Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Plan Prezentacji Transformacja , krótka charakterystyka

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Plan Prezentacji Transformacja , krótka charakterystyka"— Zapis prezentacji:

1 Postsocjalistyczna transformacja z perspektywy nowej ekonomii instytucjonalnej  

2 Plan Prezentacji Transformacja , krótka charakterystyka
Nowa Ekonomia Instytucjonalna Transformacja w świetle NEI Podsumowanie

3 Transformacja ustrojowa – główne cechy
Główny kierunek przemian ekonomicznych-gospodarka rynkowa Przemiany ustroju prawno-politycznego – system demokratyczny Stosowanie wzorców imitacyjnych (pełny, częściowy, marginesowy)

4 Pakiet makrostabilizacji
-liberalizacja rynku wewnętrznego -liberalizacja handlu -ułatwienie wymienialności walut narodowych -prywatyzacja majątku państwowego -wprowadzenie nowych przepisów prawnych -stworzenie systemu instytucjonalnego -przebudowa części sektora publicznego związanego z dobrami publicznymi -proces zewnętrznej instytucjonalizacji

5 Modele Przemian Przeprowadzenie przedsięwzięć związanych z pakietem makrostabilizacji możliwe wg jednego z dwóch modeli: Model terapii szokowej Model gradualistyczny

6 Transformacja procesem wieloaspektowym
Obejmującym procesy: Polityczne Ekonomiczne Społeczne Związane z systemem wartości

7 Nowa Ekonomia Instytucjonalna
Zajmuje się problemem społecznej koordynacji, gdy zasób środków jest ograniczony. Pod uwagę brane Instytucje Koszty transakcji

8 Poziomy analizy ekonomicznej z perspektywy instytucjonalnej
Społeczne podłoże Ustrój polityczno-prawny Struktury zarządzania Alokacja zasobów

9 Transformacja w świetle NEI
Odejście od założenia, że gospodarka po wprowadzeniu przemian dojdzie do stanu równowagi. Skupienie się na społecznym podłożu

10 Instytucje Formalne Nieformalne Prawa własności Prawo Umowy
Normy moralne Zwyczaje Przekonania religijne Mentalność jednostek

11 Jak powinny wyglądać przemiany polityczne w Polsce?
22,4% - Reforma istniejącego modelu socjalizmu 38,6% - Wprowadzenie nowego modelu socjalizmu 22,4% - Rezygnacja z modelu socjalistycznego 17,3% - Trudno powiedzieć

12 Koszty transakcji 2. Wysokie –znacząca różnica między instytucjami formalnymi a nieformalnymi Wymuszenie przestrzegania wprowadzonych reguł Konflikty społeczne Niewielki wysiłek skierowany na wzrost dobrobytu

13 Koszty Transakcji Niskie, gdy Instytucje formalne odpowiadają instytucjom nieformalnym. Tendencja do umacniania wartości Funkcjonowania wg zasad rządów prawa Energia skierowana na produkcję dóbr i usług

14 Podsumowanie Wieloaspektowość transformacji
Niezbędne rozpatrywanie podłoża społecznego Skupienie się na wprowadzeniu zasad rządów prawa

15 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Plan Prezentacji Transformacja , krótka charakterystyka"

Podobne prezentacje


Reklamy Google