Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Programowanie w środowiskach zintegrowanych wykład 1 PSZ Programowanie w Środowiskach Zintegrowanych > Systemy i środowiska zintegrowane > Środowisko zintegrowane.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Programowanie w środowiskach zintegrowanych wykład 1 PSZ Programowanie w Środowiskach Zintegrowanych > Systemy i środowiska zintegrowane > Środowisko zintegrowane."— Zapis prezentacji:

1 Programowanie w środowiskach zintegrowanych wykład 1 PSZ Programowanie w Środowiskach Zintegrowanych > Systemy i środowiska zintegrowane > Środowisko zintegrowane Visual Studio.NET

2 Programowanie w środowiskach zintegrowanych w wykładzie wykorzystano dostępne publicznie materiały firmy Microsoft, pochodzące z prezentacji.NET Framework & C#

3 Programowanie w środowiskach zintegrowanych Konspekt bieżącego wykładu Część administracyjna Przykład – WebForms Przykład – ASP.NET

4 Programowanie w środowiskach zintegrowanych Część administracyjna Dzisiejszy wykład jest ostatni Dr. Szedel i ja będziemy nieobecni w okresie 31.01 – 14.02 Co z zaliczeniem –T1: 22.01 –T2: 29.01. –T3: po naszym poworicie Zaliczenie będzie mieć charakter testu Testy dostępne są tu: –http://sun.iinf.polsl.gliwice.pl/~mkolano wpis ocen do indeksu będzie mieć charakter grupowy i odbędzie się: –30 stycznia 2006 o godzinie 17.30

5 Programowanie w środowiskach zintegrowanych Komponenty WINFORMS Komponent WinForms –Formatka jest klasą dziedziczącą z Form –Komponenty interfejsowe podzielono logicznie podobne jak w środowisku Borland C++ Builder –Komponenty poukładane są w grupy (okienko toolbox): common: standardowe kontrolki Win32 containers: elementy grupujące (zakładki, panele itp.) menus & toolbars: menu i paski narzędzi data: komponenty do danych printing: obsługa widoku drukowania dialogs: standardowe dialogi Win32 (pliki, katalogi, kolori itp.) crystal reports: edytor raportów

6 Programowanie w środowiskach zintegrowanych Konstruktor formatki using System; using System.Collections.Generic; using System.ComponentModel; using System.Data; using System.Drawing; using System.Text; using System.Windows.Forms; namespace WindowsApplication1 { public partial class Form1 : Form { public Form1() { InitializeComponent(); }

7 Programowanie w środowiskach zintegrowanych Przeciągnięcie komponentu na formę Po przeciągnięciu obiekt zostaje dodany do klasy formatki Środowisko ukrywa kod tworzący komponent Dostępne stają się: –cechy obiektu (properties) –zdarzenia związane z obiektem

8 Programowanie w środowiskach zintegrowanych Kod związany z dodaniem obiektu w klasie: Form1: private System.Windows.Forms.Button button1; #region Windows Form Designer generated code /// /// Required method for Designer support - do not modify /// the contents of this method with the code editor. /// private void InitializeComponent() { this.button1 = new System.Windows.Forms.Button(); this.SuspendLayout(); // // button1 // this.button1.Location = new System.Drawing.Point(12, 24); this.button1.Name = "button1"; this.button1.Size = new System.Drawing.Size(103, 37); this.button1.TabIndex = 0; this.button1.Text = "button1"; this.button1.UseVisualStyleBackColor = true; // // Form1 // this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F); this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font; this.ClientSize = new System.Drawing.Size(137, 92); this.Controls.Add(this.button1); this.Name = "Form1"; this.Text = "Form1"; this.ResumeLayout(false); } #endregion

9 Programowanie w środowiskach zintegrowanych przykład 1 przykład 2

10 Programowanie w środowiskach zintegrowanych Konfiguracja Aby można było tworzyć programy ASP.NET –zainstaluj IIS (komponent windows) –zainstaluj.NET Framework –zainstaluj VS.NET –uruchom usługę Administrator programu IIS –uruchom usługę Publikowanie w sieci WWW –uruchom usługę WebClient –zarejestruj serwer IIS dla.NET poleceniem aspnet_regiis.exe -i –wejdź do programu Internetowe Usługi Informacyjne, uruchom serwis Domyślna witryna sieci Web, prawy klawisz -> uruchom –sprawdź, czy serwer działa (http://localhost)

11 Programowanie w środowiskach zintegrowanych Konfiguracja Uruchom menagera usług internetowych (panel sterowania –Internetowe usługi informacyjne Dodaj nowy katalog wirtualny, przydziel sobie wszystkie prawa Zaznacz Zintegrowane zabezpieczenie systemu Windows by debugować Dodaj Default.aspx do plików, by strona otwierała się domyślnie

12 Programowanie w środowiskach zintegrowanych Konfiguracja

13 Konfiguracja takie prawa wyłącznie w środowisku produkcyjnym !!!

14 Programowanie w środowiskach zintegrowanych Konfiguracja dodaj Default.aspx by strona ładowała się domyślnie

15 Programowanie w środowiskach zintegrowanych Konfiguracja zaznacz by zdalnie debugować; tylko w środowisku produkcyjnym !!!

16 Programowanie w środowiskach zintegrowanych Tworzymy projekt Jeśli masz włączone wszystkie wymienione usługi możesz posługiwać się opcją /File/New Web Site by utworzyć projekt Po utworzeniu projektu zaznacz Default.aspx / set as start page by po uruchomieniu automatycznie ładowało się nowe okno

17 Programowanie w środowiskach zintegrowanych Tworzymy projekt ASP.NET

18 Programowanie w środowiskach zintegrowanych Tworzymy projekt ASP.NET nazwa strony aspx kod dla strony (code behind)

19 Programowanie w środowiskach zintegrowanych Tworzymy projekt ASP.NET Do dyspozycji są dwa widoki: Design / Source prezentujące odpowiednio wygląd strony i jej opis html Untitled Page Przykład ASP.NET To jest moja pierwsza strona.

20 Programowanie w środowiskach zintegrowanych Tworzymy projekt ASP.NET Tym razem operuje się na dokumencie html, a nie na formatce Panel odpowiada znacznikom, html, jakie możesz umieszczać na stronie Po dodaniu znacznika, dostępne stają się jego właściwości i akcje

21 Programowanie w środowiskach zintegrowanych przykład 01 przykład 02 przykład 03


Pobierz ppt "Programowanie w środowiskach zintegrowanych wykład 1 PSZ Programowanie w Środowiskach Zintegrowanych > Systemy i środowiska zintegrowane > Środowisko zintegrowane."

Podobne prezentacje


Reklamy Google