Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Protokoły sieciowe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Protokoły sieciowe."— Zapis prezentacji:

1 Protokoły sieciowe

2 Protokoły sieciowe zdalnego dostępu

3 Protokoły sieciowe – zdalnego dostępu
Telnet SSH RDP

4 Telnet

5 Telnet Telnet – standard protokołu komunikacyjnego używanego w sieciach komputerowych do obsługi odległego terminala w architekturze klient-serwer. Telnet jest usługą (programem) pozwalającą na zdalne połączenie się komputera (terminala) z oddalonym od niego komputerem (serwerem) przy użyciu sieci, wykorzystując do tego celu protokół TCP/IP oraz standardowo przypisany port 23. Umożliwia on zatem ustanowienie użytkownikowi zdalnej sesji na serwerze tak jak gdyby siedział tuż przed nim.

6 Telnet Protokół obsługuje tylko terminale alfanumeryczne, co oznacza, że nie obsługuje myszy ani innych urządzeń wskazujących. Nie obsługuje także graficznych interfejsów użytkownika. Wszystkie polecenia muszą być wprowadzane w trybie znakowym w wierszu poleceń.

7 Telnet Polecenia wydawane za pomocą naszego komputera przysłane są poprzez sieć do serwera, na którym zainstalowane jest oprogramowanie serwera telnetu. W odpowiedzi serwer odsyła nam komunikaty, które następnie wyświetlane są na naszym ekranie.

8 Telnet Do korzystania z tej usługi niezbędne jest posiadanie na serwerze konta typu shell. Na niektórych serwerach administratorzy zakładają konta gościnne, które nie wymagają podania hasła, lub hasła te są publicznie podawane. Jednakże ze względów nadmiernego wykorzystywania takich kont, administratorzy wprowadzili możliwość używania tylko potrzebnych aplikacji, które mogą być wykorzystane na danym serwerze.

9 Telnet Po połączeniu się z serwerem, na którym posiadamy konto shell program zapyta nas o identyfikator użytkownika (login) i hasło dostępu (password). Usługa Telnet umożliwia zatem pracę na zdalnym komputerze bez konieczności siedzenia bezpośrednio przed nim.

10 Telnet Uruchomienie tej usługi wykonuje się poprzez wpisanie polecenia: telnet adres gdzie adres jest adresem IP komputera, z którym chcemy się połączyć, bądź jego nazwą domenową, gdyż telnet dopuszcza obie te formy podawania adresu. Po nawiązaniu połączenia telnet wyświetli nam informację o wersji systemu operacyjnego serwera, jego nazwie oraz numerze wirtualnego terminala (np. ttyp0, ttyp1, ttyp2, itd…)

11 Telnet Następnym krokiem jaki musimy wykonać w celu zalogowania się do serwera to podanie użytkownika oraz hasła (login i password). W celu uzyskania największej możliwej wydajności usługi terminalowej jaką jest telnet, konieczna jest świadomość jakie typy terminali obsługuje serwer, z którym się łączymy oraz jakie typy terminali potrafi emulować wykorzystywana przez nas do tego celu aplikacja.

12 Telnet Najbardziej znanymi i najczęściej wykorzystywanymi typami są: VT100 (wykorzystujący sekwencje sterujące ANSI) oraz jego pozostałe odmiany VT102 i VT220, VT-52 oraz VTNT. Filozofia pracy tych terminali polega na przesyłaniu na bieżąco znak po znaku kodów sterujących wydawanych przez nasz komputer jak i w stronę odwrotną.

13 Telnet Odmienny rodzaj pracy wykorzystuje inny typ terminala IBM 3270 pracujący w systemach VM i MVS. Terminale IBM 3270 wymieniają informacje pomiędzy komputerem i terminalem przesyłając całe ekrany – komputer przesyła do terminala cały ekran tekstu, z wyznaczonymi polami, w których użytkownik może uzupełniać komendy lub dane dla serwera.

14 Telnet Bardzo często usługa telnet implementowana jest do urządzeń aktywnych sieci (przełączniki, routery) w celu ułatwienia zdalnej konfiguracji. Użytkownik za pomocą polecenia telnet oraz podaniu adresu danego urządzenia loguje się do niego i w trybie znakowym wykonuje konfiguracje VLAN-ów, adresów IP, NAT-a itd. Połączenie tego typu nie jest szyfrowane, a więc istnieje możliwość przechwycenia przesyłanych danych. Z tego powodu częściej stosuje się następcę Telnetu czyli SSH. Telnet jest najstarszą i najbardziej elementarną usługą internetową. Został opisany w dokumentach RFC numer RFC 854 i RFC 855.

15 SSH

16 SSH Protokół SSH (Secure Shell)
Jest usługą odpowiadającą usłudze Telnet, dodatkowo rozszerzoną o możliwość szyfrowania połączenia pomiędzy klientem a serwerem. Podobnie jak usługa Telnet jest ona oparta na modelu klient-serwer. Po stronie użytkownika musi być włączony klient SSH,natomiast po drugiej stronie serwer SSH. Standardowy numer portu protokołu SSH to port nr 22.

17 SSH Protokół SSH składa się z trzech głównych komponentów:
protokół warstwy transportu (uwierzytelnienie serwerów, poufność, integralność, tajność przekierowania, opcjonalna kompresja), protokół uwierzytelnienia użytkownika, protokół połączenia, który zwielokrotnia zaszyfrowany tunel w kilka logicznych kanałów,

18 SSH Integralność danych chroniona jest poprzez dołączanie do każdego pakietu kodu uwierzytelniającego komunikat (MAC),obliczonego na podstawie wspólnego zakodowanego hasła, numer kolejnego pakietu oraz zawartości tego pakietu.

19 RDP

20 RDP Remote Desktop Protocol, RDP – protokół pozwalający na komunikacje z usługą Terminala Graficznego w Microsoft Windows (Terminal Services). Usługa ta jest dostępna we wszystkich systemach operacyjnych Windows od wersji Windows 2000 za pomocą programu Połączenie pulpitu zdalnego. RDP wykorzystywany jest również przez Linux, FreeBSD, Solaris i Mac OS X. Przy domyślnych ustawieniach serwer RDP nasłuchuje na porcie TCP 3389.

21 Cechy RDP 32 bitowa głębia koloru
128 bitowe szyfrowanie algorytmem RC4 (certyfikat FIPS) wzajemne uwierzytelnianie stron transmisji, jeszcze przed utworzeniem sesji wsparcie dla Transport Layer Security możliwość przekierowania dźwięku z serwera zdalnego na klienta możliwość udostępniania urządzeń USB możliwość udostępniania katalogów i drukarek na kliencie oraz uzyskania do nich dostępu przez zdalny pulpit na serwerze

22 Cechy RDP możliwość dzielenia schowka systemowego między klientem a zdalnym pulpitem na serwerze wsparcie dla kilku monitorów wsparcie dla pulpitów do 4096x2048 wsparcie dla drukowania w sesji terminalowej bez konieczności instalowania sterowników drukarek na serwerze (dzięki XPS)

23 Cechy RDP możliwość uruchamiania pojedynczych aplikacji (Remote Apps)
możliwość tunelowania ruchu przez SSL (Terminal Services Gateway) wsparcie dla farm serwerów z dynamicznym przekierowaniem połączeń (Terminal Services Broker)


Pobierz ppt "Protokoły sieciowe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google