności fizycznej kandydata dołącza się do karty kwalifikacyjnej kandydata Nieprzystąpienie lub uzyskanie przez kandydata 0 punktów z testu skutkuje stwierdzeniem braku przydatności kandydata do służby i odstąpieniem od dalszego postępowania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

3 OPIS ĆWICZEŃ UGINANIE I PROSTOWANIE RAMION W PODPORZE LEŻĄC PRZODEM
- z podporu leżąc przodem, ćwiczący ugina ręce w stawach łokciowych tak, aby barki znalazły się co najmniej na wysokości łokci (tułów wyprostowany), po czym dokonuje wyprostu w ww. stawach aż do uzyskania pozycji wyjściowej; liczone są prawidłowo wykonane powtórzenia ćwiczenia; w trakcie ćwiczenia nie wolno wykonywać przerw odpoczynkowych.

4 UGINANIE I PROSTOWANIE RAMION W PODPORZE LEŻĄC PRZODEM

5 barki co najmniej na wysokości łokci (tułów wyprostowany)
UGINANIE I PROSTOWANIE RAMION W PODPORZE LEŻĄC PRZODEM barki co najmniej na wysokości łokci (tułów wyprostowany)

6 Prawidłowy rozstaw stóp
UGINANIE I PROSTOWANIE RAMION W PODPORZE LEŻĄC PRZODEM Prawidłowy rozstaw stóp

7 Prawidłowe ugięcie ramion widok z przodu
UGINANIE I PROSTOWANIE RAMION W PODPORZE LEŻĄC PRZODEM Prawidłowe ugięcie ramion widok z przodu

8 UGINANIE I PROSTOWANIE RAMION W PODPORZE LEŻĄC PRZODEM
Prawidłowe ułożenie dłoni w uginaniu i prostowaniu ramion w podporze leżąc przodem

9 UGINANIE I PROSTOWANIE RAMION W PODPORZE LEŻĄC PRZODEM

10 barki co najmniej na wysokości łokci (tułów wyprostowany)
UGINANIE I PROSTOWANIE RAMION W PODPORZE LEŻĄC PRZODEM barki co najmniej na wysokości łokci (tułów wyprostowany)

11 UGINANIE I PROSTOWANIE RAMION W PODPORZE LEŻĄC PRZODEM
Prawidłowe wykonanie ugięcia ramion w podporze przodem (widok z przodu).

12 UGINANIE I PROSTOWANIE RAMION W PODPORZE LEŻĄC PRZODEM
Poprawnie ułożona sylwetka do uginania i prostowania ramion w podporze przodem (widok z przodu)

13 OPIS ĆWICZEŃ BIEG KOPERTA
– na prostokącie o wymiarach 300 x 500 cm umieszczonych jest pięć chorągiewek o wysokości 150 cm (po jednej w narożnikach oraz na przecięciu przekątnych); ćwiczący przyjmuje pozycję startową i pozostaje  bez ruchu. Na komendę „Start”  zaczyna bieg od prawej chorągiewki umieszczonej w narożniku krótszego boku prostokąta, przebiega do chorągiewki umieszczonej na przecięciu przekątnych omija ją z prawej strony, skręca w prawo, obiega z lewej strony chorągiewkę ustawioną w narożniku dłuższego boku prostokąta, następnie po krótszym boku obiega z lewej strony chorągiewkę narożną, kierując się do umieszczonej na przecięciu przekątnych omijając ją z prawej strony, skręca w prawo, obiega z lewej strony chorągiewkę ustawioną na narożniku dłuższego boku, kierując się do chorągiewki, od której rozpoczynał bieg, obiega ją z lewej strony i pokonuje całą trasę jeszcze dwukrotnie START META 300 cm 500 cm

14 BIEG KOPERTA META START

15 Ustawienie stóp przed biegiem
BIEG KOPERTA Ustawienie stóp przed biegiem

16 BIEG KOPERTA Obiegnięcie chorągiewki umieszczonej na przecięciu przekątnych (skręca w prawo)

17 Obiegnięcie chorągiewki ustawionej w narożniku dłuższego boku
BIEG KOPERTA Obiegnięcie chorągiewki ustawionej w narożniku dłuższego boku

18 Obiegnięcie chorągiewki narożnej po krótszym boku
BIEG KOPERTA Obiegnięcie chorągiewki narożnej po krótszym boku

19 BIEG KOPERTA Obiegnięcie chorągiewki umieszczonej w na przecięciu przekątnych skręca w prawo

20 BIEG KOPERTA Obiegnięcie chorągiewki ustawionej na narożniku dłuższego boku kierując się do chorągiewki od której rozpoczął bieg

21 Obiega tyczkę i pokonuje całą trasę jeszcze dwukrotnie
BIEG KOPERTA Obiega tyczkę i pokonuje całą trasę jeszcze dwukrotnie

22 BIEG KOPERTA START META

23 Ustawienie stopy przed startem
BIEG KOPERTA Ustawienie stopy przed startem

24 BIEG KOPERTA Obiegnięcie chorągiewki umieszczonej na przecięciu przekątnych (skręca w prawo)

25 Obiegnięcie chorągiewki ustawionej w narożniku dłuższego boku
BIEG KOPERTA Obiegnięcie chorągiewki ustawionej w narożniku dłuższego boku

26 Obiegnięcie chorągiewki narożnej po krótszym boku
BIEG KOPERTA Obiegnięcie chorągiewki narożnej po krótszym boku

27 BIEG KOPERTA Obiegnięcie chorągiewki ustawionej na narożniku dłuższego boku kierując się do chorągiewki od której rozpoczął bieg

28 Obiega tyczkę i pokonuje całą trasę jeszcze dwukrotnie
BIEG KOPERTA Obiega tyczkę i pokonuje całą trasę jeszcze dwukrotnie

29 OPIS ĆWICZEŃ SKOK W DAL Z MIEJSCA OBUNÓŻ
– ćwiczący staje w odległości 50 cm od materaca na specjalnie oznaczonej linii, wykonuje zamach rękami i, odbijając się jednocześnie obiema stopami od podłoża, skacze w przód; próbę powtarza się trzykrotnie, oceniany jest najdłuższy skok mierzony od linii wyznaczającej miejsce odbicia do najbliższego miejsca kontaktu ciała z materacem.

30 Postawa wyjściowa do skoku w dal z miejsca obunóż
SKOK W DAL Z MIEJSCA OBUNÓŻ Postawa wyjściowa do skoku w dal z miejsca obunóż 50 cm

31 Postawa wyjściowa do skoku w dal z miejsca obunóż
SKOK W DAL Z MIEJSCA OBUNÓŻ Postawa wyjściowa do skoku w dal z miejsca obunóż

32 Ustawienie stóp do skoku w dal z miejsca obunóż
SKOK W DAL Z MIEJSCA OBUNÓŻ Ustawienie stóp do skoku w dal z miejsca obunóż

33 Miejsce kontaktu ciała z materacem liczy się ostatni punkt podparcia
SKOK W DAL Z MIEJSCA OBUNÓŻ Miejsce kontaktu ciała z materacem liczy się ostatni punkt podparcia skok mierzony od linii wyznaczającej miejsce odbicia do najbliższego miejsca kontaktu ciała z materacem

34 Miejsce kontaktu ciała z materacem liczy się ostatni punkt podparcia
SKOK W DAL Z MIEJSCA OBUNÓŻ Miejsce kontaktu ciała z materacem liczy się ostatni punkt podparcia

35 Miejsce kontaktu ciała z materacem liczy się ostatni punkt podparcia
SKOK W DAL Z MIEJSCA OBUNÓŻ Miejsce kontaktu ciała z materacem liczy się ostatni punkt podparcia

36 OPIS ĆWICZEŃ SKRĘTOSKŁONY
– z pozycji leżącej tyłem, dłonie splecione palcami za głową, nogi w lekkim rozkroku zgięte w stawach kolanowych oparte stopami o dolny szczebel drabinek gimnastycznych (ostatni lub przedostatni), ćwiczący dynamicznie unosi tułów z jednoczesnym skrętem i dotyka prawym łokciem lewego kolana, wraca do leżenia i kolejno unosi się dotykając lewym łokciem prawego kolana; liczone są pełne powtórzenia ćwiczenia w określonym czasie.

37 Postawa wyjściowa do skrętoskłonów
SKRĘTOSKŁONY Postawa wyjściowa do skrętoskłonów

38 Prawidłowe ułożenie dłoni splecionych palcami za głową
SKRĘTOSKŁONY Prawidłowe ułożenie dłoni splecionych palcami za głową

39 Prawidłowe ułożenie stóp
SKRĘTOSKŁONY Prawidłowe ułożenie stóp

40 SKRĘTOSKŁONY

41 Prawidłowe wykonanie skrętoskłonu
SKRĘTOSKŁONY Prawidłowe wykonanie skrętoskłonu

42 Powrót do postawy wyjściowej
SKRĘTOSKŁONY Powrót do postawy wyjściowej

43 Postawa wyjściowa do skrętoskłonów
SKRĘTOSKŁONY Postawa wyjściowa do skrętoskłonów

44 Prawidłowe trzymanie nóg przy skrętoskłonach
SKRĘTOSKŁONY Prawidłowe trzymanie nóg przy skrętoskłonach

45 Splecione palce za głową
SKRĘTOSKŁONY Splecione palce za głową

46 Dotknięcie łokciem do kolana
SKRĘTOSKŁONY Dotknięcie łokciem do kolana

47 SKRĘTOSKŁONY

48 Powrót do postawy wyjściowej
SKRĘTOSKŁONY Powrót do postawy wyjściowej

49 OPIS ĆWICZEŃ UGINANIE I PROSTOWANIE RAMION NA PORĘCZACH – (mężczyźni)
– ćwiczący wskakuje na poręcze do podpór, ramiona wzdłuż tułowia, tułów wyprostowany; na komendę „ćwicz” ugina ręce tak, aby łokcie znalazły się na wysokości linii barków, następnie powraca do pozycji wyjściowej; liczone są pełne ugięcia.

50 Postawa wyjściowa do prostowania i uginania ramion na poręczach
UGINANIE I PROSTOWANIE RAMION NA PORĘCZACH Postawa wyjściowa do prostowania i uginania ramion na poręczach

51 Prawidłowo wykonane ugięcie ramion na poręczach
UGINANIE I PROSTOWANIE RAMION NA PORĘCZACH Prawidłowo wykonane ugięcie ramion na poręczach

52 Powrót do postawy wyjściowej po ugięciu ramion
UGINANIE I PROSTOWANIE RAMION NA PORĘCZACH Powrót do postawy wyjściowej po ugięciu ramion

53 OPIS ĆWICZEŃ UGINANIE I PROSTOWANIE RAMION
W PODPORZE TYŁEM NA ŁAWECZKACH – (kobiety) - ćwicząca wykonuje podpór zwieszony tyłem w oparciu o ławeczkę gimnastyczną, nogi wyprostowane w stawach kolanowych opiera o drugą ławeczkę; na komendę wykonuje rytmiczne pionowe ugięcia ramion; podczas wykonywania ćwiczenia nogi w stawach kolanowych muszą być wyprostowane, a pośladki każdorazowo dotykać podłoża; w trakcie ćwiczenia nie wolno wykonywać przerw odpoczynkowych.

54 UGINANIE I PROSTOWANIE RAMION W PODPORZE TYŁEM NA ŁAWECZKACH
Postawa wyjściowa do uginania i prostowania ramion w podporze na ławeczkach

55 Pośladki dotykają podłoża
UGINANIE I PROSTOWANIE RAMION W PODPORZE TYŁEM NA ŁAWECZKACH Pośladki dotykają podłoża

56 Powrót do postawy wyjściowej po ugięciu ramion
UGINANIE I PROSTOWANIE RAMION W PODPORZE TYŁEM NA ŁAWECZKACH Powrót do postawy wyjściowej po ugięciu ramion

57 OPIS ĆWICZEŃ BIEG 1000m – (mężczyźni)
na komendę „Na miejsca” kandydat podchodzi do linii startu. Na komendę „Gotów” przyjmuje pozycje startową i pozostaje bez ruchu. Na komendę „Start” lub sygnał dźwiękowy rozpoczyna bieg. Czas mierzy się z dokładnością do 1 sekundy. W przypadku wykonywania biegu na hali sportowej bez względu na porę roku, oceny kandydata dokonuje się na podstawie norm zimowych. START META 1000 m

58 BIEG 1000m

59 BIEG 1000m

60 OPIS ĆWICZEŃ BIEG 600m – (kobiety)
na komendę „Na miejsca” kandydat podchodzi do linii startu. Na komendę „Gotów” przyjmuje pozycje startową i pozostaje bez ruchu. Na komendę „Start” lub sygnał dźwiękowy rozpoczyna bieg. Czas mierzy się z dokładnością do 1 sekundy. W przypadku wykonywania biegu na hali sportowej bez względu na porę roku, oceny kandydata dokonuje się na podstawie norm zimowych. START META 600 m

61 BIEG 600m

62 BIEG 600m


Pobierz ppt "ZASADY PRZEPROWADZANIA TESTU"

Podobne prezentacje


Reklamy Google