Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

czyli jak MATEMATYKA stała się Królową Nauk.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "czyli jak MATEMATYKA stała się Królową Nauk."— Zapis prezentacji:

1 czyli jak MATEMATYKA stała się Królową Nauk.
HISTORIA LICZBY i LICZENIA czyli jak MATEMATYKA stała się Królową Nauk. Strona tytułowa – wyjaśnienie celu lekcji – podanie przykładów zastosowania (w sp, gim i lo) - przedstawienie się (m/s/s/s/mk) autor: Bożysław Dybowski

2 Co oznaczały pierwotnie słowa:
kalkulować, kalkulator ? 2. Postawienie pytania – nawiązanie do historii (s/s/mk)

3 CALCULUS - łac. kamyczek CALCULATOR - łac
CALCULUS - łac. kamyczek CALCULATOR - łac. księgowy w domu patrycjuszy rzymskich 3. Co wspólnego ma kamień z liczeniem? Dlaczego nazwa księgowy ma związek z kamieniem? (s/mk)

4 Historia liczby i liczenia
Jak samotność zapoczątkowała liczenie? Czy liczba może być dowodem historycznym? Co biżuteria ma wspólnego z liczeniem? W jaki sposób liczą zwierzęta? 5, 10, palców? Skąd „przybyły” matematyczne symbole? Dlaczego historia nadzorowała rozwój matematyki? Jaka „władzę” posiadła matematyka? 4. Pytania – zagadki Jakie dziedziny nauki wiąże ten temat? – zainteresowanie uczniów Wyjaśnienie „królowania” matematyki. (s/s/m/mk)

5 Pierwsze obliczenia pierwotnych
Prymitywne plemiona Afryki, Ameryki Południowej i Australii do tej pory zachowały sposób obliczeń ludzi pierwotnych. 1 (żywa istota, człowiek) 2 (dwie płcie, symetria w ciele człowieka, życie i śmierć, para) 3 - dużo, wiele (tyle, ile włosów na głowie, para i 1) 4 - ? 5. Pierwsze postrzeganie liczb u ludów pierwotnych. Folia 1 i 2. Dużo – wiele – wengi, wengi. (s/m/m/mk)

6 Pierwsze obliczenia pierwotnych
ŻABA ŻABY DRZEWO LAS 6. Oznaczenia większej liczby rzeczy u ludów prymitywnych. Folia 3. Symboliczne znaczenie liczby 3. (s/m/s/m/s/mk) CZŁOWIEK TŁUM

7 Wspólne pochodzenie języków europejskich
7. Dowód na to, że języki europejskie wywodzą się z jednego. Również na to, że liczba 3 nie oznaczała pierwotnie tego, co dziś. (s/m/m/mk)

8 Porównywanie zbiorów MODLITWA – WYLICZANKA
muzułmańskiego pasterza Chwała Allachowi, panu świata, Łagodnemu, miłosiernemu, Nagradzającemu w dzień zapłaty. Ciebie czcimy, ciebie o pomoc błagamy. Skieruj nas na prawą drogę, Na ścieżkę tych, których obsypałeś dobrodziejstwami, Tych, którzy nie narazili się na Twój gniew I którzy nigdy nie błądzą. Amen. 8. Wyliczanki – do czego służyły dawniej ludziom dorosłym. Zastosowanie porównania liczebności zbiorów. Folia 4. (s/m/mk)

9 Stąd już tylko krok do wytwarzania koralików, paciorków i różańca.
Porównywanie zbiorów Jeszcze w początkach ubiegłego wieku do przedstawiania ilości rzeczy stosowano kolejne części ciała. Porównywanie jako pradawny środek określania liczebności rzeczy to np. zaznaczanie ich ilości nacięciami na kości (gałęzi), zbieranie na stosie kamieni (muszli), składanie w woreczkach kamyczków (zębów zwierząt, ziaren nasion) w ilości odpowiadającej liczbie krów (ludzi, dni) nanizanie na łyko (gałązkę, sznurek) kulek glinianych (muszelek z dziurkami). Stąd już tylko krok do wytwarzania koralików, paciorków i różańca. 9. Liczenie części ciała u Papuasów. Folia 5. Zbiór rzeczy równoliczny z badanym – zbieranie kamieni muszelek, gałązek itp. Pytanie – szamani, biżuteria, różaniec. (s/s/m/mk)

10 Sposób liczenia zwierząt
Jak liczą zwierzęta? Czy zdolne są do tego nie mogąc używać symboli? Czy zastosowanie abstrakcji leży w ich możliwościach? Pewne gatunki zwierząt zdolne są do bezpośredniego postrzegania liczby (rozpoznają nieliczny zbiór rzeczy). Za jedne z najinteligentniejszych ptaków i w ogóle zwierząt uchodzą kruki. A może my, ludzie, liczymy tak samo jak one? Zapraszam do krótkiego testu. 10. Czym różnimy się od zwierząt? Podanie problemu – przygotowanie do eksperymentu. (s/s/m/mk)

11 ROZPOZNAWANIE LICZEBNOŚCI ZBIORÓW
Sposób liczenia zwierząt ROZPOZNAWANIE LICZEBNOŚCI ZBIORÓW 11. Temat eksperymentu. (s/s/mk)

12 Zapiszcie swoje liczby na kartce.
Sposób liczenia zwierząt UWAGA!!! Za chwilę obejrzycie kilka obrazków. Każdy z nich zostanie pokazany Wam jedynie przez 1 sekundę. Waszym zadaniem będzie podać liczbę występujących na każdym z nich elementów. Zapiszcie swoje liczby na kartce. 12. Instrukcja postępowania. (s/s/s/m/mk)

13 1.

14 2.

15 3.

16 4.

17 5.

18 6.

19 7.

20 8.

21 9.

22 10.

23 UWAGA!!! Sposób liczenia zwierząt Ten sam eksperyment można
przeprowadzić na kolorowych paskach wirtualnie lub w rzeczywistości. 23. Opis różnych form doświadczenia. Folia 6. (s/s/s/m/mk)

24 1.

25 2.

26 3.

27 4.

28 5.

29 6.

30 7.

31 8.

32 9.

33 10.

34 Sposób liczenia zwierząt
Ile elementów udało Wam się policzyć? Tą umiejętność posiadają również zwierzęta. Posłuchajcie legendy o krukach... 34. Przygotowanie do legendy. Legenda. (s/s/s/m/mk)

35 Sposób liczenia zwierząt
Postrzeganie liczby 5 ma do tej pory w języku polskim odzwierciedlenie w deklinacji liczebników: krowa 2, 3, krowy 5, 6, krów W starożytnym Rzymie tylko czterech pierwszych synów miało imiona brzmiące jak nazwa własna. Pozostali byli numerowani: QUINTUS, SEXTUS, SEPTUS, OCTAVIUS, NOVENUS, DECIMUS, NUMERIUS... Podobnie z nazwami miesięcy: MARTIUS, APRILIS, MAJUS, IUNIUS, ale QUINTILIS, SEXTILIS, SEPTEMBER, OCTOBER, NOVEMBER, DECEMBER. 35. Pozostałości po granicznej liczbie 5 w językach europejskich. Deklinacja liczebników, nazwy miesięcy i imiona synów. (s/s/m/m/mk)

36 Różnorodne systemy liczenia
System piątkowy do tej pory jest w użyciu przez niektórych kupców indyjskich w Indiach. Na palcach dwu dłoni można policzyć do 30 (1, 2, 3, 4 i 5 piątka + 5 palców). 36. System piątkowy – jak policzyć do 30. Hindusi na bazarach. (s/m/m/s/mk)

37 Różnorodne systemy liczenia
System dwudziestkowy to cztery piątki palców kończyn człowieka. W wielu językach mamy ślady dwudziestek: angielskie SCORE (nacięcie, dwadzieścia, SCORE OF PEOPLE – mnóstwo ludzi), francuskie VINGT, łacińskie VIGINTI, VINTI niezależnie od liczebnika „dwadzieścia” mają różne od niego znaczenie. W języku francuskim zachował się dwudziestkowy system liczenia – powtarzającym się elementem są tu wielokrotności liczby 20. 37. Pozostałości po systemie 20-owym w językach europejskich. (s/s/s/m/s/mk) W wielu językach (polski, rosyjski, angielski, ... ) liczebniki pierwszej dwudziestki stanowią odrębną całość ze względu na swoją budowę.

38 Różnorodne systemy liczenia
System dwunastkowy: prawy kciuk wskazuje kolejno 12 (3x4) członów palców dłoni, piątka palców dłoni lewej zlicza kolejne tuziny do pełnej kopy. System 12-owy – eksperyment na palcach. Pytanie – czy my tak liczymy, liczyliśmy? Pozostałości – pojedyncze słowa w języku polskim. (s/m/s/mk)

39 Różnorodne systemy liczenia
System dwunastkowy Sumerowie: 12 danna = doba, podział koła i zodiaku na 12 beru Rzymianie: masa 1 as = 12 uncji; Narody europejskie do Wielkiej Rewolucji Francuskiej obliczały: pieniądze - solid = 12 denarów długości - stopa = 12 cali = 12 x 12 linii = 144 x 12 punktów Do dziś używany jeszcze w Indiach, Indochinach, Pakistanie, Afganistanie, Egipcie, Syrii, Turcji, Iraku i Iranie. 39. Dawne jednostki systemu – pozostałości. Jak na świat rozprzestrzenił się system 12-owy liczenia? Folia 7. (s/s/mk)

40 Cyfry i znaki działań 3300 r. p. n. e. - wyciskane w glinianych tabliczkach symbole oznaczające liczby 1, 10, 60, 600, 3600, Sumerowie odciskali je w ilości odpowiadającej potrzebnej liczbie 3000 r. p. n. e. - Egipcjanie wprowadzają symbole potęg liczby 10 – aż do potęgi do szóstej 3000 r. p. n. e. - Chińczycy wprowadzają 13 znaków (słów) pisma chińskiego odpowiadających liczbom 1-10, 100, 1000, IX-VIII w. p. n. e. Grecy wytworzyli system zapisu analogiczny do egipskiego, polegający na powtarzaniu kolejnych znaków potęg 10 kilkukrotnie w kolejnych rzędach 40. Historia cyfr zaczyna się od Sumerów – znaki w glinie. Pojawienie się znaków w systemie 10-owym. (s/s/s/m/mk)

41 Cyfry i znaki działań Rzymianie nadali liczbom 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000 osobne znaki, które przerodziły się w znane nam litery. II w. p. n. e. – III n. e. Chińczycy używają cyfr „kreskowych” i systemu dziesiętnego pozycyjnego, w którym zero zastępowano znakiem (słowem) odpowiedniego rzędu. V w. w północnych Indiach narodził się stosowany przez nas system zapisu liczb. Pierwotnie istniały znaki dla 1, 10, 100, 1000, i analogicznie dla 2, 20, 200,... 3, 30,..., 4,... . 620 r. - indyjski matematyk Brahmagupta pisze ważną książkę, w której stosuje liczby ujemne . 41. Znaki rzymskie – co doprowadziło do liter. Chiński system kreskowy – ćwiczenie na odgadywanie i zapisywanie liczb. Folia 8. (s/s/s/m/mk)

42 Cyfry i znaki działań IX w. zachodnioarabscy rachmistrzowie stosują 10 cyfr powstałych pod wpływem znaków indyjskich. W 1524r. przybierają znaną nam obecnie formę. pocz. XIII w. – wprowadzono symbol kreski ułamkowej jako symbolu części całości. I poł. XV w. – zaczęto stosować znak % dla oznaczenia części ze stu. 1514 r. - zostaje wprowadzony znak plus (+) i minus (-) dla symbolicznego określenia działań dodawania i odejmowania. 42. Cyfry arabskie – choć z pochodzenia hinduskie. Nowe oznaczenia. (s/s/s/mk)

43 Cyfry i znaki działań 1557 r. w matematyce po raz pierwszy zostaje zastosowany znak równości (=) 1582 r. Belg Simon Stevin wprowadził zapis (0) 5(1) 6(2) 7(3) dla liczby 1.796,567. 1592 r. Szwajcar Jost Burgi wprowadził zapis z kółeczkiem zaznaczanym nad rzędem jedności. Włoch Magini zastąpił kółko kropką 1, oddzielającą dwie części liczby dziesiętnej. Początek XVII w. Holender Wilbord Snellius wymyśla dla liczby ,567 znany nam przecinek (znany tak naprawdę już w 1492r.). 43. Różne pomysły na liczbę dziesiętną – ćwiczenia. (s/s/m/s/m/mk) 1790 r. Francuzi (Wielka Rewolucja Francuska) wprowadzają arabski zapis liczb i jest to koniec stosowania przez Europejczyków znaków rzymskich w codziennych rachunkach - opracowany zostaje system metryczny (metr, kilometr, gram, kilogram, itp.)

44 Rozwój myśli technicznej
Palce, kamienie, nacięcia, paciorki, ... – tworzenie zbiorów równolicznych Kamienie w dołkach – początki systemu piątkowego 3 tys. lat p. n. e. – Sumerowie i ABAK – gliniany przodek liczydła (5+2 kamyki) 2,6 tys. lat p. n. e. – Chińczycy i SUAN-PAN – pierwowzór liczydła na podstawie ABAKu 1642r. – Blaise Pascal i jego sumator – pierwsza ogólnie rozpowszechniona mechaniczna maszyna do liczenia poł. XIX w. – Japończycy i SOROBAN – ewolucja chińskiego SUAN-PAN z kilkoma kompletami 5 kulek (4+1) 1820 r. - Charles Babbage i pierwowzór komputera – myśl wyprzedziła rozwój techniki 1886 r. – Herman Hollerith i pierwsza elektryczna maszyna licząca – szybkim krokiem do sztucznej inteligencji. 44. Pierwowzory liczydła – system piątkowy u Sumerów, Chińczyków i Japończyków. Folia 9. Pierwsze maszyny liczące mechaniczne i elektryczne. (s/s/s/s/m/mk)

45 Wpływ liczenia na historię
pierwsze zastosowanie elektrycznej maszyny liczącej w USA przemysł zbrojeniowy w Europie i początek stosowania komputerów w celach projektowych. Niemcy i przygotowania do wojny wojskowy ENIAC i bomba atomowa cywilny UNIVAC i przechowywanie danych na taśmach magnetycznych minikomputery z dyskami magnetycznymi, tranzystorami i ich malejące rozmiary mikrokomputery z układami scalonymi i minimalizacja wymiarów urządzeń początek ery komputerów samouczących się. 45. Jakie momenty w historii miały ścisły związek z matematyką i maszynami liczącymi? Co działo się poprzez wieki? Kto wpływał na rozwój nauki? (s/m/m/mk)


Pobierz ppt "czyli jak MATEMATYKA stała się Królową Nauk."

Podobne prezentacje


Reklamy Google