Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Efektywne gospodarowanie czasem

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Efektywne gospodarowanie czasem"— Zapis prezentacji:

1 Efektywne gospodarowanie czasem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Efektywne gospodarowanie czasem

2 W codziennej egzystencji ludzi czas jest niezbędnym elementem tworzenia i realizacji planów czy zamierzeń życiowych. Projektowanie drogi życiowej, a w tym również kariery zawodowej, nie może się powieść bez określenia perspektywy czasowej realizacji kolejnych kroków na drodze jej budowania. Gospodarowanie czasem swojego życia, bądź brak umiejętności w tym zakresie może stać się istotną barierą w realizacji celów życiowych.

3 Wiedza dotycząca tego jak funkcjonuję w czasie jest istotnym elementem samopoznania, które z kolei jest punktem wyjścia do projektowania swojej przyszłości. W świecie zawodów są takie profesje, bądź takie formy świadczenia pracy, w których odpowiednie wykorzystanie czasu jest warunkiem skuteczności i osiągania założonych efektów.

4 Tak jest np. w przypadku świadczenia pracy w coraz dynamiczniej wkraczającym na rynek systemie tzw. e-pracy, bądź we wszystkich zawodach, w których nie ma określonych, czy z góry narzuconych ram czasowych. Choć można się często spotkać ze stwierdzeniem, iż „dobre, skuteczne zarządzanie czasem to podstawowa umiejętność zawodowa, której potrzebują wszyscy.

5 Ważnym momentem pracy związanej z gospodarowaniem czasem, jest przyjrzenie się własnym nawykom, czy rutynie towarzyszącej codziennym czynnościom.

6 Pewien rodzaj czynności, które wykonujemy każdego dnia stanowi tzw
Pewien rodzaj czynności, które wykonujemy każdego dnia stanowi tzw. „pożeracze” czasu. Mogą one być poważnym zagrożeniem dla realizacji planów, zwłaszcza jeśli nie mamy świadomości ich wpływu na nasze życie. Są to tzw. pułapki czasowe

7 Przykłady pułapek czasowych uwarunkowanych zewnętrznie:
opóźnienia w wychodzeniu z domu ; przedłużający się czas dojazdu do celu; rozmowy (plotkowanie) ; problemy z komputerem i internetem; korespondencja elektroniczna; poszukiwanie zagubionych przedmiotów; rozmowy telefoniczne; telewizja; osoby absorbujące naszą uwagę; sprawdzanie poczty głosowej.

8 Pułapki czasowe uwarunkowane wewnętrznie:
brak asertywności; unikanie delegowania zadań; chęć wykonania zbyt wielu zadań w tym samym czasie; lekceważenie stałych obowiązków; brak umiejętności ustalania priorytetów; rozpoczynanie pracy bez odpowiedniego przygotowania nierealistyczne oceny; rezygnacja z wyznaczania terminów ukończenia zadań;

9 Pułapki czasowe uwarunkowane wewnętrznie:
pragnienie, by zawsze być dostępnym dla innych; brak umiejętności koncentracji; akceptowanie różnego rodzaju przerw; niesłuchanie innych rezygnacja z robienia notatek; intensywne kontakty towarzyskie; brak odpoczynku.


Pobierz ppt "Efektywne gospodarowanie czasem"

Podobne prezentacje


Reklamy Google