Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Systemy zintegrowane klasy ERP

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Systemy zintegrowane klasy ERP"— Zapis prezentacji:

1 Systemy zintegrowane klasy ERP

2 Najważniejsze kierunki innowacji wprowadzanych w systemach informacyjnych oparte są o wymagania:
integracji systemów, danych i procesów, unifikacji funkcji cząstkowych systemów, zwiększania dostępności do bazy danych dla wszystkich komórek organizacyjnych, upowszechniania nowoczesnych sposobów prezentacji danych (wizualizacji) dla celów wspomagania ich analizy, doskonalenia procesów podejmowania decyzji i ich przekazywania, zmierzania do budowy modułowej i otwartości całego systemu,

3 Dalsze wymagania dotyczące projektowanego systemu są następujące:
zapewnienia kompleksowego charakteru funkcjonalnego całego systemu, stałego podnoszenia zaawansowania merytorycznego i technologicznego, zmierzania do elastyczności funkcjonalnej i strukturalnej, zapewnienia stałej zgodności ze zmieniającymi się elementami otoczenia systemowego, a zwłaszcza z aktualnym stanem prawnym, ewoluującym zgodnie z przyjętymi procedurami legislacyjnymi.

4 Ekonomiczne systemy informacyjne są projektowane i realizowane w taki sposób, aby dane przetwarzane przez ów system były bezpieczne i na każdym jego etapie chronione. Dlatego też w jak największym stopniu musi być zapewniona poufność i integralność wszelkich danych posiadanych przez system, a dostępność do danych zawartych w systemie powinna być zgodna z przyjętą hierarchią haseł i przywilejów dostępu.

5 Definicja ZSI System Zintegrowany to system w którym dane z różnych obszarów biznesowych są wprowadzane, przetwarzane i udostępniane w jednym wspólnym środowisku.

6 Rys historyczny Zintegrowane Systemy Informatyczne klasy ERP (Enterprise resource Planning) ukształtowały się w latach 90-tych, Korzeniami sięgają metodologii MRP oraz MRP II.

7 Składniki fukcjonalne systemu ERP
Głównym zadaniem jest możliwie najpełniejsza integracja wszystkich szczebli zarządzania przedsiębiorstwem. System obejmuje całość procesów produkcyjnych i dystrybucyjnych, System usprawnia przepływ informacji krytycznych dla działalności przedsiębiorstwa

8 Obszary obejmowane przez ERP
Produkcja – MRP I i II Zakupy Zapasy Dostawcy Integracja w ramach łańcucha logistycznego –SCM(Supply Chain Mannagement) Odbiorcy/Klienci Sprzedaż Projekty Płace/Kadry Środki trwałe Finanse

9 Uwarunkowania lokalne
Wiele firm stale doskonali swoje oprogramowanie w celu dostosowania go do lokalnych wymagań integracyjnych. ERP jest wtedy rozwiązaniem idealnym, załatwiającym wszystkie problemy „raz i dobrze”

10 Rynek docelowy sytemów ERP
Duże przedsiębiorstwa – w większości już mają Małe i średnie przedsiębiorstwa – zdobywają i będą używać

11 Każde z przedsiębiorstw ma swoje problemy:
Kto potrzebuje ERP Każde z przedsiębiorstw ma swoje problemy: które mogą być efektywnie rozwiązywane z wykorzystaniem różnych zaawansowanych systemów informatycznych. Konsystencja w potrzebach: W przedsiębiorstwach małych i średnich tak samo optymalizuje się zakupy i tak samo, jak w przedsiębiorstwach dużych, minimalizuje się zapasy.

12 Dlaczego? Ogromny potencjał...
Użytkownik stosujący w swoim przedsiębiorstwie system informatyczny ma w zasięgu ręki duży potencjał: choć może jeszcze nie wie, że będzie z niego w niedalekiej przyszłości korzystał.

13 Co jest istotne przy wyborze systemów ERP ?
Audyt funkcjonalny bądź procesowy: Właściwe rozwiązanie informatyczne można zaproponować dopiero po wnikliwej, obiektywnej analizie potrzeb zgłaszanych lub zidentyfikowanych u potencjalnego odbiorcy rozwiązania oraz określeniu możliwości finansowych inwestora.

14 Wyzwania związane z wyborem dostawcy systemów ERP
Potencjalny użytkownik systemu szuka pomocy w dostępnych na rynku różnego rodzaju katalogach, przewodnikach czy zestawieniach opisów różnych systemów. W rzeczywistości po przejrzeniu wielostronicowych opracowań w dalszym ciągu nie ma jasnego obrazu sytuacji...

15 Wyzwania związane z wyborem dostawcy systemów ERP (kontynuacja)
Większość firm informatycznych w swoich informacjach prospektowych skupia się na opisie funkcjonalnym systemu lub ogólnym jego przeznaczeniu. Przed wyborem systemu ERP należy dokonać szczegółowy audyt funkcjonalny, który ma za zadanie zdefiniowanie oczekiwań inwestora

16 Funkcjonalność

17 Zagadnienia związane z wdrożeniami systemów ERP
System zagraniczny czy krajowy [np. Problemy językowe] Opcje: (1) zakupić i wdrożyć system powielarny, (2) zintegrować systemy już działające, (3) zdecydować się na realizację systemu dedykowanego.

18 Wskazania dotyczące metody wdrażania systemu
Wdrożenia zaawansowanych systemów informatycznych realizowane są zwykle od strony spektakularnych i łatwych do wdrożenia modułów, typu finanse, środki trwałe, księgowość materiałowa itp. Moduły trudniejsze, takie jak zarządzania produkcją, planowanie zapotrzebowań materiałowych czy planowanie sprzedaży, są dużo trudniejsze do wprowadzenia

19 Pozostałe elementy ważne przy wdrożeniach systemów ERP
Podejście procesowe w zarządzaniu: proces oznacza ukierunkowany łańcuch (ciąg) zdarzeń następujących po sobie w czasie i stanowiących stadia, fazy, etapy rozwoju lub przeobrażeń, a także: przebieg następujących po sobie i powiązanych przyczynowo określonych zmian, stanowiących stadia, fazy, etapy rozwoju czegoś.

20 Doświadczenia związane z wdrożeniami systemów ERP w Polsce

21 Czy firma posiada lub aktualnie wdraża system ERP

22 Zaangażowanie kapitału zagranicznego w firmach eksploatujących systemy ERP

23 Branże firm eksploatujące i/lub wdrażające systemy ERP

24 Wielkość firm eksploatujących i/lub aktualnie wdrażających systemy ERP

25 Popularność poszczególnych modułów funkcjonalnych systemu ERP

26 Liczba użytkowników systemu ERP wg branży

27 Liczba użytkowników systemu ERP wg wielkości firmy

28 Liczba użytkowników systemu ERP wg zaangażowania kapitału zagranicznego

29 Polski rynek rozwiązań klasy ERP w 2006 r. (% udziału wg dostawców)

30 Zmiana udziałów w rynku ERP w latach 2001 - 2004

31 Przychody z tytułu ERP wiodących producentów w Polsce

32

33 Polski rynek oprogramowania dla sektora MŚP (w mln zł)

34 Struktura wydatków na systemy ERP w skali globalnej, w latach 2004 - 2007

35


Pobierz ppt "Systemy zintegrowane klasy ERP"

Podobne prezentacje


Reklamy Google