Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ewa Wendr- Ożegowska|Seminarium V Rok- 2010

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ewa Wendr- Ożegowska|Seminarium V Rok- 2010"— Zapis prezentacji:

1 Ewa Wendr- Ożegowska|Seminarium V Rok- 2010
CUKRZYCA CIĄŻOWA Ewa Wendr- Ożegowska|Seminarium V Rok- 2010

2 Metabolizm węglowodanów w ciąży

3 Zmiany metaboliczne w organizmie ciężarnej
zapewnienie prawidłowego odżywiania zarodka i płodu prawidłowy wzrost i rozwój podjęcie w życiu pozałonowym późniejszych funkcji estrogeny progesteron kortyzol prolaktyna laktogen łożyskowy

4 Późna ciąża (po 20 tygodniu)
Nasilają się zmiany metaboliczne, cechujące się rzeczywistym antagonizmem w stosunku do insuliny oraz insulinoopornością Szczyt wydalania głównych czynników diabetogennych: HPL prolaktyny Narastająca obwodowa insulinooporność mimo hiperinsulinemii upośledzona tolerancja glukozy wzrost wątrobowej glukoneogenezy o 15-30% (duże potrzeby płodu w późnej ciąży)

5 Cukrzyca ciążowa Różnego stopnia zaburzenia tolerancji glukozy, które po raz pierwszy wystąpiły lub zostały wykryte w czasie ciąży. Dotyczy 3-5% ciężarnych. Najczęściej są to kobiety, u których hiperglikemia rozwinęła się w czasie ciąży, jest jednak niewielka grupa kobiet, u których cukrzyca (głównie typu 2) istniała już przed ciążą, ale z powodu bezobjawowego przebiegu nie została wykryta. Stanowi ponad 90% przypadków cukrzycy towarzyszącej ciąży

6 Czynniki ryzyka GDM wieloródki wiek powyżej 35 rż
przebyte porody dzieci powyżej 4000g (4500g) wady lub zgony wewnątrzmaciczne w wywiadzie nadciśnienie lub nadwaga przed ciążą (BMI>27) rodzinny wywiad w kierunku cukrzycy typu 2 stwierdzona cukrzyca GDM w poprzednich ciążach

7 Glukoza 2 godziny po posiłku
Podgrupy GDM G1 – nieprawidłowa tolerancja glukozy z normoglikemią w warunkach przestrzegania diety G2 – hiperglikemia na czczo i poposiłowa – konieczne leczenie dietą i insuliną GDM Glukoza na czczo Glukoza 2 godziny po posiłku Leczenie G1 <95 mg/dl <120 mg/dl Dieta G2 >95 mg/dl lub/ i >120 mg/dl Dieta+insulina

8 Wykrywanie cukrzycy w ciąży – schemat postępowania
Zalecany schemat wykrywania GDM jest dwustopniowy – obejmuje test przesiewowy i diagnostyczny. W procesie diagnostycznym można pominąć test przesiewowy, natomiast nie można rozpoznać GDM jedynie na podstawie nieprawidłowego wyniku testu przesiewowego. Diagnostyka ciężarnych w kierunku cukrzycy ciążowej powinna być wykonywana przez wszystkich lekarzy położników w warunkach ambulatoryjnych

9 Algorytm diagnostyczny GDM
Wstępne oznaczenie glikemii – przy pierwszej wizycie ginekologicznej Przekazać pacjentkę do ośrodka referencyjnego Stężenie glukozy na czczo powyżej 95 mg/dl Warunki wykonania testu przesiewowego – doustne obciążenie 50g glukozy pomiędzy tc nie wymaga badania na czczo jednorazowy pomiar po godzinie od podania glukozy Interpretacja wyników poniżej 140 mg/dl – norma, nie wymaga dalszej diagnostyki mg/dl – weryfikacja testem 75g glukozy >200 mg/dl – hospitalizacja, po ocenie profilu dobowego rozpoznanie cukrzycy

10 Warunki wykonania testu doustnego obciążenia 75g glukozy
wykonywany na czczo 8-14 godzin od ostatniego posiłku dieta bez ograniczeń podaży węglowodanów (min 150 g węglowodanów przy zwykłej aktywności fizycznej) 75 g glukozy rozpuszczone w ml i wypite w ciągu 5 minut Interpretacja wyników W oparciu o kryteria WHO, przy czym pod pojęciem cukrzycy ciążowej rozumie się zarówno cukrzycę jak i upośledzoną tolerancję glukozy.

11 Powikłania cukrzycy ciążowej dotyczące matki
wielowodzie nadciśnienie tętnicze zakażenia dróg moczowo-płciowych poród urazowy, instrumentalny lub cięcie cesarskie rozwój cukrzycy w przyszłości

12 Powikłania cukrzycy ciążowej dotyczące płodu i noworodka
zwiększona umieralność okołoporodowa zwiększona częstość powikłań u noworodków LGA, makrosomia urazy okołoporodowe wcześniactwo ZZO powikłania metaboliczne wpływ na okres dzieciństwa i wiek dojrzały

13 Makrosomia, LGA noworodków matek z cukrzycą ciążową
Około dwukrotnie częściej niż w zdrowej populacji Jest następstwem zwiększonego przechodzenia przez łożysko glukozy i aminokwasów, co prowadzi do wzrostu komórek beta i hiperinsulinemii, powodującej przyspieszony rozwój tkanek wrażliwych na insulinę. Mechanizm, to prawdopodobnie działanie przez komórkowe receptory dla insulinopodobnych czynników wzrostu.

14 Opieka w trakcie ciąży powikłanej cukrzycą ciążową
I trymestr badanie USG: ocena wieku ciążowego (CRL do 12 tc) ocena wad rozwojowych (NT) II trymestr odpowiednio ew. wdrożyć insulinoterapię badanie USG (masa płodu, ocena łożyska, AFI, ew. wady) echokardiografia płodowa (prawidłowości budowy, cechy kardiomyopatii przerostowej) poszukiwanie powikłań położniczych (np. preeklampsia) III trymestr zapotrzebowanie na insulinę może rosnąć do 35 tc badanie USG (makrosomia, wielowodzie) stała ocena objawów preeklampsji, ryzyka porodu przedwczesnego monitorowanie KTG testy biofizyczne przepływy naczyniowe

15 Makrosomia, LGA noworodków matek z cukrzycą ciążową
Około dwukrotnie częściej niż w zdrowej populacji

16 Makrosomia w cukrzycy i otyłości- czym się charakteryzuje??
Symetryczna Asymetryczna BPD, HC SGA IUGR AC GA Genetyka ? LGA FL LGA

17 nadmierny wzrost płodu
osłabiony wpływ matczynego IGFBP-1 na łożyskowy IGF-1 nadmierna masa łożyska hiperinsuliemia matki wzrost aktywnośći IGF-1 w łożysku Wzrost maciczno -łożyskowego przepływu krwi Niedostateczna kontrola cukrzycy ciężarnej hiperglikemia u matki hiperglikemia płodu hiperinsulinemia płodu zmniejszona synteza IGFBP-1 przez trzustkę i inne tkanki płodu zmniejszenie poziomu płodowego IGFBP-1 nadmierny wzrost płodu wzrost aktywności płodowego IGF-1

18 Zespół zaburzeń oddychania noworodków matek z cukrzycą ciążową
częściej niż w zdrowej populacji, bez względu na wiek ciążowy wiąże się z wysokim odsetkiem porodów przedwczesnych spowodowany hipoglikemią i hiperinsulinemią płodową działanie hiperinsulinemii płodowej: hamowanie procesu przekształcania choliny w lecytynę zniesienie stymulującego wpływu kortyzolu na syntezę lecytyny opóźnienie ujawniania się ciał lamelarnych w pneumocytach II zwiększenie stężenia glikogenu w komórkach nabłonka oddechowego

19 Diagnostyka dojrzałości płodu matki z cukrzycą ciążową
wiek ciążowy data OM CRL do 12 tc fosfolipidy płynu owodniowego test spieniania L/S – stosunek lecytyny do sfingomieliny PG – wykrycie plam fosfatydyloglicerolu w chromatografii cienkowarstwowej ocena punktów kostnienia kości długich DFE – do 32 tc PTE – do 35 tc

20 Zapotrzebowanie kaloryczne/kgmc
Leczenie GDM Podstawę terapii cukrzycy ciążowej stanowi dieta. Dzienna racja pokarmowa powinna się składać w 40-50% z węglowodanów (z przewagą złożonych), w 20-30% z tłuszczów oraz w 30% z białka (1,3g/kgmc). Ciężarna powinna spożywać ok. 35 kcal na kg należnej masy ciała. Dzienna racja powinna być rozłożona na 3 główne posiłki i 3 mniejsze (drugie śniadanie, podwieczorek i posiłek przed snem). Zalecana dobowa podaż kalorii BMI kg/m2 Zapotrzebowanie kaloryczne/kgmc <19,8 35-40 19,8-29 30-32 >29 24-25

21 Samokontrola Pomiary powinny być wykonywane przez ciężarne samodzielnie, po przeszkoleniu przez pielęgniarkę diabetologiczną, przynajmniej 4 razy na dobę. U ciężarnych stosujących insulinę powinno się okresowo kontrolować glikemię także w nocy. Docelowe wartości glikemii w ciąży – samokontrola za pomocą glukometru Na czczo 60-95 mg/dl Przed posiłkiem 60-105 1, 2 godziny po posiłku 60-120 W nocy >60

22 Leczenie GDM – insulina
U około 10 – 40% kobiet z cukrzycą ciążową do pełnego wyrównania zaburzeń konieczne jest stosowanie insuliny. W ciąży do leczenia cukrzycy nie stosuje się doustnych leków hipoglikemizujących, choć ich efekt teratogenny nie został udowodniony. Najczęściej stosowaną obecnie metodą jest tzw. intensywna insulinoterapia. Przy poziomach glikemii powyżej 150 mg/dl pacjentka powinna badać mocz na obecność acetonu. Zapotrzebowanie na insulinę w czasie ciąży ulega zmianie. Zapotrzebowanie na insulinę zmniejsza się gwałtownie po porodzie i u znakomitej większości kobiet z cukrzycą ciążową można odstawić lek.

23 Poród i połóg u ciężarnej z GDM
Cukrzyca nie jest wskazaniem do porodu zabiegowego, chyba że masa płodu jest oceniania na 4000 g i więcej, wtedy należy rozważyć rozwiązanie drogą elektywnego cięcia cesarskiego. W większości ośrodków uważa się, że przy rozpoznaniu makrosomii płodu należy wcześniej indukować poród lub planowo rozwiązać ciężarną drogą cięcia cesarskiego. Położnice z cukrzycą ciążową wykonać profile glikemii – analiza, czy położnice nie wymagają po porodzie insuliny, przy urzymującej się hiperglikemii – insulina po upływie 6 lub więcej tygodni po porodzie należy kobietę ponownie zakwalifikować

24 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Ewa Wendr- Ożegowska|Seminarium V Rok- 2010"

Podobne prezentacje


Reklamy Google