Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dziś pytanie – dziś odpowiedź. Agenda PYTANIA ODPOWIEDZI … ?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dziś pytanie – dziś odpowiedź. Agenda PYTANIA ODPOWIEDZI … ?"— Zapis prezentacji:

1 Dziś pytanie – dziś odpowiedź

2 Agenda PYTANIA ODPOWIEDZI … ?

3 PYTANIE 1 Wprowadzanie znaków diakrytycznych W Promaxie wyświetlane są znaki w stronie kodowej win-1250. Znaki te można skopiować z windowsowej Tablicy Znaków. Obsługiwane poprawnie są znaki znaki: 0-9, a-z, A-Z, ßÇüéâäůćçłëŐőîŹÄĆÉĹĺôöĽľŚśÖÜŤťŁčáíóúĄąŽžĘęźČşÁÂĚŞ ŻżĂăđĐĎËďŇÍÎěŢŮÓÔŃńňŠšŔÚŕŰýÝţűŘř

4 PYTANIE 2 Możliwość porządkowania haseł alfabetycznie pod opisem System automatycznie nie szereguje haseł pod opisem bibliograficznym. Jest to w gestii operatora, dla którego przypadkowa kolejność narzucana systemowo może być problematyczna. Opcjonalnie można taką możliwość dodać, aby w rekordzie hasła i słowa kluczowe uszeregowane były alfabetycznie

5 PYTANIE 3 Relacyjność słownika słów kluczowych Słownik słów kluczowych działa na zasadzie KOPIUJ- WKLEJ. Hasła pobrane ze słownika nie są powiązane w wartościami w słowniku. Zmiana haseł w słowniku nie powoduje zmiany haseł w opisach. Relacyjnie powiązane są hasła wzorcowe wprowadzane do modułu LKHW.

6 PYTANIE 4 Relacje w LKHW Moduł LKHW poprzez kreator zezwala na tworzenie relacji pomiędzy polami: 1xx – hasło wzorcowe 4xx – hasło odrzucone Za pomocą akcji rozwiń do pól można tworzyć relacje w polach 5xx

7 PYTANIE 4 Tworzenie relacji 4xx Akcja Zob z. Tworzenie relacji 5xx Akcja Rozwiń do pól Akcja dostępna: -Prawy przycisk myszki -Menu górne / Plik / Rozwiń do pól -Dodaj pole -Plik / Nowy / 5xx -Dodaj podpole -Plik / Nowy / wybór podpola

8 PYTANIE 4

9 Typ relacji w podpolu 5xx %w a – nazwa wcześniejsza b – nazwa późniejsza g – termin nadrzędny h – termin podrzędny i – określenie słowne podane w %i

10 PYTANIE 5 KSIĄŻKA - Pole adresu wydawniczego Dane można powtarzać w podpolach – Poszczególne miejsca wydania rozdzielać średnikiem – Poszczególnych wydawców rozdzielać dwukropkiem

11 PYTANIE 6 Jak wprowadzać tytuł równoległy Tytuł równoległy należy wpisywać ręcznie w zależności od miejsca występowania w rekordzie, z reguły w polu dodatku do tytułu lub – w przypadku równoległej strefy tytułu i odpowiedzialności – w strefie odpowiedzialności Nie wszystkie kreatory poprawnie wyświetlają tytuły równoległe (automatycznie dostawiany jest dwukropek lub ukośnik). Kreatory będą musiały ulec modyfikacji.

12 PYTANIE 7 Czy jest możliwość pobierania haseł z CKHW Tak, w chwili obecnej jest taka możliwość. Decyzję o pobieraniu haseł należy zgłosić p. Andrzejowi Koziarze z BG US w Katowicach, oraz nam w celu konfiguracji usługi.

13 PYTANIE 8 Gdzie wprowadzić cytatę wydawniczą książki, w której opublikowana jest recenzja Gdzie: Kreator recenzja z książki / Opis recenzji / Opis książki Co: Kreator recenzja z książki / Tytuł pracy recenzowanej

14 PYTANIE 8

15 PYTANIE 9 Czy wynik wyszukiwania z użyciem indeksów można ułożyć chronologicznie wg roku wydania publikacji, a nie alfabetycznie? Obecnie nie ma takiej możliwości.

16 PYTANIE 10 Powiązanie egzemplarza z rekordem bibliograficznym Jak to zrobić: 1. Lista rekordów / Menu kontekstowe / Powiąż z …/ Egzemplarz / Dodaj 2. Menu górne / Rekord / Powiąż z … / Egzemplarz / Dodaj

17 PYTANIE 10

18 PYTANIE 11 Utworzenie kreatora dla dokumentów elektronicznych Dalekosiężne plany zakładają przeniesie aplikacji Promaxowej do nowej wersji w formacie MARC21 wra z z kreatorami dla różnych typów dokumentów. W obecnej wersji Promaxa na razie nie planujemy dodawania nowych kreatorów, chyba że okoliczności będą wskazywały na konieczność rejestracji nowych mediów w bazie.

19 PYTANIE 12 Wyszukiwanie wg tytułu czasopisma Na dzień dzisiejszy nie ma możliwości utworzenia indeksu, który wyszukuje tylko w tytułach czasopism występujących w opisach artykułów. Planowana jest nowa wersja Promaxa z nowym formatem danych. Wówczas nie będzie problemu z wyszukiwaniem tylko wg tytułów czasopism.

20 PYTANIE 13 Kod języka Kod języka służy oznaczeniu języka dokumentu. Pole to – 008%e – zawiera listę dopuszczalnych wartości, które mogą wystąpić w podpolu. Lista wartości może być modyfikowana przez Administratora

21 PYTANIE 14 Cytowania widoczne są z dodatkowymi znakami w Prowebie To błąd. Uwaga została przygotowana do poprawy dla programisty (ELET-7ELBFW)

22 PYTANIE 15 i 16 Wyszukiwanie przez CTRL-F. Wyszukiwanie w rekordach autoryzowanych i nieautoryzowanych W obecnej wersji nie jest możliwe wyszukiwanie po rekordach nieautoryzowanych poprzez indeksy wyszukiwawcze zarówno w GUI, jak i na WWW. Zmiana wymaga przebudowania: Procedur inicjujących wyszukiwanie Rozdzielenie wyszukiwania opisów autoryzowanych i tym, którym cofnięto autoryzację Ewentualność może zakładać wyszukiwanie po rekordach nigdy nie autoryzowanych

23 PYTANIE 17 Za mała wielkość czcionki Wielkość czcionki może być zmieniana w pliku.ini (np. plmarc.ini). Konfigurację pliku.ini może wykonać systemowiec podczas procesu reinstalacji oprogramowania lub w innych sytuacjach, kiedy można zatrzymać bazę danych.

24 PYTANIE 18 Za mała czcionka w PROWEBie Jednym z narzędzi przeglądarek internetowych jest możliwość zmiany wielkości wyświetlanej na ekranie czcionki Mozilla – Widok / Rozmiar tekstu / Zwiększ IE 7.0 – prawy dolny róg / Zmień stopień powiększania (domyślnie 100%) Nie dotyczy okienek, w których wielkość czcionek ustawiona jest na sztywno

25 PYTANIE 19 Trudne wyszukiwanie w PROWEBie Na czym polega trudność szukania? W jaki sposób można by uprościć wyszukiwanie?

26 PYTANIE 20 Czy możliwe byłoby również automatyczne szeregowanie alfabetyczne nazwisk w polu pracownik, określającym dorobek pracownika? W przypadku większej ilości nazwisk ich kolejność może budzić kontrowersje. Byłoby to możliwe, o ile kolejność występowania osób nie ma żadnego znaczenia. Kolejność osób na liście nazwisk byłaby automatycznie ustalana przez system.

27 Dziękuję za uwagę Krzysztof Henne


Pobierz ppt "Dziś pytanie – dziś odpowiedź. Agenda PYTANIA ODPOWIEDZI … ?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google