Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Reforma polityki regionalnej przed rokiem 2007. Założenia reformy polityki regionalnej Dochód narodowy krajów kandydujących niższy niż 50% PKB średniej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Reforma polityki regionalnej przed rokiem 2007. Założenia reformy polityki regionalnej Dochód narodowy krajów kandydujących niższy niż 50% PKB średniej."— Zapis prezentacji:

1 Reforma polityki regionalnej przed rokiem 2007

2 Założenia reformy polityki regionalnej Dochód narodowy krajów kandydujących niższy niż 50% PKB średniej unijnej [PPS] Polska 42% średniej Do 2000 roku 48 regionów UE kwalifikowało się do pomocy [<75%] Po rozszerzeniu wzrost do 67 regionów [bez Rumunii Bułgarii]

3 Obniżenie średniej PKB UE o 12% Utrata funduszy przez 18 regionów Dysproporcje rozwoju regionalnego w 2004 roku: region londyński 289% średniej EU25 województwo lubelskie 31% średniej EU25 Nowy region Północno Wschodni [Rumunia] 17% średniej EU25 Zdecydowany sprzeciw Niemiec, Wielkiej Brytanii, Holandii i Szwecji wobec zwiększenia wydatków.

4 Wprowadzenie nowych zasad Pol. Regionalnej Wsparcie do 4 % PKB kraju beneficjenta Dla Polski 8-9 mld euro rocznie, Odnoszenie pułapu wsparcia do innych polityk: rolnej, obszarów wiejskich, rybołówstwa, Skierowanie większej pomocy dla starych regionów wsparcia,

5 Wzmocnienie priorytetu strategii lizbońskiej, nowoczesna i konkurencyjna gospodarka europejska Ale Cel 1 otrzyma 78% środków dla regionów <75% średniej, 30% środków w nowych krajach na komunikację i ochronę środowiska, Cel 2 18% środków, z tego finansowanie również strategii goeteborskiej (rozwój z ochroną przyrody i budową infr. ekolo.)

6 Cel 1 – nowe kraje UE + stare kraje kohezyjne, Grecja, Portugalia Wsparcie technologiczne i Cel 2 dla regionów o wyższym poziomie rozwoju (Praga i Bratysława), + regiony wychodzące z pol. spójności. (Irlandia) W efekcie: wsparcie państw starych do 2011 60%, nowych 40% całości środków, Po 2011 wyrównanie strumienia środków

7 Według dat akcesji, kraje 2004 roku otrzymają 42% całości środków, Rumunia i Bułgaria 6,6 % środków, Łącznie 48,6% całości, Regiony efektu statystycznego spadek średniej PKB EU27

8 Akty prawne ROZPORZĄDZENIE (WE) nr 1080/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 ROZPORZĄDZENIE (WE) nr 1081/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 5 lipca 2006 r.w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/1999

9 Akty prawne cd ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 1084/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające Fundusz Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1164/94 ROZPORZĄDZENIE (WE) nr 1082/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1085/2006 z dnia 17 lipca 2006 r. ustanawiające instrument pomocy przedakcesyjnej (IPA )


Pobierz ppt "Reforma polityki regionalnej przed rokiem 2007. Założenia reformy polityki regionalnej Dochód narodowy krajów kandydujących niższy niż 50% PKB średniej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google