Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Grafika komputerowa rastrowa i wektorowa - porównanie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Grafika komputerowa rastrowa i wektorowa - porównanie"— Zapis prezentacji:

1 Grafika komputerowa rastrowa i wektorowa - porównanie

2 Grafikę komputerową dzieli się na
Grafikę rastrową (bitmapowa) obraz jest reprezentowany poprzez zbiór punktów (pikseli) o indywidualnie określonych parametrach barwnych Grafikę wektorową Poszczególne elementy obrazu są reprezento-wane za pomocą wyrażeń matematycznych, opisujących położenie punktów te elementy tworzących

3 Cechy grafiki rastrowej
Umożliwia zachowanie dużego realizmu kolorystycznego poprzez indywidualne określanie barwy każdego elementu obrazu Nie pozwala na dokonywanie transformacji geometrycznych na elementach składowych (a nie fragmentach) obrazu Wielkość plików szybko rośnie wraz z rozdzielczością (ilością pikseli) obrazu

4 Cechy grafiki wektorowej
Doskonale nadaje się do reprezentacji obrazów zawierających elementy strukturalne Umożliwia dokonywanie płynnych transformacji elementów obrazu jak i jego całości bez utraty jakości prezentacji Wielkość plików słabo zależy od rozdzielczości obrazu, jest tylko funkcją ilości i złożoności opisu jego elementów składowych

5 Skalowanie grafiki – rastrowej – wektorowej

6 Przykładowe zastosowania grafiki rastrowej
Grafika fotorealistyczna Cyfrowa obróbka obrazu Fotografia cyfrowa Cyfrowe wideo i telewizja World Wide Web

7 Przykładowe zastosowania grafiki wektorowej
Rysunek techniczny Komputerowe wspomaganie projektowania (Computer Aided Design – CAD) Systemy informacji geodezyjnej (Geographical Information System – GIS) Animacje Macromedia Flash (WWW) Nowe standardy WWW: Scalable Vector Graphics – SVG

8 Formaty plików grafiki rastrowej
BMP, DIB – Device Independent Bitmap –mapa bitowa o różnej palecie barw: 1 (mono),4, 8 (256 odcieni), 24 (full color) bity na piksel RLE – mapa bitowa skompresowana metodą Run Length Encoding (powtarzające się w wierszu piksele są zastępowane liczbą wyrażającą ich ilość) TIFF – Tagged Image File Format – standardowy format stosowany w poligrafii, bardzo wiele odmian pod względem palety kolorów (1,4,8,24 bit/piksel) i metod kompresji (Huffmana, LZW, Fax Group 3, Fax Group 4)

9 Formaty plików grafiki rastrowej
GIF – Graphics Image Format – zapis z przeplotem linii (umożliwia wstępne uproszczone wyświetlanie), paleta barw ograniczona do 256 pozycji (tzw. barwa indekso-wana), kompresja bezstratna LZW (Lempel-Ziv-Welch) jak w plikach ZIP (w oparciu o słownik wzorców), może zawierać więcej niż jeden obraz (np. Animated GIF) JPG, JIF – JPEG File Interchange File Format opraco-wany przez Joint Photographics Expert Group, pełna paleta barw RGB, zwykle stosuje się stratną (tj. nie odwracalną) ale bardzo wydajną kompresję DCT (dyskretna transformata kosinusowa dla każdej z barw podstawowych), zbyt wyskoki poziom powoduje utratę jakości obrazu

10 Formaty plików grafiki rastrowej
TGA – (Targa), dość szeroko stosowany format o palecie 8, 16, 24, 32 bit/piksel, może obsługiwać tzw. kanał Alfa (tj. zawierać informację o przezroczystości), opcjonalna kompresja algorytmem RLE PNG – Portable Network Graphics – unowocześniony format w stosunku do GIF, z ulepszonym mechanizmem kompresji, pełna paleta barw, kanał Alfa, brak ograniczeń licencyjnych – zastosowanie w sieci WWW PCX – format programu Paintbrush/Paint, kilka wersji o różnej palecie barw 1, 4, 8, 24 bit/piksel

11 Formaty plików grafiki wektorowej
WMF – Windows Meta File – uniwersalny format zapisu wektorowego stosowany w MS Windows CDR – format stosowany przez aplikacje firmy Autodesk: AutoCAD i in., standard przemysłowy EPS, PS – (Encapsulated) PostScript – właściwie język opisu (wyglądu) stron, opracowany przez firmę Adobe, stosowany w zapisie dla celów poligraficznych, obsługiwany sprzętowo przez wiele rodzajów drukarek i profesjonalnych systemów drukowania

12 Formaty plików grafiki wektorowej
HPGL – format sterowania ploterami HP, DXF – Drawing eXchange Format popularny format plikowy służący do wymiany danych wektorowych między różnymi programami WPG – format stosowany przez WordPerfect CGM – Computer Graphics Metafile – standard ISO opracowany dla dokumentów elektronicz-nych, posiada liczne zastosowania przemysłowe

13 Formaty plików grafiki wektorowej
SVG – Scalable Vector Graphics – standard opracowany na potrzeby WWW, oparty na języku XML, bogate możliwości animacji oraz interakcyjne, czytniki dostępne jako wtyczki (plug-in) do przeglądarek

14 Cechy grafiki wektorowej i rastrowej
Grafika wektorowa już od jakiegoś czasu gości w internecie. Przykładem może być chociażby Flash, który podbił serca wielu webmasterów. Powód ciągle rosnącej popularności grafiki wektorowej w internecie, jest prosty; otóż jak zapewne wszyscy wiemy formaty zapisu obrazków GIF oraz JPG są niedoskonałe. Gdy tworzymy grafikę składającą się z kwadratu i kółka, musimy utworzyć plik zawierający informacje, takie jak kolor każdego piksela. Plik taki możemy oczywiście skompresować by zajmował jak najmniej miejsca. Lepszy efekt otrzymamy, jeżeli do dyspozycji będziemy mieli grafikę wektorową, taką jak SVG.

15 Cechy grafiki wektorowej i rastrowej
Przy pomocy SVG, (Scaleable Vector Graphic) możemy stworzyć plik zawierający jedną linijkę kodu, który wyświetla nam wyżej opisaną grafikę. W3C (World Wide Web Consortium) - organizacja zatwierdzająca standardy internetowych technologii, ponad rok pracowała nad technologią SVG. Niektórzy twierdzą, że jest to format konkurujący z technologią Flash, inni jednak temu zaprzeczają. Mimo, iż SVG i Flash to technologie wektorowe, gdy spojrzymy na listę firm zaangażowanych w projekt tej pierwszej (Microsoft, SUN, Macromedia, Xerox, Apple, HP, Corel, Adobe, IBM, Netscape, Kodak i jeszcze kilka innych), nasunie nam się myśl, że obie nie będą ze sobą konkurowały. Po co inaczej Macromedia, twórca Flasha, angażowałaby się w projekt konkurencyjnego formatu?

16 Cechy grafiki wektorowej i rastrowej
Skoro jednak obrazy w miarę proste dają się najlepiej przełożyć na wzór matematyczny, rola formatu GIF może zostać mocno ograniczona. Grafiki wektorowe (grafiki oparte na obiektach lub rysunki) - zdefiniowane są matematycznie jako grupy punktów połączonych liniami. Elementy graficzne rysunku wektorowego noszą nazwę obiektów. Każdy obiekt stanowi niezależną część obrazu, zdefiniowaną za pomocą takich właściwości, jak kolor, kształt, kontur, wielkość i położenie na rysunku. Ponieważ obiekty są niezależnymi elementami rysunku, można dowolnie zmieniać ich właściwości przy zachowaniu ich pierwotnej czytelności i ostrości oraz bez wpływania na pozostałe obiekty w rysunku.

17 Cechy grafiki wektorowej i rastrowej
Dzięki temu aplikacje do pracy z grafiką wektorową doskonale nadają się do tworzenia ilustracji, których projektowanie często wymaga tworzenia pojedynczych obiektów i operowania nimi. Grafiki tworzone za pomocą takich programów są niezależne od rozdzielczości. W związku z tym zawsze mają największą dopuszczalną rozdzielczość urządzenia, do którego są wysyłane (np. monitora lub drukarki). Dlatego też jakość rysunku uzyskanego na drukarce pracującej w rozdzielczości 600 punktów na cal (dpi) jest wyższa niż rysunku z drukarki pracującej w rozdzielczości 300 dpi.

18 Cechy grafiki wektorowej i rastrowej
Najpopularniejszym chyba programem na rynku umożliwiającym tworzenie rysunków wektorowych jest Corel Draw (w różnych wersjach). Wadą grafiki wektorowej jest brak uniwersalnego formatu jej zapisu (np. obrazek stworzony w Corelu możemy odczytać tylko w tym programie.) Nie każdy jednak dysponuje drogim oprogramowaniem Corela i żeby nasz rysunek stał się ogólnie dostępny należy zmienić jego format (np. na JPG)

19 I to jest już koniec 


Pobierz ppt "Grafika komputerowa rastrowa i wektorowa - porównanie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google