Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykład II Proces spedycyjny

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykład II Proces spedycyjny"— Zapis prezentacji:

1 Wykład II Proces spedycyjny
Etapy

2 Spedycja - informacje Zlecenie spedycyjne

3 Spedycja - informacje Zlecenie spedycyjne List przewozowy

4 Spedycja - informacje Zlecenie spedycyjne List przewozowy
Wtórnik listu przewozowego

5 Rozliczenia finansowe
Spedycja - informacje Zlecenie spedycyjne List przewozowy zlecenia Zaświadczenie spedytorskie Rozliczenia finansowe Awiza Dokumenty celne

6 Przyjęcie zlecenia Analiza zlecenia Doradztwo

7 Par. 7 Ogólnych Polskich Warunków Spedycyjnych (OPWS)
„Zlecenie powinno określać zakres zlecanej usługi, rodzaj i właściwości przesyłki, znaki i numery poszczególnych sztuk, ich liczbę, masę, wymiary, kubaturę, wszelkie inne dane oraz dokumenty potrzebne do prawidłowego wykonywania zlecenia”.

8 Zlecenie spedycyjne nie musi mieć formy dokumentu, ale jeśli przekazywane jest tylko ustnie to spedytor nie jest odpowiedzialny za skutki niewłaściwie przekazanego zlecenia

9 Zlecenie spedycyjne Zleceniodawca ponosi skutki niekompletnych lub niedokładnych danych wymienionych w zleceniu (Art. 8 OPWS).

10 Przyjęcie zlecenia

11 Przyjęcie zlecenia - efektywność
Jakość usługi, koszty

12 Wybór sposobu przewozu
Gałęzi transportu, Środka transportu Przewoźnika

13 Wybór środka transportu - kryteria
Właściwości ładunku , Pora roku Nośność i ładowność pojazdu Nadwozie Ekonomiczne, techniczno - ruchowe

14 Wybór przewoźnika Odpowiedni tabor i personel
Znajomość problematyki celnej Kontakt z przewoźnikiem Pakiet ubezpieczeń, termin płatności

15 Zlecenie przewozowe zlecenie standardowe - korzyści
Uściślenie uzgodnień Ograniczenie marnotrawstwa czasu i pieniędzy Unikanie procesów sądowych

16 Zlecenie przewozowe Data załadunku i rozładunku,
miejsce załadunku i rozładunku, Ładunek, jego właściwości Odprawa celna Środek transportu, ubezpieczenie, neutralność przewoźnika, fracht i inne koszty, płatność, postój Nieterminowość Potwierdzenie przyjęcia zlecenia

17 Przygotowanie przesyłki do przewozu
Przygotowanie ładunku, opakowanie, oznakowanie przesyłek, Złożenie w dogodnym miejscu, ułożenie w kolejności ładowania, Ważenie, kontrola jakościowa, Sporządzenie dokumentów Poinformowanie sprzedawcy o sposobie przygotowania do przewozu jeżeli importer ma gestię

18 Faza przyjęcia przesyłki
sprawdzenie stanu przesyłki sprawdzenie dokumentów

19 Organizacja procesu ładunkowego
koszty przeładunku szybkość przeładunku bezpieczeństwo zatrudnionych pracowników przygotowanie środków transportu do przewozu ładunków o różnej podatności naturalnej.

20 Odpowiednie rozmieszczenie ładunku na środku przewozowym
właściwe wykorzystanie przestrzeni ładunkowej zapewnienie bezpieczeństwa ładunku zapewnienie bezpieczeństwa pojazdu

21 Odpowiedzialność spedytora za szkody - przykład
spedytor nie odpowiada za zabezpieczenie ładunku w kontenerze oraz w oplombowanej cysternie.

22 Po załadunku - list przewozowy, wtórnik, zaświadczenie spedytorskie
Nadawca Spedytor Przewoźnik

23 List przewozowy Osoba nadawcy/załadowcy
Czas i miejsce załadunku towaru Stan ilościowy i jakościowy towaru oraz jego opakowań Trasa przewozu przesyłki Przewoźnicy i rodzaje transportu uczestniczące w przewozie Specjalne postanowienia ze strony nadawcy dotyczące przesyłki, trasy przewozu, przewoźnego, terminu przewozu Miejsce dostarczenia towaru, jego stan ilościowy Czas i miejsce rozładunku towaru, jego składowania w składzie celnym, magazynie celnym Osoba odbiorcy towaru Ocena stanu towaru dostarczonego przez odbiorcę.

24 Listy przewozowe transport kolejowy - CIM, SMGS;
transport drogowy – CMR; transport lotniczy - AWB lub spedytorski lotniczy list przewozowy; żegluga śródlądowa - konosament żeglugi śródlądowej; transport morski - kwit sternika, konosament, morski list przewozowy; transport multimodalny - FIATA Multimodal Transport Bill of Lading lub zaświadczenie spedytorskie FCT lub FCR.

25 Rodzaj dokumentów transportowych musi być sprecyzowany w dokumentowych formach zapłaty. Jeśli brak takich uregulowań banki przyjmą zwyczajowe praktyki. Akceptowane przez nie będą dokumenty wystawione przez spedytorów działających w roli przewoźników/operatorów transportu multimodalnego lub agentów.

26 Dokumenty w procesie spedycyjnym

27 Znaczenie informacji w procesie spedycyjnym
Przygotowanie się do zorganizowania procesu spedycyjnego Możliwość wyboru optymalnego wariantu Koordynacja elementów łańcucha transportowego Kontrola procesu Reagowanie na powstające nieprawidłowości

28 Znaczenie dokumentów w procesie spedycyjnym
Informacja dla spedytora Potwierdzenie zawarcia umowy Realizacja kontraktu handlowego

29 Spedycja - dokumenty Lotniczy list przewozowy CMR/list krajowy
Morski list przewozowy COTIF/SMGS

30 Spedycja – dokumenty Zlecenie spedycyjne Lotniczy list przewozowy
CMR/list krajowy Morski list przewozowy COTIF/SMGS

31 Spedycja - dokumenty Dokumenty spedycyjne Lotniczy list przewozowy
CMR/list krajowy Morski list przewozowy COTIF/SMGS

32 art. 794 § l Kodeksu cywilnego § 2 Ogólnych Polskich Warunków Spedycyjnych (wyd. 1995)
spedytorem jest ten, kto zawodowo, za wynagrodzeniem, we własnym imieniu, lecz na rachunek zleceniodawcy podejmuje się wysłania lub odbioru przesyłki oraz innych czynności związanych z obsługą ładunku i jego przewozu.

33 Zakres działalności spedytora
Dostarczenie towaru w sposób bezpieczny, w terminie wyznaczonym kontraktem handlowym Z zachowaniem wszystkich przepisów obowiązujących w kraju eksportera, kraju importera i w krajach tranzytowych, Spełnienie wymogów stawianych towarowi w związku z wyborem określonego środka transportu Przygotowanie dokumentacji transportowo-handlowej towarzyszącej towarowi oraz dokumentacji potrzebnej eksporterowi przy realizacji akredytywy lub przy płatności za towar.

34 Dokumenty spedytorskie
1) FIATA FBL - Negotiable FIATA Multimodal Transport Bili of Lading (zbywalny konosament multimodalny FIATA); 2) FIATA FCR - Forwarders Certificate of Receipt (spedytorski certyfikat przejęcia towaru); 3) FIATA FCT - Forwarders Certificate of Transport (spedytorski certyfikat transportowy); 4) AIR WAYBILL - konosament lotniczy rekomen­dowany przez FIATA; 5) NON - NEGOTIABLE FIATA Multimodal Trans­port Waybill (niezbywalny, multimodalny dokument transportowy); 6) FWR - FIATA Warehouse Receipt (kwit składowy FIATA); 7) FIATA SDT - FIATA Shipper’s Declaration for the Transport of Dangerous Goods (deklaracja przewozu towarów niebezpiecznych FIATA); 8) FIATA SIC - FIATA Shipper’s Internationale Weight Certification (Międzynarodowy Certyfikat Wagi FIATA wystawiany przez załadowcę);

35 Zbywalny konosament multimodalny - FIATA FBL
umożliwia spedytorowi występowanie w roli przewoźnika morskiego w przewozach z portu do portu oraz w roli operatora multimodalnego jest przyjmowany przez banki przy realizacji zapłaty za towar gwarantuje klientowi pokrycie ryzyk występujących w transporcie i przemieszczaniu towaru

36 Spedytorski certyfikat przyjęcia towaru - FIATA FCR -korzyści
1) sprzedający —zainkasowanie należności za sprzedany towar niezwłocznie po przekazaniu towaru spedytorowi i uzyskaniu dokumentu FIATA FCR; 2) kupujący —przejęcie towaru bez wskazania dalszego jego przeznaczenia

37 Spedytorski certyfikat przyjęcia towaru - FIATA FCR
wystawiany przez spedytora dokument niezbywalny wystawiany jest jedynie w oryginale

38 Spedytorski certyfikat transportowy - FIATA FCT
spedytor potwierdza, że określoną w dokumencie przesyłkę przyjął ze zobowiązaniem dostarczenia jej określonemu odbiorcy w określonym miejscu przeznaczenia, zgodnie z otrzymanymi od eksportera instrukcjami dokument zbywalny przydamy przy transporcie tzw. drobnicy zbiorowej

39 Spedytorski certyfikat transportowy - FIATA FCT - korzyści
1) dla eksportera - możliwość szybkiej, bo dokonywanej niezwłocznie po przejęciu przesyłki przez spedytora realizacji płatności za towar, pod warunkiem, że dokument ten został w warunkach płatności wymieniony; 2) dla importera — możliwość zbywania FCT w drodze indosu, a więc swobodę w dysponowaniu zakupionym towarem, co poza konosamentami nie występuje w żadnym innym dokumencie przewozowym.

40 Konosament lotniczy FIATA - AIR WAYBILL

41 Niezbywalny multimodalny dokument transportowy FIATA - FWB
jest dokumentem przewoźnika spedytor wystawiający FWB przejmuje obowiązki i odpowiedzialność przewoźnika, stąd istnieje konieczność ubezpieczenia jego odpowiedzialności jako przewoźnika.

42 FIATA Warehouse Receipt (FWR) - kwit składowy FIATA

43 Warunki płatności w handlu zagranicznym

44 Inkaso dokumentowe Bank importera Bank eksportera Dokumenty Importer

45 Inkaso dokumentowe Bank importera Dokumenty Bank eksportera Importer

46 Inkaso dokumentowe Bank importera Bank eksportera
Zawiadomienie o otrzymaniu dokumentów Importer Eksporter

47 Inkaso dokumentowe Zapłata Bank importera Bank eksportera Dokumenty

48 Akredytywa dokumentowa
Bank importera Bank eksportera Zlecenie otwarcia akredytywy Zabezpieczenie finansowe Importer Eksporter

49 Akredytywa dokumentowa
Bank importera Bank eksportera Dokumenty Importer Eksporter

50 Akredytywa dokumentowa
Bank importera Bank eksportera Dokumenty Zapłata Importer Eksporter

51 Akredytywa dokumentowa
Bank importera Bank eksportera Dokumenty Importer Eksporter


Pobierz ppt "Wykład II Proces spedycyjny"

Podobne prezentacje


Reklamy Google