Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAMOWANIE URZĄDZEŃ MOBILNYCH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAMOWANIE URZĄDZEŃ MOBILNYCH"— Zapis prezentacji:

1 PROGRAMOWANIE URZĄDZEŃ MOBILNYCH
       rodzaje urządzeń mobilnych - telefony komórkowe, smartfony - komputery typu palmtop ( handheld, pocket PC, Personal Digital Assistant ) - tablety - urządzenia specjalizowane (nawigacyjne, inwentaryzacyjne ... )

2 systemy programowania: Java Virtual Machine
- CLDC ( Connected Limited Service Configuration ) - MIDP 1.0, 2.0 ( Mobile Information Device Profile ) systemy operacyjne - PalmOS ( Garnet OS )‏ - Symbian, EPOC ( Psion )‏ - Windows : CE ; Mobile 2003, 5.0, 6.0, 6.1, Phone 7.0 , Andriod ( Linux ) - MeeGo Core Software Platform (Intel/Nokia/Linux) - iOS ( iPhone OS )

3        wyposażenie - łącza komunikacyje GSM (GPRS, EDGE, HSDC, LTE), WiFi, Bluetooth, USB, IrDA, TransferJet - odbiornik GPS - NFC (RFID) - czujniki : oświetlenia, żyroskop, kompas, akcelerometr - klawiatura - aparat fotograficzny / kamera - radio

4      usługi - rozmowy telefoniczne - multimedia - internet   - aplikacje          zastosowania (niektóre) - lokalizacja, nawigacja - akwizycja - pozyskiwanie informacji - pomiary

5  tworzenie aplikacji Windows Mobile - ActiveSync
- Remote Display Control - Visual Studio.NET 2008 - NET Compact Framework 3.5 - wspomaganie uruchamiania - usuwanie - testowanie zasobów Microsoft.WindowsMobile.Status.SystemProperty CameraPresent.Equals(1) // using Microsoft.WindowsMobile.Status; TT, Egzamin, Camera

6 Baza Danych SQL Mobile string dbPath = @"\My Documents\indeks.sdf";
string makeDbPath Documents\makeDb.sql"; if(System.IO.File.Exists(makeDbPath)) { System.Data.SqlServerCe.SqlCeEngine engine = new SqlCeEngine("Data Source = " + dbPath); engine.CreateDatabase(); SqlCeConnection dbConnection = new SqlCeConnection("Data Source = " + dbPath); dbConnection.Open(); }

7 // View groups System.Data.SqlServerCe.SqlCeDataReader reader = null; string queryText = "SELECT * FROM groups order by name"; SqlCeCommand query = new SqlCeCommand (queryText, dbConnection); reader = query.ExecuteReader(); groupsListBox.Items.Clear(); ListViewItem ListItem = null; while(reader.Read()) { ListItem = new ListViewItem(); ListItem.Text = reader["name"].ToString(); ListItem.SubItems.Add(reader["id"].ToString()); groupsListBox.Items.Add(ListItem); } reader.Close();

8 GPS : Global Positioning System
- ok. 30 satelitów, - orbity kołowe, ok km nad Ziemią - naziemne stacje nadzorujące - komunikaty : { TN , Z , h , } • S Z O x d h d = c * ( TO – TN ) x = sqrt ( d2 – h2 )

9 • Z2 O2 x2 • Z1 O1 x1 • Z O x - dokładność : 4 – 12 m - polepszanie dokładności : stacje bazowe - ASG-EUPOS 3 cm - POZGEO i POZGEO-D 1 mm - przyspieszenie lokalizacji : A-GPS współpraca z operatorem telefonii komórkowej

10 Odbiornik GPS - włączany programowo, COMx  standard
National Marine Electronics Association ( NMEA )‏ - sekwencje znaków ( sentences )‏ - nagłówki $GP (ok. 30 rodzajów)‏ GGA : czas + współrzędne + wysokość npm GSA, GSV : dane satelitów ZDA : data + czas

11 $GPGGA,123519, ,N, ,E,1,08,0.9,545.4,M,46.9,M,,*47 Where: GGA Global Positioning System Fix Data Fix taken at 12:35:19 UTC ,N Latitude 48 deg ' N ,E Longitude 11 deg ' E Fix quality: 0 = invalid 1 = GPS fix (SPS) 2 = DGPS fix 3 = PPS fix 4 = Real Time Kinematic 5 = Float RTK 6 = estimated (dead reckoning) (2.3 feature) 7 = Manual input mode 8 = Simulation mode

12 GPSR, LonLat 08 Number of satellites being tracked
$GPGGA,123519, ,N, ,E,1,08,0.9,545.4,M,46.9,M,,*47 Number of satellites being tracked Horizontal dilution of position 545.4,M Altitude, Meters, above mean sea level 46.9,M Height of geoid (mean sea level) above WGS84 ellipsoid (empty field) time in seconds since last DGPS update (empty field) DGPS station ID number * the checksum data, always begins with * GPSR, LonLat

13     biblioteka GPS Intermediate Driver
- główne klasy GPS – reprezentuje odbiornik GpsDeviceState – stan odbiornika GpsPosition – pozycja geograficzna DeegreesMinutesSeconds – konwersja xx,xxxº  xxº yy' zz'' - zdarzenia deviceStateChanged ( GpsDeviceState ) locationChanged ( GpsPosition )

14 GpsDeviceState device = null;
GpsPosition position = null; Gps gps = new Gps(); // private void startGps(object sender, EventArgs e) { if (!gps.Opened) { gps.Open(); } } private void stopGps (object sender, EventArgs e) { if (gps.Opened) { gps.Close(); } }

15 string UpdateData(object sender, System
string UpdateData(object sender, System.EventArgs args) { string str = ""; if (gps.Opened) { if (position != null) { if (position.LatitudeValid) str += "Latitude (D,M,S):\n " + position.LatitudeInDegreesMinutesSeconds + "\n"; if (position.LongitudeValid) str += "Longitude (D,M,S):\n " + position.LongitudeInDegreesMinutesSeconds + "\n"; } } return str; }

16 Wiadomości SMS  wysyłanie
SmsMessage sms = new SmsMessage(number, text); sms.Send();        odbieranie interceptor = new MessageInterceptor(); interceptor.InterceptionAction = InterceptionAction.NotifyAndDelete; interceptor.MessageReceived += new MessageInterceptorEventHandler(OnSmsReceived);

17 private void OnSmsReceived
(object sender, MessageInterceptorEventArgs e) { SmsMessage msg = (SmsMessage)e.Message; textBox1.Text = msg.From.Address; textBox2.Text = msg.Body; } SMS

18 Sieć Internet (transmisja GPRS)
       sprowadzanie stron WWW HttpWebRequest req = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(pageUri); HttpWebResponse resp = (HttpWebResponse)req.GetResponse(); StreamReader sr = new StreamReader(resp.GetResponseStream()); pageData = sr.ReadToEnd(); sr.Close();      GetPage (bez USB)

19 Sieć bezprzewodowa WiFi
       WiFiMail        klient TcpClient client = new TcpClient(); client.Connect(server, port); NetworkStream stream = client.GetStream(); // stream.Write(outData, 0, outData.Length); stream.Read(inData, 0, inData.Length);

20        serwer IPEndPoint LEP = new IPEndPoint( IPAddress.Any, ); TcpListener listener = new TcpListener( LEP ); listener.Start(); TcpClient New = listener.AcceptTcpClient(); NetworkStream streamX = New.GetStream(); // streamX.Write(outData, 0, outData.Length); streamX.Read(inData, 0, inData.Length);

21 Łącze Bluetooth  porty szeregowe COM  klucz sieciowy
       otwarcie portu serialPort1.Open(); // PDA:COM5, PC:COM7        wysłanie tekstu serialPort1.WriteLine(text);        odczytanie tekstu void serialPort1_DataReceived (object sender, System.IO.Ports.SerialDataReceivedEventArgs e) { data = serialPort1.ReadExisting(); } BT

22        serwisy internetowe : jak dla PC
       gniazda TCP / UDP : jak dla PC        pliki XML : jak dla PC

23 Aplikacja Kelnerska  kuchnia Zamówione dania Nazwa Imię Cena Utarg
Razem Gotowe Potrawy Kelnerzy Nazwa Cena Liczba ID_P Imię Utarg ID_K

24        kelner Zamówione dania Razem Gotowe Potrawy Nazwa Cena Liczba ID_P

25        komunikacja -       kelner ID_K REZ ID_P ID_K ZWR ID_P ID_K ZAM ID_P ID_P ... ID_P -       kuchnia ID_K ODR


Pobierz ppt "PROGRAMOWANIE URZĄDZEŃ MOBILNYCH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google