Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRZYROSTY WZGLĘDNE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRZYROSTY WZGLĘDNE."— Zapis prezentacji:

1 PRZYROSTY WZGLĘDNE

2 UPROSZCZONE WZORY NA PRZYROSTY WZGLĘDNE

3 WYDAJNOŚĆ KRAŃCOWA

4 IZOKWANTY

5 TECHNICZNA STOPA SUBSTYTUCJI

6 PRZYKŁADY FUNKCJI WYDAJNOŚCI
W = 1 log (X1 + 1) + 2 + , 0 < X1  X1k , 1 > 0, 2 > 0, gdzie: W – wydajność pracy robotnika, X1 – staż pracy robotnika, X1k – najwyższy staż pracy (określony zazwyczaj wiekiem emerytalnym). (Pawłowski)  

7 Parametr 2 interpretujemy jako oczekiwaną wydajność pracy robotnika w pierwszym okresie stażu pracy. Parametr 1 określa poziom stabilności wydajności pracy przy wystarczająco długim stażu pracy.

8 Dysponując wystarczająco dużą próbą statystyczną oraz zespołem cech pracowników możemy zbudować modele indywidualnej wydajności pracy wielu zmiennych: W = f(X1, X2, X3, , Xk, ).

9 Wi = 60,297  0, X1  3,8464 X2  5,4605 X3 , gdzie: Wi – indywidualna wydajność pracy mierzona procentowym wykonaniem normy, X1 – średnie roczne wynagrodzenie (w zł), X2 – wykształcenie: X2 = 1 – wykształcenie niepełne podstawowe i podstawowe, X2 = 2 – wykształcenie ponadpodstawowe, X3 – płeć: X3 = 1 – mężczyzna, X3 = 0 – kobieta

10 Znak minus przy zmiennej X3 oznacza, że wydajność pracy mężczyzn mierzona wykonaniem normy jest mniejsza o 5,46% niż wydajność pracy kobiet. Podkreślenia wymaga fakt, że znaczny wpływ na wydajność pracy zatrudnionych ma zróżnicowanie płac.

11 Ut – techniczne uzbrojenie pracy w okresie t,
Relacje zespołowej wydajności pracy mogą być opisywane modelami addytywnymi postaci: Wt = 0 + 1W t1 + 2Ut + 3X t1 + , Wt – zespołowa wydajność pracy w okresie t, W t-1 - zespołowa wydajność pracy w okresie poprzednim (t-1), Ut – techniczne uzbrojenie pracy w okresie t,  - składnik losowy.

12 Biorąc pod uwagę zespół innych czynników, model zespołowej wydajności pracy przyjmuje postać:
Wt = 0Xt1Ut 2Xt33Xt44...et+t

13 Wt – wydajność pracy w kwartale t (w zł na 1 rbh),
Wt = 0 Xt11 (Xt2Xt1) 2 (Xt3 Xt1) 3 e4t + , Wt – wydajność pracy w kwartale t (w zł na 1 rbh), Xt1 – przepracowane roboczogodziny w kwartale t, Xt2Xt1 – techniczne uzbrojenie pracy (w zł na 1 rbh) Xt3 Xt1 – energetyczne wyposażenie pracy (w kWh na rbh), T – zmienna czasowa 4 – wpływ niezależnego postępu techniczno- organizacyjnego

14 Wt = 727 Xt1 –0,63 (Xt2Xt1)0,036 (Xt3 Xt1)0,14 e 0,00245t
wzrost o 1% liczby godzin przepracowanych wpływa na zmniejszenie się zespołowej wydajności pracy średnio o 0,63%, wwzrost technicznego uzbrojenia pracy o 1% powoduje wzrost wydajności pracy średnio o 0,036%, ·  *zwiększenie się energetycznego uzbrojenia pracy o 1% oddziaływa na wzrost wydajności pracy średnio o 0,14%, nna skutek niezależnego postępu techniczno-organizacyjnego wydajność pracy wzrastała z kwartału na kwartał średnio o 0,25% (e 0,00245 – 1)  100  0,245%).

15 Dla funkcji wydajności indywidualnej, mierzonej procentem wykonania normy, względem wieku pracowników (w latach), postaci: a) Określ w jakim wieku pracownik osiągnie optymalną wydajność pracy.

16 Mając oszacowaną funkcję produkcji:
Wyznacz zespołową funkcję wydajności Określ o ile zmieni się wydajność pracy jeżeli zwiększymy kapitał o 3%, nie zmieniając poziomu zatrudnienia? c) Jak powinna zmienić się wydajność pracy przy zwiększeniu kapitału o 5% i zmniejszeniu zatrudnienia o 2%?

17 a) b) c) Jeżeli kapitał zwiększymy o 3% wydajność wzrośnie


Pobierz ppt "PRZYROSTY WZGLĘDNE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google