Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DANE INFORMACYJNE OBU GRUP

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DANE INFORMACYJNE OBU GRUP"— Zapis prezentacji:

1

2 DANE INFORMACYJNE OBU GRUP
Nazwa szkoły: ZSP w Golczewie ID grupy: 98/51_MF_G Opiekun: Magdalena Lisak – nauczyciel fizyki Kompetencja: Matematyka - Fizyka Temat projektowy w ramach MGP: „Ruch’’ Semestr/rok szkolny: semestr III , 2010/2011

3 RUCH W fizyce jest to zmiana położenia ciała odbywająca się w czasie względem określonego układu odniesienia.

4 Parametry opisujące ruch
Przemieszczenie (zmiana położenia) – różnica między położeniem końcowym a początkowym Tor – linia, po której porusza się ciało Droga – długość odcinka toru Czas – różnica między chwilą końcową a początkową ruchu

5 Prawa rządzące ruchem Podstawowe prawa rządzące ruchem sformułował angielskie fizyk ,matematyk i astronom Izaak Newton (ur. 4 stycznia 1643, zm. 31 marca 1727) i uznawano je za dokładne do końca XIX wieku.

6 Prawo powszechnego ciążenia…
W swoim słynnym dziele Philosophiae naturalis principia mathematica (1687 r.) przedstawił prawo powszechnego ciążenia,a także prawa ruchu leżące u podstaw mechaniki klasycznej. Niezależnie od Gottfrieda Leibniza przyczynił się do rozwoju rachunku różniczkowego i całkowego. Jako pierwszy wykazał, że te same prawa rządzą ruchem ciał na Ziemi jak i ruchem ciał niebieskich.

7 Prawo powszechnego ciążenia…
Prawo powszechnego ciążenia, zwane także prawem powszechnego ciążenia Newtona, głosi, że każdy obiekt we wszechświecie przyciąga każdy inny obiekt z siłą, która jest wprost proporcjonalna do iloczynu ich mas i odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości między ich środkami. Jest to ogólne prawo fizyczne, bazujące na empirycznych obserwacjach Newtona, które nazwał on indukcją (wpływem) Wchodzi ono w skład podstaw mechaniki klasycznej

8 Siłę oddziaływania między dwoma planetami możemy obliczyć z wzoru:
F-siła oddziaływania (N) m-masa planety(kg) r-odległość między dwoma planetami (m) G- stała grawitacji wynosząca

9 Obecnie ruch ciał fizycznych opisują trzy teorie:
Mechanika klasyczna – opisująca ruch obiektów niezbyt małych i poruszających się niezbyt szybko, Teoria względności: szczególna teoria względności – opisująca ruch ciał o prędkościach porównywalnych z prędkością światła, ale nie uwzględniająca grawitacji, ogólna teoria względności – uwzględniająca grawitację, Mechanika kwantowa – opisująca zachowanie się obiektów małych (atomy, cząstki subatomowe).

10 Klasyfikacja ruchów

11 Podział ze względu na tor ruchu:
Prostoliniowy (poruszanie się po linii prostej), Krzywoliniowy (poruszanie się po linii krzywej), po okręgu – rozpatrywany jako najprostszy przypadek ruchu krzywoliniowego, po elipsie – ruch w polu sił centralnych, po paraboli – ruch w polu jednorodnym,

12 Podział ze względu na wartości prędkości:
Jednostajny – prędkość nie zmienia się ( V=constans) Zmienny – prędkość zmienia się, jednostajnie zmienny – zmiany prędkości są jednakowe w jednakowych przedziałach czasu, przyspieszony – prędkość zwiększa się, opóźniony – prędkość maleje, niejednostajnie zmienny.

13 Wzory do obliczeń z przykladowego zeszytu:

14 Przykładowe zadania i doświadczenia: ruch jednostajny
Oblicz z jaką prędkością poruszał się żółw ruchem jednostajnym jeśli w czasie 5 minut pokonał drogę 2 metrów. Dane: Szukane : Wzór: t=5min V=? V=s/t S=2m Rozwiązanie: V=2m/(5*60 s) V=0,007m/s Odp. Żółw poruszał się z prędkością 0,007 m/s.

15 Dziewczyny podczas doświadczenia:
Ruch zmienny Dziewczyny podczas doświadczenia: Analiza przyspieszenia piłki nożnej , lekarskiej i koszykowej na odległości 5 metrów. Pomiar czasu był dokonywany pięciokrotnie dla każdej z piłek.

16 Prędkość i przyspieszenie obliczaliśmy ze wzorów:
Pomiar 1 Piłka lekarska Prędkość i przyspieszenie obliczaliśmy ze wzorów: Lp. S(m) t(s) V(m/s) a (m/s2) 1 5 3,00 1,11 0,37 2 2,73 1,34 0,49 3 2,50 1,60 0,64 4 2,58 1,50 0,58 2,63 1,44 0,55 V=2s/t2 a=V/t Przyspieszenie średnie dla piłki lekarskiej wynosiło: 0,53 m/s2

17 Pomiar 2 Przyspieszenie średnie dla piłki nożnej wynosiło: 1,9 m/s2
Piłka nożna Przyspieszenie średnie dla piłki nożnej wynosiło: 1,9 m/s2 Lp. S(m) t(s) V(m/s) a (m/s2) 1 5 1,62 3,82 2,35 2 1,77 3,19 1,70 3 1,74 3,30 1,89 4 2,22 2,03 0,91 1,82 3,02 1,66

18 Pomiar 3 Piłka koszykowa Wniosek:
Przyspieszenie średnie dla piłki koszykowej wynosiło: 1,57 m/s2 Wniosek: Zgodnie z drugą zasadą dynamiki największe przyspieszenie posiadało ciało o najmniejszej masie czyli piłka nożna. Lp. S(m) t(s) V(m/s) a (m/s2) 1 5 1,63 3,76 2,29 2 1,78 3,15 1,77 3 2,17 2,12 0,98 4 1,93 2,69 1,39 1,92 2,71 1,41

19 Doświadczenie 2 Swobodny spadek ciał
Na przykładzie piłki obliczaliśmy przyspieszenie na Ziemi. Ilona wyznacza wysokość z jakiej spadać będzie ciało Następnie dokonujemy pomiaru czasu Z wzoru - Obliczamy g( przyspieszenie ziemskie)

20 Wyniki zestawiliśmy na tablicy

21 wnioski Z obliczeń naszych wynika, że przyspieszenie średnie wyniosło 5,37 m/s2. Z danych tabelarycznych wynika, że średnie przyspieszenie na Ziemi wynosi 9,81 m/s2 Błąd w Naszym wypadku wynikał z niedokładnego pomiaru czasu.

22 Doświadczenie 3 Co spadnie szybciej?
Piłka lekarska czy koszykowa , jeśli posiadają taka samą objętość a inną masę. Odp. Obie piłki spadną równocześnie. wniosek: Na obydwa ciała działała tylko siła grawitacji, Nie zależy ona od masy poszczególnych ciał.

23 Doświadczenie 4 Pomiar prędkości dla ruchomych schodów
s=7,7m , tśr.=34,5 V=s/t V śr.= 0,23 m/s

24 Ruch rowerzysty , pieszych
Ruch obserwowaliśmy również podczas wycieczek, bo ruch nie jedno ma znaczenie… Ruch rowerzysty , pieszych Jazda samochodem

25 Ruch po okręgu – samochodu na rondzie
Ruch cząsteczek powietrza-powiew wiatru we włosach

26 Wycieczka do zakładów chemicznych police
W poszukiwaniu ruchu… Ruch wody w oczyszczalni zakładowej

27 Ruch jednostajny w autobusie
Ruch mocznika w zbiorniku Swobodny spadek.. Ruch jednostajny w autobusie

28 Ruch drgający – rezonans mechaniczny
Inne rodzaje ruchów Ruch obrotowy Ruch drgający – rezonans mechaniczny

29 Ruch obrotowy – siły w nim występujące..
Ruch powietrza Ruch obrotowy – siły w nim występujące..

30 Ruch obrotowy…

31 Elektryzowanie ciał( włosy)
Przepływ ładunków elektrycznych Elektryzowanie ciał( włosy)

32 TO TEŻ JEST FORMA RUCHU reasumując RUCH TO ZDROWIE

33 OTO członkowie NASZEJ GRUPY  !
Anna Adamowicz Anna Okoń Joanna Szabat Zuzanna Pustelnik Kamil Botwina Dawid Łyko Natalia Jakowienko Piotr Wawrzyński Kamila Koperska Sebastian Kurczak Ilona Kurzawska Filip Folwarków

34 To my Z OPIEKUNKĄ panią magdaleną lisak 

35 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ !!

36


Pobierz ppt "DANE INFORMACYJNE OBU GRUP"

Podobne prezentacje


Reklamy Google