Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NARUSZENIE WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NARUSZENIE WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ"— Zapis prezentacji:

1 NARUSZENIE WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

2 PODSZYWANIE SIĘ POD FIRMĘ BEZPRAWNE USUWANIE, ZAKRYWANIE
KWESTIE OGÓLNE METODY NARUSZEŃ KOPIOWANIE PODSZYWANIE SIĘ POD FIRMĘ IMITOWANIE BEZPRAWNE USUWANIE, ZAKRYWANIE ODTWARZANIE NAŚLADOWANIE

3 NARUSZENIE PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ
NARUSZENIE PATENTU KORZYSTANIE Z WYNALAZKU MIMO BRAKU LICENCJI MUSI DOTYCZYĆ WSZYSTKICH ZASTRZEŻONYCH CECH DANEGO WYNALAZKU NIEZGODNE Z PRAWEM ZGŁOSZENIE WYNALAZKU NIE DOTYCZY KWESTII INTERESU PUBLICZNEGO (ZAKAZ NADUŻYWANIA PATENTU) – WYJĄTKI

4 NARUSZENIE PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ
NARUSZENIE WZORU PRZEMYSŁOWEGO/UŻYTKOWEGO BEZPRAWNE DZIAŁANIA W CELACH ZAROBKOWYCH DOTYCZĄCE WZORÓW CHRONIONYCH PRAWNIE NAŚLADOWANIE WZORU PRZEMYSŁOWEGO/UŻYTKOWEGO (OGÓLNE WRAŻENIE, A NIE SZCZEGÓŁY) NIE DOTYCZY TYLKO WYTWARZANIA WZORU, ALE DALSZYCH DZIAŁAŃ Z NIM ZWIĄZANYCH OGRANICZENIA PRAWA Z REJESTRACJI WZORU PRZEMYSŁOWEGO – WYJĄTKI

5 NARUSZENIE PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ
NARUSZENIE ZNAKU TOWAROWEGO BEZPRAWNE UŻYWANIE W OBROCIE GOSPODARCZYM ZNAKU IDENTYCZNEGO DO ZAREJESTROWANEGO ZNAKU TOWAROWEGO ZAKAZANA JEST ZARÓWNO REPRODUKCJA ZNAKU, JAK I JEGO IMITACJA ISTNIEJĄ OGRANICZENIA SKUTECZNOŚCI PRAWA OCHRONNEGO

6 NIEUCZCIWA KONKURENCJA A WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA
WPROWADZAJĄCE W BŁĄD OZNACZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA LUB TOWARÓW I USŁUG FAŁSZYWE LUB OSZUKAŃCZE OZNACZENIE POCHODZENIA GEOGRAFICZNEGO NIEZGODNE Z PRAWEM NAŚLADOWNICTWO PRODUKTÓW UTRUDNIANIE DOSTĘPU DO RYNKU NIEUCZCIWA LUB ZAKAZANA REKLAMA

7 NARUSZENIE PRAWA AUTORSKIEGO
AUTORSKIE PRAWA OSOBISTE NARUSZENIE PRAWA DO AUTORSTWA (ZMIANY BEZ ZGODY AUTORA) NARUSZENIE PRAWA DO INTEGRALNOŚCI UTWORU NARUSZENIE PRAWA DO DECYDOWANIA O UPUBLICZNIENIU UTWORU NARUSZENIE PRAWA DO NADZORU AUTORSKIEGO NAD KORZYSTANIEM Z UTWORU

8 PLAGIAT NIEDOZWOLONA INGERENCJA W SFERĘ AUTORSKICH DÓBR OSOBISTYCH
PRZYWŁASZCZENIE DZIEŁA NIELEGALNE KOPIOWANIE DZIEŁA LUB JEGO CZĘŚCI DOTYCZY PRAWA DO AUTORSTWA DZIEŁA PLAGIAT NIE MUSI SKUTKOWAĆ SZKODĄ MATERIALNĄ

9 PLAGIAT “presenting as one’s own the words, the work, or the opinions of someone else without proper acknowledgment” “borrowing the sequence of ideas, the arrangement of material, or the pattern of thought of someone else without proper acknowledgment” „copying large parts of someone’s work (even with proper acknowledgement)” „the wrongful appropriation or purloining, and publication as one's own, of the ideas, or the expression of the ideas (literary, artistic, musical, mechanical, etc.) of another”

10 PLAGIAT NIEWŁAŚCIWE CYTOWANIE INNEGO AUTORA („…”)
BRAK ODNIESIENIA W PRACY DO CYTOWANEGO ŹRÓDŁA (PRZYPISY) BRAK ODNIESIENIA W PRACY DO PARAFRAZOWANEGO ŹRÓDŁA (PRZYPISY) BRAK WŁAŚCIWEGO ODNIESIENIA W BIBLIOGRAFII UMIESZCZENIE POMYSŁÓW, KONCEPCJI, UJĘCIA TEMATU, WNIOSKÓW CZY FRAGMENTÓW UTWÓRU INNEGO AUTORA JAKO SWOICH WŁASNYCH NAPISANIE PRACY OPARTEJ W DUŻEJ CZĘŚCI NA PRACY INNEGO AUTORA (MIMO PRZYPISÓW)

11 JAK NIE POPEŁNIĆ PLAGIATU ?
NIE PRZEPISYWAĆ CAŁOŚCI LUB FRAGMENTÓW UTWORÓW INNYCH AUTORÓW. PISZĄC DOKŁADNĄ TREŚĆ Z INNEGO UTWORU NALEŻY UMIESZCZAĆ JĄ W CUDZYSŁOWIU. KAŻDY CYTAT NALEŻY OZNACZYĆ PRZYPISEM (FORMA DOWOLNA, ALE KONIECZNE PEWNE ELEMENTY PRZYPISU). PRZYPIS POWINIEN SIĘ POJAWIĆ RÓWNIEŻ JEŚLI PARAFRAZUJEMY CZYJĄŚ WYPOWIEDŹ. TŁUMACZYĆ Z OBCEGO JĘZYKA DOKŁADNIE, NIE ZMIENIAJĄC ZNACZENIA WYPOWIEDZI.

12 JAK NIE POPEŁNIĆ PLAGIATU ?
6. STWORZYĆ JAK NAJBARDZIEJ ORYGINALNĄ PRACĘ (POMYSŁ, TEZA, TREŚĆ, WNIOSKI). 7. NIE OPIERAĆ SIĘ NA BADANIACH INNYCH I OKREŚLAĆ JE JAKO SWOJE. 8. KOPIOWANIE DUŻYCH FRAGMENTÓW PRACY PRZEZ DŁUŻSZY CZAS POZBAWIA PRACY WALORÓW ORYGINALNOŚCI. 9. PISZĄC KOLEJNĄ PRACĘ, ESEJ, DYSERTACJĘ, STARAĆ SIĘ NIE POWIELAĆ WŁASNYCH FRAGMENTÓW NADAJĄC IM NOWY CHARAKTER (AUTOPLAGIAT). 10. POSTAWIĆ SIĘ W SYTUACJI AUTORA TEKSTU.

13 PLAGIAT NA UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM
ISTNIEJĄ PROGRAMY ANTYPLAGIATOWE PROMOTORZY PRZYWIĄZUJĄ WIĘKSZĄ WAGĘ DO PROBLEMU PLAGIATÓW WIELE ZAJĘĆ/MODUŁÓW POŚWIĘCONYCH PLAGIATOM INSTNIEJE INSTYTUCJONALNA FORMA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU PLAGIATU


Pobierz ppt "NARUSZENIE WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google