Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

S e a o f a d v e n t u r e Krok ku demokracji Bałtycki projekt młodzieżowy A Step towards Democracy Baltic Youth Project.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "S e a o f a d v e n t u r e Krok ku demokracji Bałtycki projekt młodzieżowy A Step towards Democracy Baltic Youth Project."— Zapis prezentacji:

1 s e a o f a d v e n t u r e Krok ku demokracji Bałtycki projekt młodzieżowy A Step towards Democracy Baltic Youth Project

2 s e a o f a d v e n t u r e Krok ku demokracji A step towards democracy Cel – rozszerzenie wiedzy młodzieży na temat demokracji przedstawicielskiej, polityki młodzieżowej i aktywności społecznej oraz włączenie jej w proces podejmowania decyzji politycznych. The projects aim is to extend the young peoples knowledge on democracy, youth policy and social activities and including the youth into the political decision making process. Czas realizacji/project duration 1/03/08 – 01/06/09

3 s e a o f a d v e n t u r e Wydarzenia/ activities Strona internetowa projektu/projects website Spotkanie przygotowawcze 14-16 Marca 2008 /preparatory meeting Warsztaty w regionach/workshops in regions Forum Młodzieży podczas VI i VII Forum Parlamentów Południowego Bałtyku/Youth Forum during the VI and VII Southern Baltic Parliamentarian Forums

4 s e a o f a d v e n t u r e www.kudemokracji.pl

5 s e a o f a d v e n t u r e Cel: Wprowadzenie w tematykę Forum, integracja grupy, poznanie możliwości, opracowanie planu działania /Aims: introduction to the Forums topic,group integration, group potential, work plan Spotkanie przygotowawcze Szczecin 14-16 marca Preparatory meeting Szczecin 14-16 March

6 s e a o f a d v e n t u r e Participants: youth from Poland, Germany, Sweden and Russia. Here: Work plan for the project duration Uczestnicy: 35 osób: młodzież z Polski, Niemiec, Szwecji i Rosji. Przygotowanie planu działania

7 s e a o f a d v e n t u r e Rezultaty/ results Polsko-niemiecki team prezentuje sposoby oszczędzania energii Polish –German team presents the ways of saving energy

8 s e a o f a d v e n t u r e Warsztaty w regionach/ workshops in regions Gdańsk 29/03/08 Szczecin 12-13/04/08 Tematy: Efektywna dyskusja, techniki negocjacji, autoprezentacja Topics: Efective discussion, negotiation techniques, self- prezentation

9 s e a o f a d v e n t u r e Forum młodzieżowe/Youth Forum Szczecin 17-18/05 Wykłady, dyskusje, warsztaty na temat zrównoważonej energii Lectures, workshops, discussions on sustainable energy Uczestnicy: 6 reprezentantów młodzieży z każdego regionu/ Participants: up to representatives from each region

10 s e a o f a d v e n t u r e Southern Baltic Sea Parliamentary Forum Kołobrzeg 18-20/05 Badania naukowe czynnikiem integrującym i szansą rozwoju gospodarczego regionów Południowego Bałtyku Udział młodzieży w dyskusji Przesłanie młodzieży do polityków Research as factor of integration and chance for economical development in the Southern Baltic Sea regions Youth participation in political discussion Youth demands

11 s e a o f a d v e n t u r e Konferencja Młodzieżowa 9-12/10/08 Youth Conference 9-12 Oct. 08 Tematyka: Uczestnictwo młodzieży, współpraca, komunikacja międzykulturowa Topics: Participation, cooperation, intertcultural communication Uczestnicy: Młodzież i pracownicy młodzieżowi z Niemiec, Holandii, Litwy, Rosji i Polski Participants: Youth and youth workers from Germany, the Netherlands, Lithuania, Russia and Poland

12 s e a o f a d v e n t u r e Plany/Plans Warsztaty w regionach/Workshops in regions Udział młodzieży w procesie konsultacyjnym Unijnej Strategii dla Regionu Morza Bałtyckiego Participation in consultation process for the EU Strategy for the Baltic Sea Region Udział młodzieży w VII Forum Parlamentów Południowego Bałtyku w Schwerinie /Youth participation in the VII Southern Parliamentary Forum in Schwerin Wydanie publikacji : Polityka Młodzieżowa w Regionach Południowego Bałtyku/ Publication Youth Policy in the Baltic Sea Region

13 s e a o f a d v e n t u r e Dziękuję za uwagę! thank you for your attention! Małgorzata Ludwiczek Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego pl. Orła Białego 2, 70-562 Szczecin tel: +48 91 42 10 322 fax: +48 91 42 11 141 kudemokracji.eukudemokracji@kudemokracji.eu


Pobierz ppt "S e a o f a d v e n t u r e Krok ku demokracji Bałtycki projekt młodzieżowy A Step towards Democracy Baltic Youth Project."

Podobne prezentacje


Reklamy Google