Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FAKTORING JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FAKTORING JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA"— Zapis prezentacji:

1 FAKTORING JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA
BZ WBK Faktor Sp. z o.o.

2 Faktoring to nie tylko finansowanie
Faktoring jest formą krótkoterminowego finansowania dla firm udzielających tzw. kredytów kupieckich, czyli stosujących odroczone terminy płatności wobec swoich kontrahentów. Faktoring to kompleksowe usługi umożliwiające: administrowanie należnościami poprzez obsługę księgową odbiorców, monitowanie terminów i dochodzenie należności od odbiorców, przeniesienie ryzyka niewypłacalności odbiorców na Faktora.

3 Przedmiot transakcji faktoringowej
Przedmiotem transakcji są wierzytelności: Bezsporne Nieprzeterminowane O terminie płatności do 180 dni Niegotówkowe Nie obciążone żadnymi prawami na rzecz osób trzecich Niezastrzeżone (w stosunku, do których nie występuje ograniczone prawo do obrotu) Istniejące i należycie udokumentowane.

4 Rodzaje faktoringu Faktoring bez przejęcia ryzyka (niepełny; z regresem) Faktoring z przejęciem ryzyka (pełny; bez regresu)    Faktoring na dostawców (faktoring odwrotny) – finansowanie dostaw.  

5 Jak działa faktoring na finansowanie należności?
Klient Sprzedaż należności Wypłata zaliczki Dostawa towarów i usług Faktury Monitoring, dochodzenie wierzytelności w przypadku braku spłaty Firma faktorigowa (Faktor) Odbiorca Płatność za fakturę

6 Jak działa faktoring na finansowanie dostaw?
Towary/usługi Dostawca (Kontrahent) Klient (Faktorant) Faktury Zapłata do dostawcy Spłata Firma Faktoringowa (Faktor)

7 Profil klienta faktoringowego
Czynniki finansowe: Firma działająca na rynku co najmniej 18 miesięcy w jednej branży. Posiadająca akceptowalną strukturę należności i zobowiązań. Czynniki faktoringowe: Firma posiadająca stałą współpracę gospodarczą z większością swoich kontrahentów, min. 6 miesięcy. Przedsiębiorstwo sprzedające towary z odroczonym terminem płatności. Firma produkcyjna lub handlowa oferująca towary łatwozbywalne i nie szybkopsujące się. Firma posiadająca własne magazyny / punkty sprzedaży. Generująca transakcje charakteryzujące się cyklicznością (są powtarzalne). Czynniki eliminujące potencjalną transakcję: Działalność na zasadzie pośrednictwa. Jednorazowe transakcje, np. kontrakty budowlane. Sprzedaż gotówkowa, do odbiorców detalicznych. Wysoki poziom kompensat, korekt lub reklamacji i sporów.

8 Korzyści z faktoringu Poprawa płynności finansowej firmy i struktury bilansu. Możliwość wydłużenia odbiorcom terminów płatności faktur i zapłaty za zobowiązania, uzyskiwanie rabatów u dostawców z tytułu wcześniejszego regulowania zobowiązań, zwiększenie asortymentu, co może przyczynić się do wzmocnienia pozycji konkurencyjnej Firmy. Większe bezpieczeństwo prowadzonej działalności poprzez dyscyplinowanie odbiorców i weryfikację ich wiarygodności. Ochrona przed niewypłacalnością odbiorców i nieterminową spłatą należności (w przypadku faktoringu bez regresu). Sprawne administrowanie wierzytelnościami, w tym wszystkimi rozliczeniami związanymi z wierzytelnościami. Monitorowanie oraz dochodzenie przeterminowanych wierzytelności, również na drodze sądowej.

9 Dziękuję za uwagę WOJCIECH BOBYK REGIONALNY MENEDŻER SPRZEDAŻY
DEPARTAMENT SPRZEDAŻY BZ WBK FAKTOR Tel


Pobierz ppt "FAKTORING JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google