Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Narzędzia Systemów workflow

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Narzędzia Systemów workflow"— Zapis prezentacji:

1 Narzędzia Systemów workflow

2 Plan prezentacji Definicje Workflow i automatyzacja procesów.
Koncepcja i zastosowanie systemu Workflow. Zasady działania. Zalety modelowania i wprowadzenia systemu Workflow. Czym są narzędzia systemu Workflow? Omówienie narzędzi Workflow. - OfficeObjects®WorkFlow; Lotus Workflow Bussines Process Modeler 2 Maciej Świderski. All rights reserved. ©2006 Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych.

3 Definicja Workflow - Automatyzacja procesów biznesowych, w całości lub części, podczas której dokumenty, informacje lub zadania są przekazywane od jednego uczestnika do następnego, według odpowiednich procedur zarządczych Źródło: Workflow - automatyzuje procesy, w których zarówno dokumenty, jak i informacje oraz zadania są przekazywane od jednego wykonawcy do następnego w ściśle określony przez logikę procesu sposób, według porządku zapisanego w definicji procesu Źródło: Workflow to system zarządzania organizacją pracy. 3 Maciej Świderski. All rights reserved. ©2006 Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych.

4 Automatyzacja procesów
Automatyzacja procesów biznesowych jest działaniem w całości lub w części, podczas którego informacja jakiegokolwiek typu jest przekazywana od właściwego uczestnika, w odpowiednim czasie, według inteligentnych zasad biznesowych, które zezwalają komputerom na wykonywanie większości pracy, podczas gdy wkład pracy ludzkiej ograniczałby się jedynie do ingerowania w końcową fazę każdego z procesów. Źródło:http: 4 Maciej Świderski. All rights reserved. ©2006 Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych.

5 Koncepcja systemów Workflow
5 Maciej Świderski. All rights reserved. ©2006 Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych.

6 Zastosowanie Systemy Workflow na pewno warto stosować tam gdzie występuje przepływ: Danych Informacji Dokumentów Jak również w ramach rozwiązań SAP (SAP Bisness Workflow system używany do definiowania i analizowania procesów biznesowych i procesów przepływu danych za pomocą odpowiednich narzędzi, używany również do jako system monitorowania) Źródło: 6 Maciej Świderski. All rights reserved. ©2006 Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych.

7 Zasady działania 7 Źródło: www.unity.com.pl
Maciej Świderski. All rights reserved. ©2006 Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych.

8 8 Maciej Świderski. All rights reserved. ©2006 Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych.

9 Zalety modelowania procesów Workflow
Dzięki modelowaniu procesów pracy można: Określić granice systemu zarządzania oraz systemu informatycznego. Określić etapy i kryteria odbiorcze etapów. Przeprowadzić symulacje i analizę planowanych efektów wdrożenia systemu. 9 Maciej Świderski. All rights reserved. ©2006 Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych.

10 Zalety wprowadzenia systemu przykłady:
Optymalizować koszty wdrożenia i administracji. Usprawnienie efektywności pracy. Lepsza kontrola wykonawstwa procesów i zasobów. Poprawa poziomu obsługi klientów. Duża elastyczność w modyfikacji procesów Wzrost wydajności systemu. Redukcji kosztów laboratoryjnych i operacyjnych. Kontrola stopnia realizacji zadań. Redukcji strat i powtórzeń w procesie produkcyjnym. Przyśpieszenie dostępu do szybko zmieniających się informacji. Minimalizacji nakładu na szkolenie pracowników oraz infrastrukturę IT. 10 Maciej Świderski. All rights reserved. ©2006 Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych.

11 Narzędzia Narzędzie Workflow jest używane do stworzenia skomputeryzowanej definicji procesu biznesowego. Workflow jest złożony z pewnej liczby dyskretnych działań lub zadań w celu wykonania ich ręcznie lub automatycznie, poprzez użycie i skorzystanie z zasobów IT lub aplikacji. 11 Maciej Świderski. All rights reserved. ©2006 Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych.

12 Przykładowe komercyjne narzędzia
OfficeObjects®WorkFlow; Program Lotus Workflow w którego skład wchodzą: - Lotus Workflow Architekt, - Workflow Engine, - Workflow Viewer; Bussines Process Modeler. 12 Maciej Świderski. All rights reserved. ©2006 Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych.

13 OfficeObjects®WorkFlow
OfficeObjects®WorkFlow jest to narzędzie wspierające automatyczne definiowanie, monitorowanie realizowanie procesów pracy zgodnie ze standardami danego przedsiębiorstwa. Gwarantuje, że każda forma aktywności określona systemie będzie wykonywana zgodnie z przyjętą procedurą, a każdy kolejny etap zaplanowanych prac będzie zrealizowany przez wskazaną osobę, w wyznaczonym czasie i przy wykorzystaniu określonych danych. OfficeObjects®WorkFlow eliminuje przypadkowe i niekonsekwentne realizowanie zamierzonych celów oraz mobilizuje osoby zarządzające do wprowadzenia uporządkowanej struktury organizacyjnej. 13 Maciej Świderski. All rights reserved. ©2006 Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych.

14 OfficeObjects®WorkFlow cd.
Odbiorcy: OfficeObjects®WorkFlow jest przeznaczony dla instytucji administracyjnych i samorządowych oraz dla struktur korporacyjnych gdzie działanie zgodne z określonymi założeniami stanowi podstawę bytu. Zastosowanie: OfficeObjects®WorkFlow jest ściśle związany z pracą grupową. Łączy korzyści pracowników wielu warstw schematu organizacyjnego przedsiębiorstwa, umożliwiając pełną przejrzystość wykonywanych prac i podejmowanych decyzji. W sposób naturalny buduje infrastrukturę informatyczną, w której kapitał intelektualny każdego użytkownika stanowi w pełni wykorzystywane ogniwo korporacji. 14 Maciej Świderski. All rights reserved. ©2006 Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych.

15 OfficeObjects®WorkFlow cd.
Cele systemu zrealizowane są dzięki zastosowaniu czterech komponentów: Realizacja zaplanowanych działań. Definiowanie procesów pracy. Realizacja zadań bieżących. Kontrola poprawności. 15 Maciej Świderski. All rights reserved. ©2006 Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych.

16 Korzyści OfficeObjects®WorkFlow
Zminimalizowanie czasu i wysiłku pracy oraz zwiększenie jej efektywność i wydajności. Ograniczenie ponoszonych kosztów. Poprawa komunikacji wewnątrz firmy. Możliwość dynamicznej reorganizacji nieefektywnych procedur w celu maksymalizacji ich skuteczności. Szybkość reakcji dostosowania do zmieniającego się otoczenia. Określony zakres obowiązków każdego z pracowników. Bieżące raportowanie o rzeczywistym przebiegu procesów ich stanie i terminach. Wyeliminowanie błędów poprzez pełną automatyzację firmy. Pełna współpraca z innymi systemam. 16 Maciej Świderski. All rights reserved. ©2006 Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych.

17 Lotus Workflow Lotus WorkFlow - jest jednym z najbardziej elastycznych i efektywnych mechanizmów sterowania obiegiem dokumentów i automatyzacji procesów biznesowych. Lotus WorkFlow jest rozszerzeniem środowiska Lotus Notes. Lotus WorkFlow jako elastyczne narzędzie umożliwiające modyfikacje procesów. Lotus WorkFlow przewiduje dziesiątki możliwych reakcji systemu na każdym etapie realizacji procesu. Lotus WorkFlow umożliwia wzbogacanie systemu o procedury w Lotus Script i Java 17 Maciej Świderski. All rights reserved. ©2006 Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych.

18 Lotus Workflow cd. Lotus Workflow Architect - umożliwiające projektantom systemów szybkie projektowanie procesów workflow, bez konieczności programowania. Z poziomu Lotus Workflow Architect bardzo prosto aktywuje się zaprojektowany lub zmodyfikowany proces. Lotus Workflow Engine. Lotus Workflow składa się kilka baz dokumentów Notes, które wykonują i przechowują logikę procesu, organizację informacji, obiekty z informacjami o poszczególnych etapach procesu, przykłady zarządzania procesami, ślady audytu oraz dane zarchiwizowane. Mechanizm (Engine) używa identycznych usług administracyjnych jak Lotus Notes i Domino. Lotus Workflow Viewer – system pozwala użytkownikom śledzić stan aktualnie wykonywanego zadania w procesie workflow. 18 Maciej Świderski. All rights reserved. ©2006 Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych.

19 Bussines Process Modeler
Narzędzia modelowania mogą generować różne “punkty widzenia” (aspekty) procesów. Bussines Process Modeler charakteryzuję się tymi czteroma aspektami: architektura procesu – ogólny opis zadań realizowanych przez firmę wraz z zadaniami wykonywanymi przez jej klientów, zawierający sekwencję elementarnych czynności; aspekt zadaniowy – przedstawia wszystkie zadania i stanowi podstawę analizy ich realizacji; aspekt logiczny – dokładniejsza wersja architektury procesu przedstawiająca przepływy informacyjne pomiędzy procesami i podprocesami aspekt fizyczny – przedstawia wszystkie zadania procesu oraz sposoby ich wykonania poprzez zobrazowanie relacji pomiędzy nimi i pomiędzy zasobami używanymi do ich wykonania (bazy danych, aplikacje, wykonawcy, itp.). 19 Maciej Świderski. All rights reserved. ©2006 Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych.

20 Dziękuje za uwagę


Pobierz ppt "Narzędzia Systemów workflow"

Podobne prezentacje


Reklamy Google