Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prognozy rozwoju turystycznego w regionie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prognozy rozwoju turystycznego w regionie"— Zapis prezentacji:

1 Prognozy rozwoju turystycznego w regionie

2 Prognozy turystyki przyjazdowej

3 Przyjazdy turystów w latach 1994 – 2004 i prognoza do 2007 r.
Średnioroczna dynamika liczby przyjazdów turystów do Polski w latach wyniesie ponad 5%; Ogółem liczba przyjazdów turystów będzie rosła od 14,3 w 2004 roku, do 16,7 mln w 2007 roku.

4 Przyjazdy turystów w latach 1994 – 2004 i prognoza do 2007 r.
Liczba przyjazdów turystów z Rosji, Litwy, Białorusi i Ukrainy również będzie nieznacznie rosła, z Łotwy i Estonii – pozostanie na podobnym poziomie. Istotnego wzrostu liczby przyjazdów należy oczekiwać z Niemiec (średnio o 6% rocznie) i nieościennych krajów "15" Unii Europejskiej (w tempie 10% rocznie), Ameryki Północnej i pozostałych krajów zamorskich.

5 Przyjazdy turystów wraz z prognozą do 2007 r. według celów pobytu
Zakłada się zmianę struktury turystów odwiedzających Polskę; Wielkość podstawowych segmentów: przyjazdów typowo turystycznych i podróży służbowych zacznie rosnąć przy spadku znaczenia pozostałych segmentów; Po wzroście jaki obserwujemy w 2004 roku nie spodziewamy się istotnej zmiany liczby podróży tranzytowych w następnych latach.

6 Turyści zagraniczni korzystający z obiektów noclegowych (wraz z prognozą do 2007 r.)
Wzrost liczby przyjazdów typowo turystycznych i podróży służbowych znajdzie odzwierciedlenie we wzroście liczby turystów korzystających z obiektów noclegowych zakwaterowania zbiorowego.

7 Wpływy z tytułu przyjazdów cudzoziemców wraz z prognozą do 2007 r.
Prognozowany wzrost wpływów z turystyki szacowany jest na podstawie: Odwrócenia tendencji spadkowej liczby przyjazdów cudzoziemców do Polski. Wysokiego kursu złotego zarówno do dolara, jak i euro. Zapoczątkowanego w 2004 roku wzrostu przeciętnych wydatków turystów z wielu krajów, zarówno ościennych krajów wschodnich, jak i państw - członków Unii Europejskiej i krajów zamorskich. Rosnącego zainteresowania zakupem usług w Polsce, w tym medycznych. Wzrostem przeciętnych ponoszonych wydatków przed podróżą. Towarzyszy mu znaczący wzrost wydatków poniesionych poza granicami Polski przez osoby wykupujące pakiety i korzystające z pełnej obsługi biur podróży. Ta tendencja powinna się utrzymać w przyszłości i będzie miała wpływ na łączną kwotę wpływów dewizowych Polski. Mimo bardzo znacznego wzrostu przeciętnych wydatków odwiedzających jednodniowych w 2004 w przyszłości znaczenie wpływów od odwiedzających jednodniowych będzie malało.

8 Prognozy turystyki krajowej

9 Liczba krajowych podróży turystycznych wraz z prognozą do 2007 r.
Liczba krajowych podróży turystycznych Polaków osiągnęła maksimum w 1999 roku, następnie obserwujemy spadek; W 2002 roku zanotowano niewielki wzrost liczby podróży krajowych i większy - podróży zagranicznych. Było to skutkiem m.in. wysokiego kursu złotówki w stosunku do euro i dolara, a więc relatywnie niskich kosztów wyjazdów zagranicznych. Obecnie relacja złotego jest również korzystna; Wstępne wyniki z 2005 roku wskazują na dalsze zmniejszenie liczby podróży krajowych, zwłaszcza krótkoterminowych, dla których coraz poważniejszą konkurencję stanowią wyjazdy jedniodniowe; Liczba podróży zagranicznych powinna wzrastać w ciągu najbliższych kilku lat.

10 Koniunktura w usługach – sekcja H „Hotele i restauracje”
Jednostki z sekcji hotele i restauracje oceniają w listopadzie koniunkturę negatywnie, nieco gorzej niż miesiąc wcześniej (minus 3 wobec minus 2 w październiku); Poprawę koniunktury sygnalizuje 14% badanych firm, a jej pogorszenie - 17% (w październiku odpowiednio: 13% i 15%); Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie; Bieżący popyt i sprzedaż są oceniane negatywnie, gorzej niż w październiku; Na najbliższe miesiące przewidywany jest dalszy spadek popytu i sprzedaży, a także sytuacji finansowej; W listopadzie dyrektorzy jednostek sygnalizują wzrost bieżących i przyszłych cen oferowanych usług; Skala planowanych zwolnień pracowników może być nieco większa niż prognozowano przed miesiącem. 2005

11 Koniunktura w usługach – sekcja I, grupa 63
Koniunktura w usługach – sekcja I, grupa 63.3 „Działalność związana z turystyką” Ogólna sytuacja jednostek prowadzących działalność związaną z turystyką w październiku 2005 nie była zła, jednak wykazywała tendencje spadkowe; Zarówno ogólny klimat koniunktury, jak i wielkość sprzedaży usług, zanotowały spadek po zakończeniu letniego sezonu turystycznego i osiągnęły stan średni

12 Prognozy turystyki w regionie

13 Podróże do województwa podlaskiego w 2004 roku – turyści krajowi
Polacy odbyli 1 mln podróży do regionu; Przeważały pobyty trwające 2 – 4 dni; Ponad 60% przyjazdów długookresowych i 40% krótkookresowych zrealizowali przybysze spoza województwa; Najczęściej przyjeżdżali mieszkańcy województw mazowieckiego, dolnośląskiego i warmińsko-mazurskiego; Liczbę przyjazdów w celach turystyczno-wypoczynkowych szacuje się na 0,3 mln – w tym połowa to pobyty co najmniej 5-cio dniowe W celach służbowych Polacy przyjeżdżali do regionu rzadziej niż do innych województw (jedynie 3%) Turyści krajowi organizują przyjazdy do województwa głównie samodzielnie (94%), nie korzystając z pośrednictwa biur podróży

14 Podróże do województwa podlaskiego w 2004 roku – turyści krajowi
Sezonowość przyjazdów: długookresowe: wiosna: 5%, lato: 52%, jesień: 21%, zima: 22% krótkookresowe: wiosna: 24%, lato: 22%, jesień: 21%, zima: 33% Średnia długość pobytu: długookresowe: 9,8 noclegów krótkookresowe: 1,9 noclegów Organizacja przyjazdów: długookresowe: samodzielnie: 94%; inne*:6% krótkookresowe: samodzielnie: 92%; inne*: 8% * - zakład pracy, szkoła, biuro podróży

15 Podróże do województwa podlaskiego w 2004 roku – turyści zagraniczni
Województwo podlaskie przyjęło 1 mln turystów zagranicznych (7% zagranicznego ruchu przyjazdowego do Polski, VI miejsce w rankingu województw); Przeważali turyści z Białorusi (390 tys.) i Litwy (350 tys.); Głównym motywem przyjazdów były zakupy; Liczbę przyjazdów w celach turystyczno-wypoczynkowych szacuje się na 0,2 mln; Częściej niż w innych regionach turyści wypoczywali na wsi; Charakterystyczny jest największy w kraju udział turystów nocujących w kwaterach prywatnych; Przeważały pobyty krótkookresowe 2 – 4 dni; Podlaskie plasuje się na II miejscu (po małopolskim) pod względem udziału osób w wieku do 24 lat oraz studentów i uczniów wśród osób odwiedzających

16 Podróże do województwa podlaskiego w 2004 roku – turyści zagraniczni
Wydatki: średnie na osobę: 124 USD; średnie na dzień: 37 USD; wydatki na noclegi: 13% wydatków ogółem; wydatki na wyżywienie: 11% wydatków ogółem. Długość pobytu: 1 – 3 noclegi: 81% 4 – 7 noclegów: 15% 8 noclegów i więcej: 4% Organizacja przyjazdów: samodzielnie: 89%, biuro podróży: 8%, częściowo biuro podróży: 3%

17 Przyjazdy turystów zagranicznych z wybranych krajów
Białoruś: tys. osób; Litwa: tys. osób; Niemcy: tys. osób; Łotwa: tys. osób; Ukraina: tys. osób; Stany Zjednoczone: 20 tys. osób; Estonia: tys. osób; Izrael: tys. osób; Rosja: tys. osób; Pozostałe: tys. osób (Czechy, Finlandia, Słowacja i inne)

18 Korzystający z noclegów w województwie w latach 2000 – 2004
Obiekty noclegowe w regionie przyjęły w 2004 roku 376,1 tys. turystów – wzrost o 1,4% w porównaniu z rokiem poprzednim Od roku 2002 obserwujemy tendencję wzrostową W odniesieniu do roku 2002: rok 2003 przyniósł ponad 5% wzrost rok 2004 przyniósł niemal 7% wzrost Źródło: Instytut Turystyki, GUS

19 Korzystający z noclegów w województwie w latach 2000 – 2004
Źródło: Instytut Turystyki, GUS

20 Prognoza na rok 2005 Krajowy ruch turystyczny w pierwszym kwartale 2005 roku (w mln podróży) W pierwszej połowie 2005 roku Polacy wzięli udział w 13,8 mln podróży krajowych 4,3 mln (ponad 30%) stanowiły podróże długookresowe, a 9,5 mln (prawie 70%) – krótkookresowe Odnotowujemy 9 proc. spadek łącznej liczby wyjazdów krajowych w stosunku do dwóch kwartałów 2004 roku Spadek liczby podróży krótkookresowych był dużo większy (o jedną piątą) Źródło: szacunki na podstawie badań ankietowych Instytutu Turystyki.

21 Prognoza na rok 2005 Przyjazdowy ruch turystyczny w pierwszym półroczu 2005 roku (w tys. turystów) W pierwszym półroczu 2005 roku województwo podlaskie znalazło się w grupie najczęściej odwiedzanych przez cudzoziemców województw Od stycznia do czerwca 2005 roku województwo przyjęło ponad 530 tysięcy turystów zagranicznych. Źródło: szacunki na podstawie badań ankietowych Instytutu Turystyki.

22 Wydłużenie sezonu turystycznego WOSiR SZELMENT
Lokalizacja: Góra Jesionowa, nad jeziorem Szelment Wielki, gminy Szypliszki i Jeleniewo Budynek stacji dolnej – zaplecze noclegowo – gastronomiczne oraz baza techniczna Budynek stacji górnej – zaplecze gastronomiczno – rekreacyjne + taras widokowy 4 trasy narciarskie o łącznej długości 1250 m + ośla łączka 4 wyciągi narciarskie o łącznej długości 950 m i łącznej przepustowości 4800 os/h Pompownia wody, oczyszczalnia ścieków, drogi dojazdowe i parkingi

23 Wydłużenie sezonu turystycznego WOSiR SZELMENT
Zatrudnienie około 25 osób w samym ośrodku Gospodarcza aktywizacja mieszkańców – dalszy rozwój agroturystyki, powstanie nowych podmiotów w sektorze turystycznym Wzrost turystyki przyjazdowej i wydłużenie sezonu = zwiększone wpływy z turystyki Wzrost dochodów w sektorze usług około- i paraturystycznych Przejście z sektora rolniczego do sektora usług – generacja większej wartości dodanej


Pobierz ppt "Prognozy rozwoju turystycznego w regionie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google