Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie"— Zapis prezentacji:

1 Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie
WYWIADÓWKA DLA RODZICÓW KLAS I Wagary opuszczanie zajęć lekcyjnych Opracowanie: Kazimierz Żak i Adam Żak

2 Celem spotkania jest: ukazanie rodzicom przyczyn i skutków wagarowa-nia, uzmysłowienie rodzicom współodpowiedzialności za wagarowanie ich dzieci, uświadomienie zagrożeń wynikających z wagaro-wania dzieci, zrozumienie (bliższych i dalszych) następstw wagarowania, zachęcenie rodziców do współpracy ze szkołą.

3 Złożoność dorastania U młodzieży w okresie dorastania (10-18 lat ) dokonuje się wiele intensywnych zmian, nie tylko fizycznych, ale także osobowościowych. Jest to więc czas podatny na zakłócenia i podejmowanie zachowań ryzykownych. Do najważniejszych zachowań ryzykownych zalicza się : palenie tytoniu, używanie alkoholu, używanie innych środków psychoaktywnych, wczesną aktywność seksualną, zachowania agresywne i przestępcze, a także wagary.

4 Zachowania ryzykowne w odczuciu młodzieży umożliwiają jej:
1. zaspokojenie najważniejszych potrzeb psychologicz-nych (miłości, akceptacji, uznania, bezpieczeństwa, przynależności) 2. realizację ważnych celów życiowych (np. określenie własnej tożsamości, uzyskanie niezależności od dorosłych) 3. radzenie sobie z przeżywanymi trudnościami życio-wymi (redukcja lęku i frustracji).

5 Kiedy pytamy, co skłania młodzież do podejmowania zachowań ryzykownych, odpowiadają: ciekawość, przekora, manifestacja dorosłości , niezależność, moda, sposób na nudę lub stres, lęk przed odrzuceniem, chęć zaimponowania itp.

6 Zjawisko wagarów należy postrzegać na płaszczyźnie naturalnych środowisk, w których żyje młody człowiek. Tworzą je: rodzina, szkoła i grupy rówieśnicze. Między tymi trzema kręgami zachodzi ścisły związek oraz wzajemny wpływ.

7 szkołą w czasie obowiązkowych lekcji
WAGARY – samowolne przebywanie poza szkołą w czasie obowiązkowych lekcji WAGAROWANIE – uciekanie z lekcji, opuszczanie zajęć szkolnych bez usprawiedliwienia

8 Dlaczego uczniowie wagarują?
Chęć uniknięcia przykrości. Nieprawidłowy układ stosunków w szkole. Pożądanie przyjemności. Opóźnienia w nauce. Słabsza zdolność do systematycznej pracy. Zwiększenie wymagań w wyższych klasach.

9 Wagary uwarunkowane są przeważnie niepomyślną sytuacją ucznia w szkole, jego niechęcią do szkoły, nauczycieli i obowiązku uczenia się. Przyczyna wagarów może tkwić poza szkołą – w szerszym środowisku społecznym, które pociąga swoją atrakcyjnością, z uwagi na określone przejawy życia, nęcące i frapujące ucznia znudzonego codziennością życia i nauki.

10 Wagary mające swoje źródło poza szkołą są mniej groźne niż wagary z powodu niechęci do nauki i szkoły. Pierwsze z nich są najczęściej organizowane w określonej intencji z myślą o odprężeniu, atrakcyjnej rozrywce, uczestnictwie w imprezach towarzyskich a nawet bliższych wyjazdach do sąsiednich miast w towarzystwie uczniów-rówieśników lub kolegów.

11 Natomiast wagary organizowane z powodu niechęci do szkoły uwarunkowane są najczęściej brakiem integracji ucznia ze szkołą, klasą, lękiem przed nauczycielami czy niepomyślną sytuacją w zespole klasowym. Ma to również związek z niedostatecznym współdziałaniem domu rodzinnego ze szkołą i brakiem kontroli ze strony rodziców.

12 Uczeń pozbawiony należnej mu troski i opieki rodzicielskiej oraz pedagogicznej, napotykający na trudności w nauce, brak zrozumienia w obydwu środowiskach, pozostawiony często samemu sobie idzie na wagary, szuka przygód, nowego towarzystwa, nie bacząc na potęgujące się braki w opanowaniu materiału. Żądza nowych wrażeń i odprężenia jest silniejsza od rozsądku. Wagary są często miejscem wypalenia pierwszego papierosa czy wypicia pierwszej butelki piwa.

13 TYPOLOGIA WAGARÓW Wagary konfliktowe: wynikające w wadliwych stosunków miedzy uczniami w szkole, powodowanie trudnościami (np. lęk przed złą oceną, lenistwo, niechęć do uczącego). Ucieczki ze szkoły na tle zaburzeń charakterologicznych: ściśle związane ze stanem moralnym, w jakim znajduje się nieletni. Wagary koleżeńskie: wynikające z układów między rówieśnikami. Ucieczki ze szkoły mające charakter kompensacyjny: będące próbą rekompensaty za subiektywnie odczuwane, niedobre warunki rodzinne oraz źle układające się w niej stosunki międzyosobowe. Wagary przestępcze: podyktowane chęcią zrealizowania potrzeb i skłonności najczęściej negatywnych moralnie.

14 W jakich miejscach i gdzie przebywa młodzież podczas wagarów
własny dom (rodzice są w pracy), - dom koleżanek, kolegów (ich rodzice są w pracy), - w swojej miejscowości, poza swoją miejscowością (wyjazdy), w kawiarniach, restauracjach, barach, pizzeriach, pubach, kino, sklepy (duże centra handlowe), dworce i poczekalnie autobusowe i kolejowe, skwery, parki, nad rzeką, ustronne, nieuczęszczane miejsca, targi, wystawy, kawiarenki internetowe.

15 Jakie zagrożenia mogą wyniknąć w czasie wagarowania
Wypadki Kontakty z grupami nieformalnymi Korzystanie z: alkoholu narkotyków nikotyny Możliwość wejścia w konflikt z prawem Ucieczki z domu.

16 Co w postępowaniu rodziców sprzyja wagarowaniu?
• niekontrolowanie przez rodziców opuszczanych zajęć lekcyjnych, • bezkrytyczne usprawiedliwianie nieobecności własnego dziecka, • posuwanie się do poświadczenia nieprawdy w celu usprawiedliwienia nieobecności dziecka w szkole, • brak kontaktów rodziców ze szkołą (wychowaw-cą), • nie interesowanie się sytuacją dziecka w szkole.

17 Skutki (następstwa) wagarowania
Braki wiedzy. Prawdopodobieństwo nie przejścia do następnej klasy. Możliwość nie ukończenia szkoły. Braki wiedzy mogą doprowadzić do: nie zdania matury, nie dostania się na studia, kłopotów podczas studiowania. „Uzależnienie” się od wagarowania – opuszczanie lekcji bez wyraźnej przyczyny. Wyrobienie sobie lekceważącego stosunku do obowiązków.

18 Konsekwencje wagarów dla rodziców
utrata zaufania rodziców, trudniejsze relacje rodziców z wychowawcą i nauczycielami swojego dziecka, dodatkowe koszty związane z nadrobieniem braków w wiadomościach, pojawienie się niepokoju o dalszą edukację dziecka, wewnętrzne poczucie winy dotyczące błędów i zaniedbań wychowawczych.

19 Wielu uczniów nie ma świadomości tego, że nauka jest sposobem budowania swojej przyszłości Uważają, że młodość to przede wszystkim czas na zabawę. Ta krótkowzroczność jest w dużej mierze związana z postrzeganiem wagarowania jako czegoś dobrego.

20 W wyniku spotkania rodzic:
lepiej zrozumie przyczyny wagarowania dziecka, pozna skutki i zagrożenia wynikające z wagaro-wania, uświadomi sobie współodpowiedzialność za powstanie tego zjawiska, nawiąże bardziej konstruktywną współpracę ze szkołą.

21 Serdecznie dziękuję Rodzicom za przybycie i udział w spotkaniu.
Zapraszam do dyskusji na poruszone tematy.


Pobierz ppt "Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google