Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Diagnostyka ciąży..

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Diagnostyka ciąży.."— Zapis prezentacji:

1 Diagnostyka ciąży.

2 Diagnostyka Hormonalna Biofizyczna Inwazyjna

3 Próby ciążowe. Wszystkie testy ciążowe polegają na stwierdzeniu w moczu lub surowicy kobiety ciężarnej obecności gonadotropiny kosmówkowej ( B HCG) wytwarzanej przez trofoblast.

4 Obecnie stosowane są immunologiczne próby ciążowe :
radioimmunologiczne oznaczanie podjednostki B HCG w surowicy kobiety ciężarnej oznaczanie receptorów B HCG -za pomocą tego badania można stwierdzić receptory B HCG w blastocyście już w 5 dniu od zapłodnienia

5 poronienie zagrażające zaśniad groniasty ciąża pozamaciczna
Oznaczanie HCG w moczu lub surowicy,oprócz diagnostyki ciąży ,ma znaczenie w rozpoznawaniu powikłań wczesnej ciąży takich jak : poronienie zagrażające zaśniad groniasty ciąża pozamaciczna

6 U kobiet, u których występują krwawienia we wczesnej ciąży,a stężenia HCG są prawidłowe,można spodziewać się pomyślnego zakończenia ciąży . Zmniejszone stężenia HCG u kobiet, u których występują krwawienia we wczesnej ciąży rokują raczej źle. Duże stężenia HCG występują w zaśniadzie groniastym. Małe stężenia HCG (lub jego niewykrycie) mogą świadczyć o ciąży pozamacicznej.

7 Dla rozpoznania ciąży i kontroli jej przebiegu istotne jest oznaczenie :
gonadotropiny kosmówkowej laktogenu łożyskowego estriolu

8 Laktogen łożyskowy (HPL)
Występują zależności między stężeniem HPL we krwi matczynej a powierzchnią kosmków łożyskowych,masą płodu i masą łożyska.Dlatego oznaczanie stężeń HPL we krwi matki może służyć do rozpoznania przewlekłej niewydolności łożyska. JEŚLI STWIERDZA SIĘ MAŁE STĘŻENIA HPL (< 4ng/ml ) ,TO NALEŻY PODJĄĆ INTENSYWNY NADZÓR KARDIOTOKOGRAFICZNY !

9 wewnątrzmacicznego obumarcia płodu
Estriol Stężenie estriolu w surowicy matki lub ilość estriolu wydalanego z moczem są miarą dobrostanu płodu.W przypadku patologicznie małych stężeń estriolu (<10-15ng/ml) większa jest częstość : wewnątrzmacicznego obumarcia płodu wewnątrzmacicznego zahamowania wzrostu płodu dużych wad rozwojowych płodu Ze względu na częstość fałszywie patologicznie małych stężeń estriolu jego nieprawidłowe ilości są tylko wskazaniem do wzmożonej opieki ultrasonograficznej i kardiotokograficznej.

10 TEST PAPP-A Test PAPP-A jest wykonywany pomiędzy 10 a 14 tygodniem ciąży jako badanie przesiewowe głównie w kierunku zespołu Downa, zespołu Edwardsa i zespołu Patau u płodu.

11 Zespół Downa - podstawowe informacje Przyczyną zespołu Downa jest obecność dodatkowego chromosomu nr 21 w komórkach rozwijającego się dziecka. Przeciętnie w populacji jedno na 660 dzieci rodzi się z zespołem Downa. Zespół Downa zazwyczaj nie jest uwarunkowany dziedzicznie, co oznacza, że dziecko chore na tę chorobę może przyjść na świat również jeżeli w rodzinie nie było przypadków tej choroby. Zespół Downa jest jedną z najczęstszych genetycznych przyczyn upośledzenia umysłowego, często towarzyszą mu zaburzenia rozwojowe, takie jak wady serca, wady wzroku i zaburzenia słuchu. Przy dobrej opiece medycznej około 9 na 10 dzieci z zespołem Downa przeżyje pierwszy rok życia, a prawie połowa z nich dożyje 60 roku życia. U większości chorych z zespołem Downa występuje otępienie typu Alzheimera.

12 Zespół Edwardsa i zespół Patau- podstawowe informacje Przyczyną zespołu Edwardsa jest obecność dodatkowego chromosomu nr 18 a zespołu Patau chromosomu nr 13 w komórkach rozwijającego się dziecka. Przeciętnie w populacji jedno na ok dzieci rodzi się z zespołem Edwardsa lub Patau. Zespoły Edwardsa i Patau zazwyczaj nie są uwarunkowane dziedzicznie, co oznacza, że dziecko chore na te choroby może przyjść na świat również jeżeli Edwardsa rodzinie nieobciążonej. Zespoły Edwardsa i Patau są chorobą w większości przypadków śmiertelną - rzadko zdarza się aby chore dziecko przeżyło rok. Zespoły Edwardsa i Patau charakteryzują liczne wady rozwojowe i głębokie upośledzenie umysłowe.

13 Test PAPP-A jest odpowiedni dla pacjentek w każdym wieku, ponieważ około 70% dzieci z Zespołem Downa rodzą kobiety przed 35 rokiem życia. Na podstawie jego wyniku wyodrębniona zostaje grupa kobiet ciężarnych, u których ryzyko zespołu Downa u płodu jest podwyższone, i tym kobietom proponowany jest test diagnostyczny - np. amniopunkcja, w wyniku której można rozpoznać chorobę płodu, lub ją wykluczyć

14 Aktualnie test PAPP-A jest badaniem o najwyższej czułości wykrywania zespołu Downa. (czułość testu oznacza procent wykrytych płodów chorych - ogólna czułość testu PAPP-A wynosi ok. 90%

15 Obecnie decyzji o wykonaniu amniopunkcji, lub jej zaniechaniu nie musimy opierać jedynie na wieku kobiety ciężarnej - dzięki testowi PAPP-A można wykryć większość (około 90%) płodów chorych u kobiet bez uchwytnych objawów ryzyka choroby płodu i uniknąć amniopunkcji u wielu kobiet, dla których dawniej była ona jedynym źródłem informacji o stanie zdrowia płodu.

16 Test podwójny i test potrójny
Jednoczasowe badanie stężeń AFP i (wolnej) beta-hCG nazywamy testem podwójnym, jednoczasowe badanie stężeń AFP, beta-hCG i wolnego estriolu (uE3) nazywamy testem potrójnym, jednoczasowe badanie stężeń AFP, beta-hCG, wolnego estriolu (uE3) i inhibiny A nazywamy testem poczwórnym.

17 Badanie USG genetyczne Badanie USG genetyczne jest wykonywane pomiędzy 15 a 21 tygodniem ciąży jako badanie w kierunku zespołu Downa, innych aberracji chromosomowych oraz wielu chorób uwarunkowanych genetycznie i wad rozwojowych płodu. Składa się z oceny wielu ultrasonograficznych parametrów płodu. Jest ono odpowiednie dla pacjentek w każdym wieku. Z pomocą badania USG genetycznego można wykryć ok. 80% przypadków zespołu Downa u płodu, ponad 90% przypadków zespołu Edwardsa i zesp. Patau oraz wiele innych zespołów genetycznych oraz wad wrodzonych.

18

19                                                                                                                                                                                                                    

20 NOWY MARKER USG CHORÓB PŁODU Ocena kości nosowej płodu
U dzieci z zespołem Downa występują nieprawidłowości budowy kości nosowej. Ocena nosa płodu stanowi część badania USG genetycznego w drugim trymestrze.Opóźnienie kostnienia kości nosowej płodu widoczne jest w znacznym odsetku przypadków płodów z aberracjami chromosomowymi pomiędzy 11 a 14 tygodniem ciąży.

21

22 Genetyczne badania inwazyjne: Amniopunkcja, Biopsja trofoblastu (kosmówki) Kordocenteza Fetoskopia Biopsja tkanek płodu Diagnostyka Przedimplantacyjna

23 Amniopunkcja ( biopsja kosmówki) Wskazania do diagnostyki prenatalnej
wiek matki > 35 lat wiek ojca > 41 lat translokacje chromosomalne u jednego z rodziców nosicielstwo schorzeń dziedziczonych z płcią przebyty poród dziecka,u którego wystąpiła anomalia chromosomalna przebyty poród dziecka,u którego wystąpiła przepuklina mózgowo-rdzeniowa lub ich występowanie w rodzinie rodzinne obciążenie zaburzeniami materii AFP - otwarte wady układu nerwowego

24 Amniopunkcja polega na nakłuciu macicy i worka owodniowego przez powłoki brzuszne pod kontrolą USG i pobraniu płynu owodniowego, zawierającego żywe komórki złuszczone z nabłonka owodni, dróg moczowych, oddechowych i przewodu pokarmowego płodu, które można poddać badaniom.

25 ۞Cytogenetycznemu (klasyczna amniopunkcja genetyczna - analiza chromosomów: ocena liczby i struktury, a ściślej wzoru prążkowego chromosomów w różnych metodach barwienia),wykluczającemu aberracje chromosomowe, jak np. zespół Downa ۞Molekularnym (u pacjentek obciążonych chorobami genetycznymi w rodzinie): badaniom DNA w kierunku mutacji powodujących określone choroby, jak np. mukowiscydozę, dystrofię mięśniową (np. typu Kuchenne), rdzeniowy zanik mięśni . W chwili obecnej na podstawie analizy DNA możliwa jest diagnostyka ponad tysiąca chorób.

26 ۞W kierunku infekcji, np
۞W kierunku infekcji, np. wirusami różyczki, cytomegalii, krętkiem kiły i innymi drobnoustrojami mogącymi powodować choroby płodu. ۞Biochemicznym w celu oznaczenia substancji pochodzenia płodowego, których stężenia lub aktywności mogą być nieprawidłowe w przypadku niektórych wad rozwojowych, lub chorób metabolicznych (badania te są wypierane przez badania molekularne DNA oraz badania USG). Amniopunkcję niekiedy wykonuje się pod koniec ciąży celem oceny dojrzałości płuc płodu.

27 Amniopunkcja genetyczna Pobranie wód płodowych od ok
Amniopunkcja genetyczna Pobranie wód płodowych od ok. 13 do tygodnia ciąży i badanie cytogenetyczne komórek płodu (ocenę kariotypu płodu). Amniopunkcja jest obarczona najmniejszym odsetkiem powikłań spośród badań inwazyjnych i ryzyko utraty ciąży wskutek amniopunkcji wynosi ok. 0,5-1% Na wynik badania cytogenetycznego z amniopunkcji czeka się ok dni.

28 Ryzyko powikłań wszystkich badań inwazyjnych utratę ciąży krwawienie zakażenie przedwczesne odpływanie wód płodowych wystąpienie czynności skurczowej inne, rzadsze powikłania

29 Fetoskopia - wskazania.
Ciężkie dziedziczne choroby skóry (epidermoliza,rybia łuska,dysplazja ektodermalna,albinizm) Choroby krwi płodowej (zwłaszcza hemoglobinopatie,jak talasemia,niedokrwistość sierpowatokrwinkowa) Rozszczepy Dziedziczne zespoły wad rozwojowych palców dłoni i stóp ,a także twarzy,uszu lub nosa Podejrzenie zakażenia Podejrzenie zaburzeń immunologicznych Biopsja wątroby

30

31

32

33 Standardowe badania USG
Zgodnie z zaleceniami Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Ginekologii i Położnictwa w Polsce u każdej ciężarnej należy wykonać badanie USG dwukrotnie: w 18‑22 i tygodniu ciąży. Należy podkreślić, że są to zalecenia minimalne. Aby zapewnić dokładną ocenę budowy i rozwoju płodu oraz wykrycie czynników ryzyka okołoporodowego należy wykonać badania USG ciąży w poniższych okresach: okres ciąży cel badania 10-14 Hbd wczesne wykrywanie niektórych wad rozwojowych płodu, ocena przezierności karkowej 18-22 Hbd wykrywanie większości wad rozowjowych,USG genetyczne (15-21 tydzień) – w wybranych grupach kobiet ciężarnych 28-32 Hbd ocena rozwoju płodu, wczesne wykrywanie zaburzeń wzrostu i innych czynników ryzyka okołoporodowego 36-40 Hbd ocena ryzyka okołoporodowego, położenia, wielkości i rozwoju płodu

34

35 Przeciwskazaniem do badania USG w pierwszym trymestrze ciąży jest brak wskazań do jego wykonania !

36

37

38

39 Badanie USG pozwala ocenić :
położenie płodu liczbę płodów monitorowanie rozwoju ciąży przyczyny krwawień ocenę trofoblastu niewydolność C-S ciąże ektopową obumarcie płodu guzy miednicy małej wady rozwojowe ilość płynu owodniowego lokalizację IUD

40 W określeniu wieku ciążowego stosuje się następujące grupy parametrów :
I.Pomiary liniowe GS ;YS ; CRL ; BPD ; FL ;AD ;ThD II.Pomiary obwodów HC ; ThC ; AC ;RC III.Pomiary powierzchni -HA ; ThA ;AA IV.Pomiary objętości GSv ; objętość narządów wewnętrznych

41 od 14 tygodnia - pozostałe pomiary oraz ich kombinacje
Do oceny wieku ciążowego w zależności od czasu jej trwania wykorzystujemy : do 6 tygodnia - GS od 6 do 12 tygodnia - YS od 7 do 14 tygodnia - CRL od 14 tygodnia - pozostałe pomiary oraz ich kombinacje

42

43 4 tygodnie i 3 dni

44 6 tygodniowy zarodek (wymiar CRL 4-8 mm)

45

46

47 Zarodek 7+5 tygodni ciąży (Crl 14mm)
rhomben-cephalon (Rh) mesencephalon (Mes) diencephalon (Di) sznur pępowinowy (U)

48 8 tygodni i 5 dni ( CRL 20mm)

49 9 tygodni i 4 dni (CRL28mm)

50 11-12 tygodni ciąży ( obraz 3D)

51 Korzyści wynikające z ultrasonograficznej oceny stanu płodu :
Wykrycie stanów zagrożenia Podjęcie decyzji o czasie i sposobie zakończenia ciąży Obniżenie śmiertelności okołoporodowej płodów i noworodków Zwiększenie odsetka operacji położniczych Wczesnego wykrycia wielu wad rozwojowych Ocena dojrzałości płodu

52

53

54 Pęcherzyk ciążowy 5-10 tydzień zwiększa się o 7mm/tydz GSD
Pęcherzyk ciążowy 5-10 tydzień zwiększa się o 7mm/tydz GSD cm w 6 tygodniu cm w 10 tygodniu Długość ciemieniowo-siedzeniowa CRL zwiększa się o 1cm/tydz tydzień cm w 7 tygodniu cm w 14 tygodniu

55 Wymiar dwuciemieniowy BPD increases 3mm/week
Wymiar dwuciemieniowy BPD increases 3mm/week weeks between weeks increases <2mm/week between weeks Obwód głowy HC increases 13cm/week weeks between weeks increases <1cm/week between weeks

56 15-40 weeks Obwód brzuszka płodu AC increases 3mm/week between weeks increases 2.3mm/week between weeks

57 Główne korzyści wynikające z badania USG w kolejnych etapach ciąży
Stwierdzenie obecności i prawidłowości rozwoju wczesnej ciąży. Pęcherzyk ciążowy może być stwierdzony po 4 tygodniu ciąży (4 i ½) a pęcherzyk żółtkowy około 5 tygodnia.

58 2. Rozpoznanie zagrażającego poronienia
W przypadkach krwawień z dróg rodnych we wczesnej ciąży możliwe jest potwierdzenie obecności akcji serca zarodka (od 6 tygodnia jej trwania ) co w 97 procentach daje możliwość donoszenia ciąży.W innych przypadkach możłiwe jest rozpoznanie poronienia zatrzymanego ,pustego jaja płodowego lub wczesnego obumarcia ciąży. Ultrasonografia daje również możliwość rozpoznania ciąży pozamacicznej i ciążowej choroby trofoblastycznej .

59 The main use of ultrasonography are in the following areas:
3. Determination of gestational age and assessment of fetal size. Fetal body measurements reflect the gestational age of the fetus. This is particularly true in early gestation. In patients with uncertain last menstrual periods, such measurements must be made as early as possible in pregnancy to arrive at a correct dating for the patient. In the latter part of pregnancy measuring body parameters will allow assessment of the sizeand growth of the fetus and will greatly assist in the diagnosis and management of intrauterine growth retardation(IUGR)

60 The main use of ultrasonography are in the following areas:
4. Placental localization. Ultrasonography has become indispensible in the diagnosis or exclusion of placenta previa, and other placental abnormalities as in diabetes ,fetal hydrops,Rh isoimmunization and severe intrauterine growth . 5. Multiple pregnancies. Ultrasonography is invaluable in determining the number of fetuses, the chorionicity, fetal presentations, evidence of growth retardation and fetal anomaly, the presence of placenta previa, and any suggestion of twin-to-twin transfusion.

61

62

63 The main use of ultrasonography are in the following areas:
6.The weight of the fetus at any gestation can also be estimated with great accuracy using polynominal equations containing the BPD, FL, and AC. Lookup charts are readily available.

64 The main use of ultrasonography are in the following areas:
7. Hydramnios and Oligohydramnios. Excessive or decreased amount of liquor (amniotic fluid) can be clearly depicted by ultrasound. In both these situations, careful ultrasound examination should be made to exclude IUGR and congenital malformation in the fetus such as intestinal atresia,hydrops fetalis or renal dysplasia.

65

66 The main use of ultrasonography are in the following areas:
8.Fetal malformation. Many structural abnormalities in the fetus can be reliably diagnosed by an ultrasound scan, and these can usually be made before 20 weeks. Common examples include hydrocephalus, anencephaly, myelomeningocoele, and other dwarfism,spina bifida exomphalos,duodenal atresia and fetal hydrops.

67 The main use of ultrasonography are in the following areas:
With more recent equipments, conditions such as cleft lips/palate, congenital cardiac abnormalities and Down syndrome are more readily recognised. Markers for chromosomal abnormalities such as the fetal nuchal translucency (the area at the back of the neck) have also been defined to enable detection of these abnormal fetuses.

68 The main use of ultrasonography are in the following areas:
9.Ultrasound can also assist in other diagnostic procedures in prenatal diagnosis such as amniocentesis, chorionic villus sampling , percutaneous umbilical blood sampling and in fetal therapy.

69 The main use of ultrasonography are in the following areas:
10. Other areas. Ultrasonography is of great value in other obstetric conditions such as: a) confirmation of intrauterine death. b) confirmation of fetal presentation in uncertain cases. c) evaluating fetal movements, tone and breathing in the biophysical profile d) diagnosis of uterine and pelvic abnormalities during pregnancy e.g. fibromyomata and ovarian cyst.

70 Fetal Surveillance Techniques BIOPHYSICAL PROFILE

71

72 Podstawowe sposoby oceny dobrostanu płodu
Liczenie ruchów płodu Pomiar długości SF Kardiotokografia Ultrasonografia Testy laboratoryjne-biochemiczne ,mikrobiologiczne

73 Ocena ruchów płodu Liczenie przez ciężarną ruchów płodu jest prostą ,nie wymagającą nakładów finansowych metodą oceny dobrostanu płodu.Mimo wprowadzenia do praktyki klinicznej kilku schematów liczenia ruchów płodu nie określono jak dotąd optymalnej liczby ruchów płodu ani czasu liczenia tych ruchów.Istnieje wiele sposobów przeprowadzenia tego testu,a każdy z nich wydaje się być wartościowy.

74 Badanie kliniczne Badanie kliniczne mające na celu wewnątrzmaciczne określenie wielkości płodu obejmuje oglądanie,ustalenie wysokości dna macicy,obwodu brzucha kobiety ciężarnej i badanie palpacyjne płodu.

75 Badanie kliniczne Według Dumonta i Thoulona badaniem klinicznym można w wielu przypadkach oznaczyć z wystarczającą dokładnością ciężar płodu. Ciągła obserwacja wielkości dna macicy pozwala na dokładniejsze sprecyzowanie wyników.Połączenie wywiadu położniczego z oceną wysokości dna macicy (SFH-symphysis - fundus height) pozwala na wyodrębnienie 85% płodów z ryzykiem WZWP

76 Ocena SF jest metodą prostą,szybką i niewymagającą nakładów finansowych. Powyżej 28 tygodnia ciąży ocena wysokości macicy mierzona w centymetrach od spojenia łonowego pozwala na ocenę czasu trwania ciąży oraz przypuszczalnej masy płodu. Wykazanie obniżonej wartości SF o jedno odchylenie standardowe wskazuje na konieczność dalszej,wnikliwej diagnostyki ciąży

77 ruchów kończyn ( napięcie mięśniowe) ilości płynu owodniowego
Określenie wewnątrzmacicznego dobrostanu płodu jest kolejnym etapem ultrasonograficznego monitorowania ciąży. Polega ono na ocenie: ruchów oddechowych ruchów tułowia ruchów kończyn ( napięcie mięśniowe) ilości płynu owodniowego Jest to punktowa ocena stanu biofizycznego płodu wg Manninga . Interpretacja testu odbywa się w sposób punktowy.

78 Kardiotokografia

79

80

81 Kardiotokografia Stosowana jest do nadzoru płodu przed porodem i w czasie porodu Dzięki ciągłemu nadzorowi kardiotokograficznemu możliwe jest wczesne rozpoznanie niedotlenienia płodu i tym samym uniknięcie wystąpienia późnych uszkodzeń u dziecka W sposób ciągły zapisywana jest częstotliwości akcja serca płodu ,równolegle z czynnością skurczową macicy

82 Kardiotokografia Kardiotokografia przerywana - jest to powtarzany (przykładowo co godzinę) zapis kardiotokograficzny (np.15-minutowy) kompromisem między ograniczeniem obciążenia ciężarnej czy rodzącej a dążeniem do bezpieczeństwa płodu jest stosowanie telemetrycznego przekazu ciągłego zapisu kardiotokograficznego

83 Kardiotokografia Czynniki wpływające na częstotliwość akcji serca płodu czynniki biochemiczne czynniki neurogenne czynniki hemodynamiczne

84 Kardiotokografia-czynniki biochemiczne
Podczas każdego skurczu macicy następuje ucisk naczyń tętniczych przechodzących przez mięsień macicy i tym samym do zależnego od skurczów upośledzenia dopływu tlenu do płodu.

85 Kardiotokografia-czynniki biochemiczne
Jeżeli przerwy między skurczami są wystarczająco długie i utlenowanie krwi płodu nie jest zaburzone, to krótkie obciążenia spowodowane skurczami nie wpływają na płód i czynności jego serca. Jeśli występuje niedotlenienie płodu, to chwilowo zmniejsza się częstotliwość tętna płodu, w przypadkach typowych po skurczu- deceleracja późna.

86 Kardiotokografia-czynniki neurogenne
Ucisk na główkę płodu podczas skurczu wskutek pobudzenia nerwu błędnego powoduje synchroniczne ze skurczami zwolnienia tętna płodu (deceleracja wczesna)

87 Kardiotokografia-czynniki hemodynamiczne
Przerwanie krążenia pępowinowego wskutek ucisku żyły pępowinowej i/lub tętnic pępowinowych powoduje zwolnienie tętna płodu, którego amplituda , czas trwania i stosunek czasowy do skurczu są zmienne (deceleracje zmienne). Powrotem krwi żylnej kierują odruchowo baroreceptory.

88 Kardiotokografia Klinicznie zapis kardiotokograficzny oceniamy w trzech przedziałach czasu: a/ charakter zapisu w długim odcinku czasu b/ charakter zapisu w średnio długich odcinkach czasu c/ krótkotrwałe zmiany w charakterze zapisu

89 Kardiotokografia-charakter zapisu w długim odcinku czasu
Normokardia: uderzeń/min bradykardia: to zwolnienie częstotliwości podstawowej trwające dłużej niż 3 minuty tachykardia: to przyspieszenie częstotliwosci podstawowej trwające dłużej niż 10 minut.

90 Kardiotokografia-charakter zapisu w średnio długich odcinkach czasu
Przyspieszenia tętna płodu- akceleracje, sporadyczne i niezależne od skurczów, okresowe i zależne od skurczów zależne od skurczów zwolnienia częstotliwości- zależne od skurczów deceleracje: typy regularne-deceleracja wczesna -deceleracja późna typ nieregularny-deceleracja zmienna

91 Kardiotokografia-charakter zapisu w średnio długich odcinkach czasu
Akceleracje- występują niezależnie od skurczów najczęściej w związku z ruchami płodu Są objawem prognostycznie korzystnym

92 Kardiotokografia-charakter zapisu w średnio długich odcinkach czasu
zależnie od skurczów akceleracje mogą być objawem synchronicznego ze skurczami upośledzenia przepływu maciczno-łożyskowego lub ucisku pępowiny, który dotyczy tylko żyły pępowinowej Głównie w przypadku ucisku pępowiny mogą być one wczesnym objawem występującego później zagrożenia płodu

93 Kardiotokografia-charakter zapisu w długim odcinku czasu
Deceleracja wczesna- początek, najniższy punkt i koniec obniżenia częstotliwości tętna płodu występuja w tym samym czasie co poczatek , najwyższy punkt i koniec skurczu

94

95 Kardiotokografia-charakter zapisu w długim odcinku czasu
Deceleracja późna- początek i najniższy punkt obniżenia częstotliwości tętna płodu występują w trakcie skurczu, koniec deceleracji po zakończeniu skurczu

96

97 Kardiotokografia-charakter zapisu w długim odcinku czasu
Deceleracja zmienna- zmienny czas obniżenia częstotliwości tętna płodu (początek i koniec) w stosunku do skurczu , zmienny kształt deceleracji

98

99 Kardiotokografia-krótkotrwałe zmiany charakteru zapisu
Oscylacja-fluktuacja ( określana amplitudą i częstotliwością) prawidłowo uderzeń/minutę typy oscylacji -skacząca >25 uderzeń/min-ew.objaw zaburzonego przepływu pępowinowego <10uderzeń/min-falująca, zawężona, milcząca przyczyny oscylacji milczącej - sen płodu - wpływ leków podanych matce niedotlenienie płodu

100 Kardiotokografia Test bez obciążenia (non stress test) występujące w ciągu 20 minut dwa lub więcej przyspieszenia tętna płodu o 15 uderzeń na minutę trwające 15 sekund- wskazują na prawidłowy stan płodu

101 Kardiotokografia Test obciążenia oksytocyna- podczas wykonywanego zapisu KTG podajemy ciężarnej dożylnie roztwór oksytocyny(5j.m.oksytocyny w 500ml 0,9% NaCl) rozpoczynając od 2 kropli na minutę,zwiększając dawkę co 5 minut aż do uzyskania prawidłowej czynności skurczowej, która w celu prawidłowej oceny tętna płodu powinna trwać około 30 minut

102 Kardiotokografia w teście obciążenia oksytocyną za nieprawidłowy uznajemy zapis , w którym deceleracje zależne od skurczów występuja w ponad połowie zapisu KTG Jeżeli deceleracje występują tylko sporadycznie, to zalecane jest wykonanie kontrolnego zapisu po około 6 godzinach.

103 Kardiotokografia Prawidłowy zapis KTG- wskazuje na dobry stan płodu.zależnie od wskazań klinicznych zapis KTG wykonujemy w odstępach kilkugodzinnych lub kilkudniowych

104 Kardiotokografia Nieprawidłowy zapis KTG- należy w sposób zachowawczy spróbować usunąć przyczyny nieprawidłowego zapisu KTG (np.. Zmiana ułożenia w zespole żyły głównej dolnej lub podwyższenia ciśnienia tętniczego w hipotonii).Jeżeli brak poprawy zapisu KTG należy przyjąć inną przyczynę niedotlenienia- w takim przypadku należy ukończyć ciążę-wzniecenie porodu lub wykonanie cięcia cesarskiego.

105 Kardiotokografia Wątpliwy zapis KTG- w krótkich odstępach czasu należy wykonać kontrolę KTG z obciążeniem lub bez.

106

107

108

109

110

111

112


Pobierz ppt "Diagnostyka ciąży.."

Podobne prezentacje


Reklamy Google