Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

AKTYWNE METODY POSZUKIWANIA PRACY Prowadzenie: Gabriela Radulska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "AKTYWNE METODY POSZUKIWANIA PRACY Prowadzenie: Gabriela Radulska"— Zapis prezentacji:

1 AKTYWNE METODY POSZUKIWANIA PRACY Prowadzenie: Gabriela Radulska
Białystok, 20 listopada 2009 Prowadzenie: Gabriela Radulska

2 Aktywność na rynku pracy
CO TO JEST ? Samodzielne poszukiwanie pracy z wykorzystaniem dostępnych źródeł informacji

3 Twoje aktywne poszukiwanie pracy
Zanim zaczniesz szukać pracy powinieneś odpowiedzieć sobie na trzy podstawowe pytania:

4 Po pierwsze… Po pierwsze - jakie posiadasz umiejętności (chodzi o umiejętności dające się zastosować w każdej dziedzinie czy każdym zawodzie, niezależnie od tego, jak je zdobyłeś).

5 Co to są umiejętności UMIEJĘTNOŚĆ
to każda czynność, którą potrafimy wykonywać Pewne umiejętności już posiadasz. Na przykład jeśli umiesz pływać, to jest twoja umiejętność. Potrafisz dobrze obsługiwać komputer, znasz poszczególne programy komputerowe - to następna umiejętność. ZDOLNOŚĆ to możliwość szybkiego zdobycia umiejętności Na przykład możesz umieć obsługiwać komputer jedynie w stopniu podstawowym ale nie masz w tym kierunku zdolności. Ktoś inny kto w ogóle nie umie obsługiwać komputera, może mieć w tym kierunku uzdolnienia. Gdyby uczył się obsługiwania komputera Przychodziłoby mu to z dużą łatwością.

6 Umiejętności Wszystkie umiejętności jakie nabywasz w ciągu życia można podzielić następująco: Umiejętności adaptacyjne (tzw. charakter) Powyższe umiejętności pozwalają nam utrzymać pracę! Zdobywamy je we wczesnej fazie życia w środowisku rodzinnym, przedszkolnym, szkolnym, dzięki przebywaniu z innymi ludźmi oraz procesowi intensywnej edukacji. Przykłady umiejętności adaptacyjnych: zorganizowanie, kreatywność, punktualność, uprzejmość, odpowiedzialność, pomysłowość, entuzjazm.

7 Umiejętności uniwersalne
Umiejętności uniwersalne (przydatne w życiu i w każdej pracy) Powyższe umiejętności pozwalają nam zdobyć pracę! Umiejętności uniwersalne to talent, zdolności lub wyuczone umiejętności. Przykłady umiejętności uniwersalnych: szybkość i dokładność, planowanie, zdolności kierowania innymi, umiejętność łatwego wysławiania się, umiejętność obsługi i naprawy maszyn, czytanie, pisanie, liczenie.

8 Po drugie… Po drugie - gdzie, w jakim miejscu i w jaki sposób chcesz wykorzystać swoje umiejętności.

9 Po trzecie… Po trzecie - musisz zdecydować w jaki sposób możesz się dostać tam, dokąd zmierzasz.

10 Plan działania Na początku ustal plan działania:
określ pracę, jaką jesteś zainteresowany – odpowiedz sobie na pytanie, co lubisz robić, w czym jesteś dobry, jakie wartości cenisz; zastanów się jaką wiedzę i umiejętności posiadasz; naucz się jak szukać pracy – sprawdź, jakie sposoby szukania pracy mógłbyś wykorzystać; jeśli jeszcze tego nie potrafisz – naucz się jak pisać życiorys, list motywacyjny i jak zachować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej; na koniec – zastanów się, gdzie złożysz swoje CV oraz jak znajdziesz firmy, które byłyby zainteresowane Tobą jako pracownikiem.

11 Aktywność na rynku pracy
Sukces jakim będzie znalezienie satysfakcjonującej Cię pracy zależy przede wszystkim od Twojej aktywności. Im więcej różnych sposobów poszukiwania pracy wykorzystasz, tym większe prawdopodobieństwo jej znalezienia.

12 Sposoby poszukiwania pracy
1. Odpowiadanie na ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy zamieszczanych w mediach. W większości dzienników ogólnokrajowych (np. „Gazeta Wyborcza”, „Rzeczpospolita”) i regionalnych („Dziennik Wschodni”, „Dziennik Zachodni”, „Kurier Lubelski”) zamieszczane są ogłoszenia dotyczące wolnych miejsc pracy. Wiele z nich zawiera dokładne informacje na temat wymaganych kwalifikacji zawodowych i umiejętności. Korzystaj również z pism specjalistycznych i branżowych. Możesz znaleźć tam ogłoszenia tylko z określonego sektora, który Cię interesuje.

13 Sposoby poszukiwania pracy
2.Składanie aplikacji w firmach i instytucjach: listownie lub osobiście To nie tylko źródło informacji, ale przede wszystkim  metoda. Składając dokumenty aplikacyjne w wybranych przez siebie firmach lub instytucjach wyprzedzasz przyszłe oferty pracy. Próbuj dostać się do pracodawców i porozmawiać z nimi. Zostaw swoje dokumenty, przypominaj o sobie telefonicznie. Nie zrażaj się, jeśli nie odpowiadają. To sposób dla wytrwałych i odpornych na różne przeciwności.

14 Sposoby poszukiwania pracy
3. Poszukiwanie pracy za pośrednictwem Internetu. Internet jest ważnym narzędziem poszukiwania pracy, także miejscem na zatrudnienie (tzw. telepraca).

15 Sposoby poszukiwania pracy
4. Zamieszczanie własnych ofert pracy. Własna oferta powinna zawierać informacje: kto poszukuje pracy, jakiej pracy poszukuje, jak się z nim skontaktować. To w jaki sposób osoba szukająca pracy opisuje siebie i swoje kwalifikacje, świadczy o tym jak się ocenia. Oferta zamieszczona w prasie wymaga bardzo skrótowej formy: np. Handlowiec, doświadczenie, prawo jazdy, komputer, angielski tel

16 Sposoby poszukiwania pracy
5. Praktyki, staże, wolontariat. Są to istotne metody zdobycia doświadczenia zawodowego i mogą w wielu wypadkach zaowocować znalezieniem pracy. Stwarzają możliwość zaprezentowania się pracodawcy jako wartościowy pracownik.

17 Gdy szukasz pierwszej pracy
Gdy nie masz doświadczenia zawodowego formułując ofertę skup się na: cechach charakteru – brak doświadczenia i kwalifikacji trzeba zrównoważyć innymi atutami czyli sumiennością, pracowitością, dyspozycyjnością, łatwością nawiązywania kontaktów, chęcią podnoszenia kwalifikacji lub przyuczenia się itp.; sprecyzowaniu rodzaju zajęcia jakie chciałbyś wykonywać.

18 Gdy masz zawód a nie masz pracy
Gdy masz zawód i chcesz zmienić pracę formułując ofertę: podaj zawód – jeżeli szukasz zajęcia w dotychczas lub poprzednio wykonywanym zawodzie, najlepiej zacznij od jego wymienienia; podkreśl inne umiejętności lub kwalifikacje – kluczem powodzenia jest ich właściwy dobór, zamiast „dynamiczny, dyspozycyjny handlowiec z kontaktami w wielu branżach” napisz „Handlowiec z dużym doświadczeniem, dobrymi kontaktami w branży spożywczej lub pokrewnej”;

19 Sposoby poszukiwania pracy
Poszukując pracy warto również skorzystać z pomocy, jaką oferują różnego typu instytucje i firmy,  do których zadań należy pośrednictwo pracy. Podobne funkcje pełnią imprezy polegające na kontakcie pracodawca – pracownik oraz kontakty prywatne.

20 Sposoby poszukiwania pracy INSTYTUCJE
Agencje pracy tymczasowej szukają na zlecenie firm pracowników na określony czas. Może to być praca sezonowa, zastępstwo za chorego lub przebywającego na urlopie pracownika. Propozycje mogą dotyczyć pracy fizycznej lub wymagającej określonych kwalifikacji zawodowych np. z zakresu prowadzenia biura lub księgowości. Z ofert takich agencji warto korzystać tylko wtedy, jeśli nie masz innych możliwości pracy. Dzięki pracy czasowej zdobędziesz doświadczenie, a z czasem może ona zamienić się w stałą.

21 Sposoby poszukiwania pracy INSTYTUCJE
Agencje zatrudnienia posiadają oferty, jakich aktualnie poszukują pracodawcy. Na ogół pośredniczą między pracodawcą a pracobiorcą, zamieszczając ogłoszenia i prowadząc wstępną albo kompletną selekcję i rekrutację. Każda agencja posiada komputerowe bazy danych, w których możesz się zarejestrować. Umieszczenie własnych danych w bazie nie gwarantuje natychmiastowego zatrudnienia, jednak zwiększa prawdopodobieństwo znalezienia pracy. Wysyłając swoją ofertę zrób wstępne rozeznanie co do zakresu i jakości usług świadczonych przez daną agencję.

22 Sposoby poszukiwania pracy INSTYTUCJE
Biura Karier działające przy wyższych uczelniach służą informacją oraz radą studentom i absolwentom. Pomagają im przejść z etapu nauki do poszukiwania zatrudnienia oraz prawidłowego funkcjonowania na współczesnym rynku pracy. Prowadzą doradztwo zawodowe, dostarczają informacji o rynku pracy, aktywnie poszukują i udostępniają oferty pracy stałej i czasowej oraz praktyk, organizują spotkania z pracodawcami.

23 Sposoby poszukiwania pracy INSTYTUCJE
Lokalne organizacje społeczne: np. kluby, stowarzyszenia, organizacje młodzieżowe;

24 Sposoby poszukiwania pracy INSTYTUCJE
Giełdy pracy organizowane są w sytuacji, gdy istnieje potrzeba spotkania pracodawcy z większą grupą poszukujących pracy, najczęściej w tym samym zawodzie.

25 Sposoby poszukiwania pracy INSTYTUCJE
Targi pracy to spotkania większej ilości pracodawców i osób zainteresowanych podjęciem pracy, trwają 1 – 2 dni, oferują na specjalnych stoiskach zorganizowanych przez pracodawców różne miejsca pracy. Na targach i giełdach pracy zorientujesz się jakiego rodzaju stanowiska firmy oferują, jakie mają wymagania oraz jak przebiega proces rekrutacji.  Większość takich spotkań organizuje się dla studentów i młodych absolwentów, ale na targi może przyjść każdy.

26 Sposoby poszukiwania pracy INSTYTUCJE
Urzędy Pracy (Powiatowe, Wojewódzkie) są miejscami, w których można zapoznać się z ofertami z najbliższej okolicy zamieszczanymi przez pośredników lub bezpośrednio pracodawców. Przy Wojewódzkich Urzędach Pracy działają ponadto Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej umożliwiające, obok zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy, także skorzystanie z pomocy doradcy zawodowego.

27 Sposoby poszukiwania pracy INSTYTUCJE
Różnego typu instytucje i organizacje aktywnego wspierania poszukiwania zatrudnienia (tzw. sklepy z pracą, biura i kluby pracy itp.), często wyspecjalizowane w pomocy określonym grupom społecznym, np. młodzieży, posiadają z reguły oferty zatrudnienia, prowadzą poradnictwo zawodowe (instruktaż na temat sposobów poszukiwania pracy, przygotowania dokumentów aplikacyjnych, zachowania podczas rozmowy kwalifikacyjnej, samozatrudnienia) oraz kursy i szkolenia umożliwiające dostosowanie swoich kwalifikacji do potrzeb rynku pracy.

28 Kontakty prywatne Kontakty prywatne to jeden z bardziej skutecznych sposobów szukania pracy. Wynika to z faktu, że część pracodawców nie zgłasza wolnych etatów do prasy i urzędów pracy. Uzyskując o znajomych informację o wolnym miejscu pracy możesz dowiedzieć się najwięcej na temat charakteru danej pracy. Znając specyfikę pracy łatwiej przygotujesz się do rozmowy z pracodawcą. Jeśli jest to możliwe nazwisko, a może i osoba znajomego, może stać się hasłem do wprowadzenia do firmy, ułatwiając bezpośredni kontakt z pracodawcą. Ważne jest abyś dokładnie określił jakiej pracy poszukujesz. Nie możesz angażować wszystkich do szukania jakiejkolwiek pracy tylko po to, abyś później z większości ofert zrezygnował, ponieważ nie spełniają one Twoich oczekiwań lub nie odpowiadają kwalifikacjom.

29 Agencja zatrudnienia (Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia - nr 775)
Biuro Karier Wyższej Szkoły Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku Agencja zatrudnienia (Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia - nr 775)

30 Biuro Karier WSAP

31 PORADY - INFORMACJE: http://www.bezrobocie.org.pl

32 Strony internetowe firm posiadających programy praktyk i staży:

33 PRACA: http://praca.bialystok.pl http://www.jobpilot.pl/

34 Nasze oferty pracy znajdziesz też na stronach:
 www.oferland.pl  www.pracaodzaraz.pl  www.bialystokonline.pl

35 POWODZENIA! Rynek pracy z roku na rok stawia przed nami coraz wyższe poprzeczki. W związku z tym poszukując pracy trzeba to robić aktywnie, pomysłowo i wytrwale. Jeżeli od razu nie dostaniesz pracy, nie załamuj się i próbuj dalej. Poszukiwanie pracy to nie sprint tylko maraton. Jeśli nie znajdziesz pracy dziś to znajdziesz ją jutro. Musisz tylko wierzyć w to, że uda Ci się osiągnąć zamierzony cel.

36 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ BIURO KARIER Wyższa Szkoła Administracji Publicznej
im. Stanisława Staszica w Białymstoku UL. Dojlidy Fabryczne 26, Białystok, Pałac Lubomirskich, pok. 4 Tel w. 122


Pobierz ppt "AKTYWNE METODY POSZUKIWANIA PRACY Prowadzenie: Gabriela Radulska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google