Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Teoria formalistyczna kontra teoria empiryczno-naukowa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Teoria formalistyczna kontra teoria empiryczno-naukowa"— Zapis prezentacji:

1 Teoria formalistyczna kontra teoria empiryczno-naukowa
Na podstawie książki Thomasa Mayera “Prawda kontra precyzja w ekonomii”, rozdz 3-4 Jacek Gąsowski

2 Plan prezentacji Podział dziedzin badawczych
Dwa dominujące nurty w ekonomii: teoria formalistyczna kontra ekonomia empiryczno-naukowa Inne podziały ekonomii Gradacja ekonomii pod względem prestiżu Tematy do dyskusji

3 Podział dziedzin badawczych
1. Poziomy - według obszarów badawczych (np. biologia i geologia) 2. Pionowy - według stopnia abstrakcji (np. fizyka i inżynieria, fizjologia i medycyna) W ekonomii, tak samo jak w innych naukach społecznych, obowiązuje podział poziomy.

4 Dwa dominujące nurty w ekonomii
TEORIA FORMALISTYCZNA: Logiczny rygor i elegancja wywodu Szerokie zastosowanie matematyki, rozumianej jako model, a nie jedynie narzędzie Niewielka rola dowodów empirycznych Wnioski wyprowadzane wprost z założeń (a ich ważność dowiedziona tylko dla danego zbioru założeń) Ideałem jest uniwersalność, zwięzłość i zmatematyzowana forma prezentacji

5 Dwa dominujące nurty w ekonomii
TEORIA EMPIRYCZNO-NAUKOWA Nacisk na empiryczną sprawdzalność teorii oraz ich przystawalność do rzeczywistości Przyjmowany model nauk przyrodniczych Matematyka traktowana jako narzędzie Zwolennicy tej teorii są skłonni opierać się na tym, co wysoce prawdopodobne Jak długo teoria wyjaśnia przebieg historii gospodarczej, jest to dobrą teorią

6 Przykłady różnic w obu podejściach
1. Stopień prostoty założeń. Formaliści: proste założenia, np. konkurencja doskonała lub nie. Empirycy: rynek różni się pod względem stopnia doskonałości. 2. Założenie racjonalności. Dla formalistów to nienaruszalne prawo, zaś dla empiryków - hipoteza robocza, którą w pewnych warunkach można uchylić. 3. Podejście do ekonometrii. Zwolennicy ekonomii formalistycznej usilnie szukają prawdziwych wartości parametrów, natomiast ekonometrycy empiryczno-naukowi szukają prawidłowości w danych.

7 Zalety teorii formalistycznej
Badania formalistyczne tworzą cenną wiedzę, nawet jeśli jest to wiedza o ograniczonej stosowalności Prace formalistów tworzą bazę, wykorzystywaną przez inne nurty ekonomii, w tym empiryczno-naukowy Ekonomia formalistyczna może przeciwdziałać zbyt pochopnym rozwiązaniom problemów za pomocą niedostatecznie udowodnionych metod

8 Zalety teorii empiryczno-naukowej
Formułowanie i rozwiązywanie czysto logicznych problemów Służenie radą co do oceny realnych sytuacji w gospodarce Świadomość ograniczeń (“nie możemy udawać, że rozumiemy znacznie więcej niż faktycznie wiemy”). W praktyce zapobiega to chęciom manipulacji gospodarką

9 Próba pogodzenia obu nurtów
Thomas Mayer: Zarówno ekonomia formalistyczna, jak i empiryczno-naukowa są pełnoprawnymi gałęziami ekonomii i powinny współistnieć ze sobą na stopie pokojowej. Ci, którzy upierają się przy założeniu: “jeśli to nie jest matematyka, to nie jest to też ekonomia”, są w błędzie. Tak samo rzecz się ma z tymi, którzy uważają teorię formalistyczną za bezużyteczną.

10 Inne klasyfikacje ekonomii
Ekonomia matematyczna i literacka Teoria czysta i stosowana Ekonomia empiryczna i teoretyczna Nauka i nienauka (pseudonauka) Brytyjska i amerykańska tradycja ekonomii Ekonomia marshallowska i walrasowska Teoria o wyższych / niższych aspiracjach intelektualnych

11 Gradacja ekonomii Wartościowanie typów głównego nurtu ekonomii pod względem prestiżu: (od największego do najmniejszego) 1. Teoria formalistyczna 2. Teoria empiryczno-naukowa 3. Doradztwo polityczne i gromadzenie danych 4. Historia myśli ekonomicznej i metodologia

12 Tematy do dyskusji Czy podział na “formalistów” i “empiryków” ma dziś sens? Czy słuszne jest przekonanie o supremacji teorii formalistycznej oraz o większych umiejętnościach ekonomistów tego nurtu? Który typ ekonomii jest nam bliższy? (np. z punktu widzenia naszych prac magisterskich)


Pobierz ppt "Teoria formalistyczna kontra teoria empiryczno-naukowa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google