Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SQL select kredytobiorca,bank, rodzaj, data_zawarcia, klasyfikacja,kwota, terminzapadalnosci-data_zawarcia iledni from tab_kredyt where (terminzapadalnosci-data_zawarcia)>1095.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SQL select kredytobiorca,bank, rodzaj, data_zawarcia, klasyfikacja,kwota, terminzapadalnosci-data_zawarcia iledni from tab_kredyt where (terminzapadalnosci-data_zawarcia)>1095."— Zapis prezentacji:

1 SQL select kredytobiorca,bank, rodzaj, data_zawarcia, klasyfikacja,kwota, terminzapadalnosci-data_zawarcia iledni from tab_kredyt where (terminzapadalnosci-data_zawarcia)>1095 order by terminzapadalnosci-data_zawarcia DESC --sortowanie po ilości dni select kredytobiorca,bank, rodzaj, data_zawarcia, klasyfikacja,kwota, terminzapadalnosci-data_zawarcia iledni from tab_kredyt where upper(Bank) like('BG%') and -- data_zawarcia between -- to_date('1996-10-01','YYYY-MM-DD') and to_date('1996-12-31','YYYY-MM-DD') to_number(to_char(data_zawarcia,'YYYY'))=1996 and to_number(to_char(data_zawarcia,'Q'))=4 -- select bank from tab_kredyt select distinct bank from tab_kredyt

2 SQL select Bank, rodzaj,data_zawarcia,klasyfikacja,kwota from tab_kredyt --where upper(klasyfikacja)='N' or upper(klasyfikacja)='PS' where upper(klasyfikacja) in ('N','PS') % dowolny ciąg znaków ( * w Accessie) _ jeden znak ( ? w Accessie) select Bank, rodzaj,data_zawarcia,klasyfikacja,kwota from tab_kredyt where klasyfikacja like(' __ ') select tab_kredytobiorca.nazwakredytobiorcy,tab_kredyt.kredytobiorca from tab_kredyt,tab_kredytobiorca where nls_upper(tab_kredytobiorca.nazwakredytobiorcy)=nls_upper(tab_kredyt.kredytobiorca) minus -- union -- union all select tab_kredytobiorca.nazwakredytobiorcy,tab_kredyt.kredytobiorca from tab_kredyt,tab_kredytobiorca where tab_kredytobiorca.nazwakredytobiorcy=tab_kredyt.kredytobiorca

3 SQLDziałanie select Bank, klasyfikacja, sum(kwota) from tab_kredyt group by Bank, klasyfikacja BANK KLASYFIKACJA SUM(KWOTA) --------------- -------------------- ---------- BGŻ S.A. n 32622715 BGŻ S.A. ps 18884422 BGŻ S.A. s 13959420 BGŻ S.A. w 16840698 Integrum n 10145489 Integrum ps 4723990 Integrum s 6414234 Integrum w 29704887 8 wierszy wybranych.

4 SQLDziałanie select upper(kredytobiorca), count(kwota), sum(kwota) from tab_kredyt group by upper(kredytobiorca) having count(kwota)>4 order by count(kwota) DESC ASAM1 6 18997957 ABC 5 36100 ALBATROS 5 8411000 ALF 5 3437000 KOPMAR 5 16180350 OLA 5 2056000 PIECZARKA 5 10530179 LUNA 5 1250500 IBEX 5 4297000 ALFA44 5 2402000 ASAM 5 7147587 11 wierszy wybranych.

5 Select upper(galazgospodarki)sektor,sum(kwota)razem,count(kwota)ilość From tab_kredytobiorca,tab_kredyt Where nls_upper(bank)like('BG%') and (data_zawarcia)>=to_date('1994-09-09','YYYY-MM-DD') and nls_upper(nazwakredytobiorcy)=nls_upper(kredytobiorca) Group by upper(galazgospodarki) Having sum(kwota)>=10000000 Order by sum(kwota) desc

6 Select nls_upper(kredytobiorca) klient, count(kwota) ilość,sum(kwota) razem From tab_kredyt Where upper(bank)like('IN%') Group by nls_upper(kredytobiorca) Having sum(kwota)>1000000 Order by sum(kwota) desc

7 --create view kredyty2 as select bank, rodzaj, data_zawarcia, klasyfikacja, kwota from tab_kredyt where upper(klasyfikacja) not like('N%') --with Read Only create view kredyty2 as select bank, rodzaj, data_zawarcia, klasyfikacja, kwota from tab_kredyt where upper(klasyfikacja) not like('N%') with Read Only drop view kredyty2 Perspektywy

8 --create table tab_kredyt_bgz as select * from tab_kredyt where nls_upper(bank) like('BG%') create table tab_kredyt_bgz as select * from tab_kredyt where nls_upper(bank) like('BG%') drop table tab_kredyt_bgz Migawki

9 --delete select * from tab_kredyt_bgz where nls_upper(bank) not like(BG%) delete --select * from tab_kredyt_bgz where nls_upper(bank) not like('BG%')

10 update tab_kredyt_bgz set Klasyfikacja='Normalny' --select * --from tab_kredyt_bgz where nls_upper(Klasyfikacja) not like('N%') update tab_kredyt_bgz set kwota=kwota/10000 --select * --from tab_kredyt_bgz

11 create table tab_osoby(imie Varchar(20), nazwisko varchar(20), pesel varchar(11)); insert into tab_osoby values ('Ewa', 'Kowalska', '68072210546'); insert into tab_osoby values (Piotr', Nowak', '69111219536');


Pobierz ppt "SQL select kredytobiorca,bank, rodzaj, data_zawarcia, klasyfikacja,kwota, terminzapadalnosci-data_zawarcia iledni from tab_kredyt where (terminzapadalnosci-data_zawarcia)>1095."

Podobne prezentacje


Reklamy Google