Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Reakcje utlenienia i redukcji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Reakcje utlenienia i redukcji"— Zapis prezentacji:

1 Reakcje utlenienia i redukcji

2 Reguły ustalania stopni utlenienia
1. Pierwiastki w stanie wolnym (nie związane z atomem (atomami) innego pierwiastka ma stopień utlenienia równy (zero) 0 ; 0Cu; 0H2; 0S8; 0C60 2. Wodór we wszystkich związkach chemicznych (z wyjątkiem wodorków litowców i berylowców, w których ma stopień utlenienia równy –I) ma stopień utlenienia równy +I : IH2O ; CIH4; NaOIH; IH2SO4; K-IH; Ca-IH2

3 Reguły ustalania stopni utlenienia –cd 3
Reguły ustalania stopni utlenienia –cd Tlen we wszystkich związkach chemicznych (z wyjątkami: fluorku tlenu, w którym ma stopień utlenienia +II, nadtlenków, w których ma stopień utlenienia –I, w podtlenkach, w których ma stopień utlenienia -1/2) ma stopień utlenienia -II: IH2-IIO; IH2S-IIO4; Na-IIOIH; F2IIO; Na2-IO2; K-1/2O2

4 Reguły ustalania stopni utlenienia –cd 4
Reguły ustalania stopni utlenienia –cd 4. litowce w związkach chemicznych mają stopień utlenienia równy +I, berylowce mają stopień utlenienia równy +II, natomiast glinowce +III: ILi-IIOIH; INa2-IO2; IK-1/2O2; IICaS; IIMg(-IIOIH)2; IIIAl2-IIO3

5 Reguły ustalania stopni utlenienia –cd 5
Reguły ustalania stopni utlenienia –cd 5. Suma stopni utlenienia atomów pierwiastków w cząsteczce związku chemicznego jest zawsze równa zero (0) ; (przykład obliczenia stopnia utlenienia siarki w cząsteczce siarczanu(VI) potasu z wykorzystaniem wcześniej poznanych reguł); IK2xS-IIO4 2 . (I) x (-II) = x - 8 = 0 x = = 6(IV) – siarka jest na +VI stopniu utlenienia

6 Reguły ustalania stopni utlenienia –cd 6
Reguły ustalania stopni utlenienia –cd 6. Stopień utlenienia jonu prostego jest równy ładunkowi tego jonu: IIIFe3+ ; -IIS2- ; -ICl- ; I Cu+; -IH- ; IH+ ; 7. Suma stopni utlenienia atomów pierwiastków w jonie złożonym jest równa ładunkowi tego jonu: przykład obliczenia stopnia utlenienia fosforu w anionie xP2-IIO x (-II) = - 4 2x - 14 = - 4 2x = = 10 x = 5 (V)- fosfor jest na +V stopniu utlenienia.

7 Reguły ustalania stopni utlenienia –cd 8
Reguły ustalania stopni utlenienia –cd 8. Ustalanie stopnia utlenienia atomów węgla w związkach organicznych – formalnie każdą grupę atomów połączonych z rozpatrywanym atomem węgla należy rozpatrywać jako odrębną cząsteczkę , dla której suma stopni utlenienia atomów pierwiastków wynosi zero (0); -IIICH3 - -ICH - 0CH - -IICH2 - IIICOOH I I IIICH3 OH

8 Proces utlenienia i redukcji 1
Proces utlenienia i redukcji 1. Umownie przyjmuje się, że wszystkie wiązania w cząsteczkach związków chemicznych mają charakter jonowy, więc w cząsteczkach związków chemicznych występują nie atomy pierwiastków lecz ich jony proste. 2. Stopnie utlenienia atomów pierwiastków zapisuje się nad symbolem pierwiastka cyframi rzymskimi, w przypadku dodatniego stopnia utlenienie nie potrzeby zapisywania znaku + (cyfry arabskie stosuje się przy zapisie stopnia utlenienia 0 i -1/2).

9 1. Proces utlenienia – jest zawsze związany z podwyższeniem swojego stopnia utlenienia przez atom. 2. Proces redukcji – jest zawsze związany z obniżeniem swojego stopnia utlenienia przez atom. 3. Procesy utlenienia i redukcji są ze sobą sprzężone, co oznacza, że jeżeli w określonej reakcji atom(y) któregoś pierwiastka ulega (ją) utlenieniu, to inny atom(y) innego pierwiastka ulega (ją) redukcji, czyli procesy utlenienia i redukcji przebiegają jednocześnie.

10 Proces utlenienia i redukcji - cd 1
Proces utlenienia i redukcji - cd 1. Utleniacz – atom pierwiastka (lub atom w określonym związku chemicznym lub jonie), który nie osiągnął swojego najniższego stopnia utlenienia, pobierając elektrony obniża swój stopień utlenienia jednocześnie podwyższając stopień utlenienia reduktora 0S + 2e- → -IIS Reduktor – atom pierwiastka ( lub atom w określonym związku chemicznym lub jonie), który nie osiągnął swojego najwyższego stopnia utlenienia, oddając elektrony podwyższa swój stopień utlenienia jednocześnie obniżając stopień utlenienia reduktora. 0Zn→ IIZn2+ + 2e-

11 Proces utlenienia i redukcji - cd utleniacz redukcja 0Mg Cl2 → IIMg-ICl2   utlenienie reduktor Magnez oddając dwa elektrony podwyższył swój stopień utlenienia z 0 do +II – uległ utlenieniu, jednocześnie zredukował chlor, który pobierając jeden elektron obniżył swój stopień utlenienia z 0 do –I uległ redukcji jednocześnie powodując utlenienie magnezu.

12 Proces utlenienia i redukcji - cd Dobieranie współczynników stechiometrycznych metodą bilansu elektronowego – równania połówkowe (bilans elektronowy) 2KVIIMnO Na2IVSO H2SO4 → K2SO4 + 2 IIMnSO4 + 5Na2VISO4 + 3H2O   VIIMn + 5e- → IIMn IVS → VIS + 2e

13 Proces utlenienia i redukcji - cd Bilans elektronowy – dobieranie współczynników stechiometrycznych 2KVIIMnO4 + Na2IVSO KOH → 2K2VIMnO4 + Na2VISO4 + H2O   VIIMn + 1e- → VIMn IVS → VIS + 2e  

14 Proces utlenienia i redukcji - cd Bilans elektronowy – dobieranie współczynników stechiometrycznych 2KVIIMnO4 + 3Na2IVSO3 + H2O → 2IVMnO2 + 3Na2VISO4 + 2KOH   VIIMn + 3e- → IVMn IVS → VIS + 2e

15 Proces utlenienia i redukcji - cd Dobieranie współczynników stechiometrycznych w reakcji zapisanej w formie jonowej VIIMnO4- +5IIFe2+ + x(8)H+ → IIMn2+ + 5IIIFe3+ + 4H2O VIIMn + 5e- → IIMn IIFe → IIIFe + 1e Obliczenie liczby kationów H+ : suma ładunków na jonach po obu stronach równania musi być taka sama · (+2) + x = · (+3) x = – 10 = 8

16 Proces utlenienia i redukcji - cd Szczególne przypadki reakcji redoks (redox) Reakcje dysproporcjonowania - utleniaczem i reduktorem jest ta sama substancja (atomy tego samego pierwiastka) 30I2 + (x)6OH- → 5-II + VIO H2O 0I2 + 2 · 1e- → 2-II I2 → 2 VI + 2 · 5e x = 5 · (-1) + 1· (-1) = - 6

17 Proces utlenienia i redukcji - cd Szczególne przypadki reakcji redoks (redox) Reakcje synproporcjonowania - produktem reakcji jest tama sama substancja (atomy tego samego pierwiastka) 2-IIS2- + IVSO (x)H+ →30S + 3H2O -IIS → 0S + 2e IVS + 4e- → 0S · (-2) + 1 · (-2) + x = 0 x = 6  

18 Proces utlenienia i redukcji - cd Reduktor – dobrym reduktorem może być pierwiastek, który w stanie wolnym lub w danym związku chemicznym nie występuje na swoim najwyższym stopniu utlenienia, czyli może podwyższyć swój stopień utlenienia (przykłady: wodór, metale o niskiej elektroujemności - elektrododatnie , węgiel, tlenek węgla(II), aniony chlorkowe, bromkowe, jodkowe Utleniacz – dobrym utleniaczem może być pierwiastek, który w stanie wolnym lub danym związku chemicznym nie występuje na swoim najniższym stopniu utlenienia, czyli może swój stopień utlenienia obniżyć (przykłady: O2, O3, PbO2, HNO3, H2SO4(stężony), HClO3, HClO4, H2O2, KMnO4, H2Cr2O7 )


Pobierz ppt "Reakcje utlenienia i redukcji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google