Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KTO CZYTA KSIĄŻKI, ŻYJE PODWÓJNIE UMBERTO ECO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KTO CZYTA KSIĄŻKI, ŻYJE PODWÓJNIE UMBERTO ECO"— Zapis prezentacji:

1 KTO CZYTA KSIĄŻKI, ŻYJE PODWÓJNIE UMBERTO ECO

2 BIBLIOTEKA JAKIEJ NIE ZNAMY: WIZYTA W WYPOŻYCZALNI
I CZYTELNI BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ

3 Biblioteka zbiór książek i innych materiałów źródłowych.
Biblioteka to instytucja społeczna, która gromadzi, przechowuje i udostępnia materiały biblioteczne oraz informuje o materiałach bibliotecznych swoich i obcych.

4 Biblioteka pedagogiczna
Rozwój Biblioteki Pedagogicznej datuje się na XIX w. i związany jest z rozwojem pedagogiki i nauk pokrewnych, ze wzrastającym znaczeniem kształcenia nauczycieli, ogólnym rozwojem bibliotek specjalnych Biblioteka Pedagogiczna w Złotowie powstała w 1951 roku, jednakże udostęnianie księgozbioru datuję się na 14 marca 1952 Historia Biblioteki Pedagogicznej w Złotowie dzieli się na dwa okresy: 1. lata odnoszą się do Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Koszalinie – siedzibą biblioteki został budynek oświatowy przy Placu 31 Stycznia 5, obecnie ul. Ks. Bolesława Domańskiego 5 2. lata w związku z reformą administracyjną państwa w 1975 roku dokonano reorganizacji szkolnictwa, także bibliotek. Złotów i powiat złotowski włączony został do nowo utworzonego województwa z siedzibą w Pile a biblioteka z dniem 1 stycznia 1976 staje się Filią Biblioteki Pedagogicznej w Pile i tak jest do dziś.

5 18 października 1986 roku następuje oficjalne otwarcie nowej siedziby biblioteki i nadanie imienia płka Zbigniewa Załuskiego - Pułkownik Wojska Polskiego, pisarz, publicysta. Wybór padł na płka Zbigniewa Załuskiego, gdyż budynek w którym mieści się biblioteka był budowany w czynie społecznym głównie przez żołnierzy. Jest to więc pomnik żołnierskiego trudu.

6 dla rozwoju umysłowego i kulturalnego nauczycieli.
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Złotowie jest: biblioteką specjalną o profilu naukowym, służącą rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych nauczycieli, wychowawców oraz innych pracowników pedagogicznych i oświatowych, a także wszystkich zajmujących się edukacją. Biblioteka prowadzi działalność biblioteczną niezbędną w procesie kształcenia i doskonalenia kadr pedagogicznych, umożliwia prowadzenie prac naukowo-badawczych, stwarza warunki dla rozwoju umysłowego i kulturalnego nauczycieli.

7 ROLA BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ
gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów promowanie Edukacji czytelniczej i medialnej prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej udzielanie pomocy metodycznej bibliotekom szkolnym wspieranie nauczycieli w realizacji zajęć dydaktycznych współdziałanie ze szkołami wyższymi, zakładami kształcenia i placówkami doskonalenia nauczycieli oraz innymi bibliotekami w procesie kształcenia, dokształcania i doskonalenia nauczycieli organizowanie i prowadzenie różnych form pracy z dziećmi, młodzieżą i studentami w zakresie edukacji czytelniczej i przysposobienia bibliotecznego.

8 Biblioteka gromadzi książki, czasopisma, dokumenty audiowizualne
obejmujące: literaturę z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii, metodyki nauczania na wszystkich poziomach edukacji (programy nauczania, podręczniki metodyczne), - publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy (gł. matematyka, fizyka, chemia), - materiały dotycząca regionu

9 Biblioteka udostępnia zbiory w formie wypożyczeń
bezpośrednich - w wypożyczalni i czytelni międzybibliotecznych - za pośrednictwem innych bibliotek (zgodnie z obowiązującymi przepisami)‏

10 KTO MOŻE KORZYSTAĆ Z KSIEGOZBIORU BIBLIOTEKI?
W WYPOŻYCZALNI : Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowo- wychowawczych ze Złotowa i rejonu działania oraz zameldowani poza obrębem województwa wielkopolskiego, a kształcący się lub doskonalący w formach zorganizowanych na terenie rejonu działania Studenci zameldowani i/lub kształcący się na terenie północnej części województwa Wielkopolskiego Uczniowie legitymujący się dowodem osobistym i zameldowani na terenie powiatu lokalizacji Biblioteki Inni wyżej nie wymienieni użytkownicy zameldowani na terenie powiatu lokalizacji Biblioteki Wyjątkowo inni użytkownicy po złożeniu zobowiązania W CZYTELNI każdy zainteresowany.

11 WARUNEK ZAPISU okazanie dowodu osobistego lub legitymacji,
wypełnienie deklaracji opłata wpisowa – 10 zł. coroczna aktualizacja - 8 zł.

12 Ile książek można wypożyczyć i na jak długi okres ?
Czytelnicy mogą wypożyczyć do 5 książek na okres do 2 miesięcy Nauczyciele studiujący mogą wypożyczyć do 10 książek na okres

13 ICIM - Internetowe centrum Informacji Multimedialnej
Z ICIM mają prawo korzystać wyłącznie zarejestrowani czytelnicy Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Pile Korzystanie z komputera i Internetu jest bezpłatne Komputery w pracowni przeznaczone są wyłącznie do celów dydaktycznych. Zabrania się korzystania z gier i zabaw komputerowych, gg lub innych komunikatorów oraz wchodzenia na strony o charakterze pornograficznym i propagujących przemoc Limit czasu pracy w sesji internetowej wynosi 2 godziny. Użytkownik może dokonać rezerwacji u nauczyciela-bibliotekarza Stanowisko komputerowe może zajmować tylko jedna osoba ICIM jest czynne w godzinach otwarcia Biblioteki

14 Użytkownik ma prawo do:
korzystania z Internetu pracy z programem Office zainstalowanym na stanowiskach komputerowych zapisywania danych przez nauczyciela- bibliotekarza na nośnikach zakupionych w Bibliotece korzystania na miejscu z wydawnictw multimedialnych dostępnych w centrum oraz lokalnych baz danych

15 Użytkownikowi zabrania się:
Podejmowania wszelkich działań powodujących dewastacje lub uszkodzenie komputera Instalowania (uruchamiania) na komputerze ICIM oprogramowania przynoszonego przez Użytkownika Zakładania własnych katalogów na dyskach Wprowadzania jakichkolwiek zmian w istniejącym oprogramowaniu i konfiguracji systemów operacyjnych stanowisk komputerowych Łamania zabezpieczeń systemu Samowolnego usuwania usterek w działaniu oprogramowania systemowego i użytkowego oraz urządzeń stanowiących wyposażenie stanowisk komputerowych Korzystanie z drukarki sieciowej jest możliwe za opłatą (20 gr. za jedna stronę) i odpowiednim wpisie do zeszytu ICIM

16 W BIBLIOTECE Przychodząc do biblioteki w poszukiwaniu książki,
nie wiesz, czy znajduje się ona w bibliotece ani gdzie jej szukać, możesz liczyć na pomoc pani bibliotekarki ale co wtedy, gdy jest ona zajęta?

17 NIE WIESZ, CO ZROBIĆ?

18 WYDAJE CI SIĘ, ŻE TO CIĘ PRZERASTA?
NIC PODOBNEGO !!!

19 NAUCZ SIĘ KORZYSTAĆ Z KATALOGÓW !!!

20 KATALOG spis książek znajdujących się w bibliotece, sporządzony wg ustalonych przepisów, ułożony w określonym porządku wskazaniem miejsca na półce.

21 KATALOG ALFABETYCZNY Czytelnik korzysta z katalogu alfabetycznego,
poszukując w bibliotece konkretnej książki, znanej mu z autora i tytułu. Katalog ten wykazuje zasoby biblioteki w układzie alfabetycznym.

22 KATALOG RZECZOWY korzystamy z niego w sytuacji
gdy znamy tematykę książki, a nie znamy autora książki karty uporządkowane są wg tematów w nich zawartych podział katalogu rzeczowego według UKD

23

24 UNIWERSALNA KLASYFIKACJA DZIESIĘTNA - UKD
0 - Dział główny Filozofia Religia Nauki społeczne Matematyka. Nauki przyrodnicze Nauki stosowane: Medycyna, Nauki techniczne. Rolnictwo 7 - Sztuki piękne. Rozrywki. Sport 8 - Jezykoznawstwo. Nauki o literaturze. Literatura piękna 9 - Geografia. Biografie. Historie (Dział 4 stanowi rezerwę UKD)‏

25 KARTA KATALOGOWA Karta katalogowa zawiera: opis bibliograficzny dokumentu bibliotecznego, hasło, sygnaturę, nr inwentarzowy i znak klasyfikacji/symbol działu - książki lub innego dokumentu, znajdującego się w bibliotece

26 OPIS BIBLIOGRAFICZNY Dla każdego dokumentu w zbiorach bibliotecznych opracowuje się opis, który składa się z danych zaczerpniętych z tego dokumentu Podstawowe składniki tego opisu to: nazwisko i imię autora lub autorów książki; tytuł i dodatek do tytułu książki; imię i nazwisko tłumacza, ilustratora; kolejność wydania; adres wydawniczy (miejsce, rok wydania i nazwa wydawnictwa); ilość stron, map, ilustracji; format książki itp.

27

28 HASŁO W katalogach możemy spotkać się z następującymi rodzajami haseł:
- HASŁO AUTORSKIE – czyli nazwisko i imię autora - HASŁO TYTUŁOWE - czyli tytuł Hasło jest tym elementem, zamieszczonym na karcie katalogowej, który brany jest pod uwagę podczas porządkowania kart katalogowych.

29 SYGNATURA Sygnatura jest to oznaczenie znaku miejsca książki lub innego dokumentu bibliotecznego, wraz z jego indywidualnym oznaczeniem. Sygnatura pozwala odnaleźć daną książkę (lub inny dokument biblioteczny) na konkretnej półce.

30 UKD - ZNAK KLASYFIKACJI SYMBOL DZIAŁU
Jest to oznaczenie liczbowe lub literowe, które określa, do jakiego działu należy dana książka (lub inne dzieło biblioteczne). Zatem, po oznaczeniu znaku klasyfikacji lub symbolu działu, możemy zorientować się o czym jest dana książka (czy jest to na przykład książka geograficzna, czy powieść przygodowa itp.)‏

31 NUMER INWENTARZOWY liczba porządkowa pod jaką wpisaną daną książkę do księgi inwentarzowej biblioteki

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46 CZY WIESZ JUŻ, JAK ZNALEŹĆ KSIĄŻKĘ W BIBLIOTECE?
mgr ANNA LEWANDOWSKA nauczyciel-bibliotekarz PBP Złotów

47 BIBLIOGRAFIA Stanisława Przezwicka, Biblioteka Pedagogiczna w Złotowie , Złotów 2001 Edukacyjne prezentacje multimedialne Edyta Guznowska, Poznajemy katalog biblioteczny – czyli kilka słów o katalogach formalnych Edyta Guznowska, Poznajemy katalog rzeczowy Gabriela Bonk, Jak szukać informacji w internecie Gabriela Bonk, Aleksandra Stronka, Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej Anna Urbaniak, Kartoteki Anna Urbaniak, Katalogi biblioteczne


Pobierz ppt "KTO CZYTA KSIĄŻKI, ŻYJE PODWÓJNIE UMBERTO ECO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google