Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opracował: Zespół Języków Obcych. Do próbnego Egzaminu Gimnazjalnego, który odbył się 21.10.2008 r. przystąpiło 146 uczniów klas trzecich. Test trwał

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opracował: Zespół Języków Obcych. Do próbnego Egzaminu Gimnazjalnego, który odbył się 21.10.2008 r. przystąpiło 146 uczniów klas trzecich. Test trwał"— Zapis prezentacji:

1 Opracował: Zespół Języków Obcych

2 Do próbnego Egzaminu Gimnazjalnego, który odbył się 21.10.2008 r. przystąpiło 146 uczniów klas trzecich. Test trwał 90 minut i badał umiejętności uczniów w trzech obszarach językowych: odbiór tekstu słuchanego (max10pkt.), reagowanie językowe (max 20 pkt.), odbiór tekstu czytanego (max 20pkt.).

3 Klasa/obszary językowe ABCDE odbiór tekstu słuchanego 6,535,376,86,365 reagowanie językowe 9,258,11110,99 odbiór tekstu czytanego 11,6611,514,714,113

4

5 KLASA Średnia klasy w punktach Wynik w % IIIA 26,8353,65 IIIB 27,0054,00 IIIC 32,4064,80 IIID 31,4062,80 IIIE 27,5155,02

6

7

8 KLASA Najlepsze KOD / PUNKTY Najgorsze KOD / PUNKTY IIIA A02 - 47; A01- 45; A03 - 43; A20 - 44 A23 - 6; A27, A28 - 7; A29 - 9 III B B07- 47; B16 - 44; B20 - 42; B06, B15, B24 - 37 B26 - 10; B08,B22,B25 - 13 IIIC C17 - 49; C25 - 49; C20 - 46; C01, C07, C14 - 45; C02, C06 - 44 C10 - 4; C19 - 14; C29 - 16; C23 - 17 IIID D25 - 49; D29 - 48; D30 - 47; D27 - 46 D28 - 9; D17 -12; D02; D26 - 13; D14 - 15 IIIE E27 – 48; E21 – 47; E31 – 45; E28 - 44 E7 - 8; E19 - 12; E8 - 13; E6 - 14

9

10 Najlepsza średnią osiągnęła klasa IIIC - 32,4pkt, co stanowi 64,8% punktów możliwych do uzyskania. Najgorsza średnia to 27,51pkt, w klasie IIIE, co daje 55,02% ogólnej liczby punktów. Średnia całej szkoły wynosi 28,5pkt. na 50 możliwych czyli 57%.

11 W ramach wszystkich trzech obszarów językowych najlepsze wyniki osiągnęła klasa IIIC, odpowiednio: w odbiorze tekstu słuchanego 6,8pkt. na 10 możliwych, w reagowaniu językowym 11pkt. na 20 możliwych i w odbiorze tekstu czytanego 14,7pkt. na 20 możliwych. Najniższą liczbę punktów we wspomnianych obszarach językowych osiągnęły odpowiednio: w odbiorze tekstu słuchanego klasa IIIE –5 pkt.; w reagowaniu językowym i odbiorze tekstu czytanego- klasa IIIB: 8,1 i 11,5pkt.

12 Najlepiej piszący poradzili sobie z odbiorem tekstu czytanego, tu średnia uzyskanych punktów wynosi 12,9 pkt. na 20 możliwych (64,5%). Nieco gorzej kształtują się wyniki w obszarze tekstu słuchanego. Średni wynik wyniósł 6,02 pkt. na 10 możliwych czyli 60,2%. Najsłabiej uczniowie opanowali umiejętności w zakresie reagowania językowego: średni wynik w tym obszarze wyniósł 9,65pkt. na 20 możliwych, co stanowi 48,25%.

13 Na wyniki w słuchaniu i reagowaniu językowym wpłynęły zadania: 3 (słuchanie, test luk) i 8 (pytania do ilustracji). Zadania 3 nie podjęło 19 uczniów czyli 13% liczby zdających, zaś zadanie 8. opuściło w całości lub częściowo 34 uczniów czyli 23,2% zdających. Ponadto w zadaniu 8 zdarzały się odpowiedzi niekompletne lub nie na temat. Liczne błędy gramatyczne, leksykalne i w pisowni wyrazów dodatkowo obniżały liczbę uzyskanych punktów.

14 Osobnym problemem jest praca ucznia o kodzie C10, z najniższą liczbą uzyskanych punktów - 4. Uczeń ten nie opanował umiejętności przenoszenia odpowiedzi na kartę tzn., przy zaznaczonej jednej odpowiedzi do danego pytania zakreślał ja kółkiem, natomiast przy dwóch wybranych odpowiedziach jedną zamalowywał i zakreślał kółkiem drugą zaś przekreślał znakiem X i znów zakreślał kółkiem. Powodowało to nieuznanie żadnej odpowiedzi przenoszonej przez ucznia.


Pobierz ppt "Opracował: Zespół Języków Obcych. Do próbnego Egzaminu Gimnazjalnego, który odbył się 21.10.2008 r. przystąpiło 146 uczniów klas trzecich. Test trwał"

Podobne prezentacje


Reklamy Google